Väder Lidingö

Lidingö söndag 26 maj 2019 v. 21

Senaste kommentaren - Se fler

G.U. Verbeek 4 maj 19:15 om Nära naturen på Millesgården i sommar

Björn Tarras-Wahlberg: Öppet brev till alla Lidingömoderater

måndag 3 mars 2014 21:46

På lördag 8 mars ska Lidingömoderaterna vid sitt årsmöte välja en ny styrelse samt ta ställning till huvuddragen i den nya byggplanen för Centrum/Torsvik.

Eftersom Lidingöborna i högsta grad berörs av de föreslagna förändringarna anser Rädda Lidingö det angeläget att redan nu varna för förslaget som är en mardröm som effektivt skulle förstöra Lidingö Centrum och karaktären av Lidingö som en grön småstad i skärgården.

På en liten yta som är jämförbar med Gåshaga vill majoriteten M-FP-KD-S bygga 1000 lägenheter samt fördubbla handelsytorna jämfört med idag.

Det bör påpekas att Gåshaga har 350 lägenheter på samma lilla yta. Nu vill man pressa in 1000 nya lägenheter på samma yta.

1000 nya lägenheter motsvarar ett fullt utbyggt Dalénum.

Socialdemokraterna har denna gång samverkat med M-FP-KD, vilket ökat förtätningen eftersom S vill bygga så mycket som möjligt.

För att få fram det mycket stora antalet 1000 nya lägenheter måste man bygga ca 100 jättelika byggnader tätt-tätt med husens långsidor mot varandra, vilket i stora drag framgår av den ritning som nu ligger på Lidingösidan.

Lidingö Centrum kommer under byggtiden på drygt 10 år att bli en enorm byggarbetsplats – där många äldre tvingas leva under resten av sina liv.

När man tar del av denna mardröm ställer man sig fem frågor:
1. Hur i hela världen kan den snart avgående moderatledningen på Lidingö, som fick utstå så mycket kritik för den planerade byggförstörelsen på Lidingö vid partiets Nomineringsstämma den 12 feb, tillåtas få presentera detta nya förslag, som om möjligt är ännu värre än de 41 skrinlagda jättelika byggnaderna på och runt Torsvikssvängen?

2. Hur kan den nya moderatledningen acceptera detta samt panikhanteringen av skyskrapan på 10-våningar på Torsvikssvängen – som samtliga Torsviksbor säger NEJ till?

Är det förestående ledarskiftet på Lidingö orsaken till paniken att påbörja skyskrapan och ta besluten om den enorma utbyggnaden i Lidingö centrum redan nu?

3. Hur kan man nonchalera kommunens omfattande samråd i våras där 75 procent sade NEJ till en ytterligare förtätning och uttalade sig nöjda med dagens situation?

4. Hur kan moderatstyret i Stadshuset vilja lägga ned ytterligare miljoner (utöver de bortkastade 35 milj kr) på detta förslag som uppenbarligen strider mot medlemmarnas och medborgarnas uttalade önskemål?

Varför valde man Hans Barje till Paul Lindquists efterträdare istället för Anna R. Kihlman, som ytterst ansvarar för byggraseriet? Jo, för att man vill ha en förändring med stopp för ytterligare förtätning.

5. Efter kommunstyrelsens beslut 2 juni är det helger och endast åtta arbetsdagar innan kommunfullmäktige ska fatta sitt beslut 16 juni. Tidsrymden där emellan på åtta arbetsdagar är alltför kort!

Varför denna brådska, varför inte senarelägga det slutliga beslutet till efter valet så att Lidingöborna kan skaffa sig större kunskap om förslaget?

De nya förslaget är förödande för Lidingöborna eftersom det totalt skulle förstöra Lidingös speciella karaktär – och även förödande för Lidingömoderaterna som redan tappat så mycket förtroende efter förra vårens chockerande förslag.

Det är inte en storskalig bebyggelse vi Lidingöbor vill ha – det är ett bevarat trivsamt och småskaligt Lidingö!

Det är också illa att Lidingö stad på sin hemsida kallar de nu föreslagna 100 byggnaderna och 1000 lägenheterna för SMÅSKALIG bebyggelse!

Om drygt sex månader är det val till riksdag, kommuner och landsting.

Paul Lindquists och Anna R. Kihlmans senaste förslag vore rena dödsstöten för Lidingömoderaterna.

Dessa två personer som förlorade på nomineringsmötet får inte låtas fortsätta att komma med förslag som är förödande för Lidingö – och för det Moderata partiet.

Fullföljer man dessa planer är valförlusten för Lidingömoderaterna oundviklig!

Björn Tarras-Wahlberg, för den Partipolitiskt Oberoende Aktionsgruppen RÄDDA LIDINGÖBEVARA VILLASTADEN

PS: Inför dessa viktiga beslut är Rädda Lidingös stora PARTILEDARUTFRÅGNING av största betydelse torsdagen 15 maj kl 18.30 i Torsviks Skolas stora matsal. Lidingöborna välkomnas att där få klarhet i hur de olika partierna ställer sig till de nya förslagen till förtätning av Lidingö. Kom och säg ifrån – din närvaro är avgörande för Lidingös framtid.

Dela Björn Tarras-Wahlberg: Öppet brev till alla Lidingömoderater

Kommentarer

Örjan 2014-03-11 08:30

Är det någon mer än jag som har svårt att förstå herr BTW s nya namn på hans privata lilla “Aktionsgrupp”?
“Rädda Lidingö – Bevarar Villastaden…” Jag tolkar det som att han inte vill att det byggs annat än villor på ön. Ska de befintliga flerfamiljshusen rivas då tycker han?
Det ger mig kalla kårar när jag får en bild av den “gated community” som jag ser att gruppen förespråkar.
Jag vill bo i ett Lidingö där ALLA är välkomna och där alla får plats oavsett ålder, inkomst, födelseort/ land osv.

Björn Tarras-Wahberg 2014-03-10 07:18

Bäste Paul Lindquist,

Det fullt legitima syftet med Rädda Lidingös insatser är självfallet att sätta stopp för byggraseriet genom att få ALLA partier att ta avstånd från dina tidigare förslag – OCH nuvarande förslag att kraftigt förtäta Lidingö.

Och detta gäller i synnerhet Stadshusledningen med M och FP som har varit pådrivande för trängsel och förtätning.

Vår förhoppning NU är självfallet att de nya moderaterna som tar vid efter årsmötet i lördags hörsammar Lidingöbornas önskemål – vilket vi anser att du INTE gjort.

Enbart förslaget från i våras att förverkliga 41 jättebyggnader på och runt Torsvikssvängen visar att du tappade omdömet.

Och ditt aktuella förslag visar samma brist på omdöme att påskynda en 10 våningar hög skyskrapa på överfulla Torsvikssvängen samt de tre punkthusen i grönskan där dagisbarnen leker och eleverna från Torsviks Skola springer – trots upprepade namninsamlingar från över 300 personer – och trots att KD inte längre stöder förstörelsen av denna kulturskyddade 40-talsmiljö som nu M och FP är i stånd att rasera.

Med glädje skulle vi se en tydlig moderat omsvängning och därmed välkomna alla Lidingöbor att stödja de partier som tar avstånd från
ovannämnda förslag.

Och det stödet hoppas vi också det moderata paritet kan få del av!
Men det avgör de själva! Vi avvaktar med största intresse!

Och om inte förr hoppas vi att klarhet kommer att ges vid vår partiledarutfrågning i Torsviks skola torsdagen 15 maj kl 18.30.

Björn Tarras-Wahlberg

För den partipolitiskt oberoende Aktionsgruppen
Rädda Lidingö – Bevara Villastaden

Anders Wennberg 2014-03-09 22:58

Paul,

Jag sympatiserar med partiet och har ingen avsikt att lämna partiet. Som du vet var jag med på Föreningsmötet i februari och deltog i diskussionen. Att jag inte kunde vara med igår beror på att jag var bortrest i Kalifornien, inget annat.

Jag sätter punkt för min del i diskussionen här.

Anders

Paul Lindquist 2014-03-09 14:19

Anders Wennberg!

Det hedrar dig att du skriver i eget namn. Som du kanske har märkt får jag också många anonyma och otrevliga påhopp.

Däremot har jag svårt att förstå varför du som medlem i Moderaterna väljer att återkommande skriva på Lidingösidan hur illa du tycker om Moderaterna och vår politik. Då är det inte konstigt om någon ifrågasätter ditt motiv.

Varför valde du överhuvudtaget att bli medlem i partiet i så fall? Då är det väl bättre att gå med i något av de partier som tycker som du i en fråga som uppenbarligen är så viktig för dig.

Om du dessutom har uppmanat människor att bli medlemmar som inte ens sympatiserar med partiet för att sen lämna så fort nomineringsstämma och årsmöte är klara (jag har inte själv sett det mailet) är det ett mycket grovt övertramp. Det går knappast att ursäktas som ett “nybörjarmisstag”, utan handlar om vilken moralisk kompass man har.

Du har dessutom fel när du påstår att jag för en politik som strider mot partiets handlingsprogram. Tvärtom, den har stöd i så väl det nuvarande programmet som den som årsmötet fastställde igår och som börjar gälla när nästa mandatperiod börjar.

Eftersom du inte var med igår kan jag dessutom berätta att styrelsens enhälliga förslag till handlingsprogram också vann en klar majoritet på årsmötet och att den motion som bl a du hade lämnat in inte vann gehör.

Björn T-W!

Du påstår nedan att du inte har uppmanat människor att inte rösta på Moderaterna, men i ett massmail den 25/9 skrev du följande:

“Du som reagerar kraftigt mot detta vanstyre och önskar rädda Lidingö bör ta tjuren vid horen,
självfallet delta i folkomröstningen 25 maj 2014 och kommunalvalet 14 sept där du röstar på de
partier som motsätter sig Paul Lindquists alla förslag, samt bli medlem i något av de styande
partierna M, FP och KD och innifrån förändra inriktningen och ledarskapet för återgång
till sans, måtta och klokskap.”

Det är inte utan att man ser ett visst mönster mellan ditt och Anders agerande.

Gustaf Stenlund 2014-03-08 18:25

Till den pseudonymen Gerger,

Du borde upphöra fara med osanning. Skriv gärna under ditt riktiga namn.

Trevlig kväll!

Ulrika Sandell 2014-03-07 21:17

Om fallet är att man måste vara pseudonym för att man inte kan stå för sina åsikter tycker jag man ska sig en funderare. Måste vara bättre att byta åsikt än att byta namn till Johan II.

Greger 2014-03-07 18:38

Medlemmar i moderaterna på Lidingö och läsare.
Det är nu klart att Gustaf Stenlund kommer att försöka peta nuvarande ordförande och ledning. Det är i samförstånd med nuvarande kommunalråd. Vi behöver vara minst lika många som sist för att klara av det här och en gång för alltid få lite arbetsro och nytändning i föreningen, med fokus på den utveckling som Hans Barje förespråkar för vårat kära Lidingö.

Anders Wennberg 2014-03-07 09:26

Jag tror att det är hög tid för Jonas II att ta steget in i ljuset och berätta vem han/hon är. Personen är allt för insatt för att inte vara en i den inre kretsen runt Paul Lindquist och personen far med på tok för många vinklade anklagelser. Troligtvis är det en person i en position som egentligen borde välkomna nya medlemmar i Moderaterna – men som hellre försöker att stöta bort dem för egen vinnings skull!

Anders Wennberg 2014-03-07 09:13

Jonas II

Ja, jag är ny och orerfaren i politiken. Ja, jag skrev 1 mail som uppmanade folk att gå med kortsiktigt. Mer erfarna människor inom Moderaterna utbildade mig i ärendet, och jag gick därefter ut och skrev till samtliga jag hade skrivit till att BARA RIKTIGA MODERATER SKALL GÅ MED. Jag var noga med att skriva till alla som fått ursprungsbrevet, alltså borde den som skickat vidare mailet till dig även ha skickat vidare denna rättelsen!

Det var ett nybörjarmisstag, men jag har därefter varit extremt noggrann med att inga icke moderater skall gå med. Jag har skrivit det i mina mail, och givet att du verkar få del av mina mail så borde du ha sett det.

Så Jonas II, varför tar du under anonymt namn upp detta på ett publikt forum? När du vet att jag rättat till misstaget?

Dessutom försöker jag att påverka internt. Jag var på Nomineringsstämman, jag inte bara deltog i Föreningsstämman där det Kommunala Handlingsprogrammet diskuterades utan körde även en presentation. Niclas Karsson försökte tysta ner mig innan jag hann öppna munnen, men jag stod på mig. Jag har även skrivit under en motion till årsmötet. Jag har verkligen försökt påverka internt.

När Paul Lindquist driver en politik som strider mot Moderaternas interna kommunala Handlingsprogram och dessutom går ut och skriver på Lidingösidan, så måste jag som Moderat medlem ha rätt att svara. Och jag vågar svara i eget namn! Till skillnad från dig Jonas II.

Ut ur gaderoben Jonas II. Vem är du? Våga fronta med eget namn! Sluta sprida falsk fakta! Sluta smutskasta. Och som intern moderat, våda bjuda in nya medlemmar med öppna armar, även om de inte råkar ha exakt samma åsikt i Centrum frågan! Försök att ha lite högt i tak. Det är väldigt många på Lidingö som röstar Moderat i Riksdagsvalet, och som gärna vill rösta moderat lokalt om det bara skulle vara lite ödmjukare attityd än den du bjuder på Jonas II!

Anders

Björn Tarras-Wahberg 2014-03-07 03:38

BJÖRN HAR ALLTID GILLAT MODERATERNA – MEN INTE DEN NUVARANDE POLITKEN PÅ LIDINGÖ

Bäste Johan II

Om du vågade stå för dina uppfattningar med eget namn skulle det hedra dig.

För att inte det skall råda någon som helst tvivel har jag aldrig uppmanat någon att inte rösta på Moderaterna.

Däremot har jag och Rädda Lidingö uppmanat Lidingöbor att stödja de partier som företräder en skonsam utveckling av Lidingö.

Vi anser, liksom så många andra, att detta inte är fallet idag och läget försämras ytterligare om den nuvarande ledningen i Stadshuset sitter kvar och genomför planen för Centrum/Torsvik.

Då är det definitivt kört för M på Lidingö.

Jag anser personligen att vi idag har den bästa möjliga regering i Sverige som man kan få med Reinfeldt, Bildt och Borg som ledande mycket kompetenta företrädare.

Det vore en stor skada om det missnöje som drabbat Lidingömoderaterna även skulle drabba moderaterna på riksplanet.

Den risken kan sannolikt undvikas om det nuvarande moderatstyret på Lidingö förnyas vid partiers årsmöte på lördag kl 15.00 i St. Annagården.

Jag har bott på Lidingö sedan 1971 och älskar bilden av Lidingö när man färdas över bron – och mycket tacksam för att vi slapp de 41 jättelika byggnaderna på och runt Torsvikssvängen.

Jag är enligt Kommunallagen sakägare på Lidingö genom att jag äger ett hyreshus på Torsvikssvängen. Sakägandet ger en tyngre anknytning än om man bara bor på platsen.

Familjen bor där och vi har även ägt villor på Herserudsvägen och
Strandstigen. Anknytningen till Lidingö är tung!

Eftersom jag idag arbetar utomlands som Generalsekreterare för World Taxpayers Association, en paraplyorganisation för världens alla skattebetalarföreningar, kan jag inte vara skriven på ön. Men jag förvaltar med glädje vår fastighet på Torsviksplatån som familjen ägt sedan 1946 och är där så ofta jag kan.

Om jag inte älskat vår ö hade jag knappast skrivit dessa rader och inte heller varit med om att bilda den partipolitiskt oberoende aktionsgruppen Rädda Lidingö – Bevara Villastaden – som fått ett så omfattande stöd av så många Lidingöbor.

Och många av dessa har redan anmält sig till vår kommande stora partiledarutfrågning i Torsviks skola om byggplanerna för Lidingö torsdagen 15 maj kl 18.30 dit alla är välkomna – och även du Johan II.

Jag önskar Lidingömoderaterna Lycka Till på årsmöte och Välkomnar alla den 15 maj 18.30.

Bästa Hälsningar!

Björn Tarras-Wahlberg
Rädda Lidingö – Bevara Villastaden

Jonas II 2014-03-06 22:31

Anders!

Självklart är det positivt om människor engagerar sig i Moderaterna för att man tror på de moderata idérna, men när en person som inte ens bor på Lidingö i mail efter mail uppmanar sina anhängare att inte rösta på Moderaterna, men att bli medlem för att styra vem som ska bli partiets lokala ledare så tycker jag att man kan ifrågasätta motivet. I mina ögon är det att utnyttja demokratin på ett obehagligt sätt.

Du har dessutom själv skrivit mail och sagt att man kan gå med i Moderaterna bara för att vara med på nomineringsstämman och årsmötet för att sen gå ur igen. Tycker du verkligen att ett sådant agerande är moraliskt? Är det så du tänker också med ditt eget medlemsskap?

Och om du nu verkligen vill vara med i Moderaterna för att du i grunden tror på partiets idéer, varför för du inte debatten om det du vill ändra på internt istället för att skriva sida upp och sida ner på Lidingösidan om hur illa du tycker om partiets politik. För ditt syfte är väl inte att skada Mderaterna, eller…

Bosse 2014-03-06 17:07

I dag kom skriften ”Vårt Lidingö” i våra brevlådor – en skrift som är ett språkrör för de styrande på Lidingö med Paul Lindquist i spetsen.

I ”Vårt Lidingö” påstås att om man trycker in1000 nya lägenheter och fördubblar handelsytorna i Centrum kommer Lidingö Centrum att bli ”en stadsdel med småskalig bebyggelse”. Och Paul Lindquist påstår vidare att bebyggelsen ”kommer att ske med respekt för Lidingös särprägel”.

Det skall noteras att 1000 nya lägenheter i Centrum motsvarar att man trycker in nästan lika många lägenheter till i Centrum som motsvarar ca tre Gåshaga. Till detta kommer de fördubblade handelsytorna.

Att förvränga sanningen i sin egen press för att uppnå sina egna syften är t.ex. det som Ryssland gör i Ukrainakonflikten.

Men att den politiska ledningen på Lidingö förvränger sanningen i sin egen press för att uppnå sina egna syften är mer förvånande.

Anders Wennberg 2014-03-06 15:52

Jonas,

Det låter som om du är oroad för att vi har Demokrati. Att du är oroad för att Lidingös befolkning engagerar sig politiskt, att de går med i ditt parti. Borde du inte istället vara glad att folk vill gå med och engagera sig i Moderaterna?

Anders

Jonas II 2014-03-06 13:47

Anders!

Jag skrev inte att BjörnT-W värvat 71 nya medlemmar, men att det skett med starkt stöd av honom. Han har i stora mailutskick och här på Lidingösidan uppmuntrat sina anhängare att gå med i M bara för att rösta fram Hans Barje.

Peter!

Splittringen i partiet beror inte på svågerpolitik, utan på att ett antal 60+ män är missnöjda med att de själva inte har fått de uppdrag de anser sig förtjänta av och nu vill ha revansch.

Peter 2014-03-06 10:38

Daniel,
Läget är som du beskriver det.

Det finns en risk att det blir en kupp och att den lyckas och då är det kört.

Jonas,
Jag skulle inte vilja kalla att Hans Barjes vinst för en kupp, alla visste om att han skulle utmana och han själv gick ju ut med det också.
I det här läget så finns det just nu ingen annan kandidat än Kess Simmasgård som kommer att utmanas av en yngre person som sitter idag i styrelsen och är relativt ny i på Lidingö. Det är medlemmarna som väljer.
Att det är två läger med två olika positioneringar inom partiet är en följd av den långa svågerpolitiken som har förföljt partiet länge, där innovativa personer fullkomligt avrättats eller utfrysts av partiet. Man handplockar personer och ger dem bra positioneringar trots att de är nya i partiet. Där har du Lidingömoderaterna i ett nötskal man skulle kunna skriva en bok om det här.
Tiden hinner till slut ifatt alla och det är dags att lämna över pinnen till nya människor, så sker i näringslivet och borde även ske inom kommunpolitiken.

Anders Wennberg 2014-03-06 10:32

Jonas II

Det är en ren lögn att Björn Tarras Wahlberg rekryterat 71 medlemmar och därmed kuppat Moderaterna. Ren lögn, du är inte en tiopotens nära sanningen. Jag ber dig att be om ursäkt för sådana falska fakta.

Anders

Anders Wennberg 2014-03-06 10:25

Hej,

Paul Lindquist, Niclas Karlsson, Anna Kilhman och några få till (en minoritet inom Moderaterna – det var väldigt uppenbart på Nomineringsstämman) likställer tyvärr utveckling med “så många bostäder och butiker som möjligt”.

Vi lever i en värld där e-handeln växer, skall man skapa ett levande Centrum för år 2040 så måste man tänka annorlunda än att bara maximera butiksytan. Det behöver faktiskt torg och öppna platser (Paul med flera – jag vet att ni inte tror på öppna torg, men här är jag övertygad om att ni har fel). Försök på riktigt göra en trevlig plats att mötas på. Små butiker med delikatesser, bagare, fiskbutik osv. Sedan behövs det faktiskt också lite gröna gräsplättar som inte används till något speciellt – lite luft, man kan inte använda varje kvadratmeter!

Nyvarande plan hade varit enormt framtidstänkande på 70-talet, mainstream för ett typiskt 1988 projekt men är tyvärr bakåtsträvande 2014.

Bakläxa till Paul med flera – nästa förslag bör vara anpassat efter förutsättningarna och med ambitionen att bli trevligt – inte med ambitionen att maxa ut antalet bostäder!

Anders

Pia 2014-03-05 23:16

Danne,

Det finns definitivt värden som går förlorade om man bygger på Coop-parkeringen och parkeringen utanför Intersport. Jag värderar enormt att kunna stanna till och parkera ovan jord, sent på kvällen, för att handla på Coop t.ex. Jag kommer inte att göra det om jag tvingas ner i ett garage under jord. Jag tror dessutom att det är många Lidingöbor som idag uppskattar att snabbt kunna parkera och springa in till systemet, apoteket etc. Det blir mycket krångligare med stort parkeringshus under jord, speciellt för barnfamiljer. Det pratas mycket om service till Lidingöborna – men fråga då vad vi vill ha. Jag vill inte ha fler flashiga butiker, men jag vill kunna parkera och handla snabbt och smidigt som det är idag.

Jag gillar att centrum idag är öppet mot den gamla delen av Lidingö och tycker att det förstör centrum om man bygger en mur av bostäder mellan centrum och Lidingö Gamla Villastad (där t.ex. Lidingö Museum ligger). Det kommer att bli mörkt framför Coop och systemet.

Jag tycker att det är tråkigt om man helt bygger för restaurang Jernet. Har du sett hur det ser ut i planerna – en stor ringbyggnad framför Jernet. I verkligheten är det en liten gräsplätt med några träd. Blir centrum trevligare för att man ersätter detta med asfalt och betong – knappast. Hur de kan kalla detta småskaligt är för mig en gåta.

Jag blir även ledsen av att det planeras att byggas på tomten bakom Vasaborgen, bredvid Medborgarskolan. Björkdungen som finns där behövs för trivseln och varken dagiset eller Medborgarskolan blir gladare för mer trafik och mer sten och betong just där.

När det gäller Lejonvägen kanske du ska gå dit och kolla hur det ser ut. Det är en trottoar och en cykelväg idag. Men det kanske inte du tycker behövs. Bredvid cykelvägen ligger flera av tomterna uppe på en höjd. Inte helt lätt eller vackert att bygga våningshus på.

Det pratas mycket om service till Lidingöborna – men varför handlar det alltid om kommersiell service? Varför handlar det alltid om att vi ska köpa mer prylar? För mig är service en massa andra saker, som att känna mig trygg när jag ska parkera för att handla, att det ska finnas en aktiv närpolis och att jag kan känna mig trygg när jag går till och från centrum, att det ska vara grönt omkring mig av gräsmattor och träd (om jag inte uppskattade det skulle jag bosatt mig i Stockholm, Solna eller någon annanstans), att centrum är ljust och soligt (inte instängt under glas eller mellan huskroppar), att centrum inte bara handlar om att shoppa utan att det finns kulturella inslag som biblioteket.

När det gäller Stadshusparkeringen och polishusparkeringen är det nog inte så många som motsätter sig det, så länge det fortfarande kommer att finnas gratis parkering i samma utsträckning som idag.

Jonas II 2014-03-05 22:12

Peter!

Det är ganska magstarkt att kalla det för kupp om någon skulle föreslå en annan ordförande än Kess Simmasgård med tanke på vad som hände på nomineringsstämman.

Då hade nämligen en enig valberedning föreslagit Anna Kihlman som förstanamn, men Kess Simmasgård m fl “kuppade” fram Hans Barje istället.

Hur lyckades de med det? Jo med starkt stöd av Björn Tarras-Wahlberg värvades inte mindre än 71 nya medlemmar veckorna före stämman. Så gör man när man vill kuppa.

(Modererad av Lidingösidan)

Daniel 2014-03-05 22:05

Att det kommer bli strid på moderaternas årsmöte den 8 mars kan vi vara säkra på. I ena ringhörnan står gammelmoderaterna med Paul Lindquist, Anna R Kihlman och Annette Heilbrunn Saxby i spetsen (modererad av Lidingösidan).

I andra ringhörnan står de delar av partiet som vill förändra kursen från den inslagna vägen.

Jag vet var jag står. Och jag uppmanar alla medlemmar som står för något nytt att komma till årsmötet. Risken är annars uppenbar att gammelmoderaterna kuppar sig tillbaka i maktposition.

Jan Sjöberg, Lidingösidan 2014-03-05 14:36

Igår kväll stängde jag av kommentarsmöjligheten för denna tråd. Det kom lite för många (ej publicerade) inlägg som balanserade på gränsen till vad som är rimligt att skriva. Nu har jag öppnat kommentarerna igen. Men skriv vettigt så inläggen inte behöver modereras!

Anders 2014-03-04 20:10

Bra skrivet Örjan!
Verkar som om det är allt fler som genomskådat herr Tarras Wahlberg och hans avsikter. Hörde av någon att han samlat in kampanjmedel också för derra korståg.

Peter 2014-03-04 18:57

Jag håller fullständigt med dig Björn på nästan allt, vi måste utveckla området, men det bör ske i försiktig reson.
Men nu åter till det viktiga, årsmötet. Det ryktas att det blir en kupp på årsmötet och att valberedningens förslag kommer att röstas ner. Det vore förödande eftersom du nämner det som ledningen. De ledande personerna i partistyrelsen är de som förespråkar just de du skriver. Så nu behöver vi alla medlemmars stöd att våra kommunalråd inte kuppar in en egen ordförande som de har på gång att göra nu. Då är det kört för Hans Barje även om han vann på nomineringsstämman.
Viktigt att vi lika många som sist, så slut upp moderater den 8:e vi behöver varandra nu också.

Danne 2014-03-04 17:36

I materialet för det nya förslaget, som återfinns på stadens hemsida, så räknar jag till drygt 50 nya huskroppar, inte 100 jättelika byggnader. Dom förefaller också vara storleksmässigt anpassade efter omkringliggande byggnader. I ytterområdena är det punkthus, för att närmast Centrum mer ha karaktären av stadskvarter.

De ursprungliga planerna var helt uppåt väggarna och skulle inneburit en total omdaning av området. Det nya förslaget däremot är en varsam förtätning som främst tar bullrig och ogästvänlig mark i anspråk. Det knyter ihop hela området och skapar en mänskligare och mer välkomnande entré till ön. Hur mycket jag än vrider och vänder på det så kan jag inte förstå vad de närboende har att förlora på detta förslag, bortsett från att det kommer vara stökigt ett tag.

Diket i höjd med Torsvik överdäckas och Stockholmsvägen får där mer karaktären av lokalgata. Den då frigjorda marken nedanför klippan vid Brf Torsdammen bebyggs med tre nya hus istället. Det gamla tvätteriet ersätts av ett nytt höghus, och där har jag förståelse för att höjden väckt reaktioner från de närboende. Jag har själv bott i dessa kvarter och gillade lugnet, men tre nya hus här skulle inte göra mer skada än något av de redan befintliga husen i området.

Ställverket och grusplanen på Siggebovägen ersätts med 3-4 nya hus, som avskärmar bullret från Södra Kungsvägen. Själv tror jag det kommer bidra till en föryngring och ett mer levande kvarter, kring vilket man förstås kan lägga olika värderingar.

Grill Inn-huset ersätts av ett mer stadskvartersliknande hus som bättre binder samman Stockholmsvägens bebyggelse med Centrum. Den outnyttjade och bullriga ytan längs Sturevägen nedanför stadshuset bebyggs, liksom Statoilparkeringen och blåshålet nedanför Lidingö Arena.

Sen har vi de mer Centrumnära stadskvarteren som byggs ovanpå Stadhusparkeringen, polishusparkeringen och centrumparkeringen. Jag har svårt att se vem som förlorar på det?

Slutligen så kantas Lejonvägen av några nya hus, på mark som idag är så anonym att jag knappt kan dra mig till minnes vad som finns där idag.

Det skulle vara intressant att höra vilka värden motståndarna anser gå förlorade. Nu är det mest rop om hur fasansfullt och katastrofalt allt är utan att närmare precisera sig. Jag kan dock hålla med om att det från politiskt håll emellanåt verkar gå personlig prestige i detta projekt.

Henry Duhs 2014-03-04 17:21

Vi lever en demokrati.

Var och en har rätt att utrycka sin uppfattning, även BTW. Det händer att jag brukar citera Voltaire, som i och för sig inte ordagrant har sagt följande, men meningen sammanfattar hans teser; “Jag delar inte dina åsikter men jag är beredd att dö för din rätt att uttrycka dem.”

Om BTW vill uttrycka sin sina synpunkter ska han få göra det och ingen har rätt att försöka hindra honom. Det upp till var och en och bemöta eller komma med egna motargument.

Låt moderaterna ha sina möten och där efter får de presentera sina förslag och andra agendor. I höst är det val och då är det fritt för var och en att avge sin röst på det parti som speglar din uppfattning. Eller ännu bättre engagera er själva politiskt. Vi får aldrig glömma att ett politiskt uppdrag är en förtroendevald befattning som ska spegla invånarnas intressen. Min bedömning är att vi idag har folkvalda som missat den punkten och kanske styrs och låter sig påverkas av andra parametrar.

Vill vi att Lidingö ska växa, låt Lidingö växa. Vill vi inte att Lidingö ska växa, bygg inte.

Det är viktigt att ha högt i tak och låta alla ska kunna komma till tals. Ju fler som engagerar sig, förhoppningsvis desto bättre beslut vad gäller Lidingös framtid.

Daniel F 2014-03-04 17:13

Typiskt “Rädda Lidingö”-anhängarna att försöka framställa det som om man för Lidingöbornas talan. Lägg ner.

Örjan 2014-03-04 15:46

Björn,
du räknar väldigt konstigt. Eller har du tagit “hjälp” av din kompis “Bosse” som vi ju lärt oss har det svårt med siffrorna?
Hur kan du få ihop 100 ny byggnader för 1000 bostäder? Siffran 100 finns ingenstans i skisserna. 75% i samrådet är inte det samma som 75% av Lidingös befolkning, det trodde jag att alla som debatterar på lidingosidan.se redan var överens om. Det är heller inte med nödvändighet det samma som 75% av Torsviks befolkning eftersom det inte finns någon demografisk beskrivning av de synpunkter som inkommit.
Vidare var samrådet just ett samråd och INTE en folkomröstning. Den skulle enligt de första planerna genomförts i maj om inte du och andra domedagsprofeter skrämt våra folkvalda till att ställa in det och därigenom stoppa en äkta demokratisk process där ALLA kunde ha fått göra sin röst hörd. (Fast inte du förstås eftersom du inte bor på Lidingö)
Vi är flera som bor i och nära C/T området som absolut är för utbyggnaderna och lovordar både det nu liggande och ett par av de tidigare.
Det är stötande att du lagt beslag på namnet “Rädda Lidingö” och använder det i en retorik som bygger på att alla som inte tycker precis som du skulle vara emot ett Lidingö som även i framtiden är en attraktiv kommun att bo och leva i.

Viktor Gillberg 2014-03-04 13:54

Jag bor mitt i centrum och är glad att kommunen vill bygga fler bostäder. Det behövs och är dessutom vårt förbannade ansvar som en del i Stockholmsregionen.
Sluta sprida skrämselpropaganda om skyskrapor och stackars gamla som bor på byggarbetsplatser.
Framställ dig inte som att du företräder en majoritet av de boende i området.

Anders 2014-03-04 08:33

Björn,
Sluta omedelbart upp med att säga att Alla i Torsvik är emot!!!! Jag bor i området och vet att vi är flera somtycker att detta förslag, liksom flera av de tidigare är mycket bra. Du är ju inte ens bosatt på ön utan företräder enbart dina egna ekonomiska intressen som fastighetsägare på Torsvikssvängen.

Anders Wennberg 2014-03-04 05:15

Hej,

Det är viktigt att vi stannar upp med planerna och låter nya Moderatledningen forma vad de vill. Nomineringsstämmans utslag var tydligt, nu måste den avgående ledningen respektera det. Större beslut i Centrum projektet bör skjutas upp tills efter valet. För att så skall ske, är det viktigt att alla Moderater går på årsmötet och säger sin mening.

Anders

Kommentera

Fler artiklar från Centrum/Torsvik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google