Väder Lidingö

Lidingö tisdag 19 mars 2019 v. 12

Senaste kommentaren - Se fler

Gunnar Lundell 13 mar 19:10 om Debatt: Köpvägra där Europapark och Q-park förvaltar parkeringen

"Bygg rätt bro nu!"

torsdag 12 juni 2014 20:59

I Lidingös Översiktsplan som antogs så sent som i vintras betonas fördelarna med att dra spårvägen genom Lidingö Centrum. Fördelar både för resenärerna och för utvecklingen av centrum. Detta har nu övergivits vid utformningen av de nya planerna för Centrum/Torsvik. Märkligt nog finns inte ens ett reservat inritat. Frågan tycks ha försvunnit fullständigt från dagordningen, trots att detta nog är den viktigaste på decennier för öns utveckling. Spårfrågan är nära knuten till den nu högaktuella brofrågan och dessa två projekt måste lösas i ett sammanhang. Det är nu vi har chansen.

Glädjande nog framhåller både Miljöpartiet och Folkpartiet nu vikten av ett reservat för framtida spårlösningar genom centrum. Detta är dock inte alls tillräckligt. Sanningen är att frågan måste lösas nu om detta reservat ska ha någon funktion. Nivåskillnaden mellan Torsvik och den nya spårbron är avgörande för utformningen av den nya spårbron. För att kunna dra spårvägen via centrum måste bron utformas som högbro som passerar över bilbrons till- och avfarter. Om spårvägen ska kunna dras via centrum i en framtid, när den nya bron redan är anpassad efter den nuvarande dragningen, måste brons anslutning till Lidingö byggas om och Lidingöbanan läggas i en tunnel med mycket höga kostnader som följd.

En högbro innebär också en tillgänglig gång- och cykelbana som leder direkt från Torsvik och centrum. Bron kan sedan fortsätta mot Ropsten på hög nivå för att klara sjötrafikens krav på fri segelhöjd. Anslutningen till Ropsten kan sedan göras hög eller låg beroende på hur spårvägen vid Ropsten kommer att utformas.

En lågbro på Lidingösidan skulle för överskådlig framtid omöjliggöra en omläggning av Lidingöbanan via centrum. Pågående planering av spårbron är på väg in i en återvändsgränd där man bygger sig fast i en infrastruktur, anpassad till den nuvarande sträckningen för Lidingöbanan utmed stranden och i skogen. Vi bygger fast oss i en närmare hundra år gammal infrastruktur anpassad för ett helt annat samhälle.

Ett förslag till spårbro med Lidingöbanan via centrum måste tas fram nu för att belysa fördelar och långsiktig hållbarhet.

Göran Tegnér, Folkpartiet, har i debatten framhållit flera alternativa trafiksystem för att klara framtida resbehov i kollektivtrafiken. Av dessa framstår omdragning av Lidingöbanan som det mest naturliga valet för att på bästa sätt utnyttja gjorda investeringar i upprustning av Lidingöbanan och framtida ny spårbro. Detta skulle också väsentligt förbättra samhällsnyttan och hållbara transporter, som vi alla strävar efter.

Hans Lefvert, Robert Hellesen

Dela "Bygg rätt bro nu!"

Kommentarer

Hans Lefvert 2017-01-06 09:50

Leif Lindquist
Det viktigaste just nu är att koppla ihop spårtrafiken på södra ön, där depån finns och halva Lidingös befolkning bor, med Lidingö C och Ropsten. För att detta ska vara möjligt att finansiera måste Lilla Lidingöbron byggas högt mot Lidingö.

Leif Lindkuist 2017-01-05 04:40

Öppna upp den nerlagda norra linjen då når man både centrum o Lidingövallen
Enzo

Henry Duhs 2014-06-13 11:48

Bygg en tunnelbanebro och låt oss slippa Ropsten.

En hopkoppling med Spårväg city kommer nog aldrig bli aktuell. Mycket talar för att projektet Spårväg city aldrig kommer bli verklighet. SL och och landstinget lägger resurserna på tunnelbanan, ej Spårväg city.

Om så blir fallet kan Lidingöbanan lika väl stanna vid brogrenen och omstigningen kan ske till tunnelbanan på lidingösidan.

En tunnelbana skulle också ge ett lyft för handeln på Lidingö i och med att omstigande passagerare kommer handla i den framtida gallerian som planeras i Ropsten i väntan på att bussen ska fortsätta till Lidingö. Denna handel kommer Lidingö således förlora.

Kommer tunnelbanan till Lidingö motiverar även detta en utbyggnad av fler bostäder på Lidingö. Idag vill majoriteten spela bort denna möjlighet genom att redan idag planera för nya bostäder i en växande region. Vänta med detta till att vi får tunnelbana. Att nu bygga fler bostäder på Lidingö utan tunnelbana kommer ytterligare öka trycket i morgontrafiken.

Naturligtvis ska en plan för nya bostäder finnas i TC och Lidingö i övrigt gå hand i hand med tunnelbana till LIdingö. Eller enkelt uttryckt, ingen plan för tunnelbana, inga nya bostäder.

Lars Hedberg 2014-06-13 08:40

Varför inte en lågbro som tillåter att snabbspårvägen dras via Islinge Hamnväg och sedan vidare via Lejonvägen? Detta är trots allt en dragningen som en gång i tiden fanns – vad är det för fel på den dragningen?

/Lars

Kommentera

Fler artiklar från Centrum/Torsvik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

{$sa->title} Radio Lidingö, Har ni hört

Annonser från Google