Väder Lidingö

Lidingö lördag 25 maj 2019 v. 21

Senaste kommentaren - Se fler

G.U. Verbeek 4 maj 19:15 om Nära naturen på Millesgården i sommar

Anders Wennberg: Öppet brev till Paul Lindquist

torsdag 6 mars 2014 12:28

Paul,

Visst vill alla utveckla Lidingö Centrum och däcka över Södra Kungsvägen, även vi som bor i området. Och visst har alla förståelse för att det kommer att behövas säljas byggrätter för att finansiera utbyggnaden.

Men hur mycket behövs byggas?

Jag är övertygad om att 950 lägenheter på denna ytan är på tok för mycket. Det är mer än 2 ½ x Gåshaga på en yta som bara är marginellt större än Gåshaga, och där det redan idag är ganska mycket bebyggelse samt där man vill behålla det stora Stadshuset. Stannar man upp och funderar lite, så förstår man att det måste byggas väldigt tätt för att få plats med det.

Jag förstår att kartorna bara är teoretiska skisser, men de säger ändå något om hur mycket det behövs byggas givet 950 lägenheter x en viss yta / lägenhet och givet 4 våningar i snitt. Tittar man noga på dem, så ser man att husen står tätt – fasad mot fasad med smala gator mellan där det troligtvis inte får plats med bilar. Det blir väldigt tätt och att kalla det småskaligt eller Lidingömässigt är felaktigt.

Jag uppmanar alla att printa ut kartan, och sedan gå till platsen och fundera. Tänk i ”antal polishus” och föreställ er hur många man vill få plats med. Tex. på den lilla gräsplätten precis norr on polishuset, där vill man trycka in ett hus som är större än själva polishuset. Och sedan ett punkthus på gräsplätten nedanför Pressbyrån. Och fyra hus på Centrumparkeringen, ett till på parkeringen vid Intersport, ett hus stort som Polishuset på Polishusparkeringen osv. Då har vi inte kommit till det som skall byggas på stadshusparkeringen, längs Lejonvägen, runt Stadshuset osv.

Visst kan man behöva bygga en del, visst är t.ex. Stadshusparkeringen inte någon fin plats idag. Men, man kan inte bebygga på var enda tillgänglig yta! Det behövs lite luft. Ett trevligt Centrum behöver torgyta, bostadsområden behöver luft mellan husen, bilar behöver gator som är tillräckligt breda osv.

Paul, efter att ha spenderat 35 miljoner på konsulter, så är det dags att stanna upp och stoppa in lite sunt förnuft också i projektet! Lite realism!

Paul, vi vet också historiskt att du misslyckats med att bygga ut Södra Kungsvägen när Gåshaga byggdes, så nu är det en flaskhals. Vi vet att det är svårt idag för barnen att få plats i Torsviks skola. Vi vet att idrottshallarna idag inte räcker till att ge barnen i våra idrottsklubbar chans att träna varje helg. Vi vet att nedläggningen av simbasängen på Lidingö Sjukhus skapat kaos för simklubben och simskolorna på ön. Vi vet att det är mer kaos än någonsin för bussarna och att nästan häften av bussarna inte längre stoppar i Torsvik för de är redan fulla innan de kommer till sista busshållplatsen. Vi vet att infartsparkeringen försvinner på Ropsten.

Paul, därför måste infrastruktur, skolor, idrottshallar etc få en chans att komma ikapp den befolkningsökning som redan skett. Inget i din nuvarande plan tyder heller på att dessa frågor adresseras, tvärt om då det troligtvis blir brist på parkeringsplatser, för smala vägar och ingen utbyggnad av skolan. Paul, låt Lidingö komma ikapp istället för att rusa på och bygga ännu fler lägenheter tätt tätt tätt!

Dina egna medlemmar, Lidingö Moderaterna, sa på nomineringsstämman kraftigt ifrån. Hans Barje vann med bred marginal över Anna, och Fredrik Vinstock vann med stor marioritet omröstningen mot dig. Paul, är det inte tid för dig att stanna upp och lyssna lite?

Sedan Paul, snälla sluta med ”not in my back yard”-kommentarerna, det är lätt för dig att säga som bor i radhus i Hersby. Skärp dig istället, presentera ett rimligt och trevligt förslag som folk kan uppskatta – både de boende i området men ge även övriga en trevlig utbyggnad av centrum med fler torg, luft mellan bebyggelsen och ett riktigt trevligt Centrum att umgås i!

Anders Wennberg

Dela Anders Wennberg: Öppet brev till Paul Lindquist

Kommentarer

Maj 2014-03-07 09:01

De platser som är utpekade i skissen/planprogrammet är platser som det går att bygga på. Utöver dessa utpekanden ligger även målen: bevara och bygga vidare, grönska runt hörnet, hållbara kommunikationer, plats för möten, en stadsdel att må bra i samt ett levande centrum till grund för beslutet. Detsamma gäller även ledorden: Varierat, småskaligt och anpassat till platsen.

Skulle ljusinsläppet bli så minimalt som du antar och luften försvinna, då uppfylls inte målen i programmet och justeringar kommer då ske.

Gällande att det inte skulle få plats hus på gräsplätten bredvid polishuset så hade jag helt och hållet hållit med dig, om det inte vore så att lejonvägen ska flyttas i sidled just för att skapa plats och minimera antalet korsningar och köer.

Stora delar av dom kostnader som har lagt i projektet har även gått till att göra buller- och trafikutredningar. Dessa har använt sig av goda marginaler och har säkerställt att om trafiken mot förmodan skulle öka i samma takt som den gjorde för 40 år sedan, så skulle den ändå få plats. Tack vare nya byggnader minskas även bullret på befintliga fastigheter.

Exakta parkeringsnormer kommer fastställas, precis som hushöjder, i detaljplanen.

Anders Wennberg 2014-03-06 23:52

Jonas II

Vi vill alla ha en bra utveckling i Lidingö Centrum, det är bara det att vi har lite olika uppfattning om hur mycket man bör bygga för att det skall bli ett bra Centrum.

Att bygga så tätt som förslaget visar, att inte bygga torg och öppna platser, att bygga trångt mellan husen och att ta bort de små gröna gräsmattorna nedanför Pressbyrån, tror jag kommer att skada Lidingö Centrum. Det är min bestämda uppfattning, och har inget med NIMBY att göra.

Jag tror att man kan bygga ut Centrum på ett smakfullt sätt som vore mycket positivt för utvecklingen. Men, jag tror inte att det går att trycka in 950 lägenheter på denna lilla utrymme och få det smakfullt och bra. Det är min åsikt.

Sluta att hävda att denna åsikt är utvecklingsfientlig, NIMBY och liknande. Du och flera andra verkar tycka att det av politiska förslaget har monopol på att vara utvecklingspositivt, alla som har synpunkter är utvecklingsfientliga.

Anders

Filip 2014-03-06 14:47

Bra formulerat Anders!

Hoppas att Paul kan vara mer av det du skriver, nämligen inlyssnade mot den befolkning som ska bo i området och befolkningen på ön. D v s de som bor där redan nu OCH de som kommer att flytta in i den nya bebyggelsen.

Det oroar mig och många andra att Paul fokuserar så enormt på Lidingös befolkningstillväxt istället för kvaliten för de boende. Vi är många moderater som inte ställer sig bakom Pauls betongpolitik. Det borde framgå för Paul med all tydlighet. Dock verkar Pauls agenda inte vara att främja de boende utan mer att visa hög befolkningsökning och att få igenom sin egen vilja.

MIljonrullningen på konsulter som tar fram förslag som inte ens verkar vara i harmoni med befolkningens vilja är absurd mot bakgrund av andra eftersatta verksamhetsområden. För 35 Mkr får man väldigt mycket fritidsaktiviter för barn och ungdomar. Om jag inte helt missminner mig så motsvarar det nära hälften av Kultur- och fritidsnämndens årsbudget.

Gärna utveckling och befolkningstillväxt men med brett stöd bland befolkningen och i harmoni med miljön.

Jonas II 2014-03-06 14:03

Daniel!

Det finns inget politiskt förslag att bygga ett 10-våningshus vid Torsplan. Det finns inte heller något sådant förslag inlämnat från fastighetens ägare.

Anders!

Det kanske är dags för dig att lyfta blicken ovanför dina egna kvarter. I översiktsplanen adresseras just de behov som finns av idrott, infrastruktur, skolor, m m. Dessutom kommer just idrottens behov att vara i fokus i planprogrammet för Högsätra-Bergsätra.

När det gäller vägen till Gåshaga så var det ju Paul Lindquist som försökte reparera skadan efter att hans företrädare, Staffan Anderberg låtit bygga Gåshaga utan att vare sig fått Lidingöbanan upprustad (det ordnade Paul) eller lösa vägfrågan.

Men vägfrågan stoppades av en skickligt genomförd NIMBY-kampanj och populistiska politiker. Låt inte NIMBY också stoppa en bra utveckling i Lidingö centrum.

Daniel 2014-03-06 12:54

Bra skrivet Anders.

Jag uppmanar också alla att visualisera ett 10-våningshus på Torsplan, dvs den plats på Torsvikssvängen där det idag ligger ett f.d. tvätteri i två plan. Det vore en fullständig katastrof för omgivningen och de många boende i området att smälla upp ett så högt hus mitt på denna lilla trånga yta bland övriga tvåningshus. Paul, det fick du med all önskvärd tydliget besked om från boende i närområdet redan i samrådet. Var tog respekten för den processen vägen? Du brukar svara att antalet våningar inte är bestämt för denna fastighet ännu. Det må vara sant i teorin. Men jag tror dock att ingen tror att du inte kommer ge grönt ljus för denna 10-våningsfastighet.

Kommentera

Fler artiklar från Centrum/Torsvik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google