Väder Lidingö

Lidingö tisdag 25 juni 2019 v. 26

Senaste kommentaren - Se fler

G.U. Verbeek 4 maj 19:15 om Nära naturen på Millesgården i sommar

C: Vem inom M bestämmer om Centrumplanen?

måndag 17 mars 2014 14:03

Fyra ledande centerpartister på Lidingö frågar vem inom M som bestämmer om Centrumplanen. Fr. v. Tor von Sydow, Christer Mohlin, Ulf Weidling och Kent Ivarsson.

Fyra ledande centerpartister på Lidingö frågar vem inom M som bestämmer om Centrumplanen. Fr. v. Tor von Sydow, Christer Mohlin, Ulf Weidling och Kent Ivarsson.

Sex ledande centerpartister på Lidingö frågar sig, i ett pressmeddelande, vem som egentligen bestämmer Moderaternas politik när det gäller Centrumplanen. Nyligen utsåg M en ny toppkandidat på listan inför kommunalvalet 2014. Valet av kandidat ger intrycket av protest mot tidigare storskaliga planer. C frågar sig även var KD står i denna fråga eftersom även det partiet byter ledning.


Pressmeddelandet:

Centern kräver att få veta: Vem är det som bestämmer inom Moderaterna om Centrumplanen?

M, FP, KD och S står bakom det nya förslaget till planprogram som innebär att 950 nya lägenheter byggs i Lidingö Centrum. Förslaget ger enligt vår uppfattning en för storskalig utbyggnad av centrum som inte är förenligt med Lidingös småstadskaraktär. Centern har ett rimligare och mera småskaligt förslag som vi redovisade i vår reservation i kommunstyrelsen den 2 december 2013.

Vi vill att stor vikt läggs på att bebyggelsen skall vara varierad, småskalig och anpassad till befintliga miljöer, när det gäller täthet och hushöjder. Stadshusparken, Stureparken och Vasaparken ska bevaras. En överdäckning vid Torsviks Torg och bullerdämpande åtgärder längs Södra Kungsvägen har högsta prioritet. Vi vill i första hand bygga på Stadshusparkeringen, men ingen exploatering av kvarteret Torselden, bakom Vasaborgen eller Sturevägen. Kalkylen för projektet anser vi givetvis skall vara hållbar, d.v.s. inte sluta med ett underskott. Däremot anser vi att en varsam stadsutveckling har högre prioritet än att planera en överexploatering för att skapa ett överskott.

Vi frågar oss, på goda grunder, vilken position Moderaterna ska inta inför den fortsatta processen och inför beslutet av planprogrammet? Vem bestämmer egentligen deras politik i denna för Lidingöborna viktiga fråga då man helt nyligen utsåg en ny toppkandidat på listan inför kommunalvalet 2014. Valet ger intrycket av en protest mot tidigare storskaliga planer. Ett projekt som fram till idag kostat Lidingös skattebetalare minst 30 miljoner. Samtidigt driver Moderaternas nuvarande ledning processen kring planprogrammet för Centrum, som ska beslutas av kommunfullmäktige den 16 juni i år.

Även stödpartiet KD har bytt ledning inför valet. Vad är deras position? Ska planområdet inkludera kvarteret Torselden och exploateringen bakom Vasaborgen? Är man beredd att besluta om en hög koncentration av bebyggelse inne i Centrumområdet tvärt emot Lidingöbornas uttalade uppfattning?

Centerpartiet Lidingö – Kent Ivarsson, Tor von Sydow, Lilian Becker, Kent Björnberg, Christer Mohlin och Ulf Weidling

Dela C: Vem inom M bestämmer om Centrumplanen?

Kommentarer

Carl-Johan Schiller 2014-03-21 16:34

Kristdemokraterna kommer att svara på centerns frågor i Lidingö tidning då artikeln publicerades även där.
/Carl-Johan Schiller
Gruppledare för KD Lidingö

John Pedersen 2014-03-20 17:33

Till Centern. Lite info om vad en Stad är och betyder!
Staden har ofta en innerstad eller stadskärna som karaktäriseras av koncentrerad stadsbebyggelse. Det är bara att GooGla!

Mvh JP

Anders Jacobsson 2014-03-17 15:19

Vad jag förstår så klubbade moderaterna häromveckan sitt handlingsprogram där man står fast vid att gå till val på en kraftig utbyggnad inklusive en exploatering av kvarteret Torselden (i början av Torsvikssvängen). Frågan om att skjuta upp beslutet om planen till efter valet var tydligen uppe för diskussion. Men man beslutade att stå fast vid tidplanen att klubba beslutet i kommunfullmäktige den 16 juni.

Att gå till val på detta var det mest otaktiska moderaterna kunde göra. De kommer därmed få stora delar av Torsvik mot sig. Det finns i denna grupp många som har röstat på moderaterna tidigare men som nu finner det otänkbart att göra det igen.

Att Socialdemokraterna stödjer byggplanerna har enbart att göra med att de (likt moderaterna) har ett tryck från partikollegorna i Stockholm att skaffa fram fler bostäder i regionen.

Det ska bli väldigt intressant att se vad KD och FP gör i denna fråga. Kommer de göra samma misstag som moderaterna och gå till val på att stödja byggplanerna? I sådana fall kan jag meddela att det är tack och godnatt även för KD och FP efter valet.

Centern har klarsynt varit emot byggplanerna. Jag tror ni kan räkna med ett kraftigt antal nya röster i valet.

Och jag instämmer i frågeställningen. Vem sjutton bestämmer i moderaterna egentligen? Med den tidplan som nu är bestämd kring Centrumplanen så är det ju inte helt oväntat Paul Lindquist och Anna R Kihlman som bestämmer. Men då ingen av dem kommer vara i ledande position efter valet så lämpar man över konsekvenserna av beslutet på Hans Barje.

Men då har ju Paul ett nytt välbetalt jobb i Landstinget. Och Anna R Kihlman sitter på dubbla arvoden från Lidingö och Riksdagen. Slutet gott allting gott för dessa två parhästar.

Kommentera

Fler artiklar från Centrum/Torsvik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google