Väder Lidingö

Lidingö onsdag 16 januari 2019 v. 03

Senaste kommentaren - Se fler

Karin Wallgren 11 jan 07:32 om Lidingösidan 2004 - 2018

C reserverade sig mot planprogram för C/T

tisdag 3 juni 2014 22:17

Vid Lidingö kommunstyrelses möte igår, måndag, sa M, FP, KD och S “ja” till det förslag till planprogram för Centrum/Torsvik, som ska beslutas i kommunfullmäktige den 16 juni. Planprogrammet innebär att 900 – 1000 nya lägenheter byggs i Centrum/Torsvik. Centerpartiet reserverade sig mot beslutet.

Både Centerpartiet och Lidingöpartiet yrkade återremiss för att Lidingö stad först ska genomföra ett samråd med lidingöborna i anslutning till den pågående utställningen i stadshuset. C och LP ansåg att beslutet om planprogram skulle skjutas fram till dess att en utvärdering skett av inlämnade synpunkter. När återremissen avslogs av majoriteten yrkade Centerpartiet att planprogrammet istället skulle godkännas enligt Centerpartiets förslag till planprogram.

Kent Ivarsson, centerpartistiskt oppositionskommunalråd säger i en kommentar:

– Vi anser att majoritetens förslag innebär en alltför storskalig utbyggnad av Centrum/Torsvik som inte är förenlig med Lidingös småstadskaraktär. Vi vill inte hårdexploatera området.

– Än värre är att majoriteten tänker ta beslutet utan att ha haft samråd om planprogrammet med lidingöborna. I förra samrådet om Centrum/Torsvik, kring de fem alternativen, kom 1 636 yttranden från 3 336 boende plus remissinstanser och organisationer med flera, vilket är ovanligt många jämfört med liknande samråd. Förslaget som man nu ska ta ställning till innebär stora förändringar i förhållande till förslagen vid samrådet 2013. Det innebär att det är ett helt nytt program som nu föreslås bli antaget. Utställningen i Stadshuset är endast till för att informera lidingöborna om innehållet i det ännu inte beslutade planprogrammet, så lidingöborna får ingen möjlighet att lämna sina synpunkter före beslutet om planprogrammet. Denna ordning anser vi är fel.

– För Centerpartiet är det angeläget att den demokratiska processen respekteras i denna viktiga gestaltnings- och stadsbyggnadsfråga för Lidingö och kommande generationer. Vi menar att beslut om planprogrammet inte kan tas förrän utställningen inklusive samråd om det nya förslaget är slutfört i slutet av augusti 2014.

Dela C reserverade sig mot planprogram för C/T

Kommentera

Fler artiklar från Centrum/Torsvik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Annonser från Google