Väder Lidingö

Lidingö torsdag 22 augusti 2019 v. 34

Senaste kommentaren - Se fler

Jacob Truedson Demitz 11 jul 21:05 om Marianne Bernadottes modekreationer visas. Kronprinsessan invigde

"Det är småskaligheten som gör det trivsamt, jag saknar inga storbutiker"

lördag 1 mars 2014 10:48

Låt mig först säga att jag gillar att vi har ett centrum och att mycket kan inhandlas i öns totala utbud av butiker, inklusive butiker på andra platser än i Centrum som också måste ges en chans att leva kvar. Jag är även positiv till en viss utbyggnad av Centrum. Det är småskaligheten som gör det trivsamt, jag saknar inga storbutiker, sådana finns (och kommer att bli fler) runt hörnet i Stockholm. De kommer dessutom knappast att etablera sig på ön med tanke på den utbyggnad för cirka 30 000 boende och arbetsplatser som pågår på andra sidan bron.

Funderingar kring utbyggd handel:
Om det inte vore för att det råkar finnas en bro och en kommungräns vid bron skulle man knappast komma på tanken att köra ”parallella centrumutbyggnader” så nära varandra. Möjligen kan ett mer småskaligt centrum i Lidingö intressera även boende på andra sidan bron, som omväxling.

Som styrelseordföranden i Vencom säger i LT, ”det finns idag ett flöde av handel ut ur kommunen, och man vill stärka handeln på ön. Troligen skulle många Lidingöbor gärna slippa åka över bron för att handla.”

Utflödet är inte så konstigt, de allra flesta pendlar över bron och vidare till arbetsplatser. Självklart – försöker de flesta handla i närheten av arbetsplatserna – om inte av andra skäl så för att spara tid. Arbetar man dessutom i t.ex. Stockholms centrum eller Kista har man ett gigantiskt utbud. Lidingö Centrum kommer aldrig i närheten av det. Ska vi dessutom cykla till arbetet i allt större utsträckning, är det än viktigare att spara tid och minimera sträckan!

Att slippa åka över bron låter märkligt – en mycket kort sträcka, som, när Norra länken-arbete är klart, ger en smidig överfart till ”storstadens utbud”. Sen är det ju faktiskt så att många helt enkelt inte vill handla vissa varor på ön, man vill köpa något som känns ”osett” av många. Vad sedan fortsatt ökad näthandel kan innebära är svårt att sia om, men konkurrensen ökar.

Om bron utgör ett hinder så kommer knappast Djurgårdsstadens boende vilja åka till Lidingö och handla?! Men det vill de kanske om Lidingö Centrum skiljer sig från andra storskaliga inomhuscentrum?

Lätt dra vissa paralleller till Hammarby Sjöstad. Där byggdes butikslokaler i nedre botten på bostadshusen längs huvudgatorna. Åtminstone för cirka 1 år sedan sågs många tomma lokaler, närheten till Sickla centrum förklarar troligen fenomenet. Och tomma butikslokaler är inte roligt.

Funderingar kring utbyggt boende i Centrum:
Vi får inse att Lidingö är en närförort till Stockholm. Och nu känns det som denna förort ska få sitt ”miljonprogram” – och det på en mycket liten del av Lidingö.

Det finns plats för fler boende i Centrum, precis som i Torsvik och på andra platser på ön. För det är väl hela kommunen som ska bidra till regionens utbyggnad, inte bara Centrum? Den boende- och biltäthet man nu siktar på i Centrum är fortfarande en bra bit från samrådets intentioner och direkt artfrämmande på ön. Gällande förslag omfattar cirka 1 000 lägenheter, vilket innebär drygt 2 000 boende samt kraftigt ökad biltäthet.

Skissen antyder – trots modifieringar – fortfarande ett tätt, mörkt? och slutet centrum. Senast idag kan man i LT läsa att Fp Lisbeth Ringblom lagt en motion om att instifta ett stadsmiljöpris (bara hus byggda/ombyggda 2012 och senare!!) med syfte att ”ta tillvara på den arkitekturskatt vi har på ön”. Då ska man väl inte helt bygga för de klassiska vackra Centralpalatset och Vasaborgen. De husen har åtminstone karaktär jämfört med dagens Centrumbebyggelse.

Omfattning, bygghöjder, avfasningar för ljusinsläpp, snedvinklar, mjuka former, öppningar mot omgivning och ljuset i söder är helt avgörande för känslan i nya Centrum. Vi får se det i detaljplanen?

En för hård exploatering riskerar skapa många år med sprängningar, byggbuller och provisorier – nu med många boende i eller nära Centrum. Och det handlar inte om hushöjder på 4-5 våningar utan 5-8 våningar med alla garageplan under mark. Byggstart 2018 – hur länge?

Infrastruktur och trafiklösningar kring Centrum kommer väl att visas i detaljplanen. Norra Kungsvägen/Lejonvägen är inte rolig i tät trafik beroende på vilket håll man ska till; kanske bör man överväga en rondell? Och troligen blir det angeläget med en bussförbindelse som inkluderar Skärsätra, Bergsätra, Dalénum till Centrum.

Hammarby Sjöstad igen; Där kom alla barnen i området som en ”oförutsedd händelse”, vilket gjort att man fått skapa förskole- och skollokaler i efterhand på begränsade ytor. I Lidingö Centrum tänker man tydligen gå in i ”samma tänk” med vidöppna ögon, dvs skapa förskola i nedreplan i nya husen. Det kan aldrig ge samma ytor inom- och utomhus som en ”riktig” förskola ger. Det är en ren storstadslösning, där ingen mark finns, Lidingö har väl råd med bättre lösningar för barnen!? Och de som köper dyra lägenheter kanske vill ha tillgång till den gemensamma tomtmark som finns.

Kerstin Levander

Dela "Det är småskaligheten som gör det trivsamt, jag saknar inga storbutiker"

Kommentarer

Bosse 2014-03-02 01:13

Paul L. verkar vara desperat nu eftersom han vet att hans dagar som ledande politikerär på Lidingö är räknade efter det svidande nederlaget för honom och hans parhäst Anna R Kihlman vid nomineringsmötet.

Det tycks som om Paul nu under stor brådska försöker att “kuppa” igenom en enorm utbyggnad av centrum trots att han saknar stöd hos de moderata medlemmarna.

Det viktigaste för Paul tycks nu vara att kunna trycka in 1000 lägenheter i Centrum så att han får beröm av sina Moderara kollegor i Stockholm.

Alla Moderater som värnar om Lidingös särart och trevliga centrum kom till årsmötet den 8 mars och sätt stopp för Paul L.

Under Pauls tid har han inte lyckats få igenom den mycket viktiga utbyggnaden av S Kungsvägen och nu förlorar vi infartsparkeringen i Ropsten. Dessutom har Paul lovat Stockholmarna att de skall få parkera sina Spårvagnar på Lidingö.

Det gäller nu att Paul inte får lägga till sitt CV att det var han som såg till att det trycktes in tre stycken Gåshaga i Lidingö centrum d.v.s. ca 1000 lägenheter.

Anders Wennberg 2014-03-01 18:13

Hej,

Kerstin, tack för ett bra inlägg!

Visst vore det trevligt med en vidareutveckling av Centrum i en småskalig anda och där vi skiljer oss från de mer storskaliga centrum som skall byggas på andra sidan bron. Små butiker, delikatesser, cafeer, bagare och saluhall? Men småskaligt och gärna med ett torg.

Och visst vore det bra med överdäckning av Södra Kungsvägen.

Men, det förslag som politikerna lagt fram för 12 dagar sedan är enormt tätbebyggt, de har ritat in kanske 10 m mellan fasaderna och det blir tätt och mörkt. Inga öppna platser som torg eller gräsplättar skall det vara, utan tätt tätt. Vägnätet är troligtvis underdimentionerat enligt skisserna (ja Paul, jag vet att du hävdar motsatsen, men det är svårt att från skisserna dra några andra slutsatser än att Gåshaga / Södra Kungsvägen situationen upprepas igen). Skolan bygger man inte ut. Parkeringsplatser skall läggas under mark, det är givetvis bra, men de parkeringsplatser som byggs bort skall inte ersättas fullt ut. Tex. de som bor längs Sturevägen och får se hus byggda på sina parkeringsplatser får troligtvis inget ställe att ställa bilen i framtiden.

Ambitionen att vidareutveckla Centrum och däcka över Södra Kungsvägen är givetvis bra, men varför kan man inte komma fram med en realistisk plan efter att ha spenderat 35 miljoner på projektet?

Och varför inte låta nya ledningen för Lidingö Moderaterna och nya KF efter valet ta ansvar för nästa steg i planen, Paul varför stressa på så nu när de Moderata medlemmarna så tydligt på Nomineringsstämman sa nej?

Alla Moderater bör gå på Årsmötet den 8:e mars för att få chans att påverka politiken och säga sitt.

Anders

Kommentera

Fler artiklar från Centrum/Torsvik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google