Väder Lidingö

Lidingö torsdag 24 september 2020 v. 39

Senaste kommentaren - Se fler

Paul Matell 12 sep 10:01 om Norska skidkungar satsar på Hälsans ö

Bantat förslag för C/T med 1000 bostäder

onsdag 19 februari 2014 16:58

Det område i Centrum/Torsvik som nu är aktuellt finns inom den markerade linjen. De lila markeringarna visar vilka hus som kan komma att byggas. Illustration: White Arkitekter AB

Det område i Centrum/Torsvik som nu är aktuellt finns inom den markerade linjen. De lila markeringarna visar vilka hus som kan komma att byggas. Illustration: White Arkitekter AB

Centrum/Torsvik. Vid samrådet förra året, då fem olika förslag presenterades för Lidingös framtida Centrum/Torsviksområde, blev kritiken så massiv att den politiska majoriteten M+FP+KD på ön valde att starta om. Tidigare förslaget om 2800 bostäder har nu har de tre styrande, förstärkta med Socialdemokraterna, maximerats till 1000 bostäder. Även området har minskats geografiskt.
– Det nya förslaget baseras på synpunkter som framkommit under samrådet. Stor vikt har lagts på att skapa attraktiva bostäder, grönare och tystare miljöer med en bättre infrastruktur för fotgängare och cyklister, säger miljö- och stadsbyggnadschef Anna Hadenius i ett pressmeddelande.

Antalet hyresbostäder i området beräknas bli omkring 15 procent. Men Socialdemokraterna vill definitivt öka den andelen. “Inget är hugget i sten”, som kommunalrådet Paul Lindquist (M) sa när förslaget presenterades. “Det här är ett ramverk, men det är viktigt för oss att planera för framtiden”.

Enligt förslaget ska bebyggelsen vara “varierad, småskalig och anpassad till platsen”. Snitthöjderna på husen ska vara fyra våningar, vilket betyder att en del hus blir tre medan andra blir fem våningar eller kanske högre. De flesta parkeringsplatserna i området kommer att finnas under jord.

Stockholmsvägen bevaras i sin sträckning. Husen på den norra sidan (de med ojämna nummer) blir kvar. På södra sidan planeras ett nytt hus mitt emot Lidingö Arena, vid Statoilmacken. Det gula huset nära stadshuset, som innehåller både begravningsbyrå och hamburgerrestaurangen Grill Inn rivs och ersätts av ett kvartershus. Utmed Sturevägen, mitt emot stadshuset byggs nya fastigheter.

På stadshusparkeringen byggs bostadshus där nedervåningen är butiker. Under huset byggs, i flera våningar, parkeringar för både boende och besökare. Mellan detta hus och ett stycke in i Stadshusparken läggs ett hus med långsidan mot parken. Hur nära huset hamnar Raoul Wallenbergmonumentet är oklart.

Polishusets parkering får ett nytt hus och allt byggs ihop till ett kvarter. På slänten mellan restaurang Jernet och Lejonvägen byggs ett hus som får Centralpalatset och Hästskojarparken som närmsta grannar.

Parkeringen utanför Coop och Systembolaget ersätts av en ny fastighet som även den har affärsytor i gatuplan. Även här byggs parkeringsplatser under huset, i flera plan.

Vid Torsviks torg däckas infarten från Södra Kungsvägen över i höjd med Kopparhusen. Även om de flesta husen runt Torsvikssvängen nu ligger utanför planområdet är dock två fastigheter inritade som nya hus, plus tre utmed Stockholmsvägen.

– Det här är unikt, småskaligt och bevarar de små grönområden som finns i området. Överdäckningen vid Torsvik är också mycket viktig, säger kommunalrådet Jessica Sjöstedt (KD).
– Förslaget är framtidsinriktat och vi är glada att såret i Torsvik täpps till, säger Daniel Larson, Socialdemokraterna.
– Vi har prioriterat grönska, parker och att skapa ett vettigt stöd för Lidingö Centrums handlare så att vi kan göra våra inköp på ön, säger kommunalrådet Torsten Engevik (FP).
– Vi löser tre behov med detta förslag: Nya bostäder, Bättre service för dem som handlar på ön och Bättre attraktivitet än idag, säger Paul Lindquist. Vi tar nu vår rimliga andel av ansvaret för regionens utbyggnad. Det gäller att få en balans mellan nya bostäder och respekt för dem som redan bor här. Viktigt är även att projektet inte ska betalas av skattebetalarna utan av dem som får byggrätter. Vi räknar med att allt kan ge staden ett plusresultat på 200 miljoner kronor.

Det är alltså fyra partier som lagt fram detta förslag. Centerpartiet, Lidingöpartiet och Miljöpartiet presenterade sina uppfattningar i december i samband med att inriktningsbeslutet fastställdes. Planerna diskuteras i kommunstyrelsen i början av juni och två veckor senare behandlas förslaget i kommunfullmäktige. Därefter startar valkampanjen och det är helt klart att Centrum/Torsvik blir en av de stora valfrågorna. De första spadtagen i C/T-området beräknas tas omkring år 2018, om alla detaljplaner då gått igenom. Byggstarten sker vid Lidingö Centrum.

Jessica Sjöstedt (KD), Paul Lindquist (M), Daniel Larson (S) och Torsten Engevik (FP) på stadshusets trappa. I bakgrunden syns det gula hus som enligt planerna ska rivas för att ge plats åt ett nytt, större, bostadshus.

Jessica Sjöstedt (KD), Paul Lindquist (M), Daniel Larson (S) och Torsten Engevik (FP) på stadshusets trappa. I bakgrunden syns det gula hus som enligt planerna ska rivas för att ge plats åt ett nytt, större, bostadshus.

Så här tänker sig arkitekterna att det kan se ut i framtiden utanför Coop och Systembolaget. Illustration: White Arkitekter AB

Så här tänker sig arkitekterna att det kan se ut i framtiden utanför Coop och Systembolaget. Illustration: White Arkitekter AB

Så här ser det ut idag.

Så här ser det ut idag.

Flygbild över det område där byggnationen först startar, omkring 2018. Bilden tagen från en punkt ovanför Prestogrillen. Illustration: White Arkitekter AB

Flygbild över det område där byggnationen först startar, omkring 2018. Bilden tagen från en punkt ovanför Prestogrillen. Illustration: White Arkitekter AB

Dela Bantat förslag för C/T med 1000 bostäder

Kommentarer

Jonas 2014-03-06 20:29

Johan,
Jag hade uppenbarligen fel om varför du är så negativ till C/T och annan förtätning. Förstår dock fortfarande inte din mycket enkla matematik som visar att Lidingöbanan inte klarar av transportbehovet mellan Gåshaga och Ropsten. Innanför tullarna klarar tunnelbanan (vars vagnar förvisso är större, men det är befolkningen också) av transportbehovet för en betydligt tätare bebyggelse. Så varför skulle inte Lidingöbanan klara det när den blir dubbelspårig, i synnerhet som Daleneum ligger precis vid Aga-stationen? Du får allt visa dina beräkningar för så självklart är det inte.

Johan 2014-03-06 09:33

Jonas,

Visst har jag intresse i frågan eftersom jag bor på ön, är uppväxt på ön och troligen kommer att antagligen här resten av mitt liv såvida du och dina gelikar i stadshuset gör det omöjligt att bo kvar.

Men till skillnad från lejonparten av kommentatorerna här så har jag inga politiska eller ekomiska intressen i frågan.

Det glädjer mig att du greppar de centrala demokratiska begreppen, åtminstone i teorin. Det gör diskussionen meningsfull.

Jag vet inte riktigt vilka värderingar du laddar ditt begrepp “bilkramare” med. Jag gissar att du menar att det är ett realistiskt alternativ för de flesta öborna att åka spårvagn och buss till arbetet. Jag förställer mig att det funkar bra för dig och politikerna som arbetar företrädesvis i stadshuset. Säger inte att du gör det, skulle dock inte vara förvånande om så var fallet.

Bryr mig inte så mycket om bilåkande i praktiken. Arbetar i city och åker alltid kommunalt själv. Däremot tycker jag att det är förkastligt att tung och frekvent trafik går genom bostadsområden på vägar som är långt ifrån dimensionerade för ändamålet.

Tillskillnad från dig så har jag ett realistiskt förhållningssätt (slå gärna upp detta begrepp med) och inser genom mycket enkel matematik att en upprustad spårväg långt ifrån löser transport problematiken från Gåshaga till Ropsten. Lägg där till behovet spm kommer då Dalenum är färdigställt och detta blir än mer tydligt.

Uppenbarligen är det för dyrt att bygga ut vägar och lokaltrafik för att möta de ökade behoven. Därför är slutsatsen att det inte är möjligt att bygga mer bostäder på ön ganska enkel och given.

Som jag skrev tidigare är detta mycket enkel matematik och borde vara uppenbar även för dig

Jonas 2014-03-06 00:00

Till den Johan som till skillnad mot alla andra vare sig är naiv eller har några särintressen,

Jag vet vad absolut vad Demokrati, Mandat och Majoritet är, men framför allt vet jag vad Politik är. Jag tror därför inte för en sekund att Paul hade stoppat tunnelförslaget om han hade haft en realistisk möjlighet att driva igenom det. Paul är precis som du en notorisk bilkramare och tunnelförslaget var också som du vet hans baby. Fast då Paul även är smart och förmodligen kan mer om politik än mig (och med stor sannolikhet mer än dig) förstod han också följande;

1) Även om M+FP+KD fick majoritet, betyder det inte att Paul personligen fick 27 mandat. Vid omröstningar är det 27 individer som röstar och då övriga fick 24 mandat hade det räckt att två personer hade röstat mot förslaget. Misstänker att Paul antog, eller t.o.m. med blivit informerad om, att detta skulle hända då valresultatet gav de tveksamma möjligheten att rösta efter sin personliga övertygelse.

2) Även om Paul skulle vinna omröstningen visste han att infrastruktursprojekt av denna storlek tar så mycket tid pga byråkrati, tillståndsprövningar och överklaganden (på samma sätt som för C/T) att arbetet inte skulle hunnit påbörjas innan nästa val. Tunnelfrågan skulle därför blivit en knäckfråga även detta val och då bilkramande personer som du är ett utdöende släkte (eller åtminstone hunnit bli pensionärer så ni inte bryr sig så mycket om pendlingstider) så skulle M+FP+KD med stor sannolikhet förlorat majoriteten.

Göran Tegnér, V ordf. (FP) Tekn. Nämnden 2014-03-05 11:42

Svar till Sture Linds inlägg den 3 mars:

Sture: Du tycks anse att inte ett enda hus får byggas utan tunnelbaneförsörjning. Vad Du anser får så klart stå för Dig själv, men det är inte särskilt realistiskt. Av alla SL-resor som görs i Stockholms län svarar tunnelbanan för enbart 43 % och tunnelbanan svarar bara för 34 % av alla personkilometrar i länet. Det är fler som åker buss + lokalbanor.

Modern spårtaxi fungerar alldeles utmärkt på tre ställen redan, på London Heathrows flygplats, i Masdar City i Abu Dhabi och i Suncheon i Sydkorea – om än så länge bara i form av tre smärre system. Ett äldre och klumpigare system har fungerat perfekt i Morgantown i West Virginia, UISA alltsedan mitten på 1970-talet, med 98,5 % rätt-tidighet och med 0 svårt skadade eller dödade. Du har rätt i att spårtaxi inte bygger på någon ny teknik, utan på befintlig teknik: Men systemkonceptet äör helt nytt: de förarläsa vagnarna går på en pelarbana som inte hindrar eller hindras av annan trafik, de går direkt till målet utan mellanliggande stopp (därför att stationerna ligger på sidospår), alla har sittplats och vagnarna väntar på dej, inte tvärtom. Dessutom är investeringskostnaden ungefär en tiondel av tvärspårvägen och driftkostnaderna i nivå med buss. Kapaciteten blir större med spårtaxi än med spårväg, trots små vagnar, därför att turtätheten är mer än 60 gånger högre med spårtaxi (3 sekunder jämfört med spårvägens 3 minuter i bästa fall). Att det än sp lönge inte finns spårtaxi i stadsmiljö beror på att kollektivtrafikbranschen är extremt konservativ och på att ingen – hittills – vågar ta första steget. Jämför med biltullar i städer: det tog över 100 år från teorin och över 40 år från praktisk idé till förverkligande först i Singapore; sedan i Oslo, Bergen och Trondheim, sedan Stockholm och London; men fortfarande inte särskilt många efterföljande städer!

Att arbetspendling med cykel kommer att öka i framtiden behöver ingalunda vara orealistiskt och är alls ingen utopi. Cykelresandet ökar ju redan. Här några exempel som gäller resandet över Lidingöbron mellan åren 2000 och 2010:
• Bilresor: -15 %
• Kollektivresor: +26 %
• Cykelresor: +31 %

Biltrafiken inom Lidingö har minskat med 4 % mellan åren 2008 och 2012, visar trafikmätningar på ett 16-tal räknepunkter.

Vi som ansvarar för Lidingös infrastruktur i Tekniska Nämnden prioriterar nu att bygga ut flera cykelbanor på ön. Bara sedan år 2010/11 har följande sträckor försetts med cykelbanor:
• Islinge
• Kyttingevägen – Näset
• Stockby vid Förrådet
• Ekebovägen – Båtsmansvägen
• Trolldalen
• Lejonvägen
• Bryggvägen
• Herculesvägen
• Bodal/Carl Malmstens skola
Totalt 3,3 km nya cykelbanor.

Att cykeln som du påstår ”samtidigt /ska/ tillgodose hushållens inköpsresor”, är naturligtvis inte lika självklart. Man kanske inte storhandlar på fredagarna med cykel på väg hem från jobbet, men när det gäller den mer lokala och vardagliga detaljhandeln, då används ju cyklar redan idag i växande utsträckning. Själv använder jag mig av elcykel för sådana ärenden (eftersom jag har hjärtfel), och ibland även för lokala arbets-/tjänsteresor inom Lidingö, eftersom jag då inte blir svettig…

Sture Lind 2014-03-05 10:17

Hans och Robert,

Det är uppenbart att ni inte är objektiva eller helt pålästa i era utsagor. En busslösning baserad på BRT kunde mycket väl ha används som alternativ till Lidingöbanan. Linje 16 i Göteborg är ett utmärkt exempel där dubbelledbussar används. Kapaciteten är mycket hög, men framför allt är prislappen betydligt lägre och flexibiliteten vad framkomlighet, linjedragningar och miljöeffekter. Tekniken används runt om i världen md stor framgång. Det är billigt och flexibelt. Kapaciten är mycket hög.

Ni skriver: “Vid val av nytt trafiksystem 2011, valdes upprustning av Lidingöbanan istället för T-bana, pga höga kostnader och för litet trafikunderlag.”

Det är faktafel.

Tunnelbana var då inte ett alternativ. Valet stod mellan buss eller Lidingöbanan. SL:s utredningar rekommenderade en busslösning istället för uppgradering Lidingöbanan.

Det var Lidingös politiker påhejade av en mycket effektiv och högljudd spårvagnslobby som fattade det felaktiga beslutet istället välja en spårvagnslösning i strid med SL:s förslag som tydligt förordade en busslösning. En mycket bidragande orsak var Paul Lindqvists löften och inställsamhet till moderaten Christer G Wennerholms, ordförande i lobbyorganisationen Spårvagnsstäderna, i syfte att vinna egna röster och sympatier i Landstinget. Deras agenda smakar på. Hade en samhällsekonomisk nyttoberäkning på sakliga grunder värd namnet varit del av beslutsunderlaget hade beslutet att rusta Lidingöbanan troligen blivit ett annat. Det inte ekonomi som styrde beslutet utan helt andra faktorer.

Om Lidingöbanan ska dras till Lidingö centrum behöver banan korsa Södra Kungsvägen minst två gånger och troligen konkurrera med vägutrymmet med bussar, bilar och övriga trafikanter. Det innebär två korsningar med bommar eller viadukter. Bullret att ha en spårvagn rasslande förbi ett bostadsområde är inte något eftersträvansvärt. Ett annat alternativ är att dra Lidingöbanan i en tunnel. Tunnlar har en större genomskärning för spårvagnar än tunnelbanetunnlar i och med att kontaktledningarna ska få plats. Tunnelbanan använder strömavtagare och således en mindre tunnelhål och sprängningar.

Ni har rätt i att om Bogesund bebyggs dras en tunnelbanelinje sannolikt över Lidingö. Hur bron över Askrikefjärden ska utformas återstå att se. Dock finns det redan idag passagerarunderlag för en tunnelbana till Lidingö Centrum. Tyvärr har upprustningen av Lidingöbanan inneburit att SL inte kommer vilja utreda detta i de närmaste åren.

Jag misstänker att ni själva bor på södra Lidingö och därmed har mest att vinna på att Lidingöbanan ska dras via Lidingö centrum. Boende på norra Lidingö och centrala Lidingö har ingen fördel av Lidingöbanan via Lidingö centrum. Vi håller tillgodo med bussar och hoppas på tunnelbana i närtid och ser att inte ytterligare skattepengar bränns upp på onödiga kolletivtrafiksatsningar som inte ger valuta för pengarna.

Nej, Lidingöbanan via Lidingö centrum tror jag inte på. Lägg inte enda ytterligare krona till på denna mycket kostsamma Lidingöbana. Vi behöver våra hårt förvärvade skattekronor till klokare investeringar som omsorg, skola, vård, simhallar etc.

Hans och Robert 2014-03-04 22:47

Sture Lind

Ditt inlägg innehåller tyvärr flera avgörande felaktigheter som påpekats i tidigare inlägg på Lidingösidan. Vi tar det än en gång:

Felaktigt påstående:
”En dragning av Lidingöbanan kommer bli för dyrt. Dessutom kommer spåren hindra biltrafiken i snittet mellan Baggeby och Lidingö centrum.”

En omdragning av Lidingöbanan via C/T har översiktligt kostnadsbedömts till 500-600 Mkr. Bedömningen är gjord med uppskattningar enligt genomförda och planerade insfrastrukturprojekt på Lidingö. Detta är inte dyrt jämfört med vad en tunnelbana skulle kosta.

Spåren mellan Baggeby och centrum kommer att gå på egen bana och påverkar således inte övrig trafik.

Felaktigt påstående:
”Vinsterna med denna föreslagna lösning är obefintlig. Det innebär längre restider från södra Lidingö till Ropsten där de flesta resenärer ändå kommer byta till tunnelbanan.”

Restiden för resande bortom C/T får en förlängd restid av 24 sek, vilket är marginellt. Detta är visat med en jämförelse av resvägar i tidigare inlägg på Lidingösidan.
Stora vinster är att Lidingöbor på södra ön får direktförbindelse med C/T och att C/T får ett kapacitetstillskott av kollektivtrafiken när Lidingös befolkning växer och alltfler reser kollektivt. Dessutom, tror någon på allvar att man planerar ett tätortscentrum för framtida utveckling genom att låta infrastrukturen gå förbi ut i skogen. Nej tillgänglighet är en förutsättning för utveckling.

Felaktigt påstående:
”Idag löser bussarna transporterna från Lidingö centrum till Ropsten på ett utmärkt sätt även om det inte är optimalt, tunnelbana är bättre. För påstigande resenärer i Lidingö centrum spelar det ingen roll om det är buss eller spårvagn som gäller som transportar dem till Ropsten.”

Spårvägen har 3 gånger så hög kapacitet som bussar. Dessutom är hållplatstiden kortare eftersom alla kan gå in direkt i vagnarna utan att stanna vid en ingång för att ”betala”. Vidare är det så att fullastade bussar redan idag kör förbi de väntande i Torsvik.

Kollektivtrafiken måste förstärkas för att möta ökad befolkning och fler som väljer att åka kollektivt i framtiden. Det bästa sättet att göra detta är att utnyttja den upprustade Lidingöbanan fullt ut genom att dra den förbi C/T. Vi (SL och Lidingö Stad) har ju trots all satsat 1.5 -2 miljarder på upprustningen.

Felaktigt påstående:
”Kan resan påbörjas i Lidingö centrum med tunnelbana slipper vi omstigningen i Ropsten och de har då redan en sittplats när påstigande resenärer tillkommer i Ropsten från Djurgårdstaden, Hjorthagen, etc. Det kommer bli en lyx att få en egen sittplats på tunnelbanan när utbyggnaden är klar på andra sidan bron.”

Tunnelbanan vid Ropsten kommer att uppgraderas med nytt signalsystem som medger större turtäthet och innebär en stor överkapacitet vid resor från Ropsten inräknat även ny bebyggelse vid Norra Djurgårdsstaden.

Tunnelbana till Lidingö är realistiskt endast om Bogesundslandet exploateras, då skulle man kunna lägga en station på Lidingö på vägen. Tunnelbanestation i Lidingö Centrum innebär att de flesta får stiga om till T-bana där istället för vid Ropsten. Vi riskerar att enda effekten av att förlänga tunnelbanan är att bussterminalen och tillhörande behov av infartsparkering flyttas från Ropsten till Lidingö Centrum eller i närheten av centrum, där tillgängliga ytor behövs för expansion av Lidingö Centrum.

Vid val av nytt trafiksystem 2011, valdes upprustning av Lidingöbanan istället för T-bana, pga höga kostnader och för litet trafikunderlag.

Johan 2014-03-04 07:01

Jonas

Du måste vara mycket chockad och förvånad över att alliansen på riksplanet inte driver socialdemokratisk politik och faktiskt agerar utefter sina vallöften med tanke på att faktiskt tappade mot valet innan.

De har uppenbarligen missförstått begreppet mandat.

Johan 2014-03-04 06:54

Jonas

Det är mycket oklart om de det är meningsfullt att diskutera ifall motparten inte förstår begrepp som:

Demokrati
Mandat
Majoritet

Jag ska dock göra ett sista försök. Som jag skrev så noterade även jag att Lidingömoderaterna tappade många platser i fullmäktige efter föregående val. Märkväl! Forfarande i majoritet tillsammans med de allianspartier som gick till val för att bygga tunneln.

Om det är som så, att man som du, ser det charmiga med tät bebyggelse, stora affärskedjor, inglasade gallerior och Täby Centrum så finns det en plats för dig. Vill minnas att det heter just TÄBY.

Om du tror att spårvagnen är ett realistiskt alternativ för Lidingöbor på södra ön är du inte bara lovligt naiv. Du kanske har läst 300 lägenheter i Gåshaga isolerat. Lägg till hela Käppala och framåt (utgår ifrån att du kan Lidingös geografi eftersom du har åsikter om hur en rimlig infrastruktur bör se ut). Ja det krävs bättre väg på södra ön eftersom spårvägen inte kommer kunna ta alla trots utbyggnad och bussar kräver som bekant väg. Överens?

Om du tror att C/T ivrarna har andra motiv än politiska eller ekonomiska är du mer än lovligt naiv. Lidingö har redan tagit sitt regionala ansvar men tanke på förutsättningarna. Vi kommer därför få lida för det i generationer på grund av våra veka, kappvändande lokalpolitiker.

Jonas 2014-03-03 22:47

Johan, vad bra att du så altruiskt kämpar för Lidingöbilisternas självklara rätt att fort och hindersfritt kunna lämna ön utan att behöva åka kollektivt. Självklart ska inget nytt centrum byggas då det resulterar i fler bilar och bussar som hindrar framkomligheten. Dessutom varför fler butiker då man så snabbt tar sig till Täby med bil? Att ingen tunnel byggdes efter valet är också konstigt. Att bara vart fjärde väljare som röstade på M i riksdagsvalet valde ett annat parti i kommunalvalet var ju ett klart mandat.

Förstår att du stör dig på alla C/T-anhängare med särintressen såsom att få levande centrum, färre bilresor och att Lidingö tar regionalt ansvar så att Stockholm fortsätter att vara attraktivt.

Anders Wennberg 2014-03-03 22:46

Hej Johan den II

Hur skall infrastrukturinvesteringar finansieras?

Till att börja med tror jag det finns en hel del kostnadsbesparingar i stadens over head, tex. att man kör med 5 kommunalråd som har bland de högsta lönerna i landet är ett gott tecken på att så är fallet. Danderyd har 1% lägre skatt, men lägger ändå mycket mer på skolan – hur går det ihop? Jag tror som sagt det finns besparingar att göra i Stadshuset.

Det finns dyra trätrottoarer längs Lidingös stränder och annat att spara på.

Vidare har man räknat på SEK 250 M överskott i nuvarande C/T plan, varför skall det bli överskott? Man kan sälja färre byggrätter och investera mer i infrastruktur och ändå gå plus/minus noll.

Till slut, om man trots allt inte har råd att investera i den infrastruktur som behövs för att öka befolkningen – ja då är det ju bara att lägga ner hela projektet. Varför skapa kaos och flaskhalsar? Sluta bygga först och tänk sedan!

Anders

Sture Lind 2014-03-03 22:22

Hans och Robert,

En dragning av Lidingöbanan kommer bli för dyrt. Dessutom kommer spåren hindra biltrafiken i snittet mellan Baggeby och Lidingö centrum.

Vinsterna med denna föreslagna lösning är obefintlig. Det innebär längre restider från södra Lidingö till Ropsten där de flesta resenärer ändå kommer byta till tunnelbanan.

Idag löser bussarna transporterna från Lidingö centrum till Ropsten på ett utmärkt sätt även om det inte är optimalt, tunnelbana är bättre. För påstigande resenärer i Lidingö centrum spelar det ingen roll om det är buss eller spårvagn som gäller som transportar dem till Ropsten.

Kan resan påbörjas i Lidingö centrum med tunnelbana slipper vi omstigningen i Ropsten och de har då redan en sittplats när påstigande resenärer tillkommer i Ropsten från Djurgårdstaden, Hjorthagen, etc. Det kommer bli en lyx att få en egen sittplats på tunnelbanan när utbyggnaden är klar på andra sidan bron.

Tankarna på spårtaxi känns inte genomtänkt. Jag skulle inte vilja bli instängd i en liten container och riskera utsättas för vad som helst. Jag tror inte att unga kvinnor kommer att uppskatta detta färdsätt en sen kväll hem från Stockholm.

Göran Tegnérs idé med spårtaxi är måhända en kul tanke, men inte mer än så. Hade denna teknik fungerat skulle vi nog ha sett mer av den på andra platser långt tidigare, vilket inte är fallet. Det är ingen ny teknik.

Med risk att bli tjatig. Bygg en bro för tunnelbana och planera med detta redan nu om det överhuvudtaget ska bli aktuellt med en förtätning i Torsvik och Lidingö centrum eller skrinlägg planerna helt och hållet. Tunnelbana är det enda som är ett rimligt alternativ. Byggs ingen tunnelbana, bygg då heller inte i Lidingö centrum, det är bra som det är.

Vidare tycker jag det är mycket bra att cyklingen bör öka i framtiden. Men att den orealistiska volym cyklister som beräkningsunderlaget tar fasta på är rent löjeväckande. Det som en utopi att cykel ska användas som arbetspendlingsfordon och samtidigt tillgodose hushållens inköpsresor. Det är en skrattretande vision. Naturligtvis kommer cyklandet öka, men inte till den nivån, som förespeglats. Jag har svårt att föreställa mig att merparten boende på mer perifera platser på Lidingö kommer cykla till jobbet. Det kommer ta för lång tid. Endast en utbyggd tunnelbana kan rädda Lidingö.

Hans och Robert 2014-03-03 21:25

Göran Tegnér

Vi tycker att ett naturligare val av förstärkning av kollektivtrafiken på Lidingö är att dra Lidingöbanan genom C/T. Spårvägen upprustas ju nu för ökad kapacitet till en kostnad av 1.5 till 2 miljarder (SL och Lidingö stad inkl. ny spårbro). Det vore ett veritabelt resursslöseri att inte lägga till den viktigaste pusselbiten i Lidingös framtida kollektivtrafik genom att dra Lidingöbanan genom C/T och samtidigt skapa förutsättningar för en kollektivtrafik som kan förstärkas efter behov genom ökad turtäthet på dubbelspår. Det vore mycket intressant att se din beräkning av kapacitet med Lidingöbanan genom C/T.
Endast om Lidingöbanan går genom C/T kan man kalla upprustningen av Lidingöbanan för ett samhällsutvecklingsprojekt som gagnar hela Lidingö med utveckling av dess viktiga centrumfunktioner. Lidingö centrum är så mycket mer än handel, det är en naturlig mötesplats och innehåller en rad viktiga funktioner såsom, central förvaltning, apotek, systembolag, banker, bibliotek, restauranger, läkar – och tandläkarmottagningar etc.
Med den utformning som planförslaget nu har behövs endast smärre justeringar för att på ett smidigt sätt inpassa en ny dragning av spårvägen med hållplatser vid Centrum och Torsvik.
Självfallet är tillgängligheten till C/T mycket viktig för att Lidingöborna ska prioritera närservice framför service på annat håll. Ökad användning av kollektivtrafiken planeras för framtiden, där goda bekväma trafiklösningar är en förutsättning för ändrade resvanor.
En undran dessutom angående din kapacitetsberäkning för spårbilar (automatbana): menar du att vi, på de två hållplatserna, kan fylla en vagn var tredje sekund med fyra eller sex personer med kassar och väskor på ett sätt som känns säkert? Sedan kliver alla av vid Ropsten på tre sekunder?
När Du kontaktar Landstingets Trafikförvaltning, är det viktigt att inte informera endast om framtida resbehov utan även om att deras beslut för att inte medverka med finansiering för dragning av Lidingöbanan genom C/T är dåligt underbyggt med inaktuella uppgifter både vad gäller restider, utformning av bytesstationen Ropsten och behovet av en ny spårbro.

Sture Lind 2014-03-03 12:39

Det borde vara helt fel att bygga en enda bostad i Torsvik och Lidingö centrum innan det att vi har garantier för en långsiktigt hållbar infrastrukturlösning som stavas tunnelbana till Lidingö.

Den dagen det blir aktuellt att bygga tunnelbanan till LIdingö, först då kan vi överväga att förtäta TC. Redan idag finns befolkningsunderlaget på Lidingö som motiverar och kan finansiera en tunnelbana.

Om en förtätning av TC utan tunnelbana kommer stressen, väntetiderna och kaoset vid Ropsten bli ohållbar.

Johan 2014-03-03 10:43

jOhan den II

låt mig först bemöta ditt grundlösa påstående att centrumutbyggnaden skulle ha någon som helst påverkan på hur Lidingöundgomar bereds möjlighet till bostad eller ej.

Det är givetvis så att förutsattt att det är Lidingöbor som flyttar till C/T och således frigör bostäder så kommer de sälja sina bostäder vädligt dyrt för att kunna köpa dyra bostäder i C/T. Rimligen innebär det att priset på de bostäder som kommer loss är så höga att de i väldigt begränsad omfattning kan komma att betraktas som bostäder för Lidingös ungdom.

Nåväl, detta under förutsättningen att bostäderna omsätts inom ön vilket sannolikheten är väldigt låg för att så skulle vara fallet. Snarare kommer det leda till ytterligare inflyttning och, i din världsbild, ett ytterligare ökat behov för byggnation på ön in absurdum över tid.

Ditt resonemang är givetvis trams, det finns ingen bärighet i ditt antagande att det skulle generera bostäder för våra unga i praktiken.

Det är givetvis så att redan nu så måste infrastrukturen prioriteras om det ens skall vara en fråga att bygga ut bostadsbeståndet ännu mer. Kan man inte finaseira detta finns inga förutsättnignar för någon som helst ytterligare utbyggnad. Intressant att du motsätter dig finansiering av detta. Låt mig gissa att, om du ens bor på ön, är en av dem som röstade emot tunneln i Skärsätra. Märkligt att du vurmar så för en garanterad förlustaffär som C/T. Såvida du inte som många andra C/T-ivrare har särintressen. Ekonomiska eller andra.

Paul,

Det är lätt att peka finger på andra. Det tragikomiska i detta är dock att tummen alltid pekar på en själv. Du hade mandat att lösa trafikfrågan på södra ön efter förra valet. Du valde att svika de väljare som faktiskt givit alliansen detta mandat trots att många inte omfattas av probelemt inte såg poängen att lösa situationen och röstade på något annat förra valet. Lustigt att just du raljerar med uttryck som “not in my back yard”. Jag hoppas verkligen att vi slipper den typen av kappvändarpolitik i landstinget och att fler än jag kommer motionera pennan när det är dags att kryssa valsedlar.

jOhan den II 2014-03-03 08:22

Anders: Hur har du tänkt att alla dessa infrastrukturella projekt skall finansieras?

Lån??

Höjd skatt???

Anders Wennberg 2014-03-01 18:18

Tack Göran för utförligt svar om bussarna. Ja, för oss som reser så är det uppenbar kapacitetsbrist, och nu har du även satt siffror på det.

När man planerar så stora projekt som C/T är det viktigt att man visar förmåga att jobba bort infrastrukturflaskhalsar INNAN man sätter igång och planera nästa våg av utbyggnad. Just nu är det tyvärr väldigt tydligt att infastrukturflaskhalsar snarare verkar vara något man upptäcker EFTER man byggt ut.

Visst skall Lidingö vidareutvecklas, men just nu behöver vi pausa och låta infrastruktur, bussar, skolkapacitet, idrottsanläggningar osv få en chans att komma ikapp!

Anders

Göran Tegnér, V ordf. (FP) Tekn. Nämnden 2014-03-01 14:55

Svar till Anders Wennberg

När det gäller parkeringen så planerar vi att bygga ut ett underjordiskt parkeringsgarage i Centrum med 770 platser, vilket kan jämföras med dagens 290 platser, dvs 2,65 gånger fler p-platser. Viss kantstensparkering på gatumark kommer även att fortsättningsvis förekomma.

När det gäller busstrafiken pekar du mycket riktigt på ett aktuellt problem, som behöver uppmärksammas mera. Utan att ha exakta uppgifter om påstigande på alla busshållplatser har jag dock fått fram följande fakta:

1) Enlig SL var det år 2012 ca 1.600 avstigande bussresenärer vid Ropsten den mest belastade timmen, kl. 07.30-08.30. Högst sannolikt reser alla dessa 1.600 mellan Lidingö centrum och Ropsten. Det är totalt 3.200 påstigande på Lidingös bussar under denna timme.

2) Enligt SLs reseplanerare trafikerades Lidingö Centrum och Torsvik av 17 bussavgångar under morgonen s.k. maxtimme. Det blir i genomsnitt 3,5 minuters intervall mellan bussarna. Om vi antar att det är 2/3 ledbussar och 1/3 normalbussar, då blir det totala platsutbudet (sitt- och ståplatser) 1.632 platser. Detta antyder att bussarna är proppfulla den mest belastade timmen. Detta kan säkert intygas av de resenärer som redan idag trängs till bristningsgränsen.

3) Detta är naturligtvis oacceptabelt, särskilt som SLs planeringsnorm är att bara 20 % av ståplatserna ska behöva utnyttjas. SL skulle redan idag behöva sätta in 23 % fler bussar för att deras egen planeringsnorm ska uppfyllas. Jag kommer att a ta upp detta med Landstingets Trafikförvaltning per omgående.

4) Med ca 960 tillkommande lägenheter som planeras i Lidingö Centrum och med totalt ca 8.000 fler invånare på ön fram till år 2030, kommer resandet med buss också att öka väsentligt. Dessutom räknar vi med i stadens Trafikstrategi att en större andel (80 %) ska gå, cykla och åka buss till arbetet i framtiden.

5) En försiktig överslagskalkyl visar då på att antalet avstigande bussresenärer år 2030 vid Ropsten kan komma att uppgår till 2.200 – 2.800, dvd en ökning mellan 38 % och 77 %. Denna resandeökning motsvarar då ett krav på att utöka bussarna turtäthet från dagens 17 per timme till mellan 29 och 37 avgångar, d.v.s. en turtäthet på mellan 1,6 minuter och 2,1 minuter. (Och då har jag räknat på 100 % ledbussar). Med så höga turtätheter blir det svårt för bussarna att undvika stockningar och så kallad konvojkörning. De skulle åtminstone behövas ett separat busskörfält hela vägen, men frågan är om detta räcker.

6) Bland annat av detta skäl har vi inom folkpartiet föreslagit att en automatbaneskyttel typ: spårbilar) mellan Lidingöbanans hållplats i Baggeby och via Lidingö centrum och till tunnelbanan i Ropsten (över den nya spårvägsbron eller ovanpå mittremsan på bilbron) bör utredas snarast.

7) Ett spårbilssystem har 3 sekunders intervall mellan fordonen och väntetiden blir då mellan 0 och 1 minut. Bankapaciteten med spårbilar uppgår till 4.800 sittplatser med 4 sittplatser per fordon och till 7.200 sittplatser med ett 6-sitsigt fordon. Således ett fullt tillräckligt utbud och dessutom med en väsentligt högre resstandard.

Anders Wennberg 2014-02-28 00:11

Paul,

En sak till.

Du skriver att “Alla tillkommande bostäder måste lösa sin parkering på egen tomtmark. I praktiken innebär det garage under husen.” Bra, men hur hanterar de personer som idag parkerar på parkeringsplatser där de nya husen skall byggas? Jag gissar att planen är att de skall sälja bilen eftersom de inte var smarta nog att förutse att parkeringsplatserna skulle försvinna. Men hur rimmar det med att bussarna just nu verkar mer underdimentionerade än någonsin?

Anders

Anders Wennberg 2014-02-27 23:56

Hej Paul,

Ja, visst är jag fullt medveten om att det bara är skisser och att utfallet blir något helt annat när det är klart. Men, samtidigt förstår både du och jag att 950 lägenheter är beräknat på den ytan skisserna har tagit i anspråk x i snitt 4 våningar / 100 m2 BTA. Eftersom skisserna står orimligt tätt, så kommer man antingen få bygga högre än 4 våningar eller skära ner till färre än 950 lägenheter. Paul, varför gör man inte en realistisk skiss redan från början med realistiskt utrymme mellan husen och med realistiskt antal lägenheter? Är det ett spel där man presenterar orealistiskt tätbebyggda förslag för att trötta ut motståndet och få folk att acceptera något de annars inte hade accepterat? Samtidigt rullar konsultkostnaderna.

Paul – långsiktigt uthålligt låg skatt får man genom sparsamhet och effektiv förvaltning, inte genom att sälja av tillgångar, det vet alla som kan lite grundläggande ekonomi. 5 kommunalråd med goda löner…

Trafiksituationen och vägar – track record från bl.a. Gåshagabygget är inte det bästa, och min högst lekmannamässiga gissning efter att ha kollat på kartorna tyder på att man inte bygger ut tillräckligt.

Du säger ofta att man måste bygga för att få bra kollektivtrafik, men varför är det mer kaos än någonsin på bussarna nu för tiden? Jag vågar säga att mindre än hälften av bussarna stannar och tar upp folk från Torsviks busshållplats idag.

Vi skall inte sluta att utveckla Lidingö, men vi måste låta Lidingö att komma ikapp infrastrukturmässigt och ta hänsyn till de boende. Du skriver på Twitter om “Not in my back Yard” fenomenet – det är dock lätt för dig och alla andra som driver C/T projektet att säga, ingen av er bor i närheten av platser där några byggen planeras. Det du egentligen säger är “Gärna i någon annans trädgård”, eller hur?

Anders

Ulrika Sandell 2014-02-27 13:00

Nu är jag inte med längre – är C/T-programmet ett program för ungdomsbostäder? Jag kan erkänna att jag tyvärr inte hunnit lusläsa all information kring detta den senaste tiden – vill någon upplysa mig om vändningen kring dessa tilltänkta ungdomsbostäder i Torsvik och Centrum?

Bosse 2014-02-27 09:07

Paul,

Självklart skulle Lidingö stad ha kunnat ställt krav på SL om att det blir ingen spårvagnsdepå på Lidingö för Stockholmarnas spårvagnar innan SL ihop med Stockholms stad lovar att Lidingö får behålla en infartsparkering i Ropsten. SL och Stockholms stad hade då tvingats att tillsammans lösa Lidingöbornas infartsparkering. Du har varit godtrogen som trott att infartsparkeringen skulle lösa sig trots att Lidingö stad tillät spårvagnsdepån utan att ställa motkrav på att få behålla infartsparkeringen i Ropsten.

2011 09 04 intervjuades Paul L:s partikamrat trafiklandstingsrådet Christer G Wennerholm i Lidingömoderaternas radioprogram ”Blå timmen”. Wennerholm lovade i detta program att ”vi måste kunna tillgodose Lidingöbornas parkeringsbehov i Ropsten, vi måste hitta lösningar på detta behov”. Wennerholm sade vidare att ”jag har sett förslag på lösningar av parkeringsfrågan”. Paul vad har hänt av detta löfte från din kompis och hur ser lösningarna ut som Wennerholm påstod fanns?

Om det blir någon Spårväg City som spårvagnsfantasten Christer G Wennerholm lovat dig är i dag skrivet i stjärnorna. Socialdemokraterna har sagt att de skall riva upp detta extremt dyra och samhällsekonomiskt olönsamma projekt om de kommer till makten.

Stockholms Handelskammare som värnar om företagen i Stockholm dömer helt ut Spårväg City.

Professor Jonas Eliasson på KTH säger i artikel att det är BEDRÖVLIGT att det inte tagits fram en samhällsekonomisk kalkyl för Spårväg City.

Det är märkligt att det är Socialdemokraterna och inte Moderaterna som värnar om våra skattepengar och följer Stockholms Handelskammares önskemål.

http://lidingosidan.se/stadsplanering/6364/socialdemokraterna-vill-stoppa-sparvaeg-city

Örjan 2014-02-27 06:57

JT, om du läser ditt eget inlägg hittar du svaret. Detta är ju ännu så länge bara skisser. Det har inte gjorts någon detaljplan och det är långt kvar till det ska tas fram några byggritningar.
På kommunens hemsida finns en tydlig och pedagogisk tidplan och är intresserad av hur hur processen går till.
Personligen tycker jag att det här förslaget kan bli bra. Är bara besviken på att våra politiker bantat ner område och omfattning lite för mycket.

JT 2014-02-26 23:27

Den där illustrationen av White Arkitekter AB ser ut att vara felaktig .Om man öppnar en google karta bredvid så måste några av husen göras jätte smala tex det till höger om polishuset
Finns det inte någon riktig skalenlig ritning ?
Illustrationen verkar vara ritad för en barnbok.
PS .får man verkligen bygga bostäder så nära en bensinmack ?

jOhan den II 2014-02-26 14:53

Det är bra Paul att du rättar historieförvanskarna.
För många tror eller tycker kring C/T såsom om det var sanning det dom säger, men få har någon som helst kunskap.

“Johan”:
Att inte bygga bostäder innebär ju att någon annan kommun måste ta hand om de ungdomar som nu växer upp på Lidingö! Har du funderat på några bra formuleringar som kommande kommunalråd kan dra när hen skall förklara för Stockholm, Järfälla, Täby m fl expansiva kommuner att Lidingö-ungdomarna behöver bostäder i dessa kommuner på samma villkor som ungdomar från de kommunerna?

Hans 2014-02-26 14:20

Inför utveckling av Centrum/Torsvik behöver tillgängligheten förstärkas långsiktigt med förbättrad kollektivtrafik. Ett bekvämt färdmedel med stor kapacitet behövs för att få fler att åka kollektivt. Annars motverkas samhällets och Lidingös nyss fastlagda långsiktiga mål för förbättrad miljö.

Med Lidingöbanan genom C/T knyts Spårväg City och Lidingöbanan ihop och ger tillgänglighet till C/T för alla Lidingöbor och därmed möjlighet för C/Ts servicefunktioner att utvecklas och på sikt överleva.

Det är nu man kan lägga om Lidingöbanan via C/T, när en ny spårbro ska byggas. Om denna möjlighet missas, kommer det att dröja 30-50 år innan C/T får spårbunden trafik.

SLs ointresse för en omdragning av Lidingöbanan är obegriplig och oseriös mot bakgrund av att Lidingö Stad och SL satsar 1.5 till 2 miljarder på upprustning av Lidingöbanan utan att tillföra något mervärde i form av samhällsutveckling utan endast en pendlarbana för arbetsresor på södra ön, som likaväl kunde ha ersatts med bussar till en avsevärt lägre kostnad.

Den nya bytesstationen vid Ropsten, som ska ge bekväma omstigningar mellan buss, spårväg och T-bana, ska naturligtvis även ge positiva effekter på tillgängligheten till Lidingö Centrum för alla Lidingöbor, även de som bor på södra Lidingö. Förbättrad kollektivtrafik är dessutom den enda vägen mot ökad användning och ett miljöanpassat samhälle.

De som hoppas på tunnelbanan får vänta tills Bogesundslandet exploateras, om detta någonsin sker i framtiden.

Paul Lindquist 2014-02-26 10:43

Robert!

Det går inte, som “Bosse” hävdar att koppla samman infartsparkeringen med tågdepån. Vi förhandlade nämligen om tågdepån med SL, inte Stockholms stad. Infartsparkeringen däremot förhandlar vi med Stokholms stad, inte SL.

Det är möjligt att vi hade kunnat haft kvar Lidingöbanan som en solitär mellan Gåshaga och Ropsten utan depån, men tack vare depån kopplas nu Lidingöbanan ihop med Spårväg City vilket ger lidingöborna en klart förbättrad kollektivtrafik. Så även om förhandlingarna hade varit sammankopplade hade jag inte förespråkat att vi skulle säga nej till depån.

“Bosses” påstående om att SL inte hade kunnat bygga någon depå utan Lidingö saknar också grund. Däremot hade det blivit dyrare för SL med två depåer som kostnaden för att skaffa in ytterligare mark i Stockholm.

När det gäller mötet med Ulla Hamilton så var det Lidingö villor (villaägarföreningarna på ön) som hade tagit intiativet till mötet och bjudit in henne, ingen annan. De bjöd också in mig. Att vi inte hade“pratat ihop oss” vad gäller infartsparkeringen är helt enklet beroende på att vi representerar olika intressen och står på varsin sida i denna fråga. Mitt uppdrag är att värna lidingöbornas intressen och det tänker jag fortsätta med så länge jag har det här uppdraget.

Paul Lindquist 2014-02-26 10:24

Johan!

Min kandidatur till landstinget har varken med Stockholmspolitiker eller byggbolag att göra. Jag kandiderar i en valkrets som består av Lidingö, Nacka, Värmdö och Tyresö. Av medlemmarna där har jag fått förtroendet att stå på första plats, ingen annan.

Innan Willys och ICA Kvantum byggdes gjordes en stor del av dagligvaruhandeln utanför ön, men numera motsvarar dagligvaruhandelns sammanlagda omsättning på ön lidingöbornas inköp. Det finns det obereoende mätningar på.

Mindre butiker har tidigare lagts ner pga. en allmän utveckling där fler och fler har bil och väljer att storhandla. Den enda butik som har stäng sedan Willy’s öppnade är mig veterligen den i Skärsätra, men den har i gengäld ersatts av fantastiska Mariannes.

Beslutet att bygga Gåshaga utan att bygga ut infrastrukturen är inte “mitt fel” då jag inte ens bodde i Sverige då. Det beslutet togs när Staffan Anderberg var kommunalråd.

Däremot tar jag fullt ansvar för Dalénum, ett beslut som för övrigt var totalt enigt och inte överklagades av en enda person. Men där har vi också tagit ansvar för infrastrukturen både vad gäller vägar och kollektivtrafik som förskola, skola och idrott.

Stockholm har inte realtivt mer plats än Lidingö att bygga på. Det är redan idag en mer tätbebyggd kommun- Ändå planerar man att bygga 140.000 nya bostäder (ett helt Malmö) de kommande 20 åren. Bara på Östermalm planerar man för 16.000 nya bostäder. Det ska jämföras med 4.600 på hela Lidingö (inklusive det som nu byggs i Dalénum).

Vänd på frågan istället, varför ska Stockholm ta ansvar för Lidingö och beböva bygga än mer bara för att vi ska slippa helt? Varför ska de inte också få behålla sitt grönområde (Gärdet) när vi vill behålla våra?

Gångsätra gymnasium stängdes därför att det inte fanns efterfrågan på fler gymnasieplatser på Lidingö än att de alla ryms i en skola. Detta beror på minskade gymnasiekullar och att alltfler elever väljer att gå i Stockholm. Om det i framtiden finns behov av två gymnasieskolor igen är det inte svårt att omvandla Gångsätra en gång till.

Att ha två halvtomma gymnasiekolor och samtidigt behöva bygga en ny grundskola vore slöseri med skattemedel. Bättre då att nyttja lokalerna väl och skjuta investeringen på framtiden. Vid behov finns en tomt reserverad för skoländamål i Dalénum.

Johan 2014-02-25 18:27

Paul,

Jag tror att de flesta redan förstått att du vill in i landstinget och därför kliar partikamraterna i Stockholms stad och byggherrarna på ryggen. Gott så.

Handeln flyttade hem med Willys och ICA Kvantum? Vad menar du? Hanaden på hjärtat Paul så var det väl mer som så att flertalet mindre butiker försvann?

Lidingö har redan tagit sitt ansvar. Vi har byggt bostäder i Gåshaga och bygger nu Dalenum utan att planera för infrastrukturen runt omkring. Det är i och för sig inte Stockholmspolitikernas fel. Det är ditt fel.

Återigen, det finns gott om plats i Stockholm att bygga på. Det är orimligt att kräva att Lidingö ska ta mer ansvar med tanke på att Stockholm tar noll ansvar för att säkerställa t.ex. infartsparkeringar eller andra möjligheter för oss att växa ytterligare. Under förutsättningarna som råder finns inget mer utrymme. Det är uppenbart för de flesta.

När vi ändå har skolfrågan på tapeten. Varför stänger du en gymnasieskola om du samtidigt vill bygga 3 800 nya bostäder på ön intialt? Nu blir det i värsta fall Dalenum och 1000 bostäder till i centrum. I bästa fall enbart de som byggs i Dalenum. Man behöver ju inte kunna särskilt mycket matematik för att komma fram till orimligheten i detta.

Återigen, det finns grönområden i Stockholm som går att exploatera hela Gärdet går att förtäta. Låt dem bygga där. Det finns helt enkelt inga förutsättnignar att växa på ön, mycket tack vare Stockholmspolitikerna.

Robert 2014-02-25 18:09

Vettiga/bra svar och kommentarer från Paul till inlagorna här.

Saknar dock en kommentar till Bosses inlaga om infartsparkeringen. Kan inte annat än hålla med Bosse där, även om SL byggt på egen mark med möjligtvis en snutt man köpt till, är förhandlingsläget nu minst sagt dåligt. Lidingö har egentligen ingenting alls att komma med i en sådan förhandling idag och kunde kanske ha agerat smartare i tidigare lägen

Å andra sidan kunde SL och Stockholm kört hårt med oss också om vi agerat som Bosse önskat med tanke på att vi så gärna ville få banan rustad och en förlängning av Spårväg City ut hit. Ingen depå – ingen upprustning av banan och ingen förlängning av Spårväg City från Ropsten utan det blir bussar istället hade SL o Stockholm kunnat kontra med. Man hade väl hotat med att riva upp avtalen om banan i det läget.

Vilket liv hade det inte blivit på alla inbitna spårvägsentusiaster!! “Rädda Lidingöbanan” hade garanterat rest sig ur askan som en fågeln Fenix och börjat veva igen. Personligen hade jag välkomnat ett sådant sammanbrott i förhandlingarna och en busslösning. Betydligt billigare för oss skattebetalare än det som nu blir.

Hur våra politiker än vänder sig verkar de få jaga svansen där bak. Antingen av de som vill ha en infartsparkering i Ropsten alternativt spårvägsentusiasterna eller drömmarna som inbillar sig att vi kan få hit en tunnelbana med det befolkningsunderlag vi har och planerar för.

Sen kan jag inte låta bli att imponeras av Bosses förmåga att föra loggbok över när och var saker ting sades eller skrevs. Tveksamt om det är riktigt friskt men en tillgång i diskussionen är det.

Paul Lindquist 2014-02-25 16:19

Johan!

Det är inte gentemot Stockholms stad vi har ett ansvar utan gentemot de som växer upp här respektive människor som flyttar hit. Det är människor av kött och blod som, precis som du och jag, vill ha någonstans att bo.

De personerna bidrar dessutom till den tillväxt som även vi lidingöbor har stor glädje av.

Att säga att alla andra kommuner ska ta ansvar för bostadsförsörjningen men inte Lidingö är inte rimligt

Sture!

Handeln i centrum är inte kopplad till Lidingöbanan då den inte kommer att gå där. Parkeringssituationen kommer att förbättras då det blir fler p-platser.

Vad gäller lidingöbornas vilja att handla där så bedömer handlarna det själva liksom ägarna av Lidingö centrum att det finns en stor potential. Eftersom de är beredda att investera mycket pengar i detta är sannolikt deras bedömning ganska välgrundad. Dessutom är erfarenheten från Willy’s och ICA Kvantum att handeln flyttade hem när utbudet blev bättre.

Torsvik är redan idag väl försett med busstrafik men för att motivera tunnelbana skulle vi behöva bygga långt fler än de nu föreslagna 1000 lägenheterna. Som jämförelse kan nämnas att Nacka bygger 16.000 nya lägenheter för att få tunnelbana till sig och Järfälla 14.000 nya bostäder.

Anders Wennberg!

Alla tillkommande bostäder måste lösa sin parkering på egen tomtmark. I praktiken innebär det garage under husen. Om p-normen blir just 0,75 eller någon annan är ännu inte bestämt, det görs i kommande detaljplaner. Dock kommer vi vara måna om att den ska vara tillräcklig så att inte vi gör om misstaget från Hammarby sjöstad.

Därtil kommer p-platser för handeln att utökas rejält, men även den kommer huvudsakligen att ske under mark.

Vägarna är inte underdimensionerade, vilket framgår av den trafikanalys du har tagit del av.

Summa summarum, det kommer varken bli trafik- eller parkeringskaos.

Skisserna är just skisser, vilket jag har berättat för dig förut men återigen väljer du att dra alltför långtgående slutsatser av dem. Det är först när detaljplanerna tas fram som husens placeringar och höjder fastställs, därför är det inte korrekt att som du gör påstå att det blir 10 meter mellan husen. Det vet varken du eller jag idag.

Någon utbyggnad av Torsviks skola planeras inte, det är helt korrekt. Den är stor som den är och bör inte bli större. Däremot finns det utbyggnadsplaner för skolorna som helhet på ön för att möta det ökande antalet skolbarn, så ingen kommer att bli utan skolplats.

De barn som bor i närheten av Torsviks skola kommer således även i fortsättningen få gå där (om de själva vill, vi har fritt skolval), medan de som bör längre ifrån erbjuds plats i en annan närliggande skola om det skulle bli fullt i just Torsvik.

Nya lägenheter blir sällan ungdomsbostäder, ovasett om de är hyres- eller bostadsrätter av det enkla skälet att de kostar för mycket. Däremot skapar de flyttkedjor som i slutändan frigör smålägenheter i äldre bestånd dit ungdomar kan flytta.

Avslutningsvis så planerar vi för ett överskott om drygt 200 mkr, men med tanke på att det är ett stort projekt som kommer att pågå i många år finns det alltid en risk för oförutsedda utgifter. Därför behövs en säkerhetsmarginal så att inte skattebetalarna ska behöva riskera att stå för notan. Och om det blir ett överskott är ju det jättebra. Vi har många andra investeringar som behöver göras de kommande åren och om vi är lika framgångsrika med att hålla låneskulden nere som under de senaste 10 åren kan vi också hålla skatten låg.

Bosse 2014-02-25 13:42

Johan,

Nedanstående visar att den politiska ledningen på Lidingö med Paul Lindquist i spetsen har varit naiva vid sin hantering av Lidingöbornas infartsparkering i Ropsten.

Redan 2010 03 26 meddelades Lidingö av Stockholms stad att ”den befintliga infartsparkeringen i Ropsten inte kan säkras som imfartsparkering och sade vidare att Lidingö får skaffa en ny parkering på Lidingö.”

2011 09 04 intervjuades trafiklandstingsrådet Christer G Wennerholm i Lidingömoderaternas radioprogram ”Blå timmen”. Wennerholm lovade i detta program att ”vi måste kunna tillgodose Lidingöbornas parkeringsbehov i Ropsten, vi måste hitta lösningar på detta behov”. Wennerholm sade vidare att ”jag har sett förslag på lösningar av parkeringsfrågan”.

Detta löfte från Wennerholm skulle efter 7 månader visa sig vara en lögn.

1,5 år efter Stockholms stad besked skriver Lidingö stad 2011 10 03 på sid 68 i broschyr om översiktsplanenen ”Kollektivtrafikens infartsparkeringar är en regional angelägenhet. Staden skall genom fortsatt samarbete med Stockholms stad och Stockholms lokaltrafik (SL) verka för förbättrad trafik- och parkeringssituation i Ropsten.

På Lidingö stads informationsmöte 2012 05 10 i Ansgarskyrkan (då Lidingöborna hade utlovats besked om hur parkeringsfrågan skulle lösas), d.v.s. 7 månader efter det att Lidingö stad 2011 10 03 gav intryck av att parkeringssituationen i Ropsten skulle FÖRBÄTTRAS, upprepade borgarrådet Ulla Hamilton Stockholms stads besked från 2010 03 26 att det inte blir någon infartsparkering i Ropsten.

Hur kunde Paul Lindquist bjuda in sin partikollega Ulla Hamilton till ett informationsmötet och utlova besked till Lidingöborna om hur parkeringsfrågan i Ropsten skulle lösas utan att först ha pratatat ihop sig med Hamilton och dessutom hade Paul Lindquist inget som helst besked att ge Lidingöborna på mötet?

Det är självklart att Lidingö stad skulle ha kunnat vägrt SL att bygga en stor ”parkeringsplats”/depå på Lidingö för i huvudsak Stockholmarnas spårvagnar innan politikerna i Stockholm lovat Lidingöborna en parkeringsplats i Ropsten.

Sanningen är den att Lidingö stad har överlåtit ca 4500 kvm mark mitt inne i den blivande parkeringsplatsen/depån för spårvagnarna. Stockholmspolitikerna skulle aldrig ha kunnat bygga denna nya stora parkeringsplats/depå, och därmed inte heller Spårväg City, om inte Lidingö stad skulle ha välvilligt överlåtit detta stora markområde till Stockholmspolitikerna.

Lidingöpolitikerna hade således en enormt bra förhandlingsposition mot Stockholmspolitikerna som de inte utnyttjade.

Minst ca 50 transporter av tomma spårvagnar för Stockholmstrafiken kommer att ske varje dag mellan deras parkeringsplatsen vid Dalénum och Ropsten d.v.s. ca 20000 tillkommande transporter/år.

Det är naivt att tro som Lidingö stad skrev att man ”genom fortsatt samarbete med Stockholms stad och Stockholms lokaltrafik” t.o.m. skulle få en ännu bättre parkering i Ropsten än den Lidingöborna hade.

Politikerna på Lidingö och stadsledningskontoret skulle om de varit kompetenta förhandlare ha insett att Lidingö stad måste utnyttja de stora påtryckningsmöjligheter som fanns för att tvinga fram ett löfte från Stockholmspolitikerna om en fortsatt parkering i Ropsten.

Johan 2014-02-25 12:25

Nicklas,

Lidingö har noll ansvar för bostadssituationen i Stockholm. Har aldrig haft och kommer aldrig att ha. Stockholm har konsekvent visat att de tar noll ansvar för Lidingöbornas situation. Det senaste exemplet är att man tar bort alla infartsparkeringar i Ropsten. Och hänvisar till att detta är Lidingös sak att lösa. Låt dem bygga på Gärdet om de har problem.

/Johan

Erik 2014-02-24 20:15

Alla dessa förslag, suck. Vad tjänar de till egentligen.
Göra Lidingö till en grå betongö?
Centrum kommer aldrig blomma upp, inte så länge andra kedjor som tex. Clas Ohlson, Kapp-Ahll mm. inte får etablera sig.
Dessutom lär väl knappast en medelinkomsttagare ha råd att flytta till centrum om han/hon skulle vilja det.
Bostäder för de besuttna, eller?
Om det nu är många som varit emot alla tidigare planer kanske de mest kritiska ska fundera över vad kommer att rösta på i höst.

Niklas 2014-02-24 18:55

Trist att man bantat förslaget. Stockholms och Lidingö behöver många fler bostäder. Det är dags för Lidingö att nu ta sitt regionala ansvar för bostadsförsörjningen.

Johan 2014-02-24 16:43

Anders mfl,

Det handlar inte så mycket om höghus utan defacto att höghus förstör särprägeln med ön. Det är enormt förfulande. Dessutom har inget infrastrukturmässigt hängt med den aggresiva exploateringen den senaste 15-årsperioden i övrigt. Ta en titt på Fregattvägen t.ex. det står bilar parkerade på båda sidorna hela från Larsbergsvägen upp till Torsvikstorget i princip. Hela området kring Käppala ser likadant ut.

Det faktum att man gått SL och Stockholm tillmötes och bygger en enorm betongdepå i AGA, och där river gamla och i relation till vad som byggs fina byggnader.

Smäll upp ett Hornbach och flytta bilprovningen så har vi ett Rissne i minitatyr mitt på ön. Bra jobbat Paul!

Trafiksituatonen från Gåshaga. Vi har fortfarnde en tätbebyggd 30-sträcka som utgör huvudled ner till Gåshaga. Ja, vi har förstått att resten av ön bryr sig väldigt lite om hur situationen är för många öbor. Jag undrar därför varför i hela friden skall vi betala för en utbyggnad, beställd av Stockholms stad, som inte förbättrar situationen för Lidingöborna nämnvärt.

Faktum är att hur än centrumhandlarna böjer sig beklänges dubbelt kommer de ALDRIG kunna konkurrera med Stockholm. Det är helt enkelt för nära till City från Lidingö för att det någonsin kan komma att bli ett alternativ. Jag tror nog ingen vill ha ett Täby centrum här heller, inte jag i alla fall. Jag som, jag hoppas många andra, kittlas av det faktum att vi har vår gamla fina järnaffär t.ex. Skeppet/Coop till exempel är ju så himla mycket trevligare än gamla Ejheden. Eftersträvansvärt. Verkligen. Lägg där till att varje restaurang med ambitioner på ön i princip går omkull. Tycker att det för dem som kan matematik, bara en smula, är en stark indikator på att förhållandet Stockholms innerstad – Lidingör är så.

Vet inte vad skribenterna här och politikerna har för incitament men det förefaller inte hellt främmande att man kan hitta svaren i arenastadshärvan i Solna.

Anders 2014-02-23 17:47

Jag tycker också att det låter vettigt att bygga på höjden.
Tyvärr kommer nog “Bosse” och andra bakåtsträvare att snart upplysa oss om att det innebär skyhöga merkostnader i trettiomiljoners klassen. Förutom nedan nämnda orkanvindar.
Synd. Jag hade gärna bott granne med en skyskrapa annars…

Jonas 2014-02-23 11:47

Robert, visst skojade jag även om jag önskar såväl höghus som inglasat centrum på ön. Däremot är jag inte säker på att Claes gör det, då uppfinningsrikedomen att hitta argument mot att inte sätta spaden i jorden är imponerande hos många av “Lidingös räddare” (Precis som du skriver).

Önskar att vi som gillar initiativ som motverkar Sprawl hade samma energi, men vi har kanske för mycket annat att stå i. Tyvärr är jag rädd att många av “Lidingös räddare” inte vet vad Sprawl är för något eller inser konsekvenserna av det.

Robert 2014-02-22 16:20

Claes + Jonas, kan inte låta bli att småle men ni skojar väl förstås med oss eller ska man ta det där seriöst?

Om så vore att ETT höghus skulle ÄNDRA KLIMATET KRAFTIGT som Claes hävdar så borde väl världen vid det här laget ha gått under. Om inte världen så i alla fall människorna i alla tätorter ute i den stora världen utanför ankdammen som inte hunnit skaffa sig ankarkättingar för att inte blåsa iväg.

Låt oss lägga en ostkupa över alla tätorter för nog finns väl där i alla fall några höghus i de flesta tätbebyggda områden ute i den stora världen?

Att ETT höghus skulle göra Centrum till ett outhärdligt blåshål och kräva inglasning känns bara skrattretande och oseriöst. Vi lär i alla fall aldrig komma i närheten av att att bli den svenska motsvarigheten till “The Windy City” Chicago på grund av ETT ynka höghus. Det finns betydligt större och mer komplexa saker som påverkar KLIMATET här på ön än ett eller några enstaka tillkommande höghus.

Är det inte salamandrar eller skalbaggar så är det tydligen vindar. Ingen ände på argumenten så fort det dyker upp tankar om att eventuellt sätta en spade i jorden.

Jonas 2014-02-22 10:24

Claes. Saknar din kunskap om vindar, men du har säkert rätt. Mao ytterligare en anledning att glasa in Lidingös centrum.

Claes 2014-02-22 02:29

En skrapa kommer att ändra klimatet kraftigt i centrum. Anledningen är att de vindar som strömmar ovanför trädhöjd och bergsknallar, kommer att möta en vägg i form av skrapan. Vinden trycks ner och det blir allmänt blåsigt i området.

Anders Wennberg 2014-02-22 00:49

Jonas,

Du har rätt, hellre en hög skrapa på Stadshusparkeringen än den extremt tätbebyggda planen som presenterades i måndags!

Anders

Jonas 2014-02-21 17:58

Tycker det är konstigt att många som säger sig vilja bevara grönområden samtidigt är negativa till höghus. I min värld resulterar låga hus i mindre grönområden.

Carl 2014-02-21 14:27

Hoppas verkligen vi slipper tunnelbana till lidingö. Det finns inte många som är positiva till det så vi slipper nog det.

fröken K 2014-02-21 13:01

Innehåller detta nya förslag någon bebyggelse längs Norra Kungsvägen?

Sture Lind 2014-02-21 12:38

I sak är det inte fel att Lidingö växer i samklang med övriga stockholmsregionen.

Lidingös attraktionskraft baseras på de olika värden vi skapar tillsammans. Det vore mycket olyckligt att gå vidare med det nu presenterade förslaget eller, något annat, större eller mindre som samtidigt inte löser de speciella kommunikationsproblem det innebär att bygga på en ö.

En reflektion är dock om räddningstjänsten kommer nå in med sina stegbilar mellan huskropparna i händelse av eldsvåda i ett av husen som planeras ovanpå parkeringen framför Systyembolaget.

Lidingö behöver alternativa kommunikationslösningar som alternativ till vårt beroende av bilbron. Boende på södra Lidingö kommer inte handla i någon större utsträckning i Lidingö centrum bara för att Lidingöbanan har rustats upp. De kommer utföra sina inköp i anslutning till Lidingöbanan, i stan eller ta bilen till lämplig shoppinggalleria som Täby Centrum eller i anslutning till Ropsten när denna handlesplats är färdigställd. Parkeringssituationen i centrum vid helger gör idag att det är lika lätt att handla utanför Lidingö. Varför ska jag handla i Lidingö centrum? Ta bort systembolaget så försvinner mycket av kundunderlaget. Det presenterade förslaget kommer inte ändra på detta.

Lösningen för Torsvik och Lidingö centrum är tunnelbana. Om inte en tunnelbana samtidigt planeras till Lidingö centrum finns det ingen anledning att ens fundera på att förtäta området. Under de kommande åren när byggnationen av Torsvik och Lidingö centrum kommer pågå får vi leva med omfattande besvär när det byggs i området. Den nuvarande provisoriska busslösning som jag dagligen konfronteras med när Lidingöbanan rustas kommer vara en västanfläkt mot vad vi har att uppleva under många år samtidigt om det skulle bli aktuellt att förtäta enligt det nu redovisade förslaget. Om Torsvik och centrum förtätas i enlighet med förslaget är behovet av en tunnelbana uppenbart. Antalet bussar som kommer cirkulera i området med 1 000 nya lägenheter kommer nå smärtsamma nivåer.

Förtäta gärna Lidingö, men få först garantier och villkora utbyggnaden av att tunnelbanan kommer byggas. I annat fall lägg omgående ner alla planer på minsta utbyggnad av Lidingö. Utan tunnelbana är det bra som det är idag.

Är det något som vi lidingöbor borde folkomrösta om så är det just tunnelbanans framtida vara eller icke vara. Innan en sådan folkomröstning kan ske behövs dock vederhäftiga beslutsunderlag om acceptabla kalkyler som idag lyst med sin frånvaro. Några kalkyler fanns ej heller innan beslutet fattades att rusta Lidingöbanan. Då hänvisade politikerna till sin enighet utan att ha grundat denna uppfattning på vad hela Lidingö ansåg i frågan. För boende på norra Lidingö var det en ickefråga, för boende utmed banan en hjärtfråga som de tog strid för. Gör nu inte om samma misstag igen.

Carl 2014-02-21 12:11

Skulle vara mycket intressant att veta vad handlarna i centrum säger om detta förslag, det blir ju ett väldigt utspritt centrum. Bästa skulle vara en härlig öppen galleria, då skulle vi kanske kunna få hit typ Clas Ohlson mfl. Med detta förslag kommer dom tyvärr inte hit.

Anders Wennberg 2014-02-21 11:30

Hej,

Ett stort steg i rätt riktning, man sparar mer grönområden och existerande bebyggelse än i de tidigare förslagen och jag upplever att det nya förslaget visar mer hänsyn till de boende än tidigare förslag. Alla vill ha överdäckning av Torsviksdiket, och givetvis måste det finansieras genom att sälja byggrätter och att då bygga på bl.a. stadshusparkeringen och runt polishuset stör så få som möjligt och förstör inte några vackra miljöer. Moderaterna börjar att lyssna på lokalbefolkningen vilket är mycket glädjande.

Men, trots det, så är det svårt att vara helt nöjd med planen. Man tar bort samtliga parkeringsplatser i området, inte bara Stadshusparkeringen och Centrum parkeringen, utan även den utanför Intersport, framför Stadshuset, och ett par uppe i Torsvik. Visst är det bättre med parkeringsplatser under mark, men man planerar att bygga 0,75 garage platser per lägenhet, men det är oklart om alla parkeringsplatser som tas bort skall ersättas. I presentationsmateralet framgår att man funderar på att införa parkeringsavgifter, kanske håller det tillbaka trycket lite? På skissen ser jag också att man inte planerar att bygga ut vägarna i någon större omfattning. Slutsatsen är att med nuvarande förslag så uppstår troligtvis parkerings och trafik kaos.

Jag reagerar också hur otroligt tätt man planerar att bygga. Tittar man på skissen så ser man att det ofta bara är 10 m mellan husen, och då fasad mot fasad. Jag tror inte man får bygga så tätt, och om man trots allt skulle få det så blir det kompakt och mörkt. Det hade varit bättre med en skyskrapa på Stadshusparkeringen, men luftigt runt omkring. Förslaget som det presenterades i måndags innebär att varje tillgänglig kvadratmeter utnyttjas – jag hade hellre sätt lite färre lägenheter, klart glesare och låta några hus bli högre.

Ungdomslägenheter? 85% av lägenheterna skall bli BRF och snittlägenheten blir en trea enligt planen, knappast speciellt många ungdomslägenheter.

Det skall byggas 2 500 m2 Förskolor i fastigheternas källarvåningar (rimligtvis med små utomhusgårdar, inte de stora vi är vana vid på Lidingös förskolor), men grundskolan byggs inte ut och nämns ingenstans i presentationen. Trycket på Torsviks skola är enormt just nu, lite illa varslande att det inte behandlas alls i planen och att det är viktigare att ta upp parkeringsavgifter än utbyggnad av skolorna.

Så, ett steg i rätt riktning, men fortfarande en bra bit kvar till en realistisk plan. Skall jag vara ärlig så tror jag att det blir bäst med en mindre plan, men att man sedan från den låter området successivt växa organiskt. Folk vill bo i områden med brokig arkitektur från olika tidsepoker som vuxit fram organsikt, och det är också snällare metod för både de boende och näringslivet i området. Stadsbyggnadskontoret kommer att hävda att finansieringen från sålda byggrätter behövs, en bra poäng men varför måste man köra med SEK 250 M i överskott i planen – kan man inte skära ner så att det går runt, ch samtidigt blir en realistisk plan?

Anders Wennberg

Örjan 2014-02-21 10:13

Jag håller helt med Daniel d.y om att det är ett bra förslag, men tråkigt att de gjorde en begränsning av området.

Anders 2014-02-21 09:46

“Daniel”, för din information så bor jag inom det område som den nya planen omfattar. Men med den hätska tonen som jag snudd på uppfattar som hotfull vill jag inte lämna ut mer exakt adress.

Daniel 2014-02-21 08:26

Till “Anders”:
Att Lidingö inte skulle vara en attraktiv plats om 50 år ifall man avstår ifrån massbebyggelse är rent svammel. Lidingö kommer alltid att kunna leva på sin närhet till Stockholm/Stockholmsregionen oavsett graden av bebyggelse – skillnaden är bara hur mycket man förstör Lidingös nuvarande karaktär, små naturområden och därmed även boendemiljön och trivseln för dem som bor här. Får Lidingös särprägel bestå i en i övrigt allt mer förtätad omgivning, så kommer det snarare göra Lidingö än mer attraktivt framtiden.
Tänk efter lite före och släng dig inte med en massa floskler.
Jag misstänker starkt att du är en av dem som har helt andra bevekelsegrunder för ditt propagerande än att värna något som har med miljön på Lidingö att göra.

Återigen visa lite ödmjukhet inför den oro som så många av oss boende inom området känt. Det är faktiskt de som bor här och nu vars ord måste få väga tyngst.

Sist men inte minst – glöm inte bort att i jämförelse med de allra flesta andra kommuner i Sverige så ökar befolkningen på Lidingö i en rasande takt alla redan.

Daniel d.y. 2014-02-20 23:24

Kan vi försöka låta bli att likställa en majoritet på ett samråd med en majoritet på Lidingö. Att fler negativt inställda kommenterar på ett samråd än positivt ställda är inga konstigheter.

Annars tycker jag att förslaget ser rätt bra ut men tråkigt att området begränsas.

Anders 2014-02-20 21:13

Ja du “Daniel”, hur majoriteten av Lidingöborna ställer sig får vi ju inte veta eftersom den utlysta folkomröstningen drogs tillbaka. Vad gäller att “värna sitt område” är det ju precis det jag som boende på Lidingö sedan 50 år gör. Jag vill att Lidingö även om 50 år ska vara en attraktiv plats att bo och leva på!

Daniel 2014-02-20 19:56

Lägg ner nu “Anders”. Alla hade chansen att säga sitt. (Det mesta verkar dessutom tyda på att även en majoritet av de Lidingöbor som inte yttrade sig är emot den massbebyggelse som politikerna hotar med på alla möjliga håll på Lidingö.)
Hur det såg ut på 30-talet har inget med nuvarande förhållanden att göra. Då var för övrigt både Torsvik och resten av Lidingö oändligt mycket glesare bebyggt än vad det är nu. Någonstans måste man börja dra en gräns och värna de få och små grönområden som finns kvar. För de allra flesta är dessa bland de viktigaste värdena i ens när-/boendemiljö.

Visa lite ödmjukhet och respekt för människor som vill värna det område som de lever i.

Anders 2014-02-20 12:16

Tråkigt att politikerna “fegade ur” och inte drev vidare på de mer omfattande förslagen. Det vara bara en liten (men ilsken) andel av Lidingö hela befolkning som lämnade synpunkter i samrådet och 1000 nya bostäder till 2030 är påtok för få.
Ni som skriker om “bevara”, har ni sett filmen på lidingösidan hur Torsvik såg ut 1930? Då vara “entrén” och Torsviksbacken betydligt mer tätbebyggt med bostäder än vad det är idag 2014.
Självklart är det i anslutning till bron Lidingö ska förtätas. Då kan vi på riktigt både möta framtidens behov av bostäder och närservice och bevara den gröna sköna ön i alla de naturområden som finns över hela ön, på nära avstånd även från C/T.
Jag är personligen förvånad över att de som bosatt sig i Torsvik kan vara så “förvånade” över att det sker en exploatering där. Det har byggts kontinuerligt där sedan Lidingö blev stad och det är där det bör fortsätta!

Bosse 2014-02-19 21:55

Samrådet om C/T blev ett stort fiasko för de styrande politikerna på Lidingö. 75 % av de som yttrade sig önskade inte ha någon förändring alls eller en förändring långt under alternativ ett.

För en vecka sedan kom domen i det Moderata partiet Anna R Kihlman, som var föreslagen att efterträda Paul Lindquist, blev vid nomineringsmötet slagen av Hans Barje som fick 83 % fler röster. Hans Barje har gett uttryckt av att han står för en mycket mer försiktig och balanserad utbyggnad än Paul L och Anna R K. Hans Barje föreslog också vid nomineringsmötet att Paul L inte skall fortsätta som Lidingöpolitiker och att Fredrik Vinstock, som står för en mycket försiktig utbyggnad, skulle få ta Paul Lindquists nomineringsplats. Stämman röstade med stor majoritet för att Paul L skulle ersättas av Fredrik Vinstock. Hans Barje har en vecka efter sin stora seger inte hunnit att precisera sin försiktiga utbyggnadspolitik.

Nu en vecka efter att det är klart att Moderaterma skall lägga om kurs i utbyggnadsfrågan står Paul L, som är på väg ut ur Lidingöpolitiken, med allianskollegor inkl. Socialdemokraterna och deklarerar att det skall byggas ca 1000 nya lägenheter och bli en fördubbling av handelsytorna på en liten begränsad yta. Detta är en enormt stor utbyggnad på en så liten yta. 1000 lägenheter motsvarar lika många lägenheter som det totalt skall byggas i Dalénum!

Samtidigt marknadsför denna enorma utbyggnad av Anna Hadenius och politikerna med att det skall bli småskalig bebyggelse, grönare, tystare och anpassat till platsen!! Detta anser jag i högsta grad vara falsk marknadsföring.

Om Moderaterna med allianspartier går till val på denna enorma utbyggnad på en så liten yta kommer främst M att förlora ytterligare röster och Centerpartiet och Lidingöpartiet att bli ännu större.

Varför denna brådska inom Moderaterna med Hans Barje i den nya ledningen innan han ens hunnit att presentera sin utbyggnadspolitik som är tänkt skall vinna tillbaka röster till Moderaterna?

Kommentera

Fler artiklar från Centrum/Torsvik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google