Väder Lidingö

Lidingö onsdag 16 januari 2019 v. 03

Senaste kommentaren - Se fler

Karin Wallgren 11 jan 07:32 om Lidingösidan 2004 - 2018

"Flytta halva Systemet till Rudboda, undvik p-kaos"

onsdag 28 maj 2014 01:01

Anita Jekander ledde debatten mellan fr.v. Paul Lindquist (M), Kent Ivarsson (C), Lars H Ericsson (LP), Torsten Engevik (FP), Malin Olsson (S), Thomas Bengtsson (MP) och Carl-Johan Schiller (KD).

Anita Jekander ledde debatten mellan fr.v. Paul Lindquist (M), Kent Ivarsson (C), Lars H Ericsson (LP), Torsten Engevik (FP), Malin Olsson (S), Thomas Bengtsson (MP) och Carl-Johan Schiller (KD).

Tisdagskvällen informationsmöte i Lidingö stadshus om planerna för Centrum/Torsvik fyllde nästan sessionssalen med åhörare. Det blev många frågor som de sju politikerna på scenen fick möjlighet att svara på. Kvällens roligaste förslag kom från en man i publiken som, efter att ha lyssnat på diskussionen om antalet p-platser som ska byggas i Centrum, föreslog att man istället skulle dela upp Systembolagets butik på två ställen. Därmed skulle p-kaoset, som finns idag och som kommer finnas även i framtiden, lösas på ett enkelt och billigt sätt eftersom inga nya då behöver byggas.

Det var en rätt avspänd stämning i lokalen under de två timmar som mötet pågick. Stadsbyggnadschefen Anna Hadenius hade först en genomgång av de olika förslag man kommit fram till, de fem olika förslag som nu blivit ett. Därefter fick partiföreträdarna göra korta presentationer av sina uppfattningar och sedan var det dags för publikfrågor.

Det som kom fram vid politikerutfrågningen i Torsviks skola den 15 maj skiljde sig inte så mycket från tisdagens möte. Det finns nu alltså tre helt urskiljbara politiska inriktningar: M+FP+KD+S anser att de kan stå bakom planförslaget som innebär 900-1000 nya bostäder till år 2030. C vill bygga i området, men vill ha färre lägenheter, mellan 400 och 600. LP vill ha runt 300. MP vill först ha spårväg genom Centrum.

M+FP+KD+S vill fatta beslut den 16 juni, C+LP vill invänta synpunkter som kan komma under den nu pågående utställningen, innan de tar beslut. Därför begär de en s.k. minoritetsåterremiss den 16 juni. MP lägger fram sitt spårvägsförslag den 16 juni och hoppas på övriga partiers medverkan. Om de inte får respons försöker de hitta möjliga ändringsförslag.

Det kom många frågor om just p-platser i Centrum. Anna Hadenius beskrev i sin presentation att p-normen för de lägenheter som ska byggas i Centrum är 0,8 p-plats per lägenhet och detta inkluderar 0,1 för besökare. “På Lidingö tror vi på 0,8 per lägenhet” sa hon, men alla blev inte helt övertygade.

Hushöjderna var också en fråga som intresserade. Snitthöjden ska vara fyra våningar i området, “men det påminner mer om Stockholm” som en dam i publiken sa och frågade “Är det småskaligt det”. Höjden på det planerade huset i kvarteret Torselden 8 i Torsvik intresserade flera. “Hur högt får det bli?” Politikerna svarade lite skiftande. Paul Lindquist (M) sa 3-5 våningar, Lars H Ericsson (LP) sa “inga våningar alls”, Carl-Johan Schiller (KD) sa 4 våningar. Torsten Engevik (FP) sa “så att det passar in i planen”.

Överdäckningen vid Torsvik ska enligt planprogrammet ske i den sista av fyra etapper. “Varför så sent” frågade flera. Anna Hadenius sa att man prioriterat Centrum och att man inte vill ha byggande på flera platser samtidigt. Dessutom kommer intäkterna, som ska finansiera överdäckningen, sent i processen. “Men med den låga ränta som gäller nu är det väl fullt möjligt att låna till detta”, sa en man i publiken. “De vinster man gör med en överdäckning är stora”, sa Per Svensson i publiken. “Att låta allt komma sist är en katastrof både estetiskt och miljömässigt”.

Roland Rothman från Lidingö Centrumförening frågade Centerpartiet och Lidingöpartiet “när är det möjligt för er att börja utveckla Centrum? Fyra partier vill besluta nu, men hur länge vill ni dröja?” Och centerpartisten Kent Ivarsson svarade att “det får inte vara så att processen sker ovanför huvudet på människor” och Lars H Ericsson (LP) sa att “vi kan inte säga ja till något som vi inte kan stödja”. Thomas Bengtsson (MP) ansåg för sin del att allt skulle varit beslutat redan 2013 och Paul Lindquist kompletterade med att “det har tagit tid, vi har hållit på i 4,5 år redan”.

Hela den två timmar långa debatten sändes som webb-TV och kan nu ses i efterhand via denna länk. Programmet börjar efter cirka 02:50 minuter.

Vid mötet fanns även det nytryckta planprogrammet för området, för den som ville ha en pappersversion. Sedan tidigare ligger programmet på nätet och i stadshusets entréhall öppnade i måndags en utställning med planprogrammet. Utställningen pågår under hela sommaren, till 24 augusti. Dessutom blir det ett öppet hus den 6 september i stadshuset.

Även om alla såg lite bistra ut så var det en mycket lugn debatt.

Även om alla såg lite bistra ut så var det en mycket lugn debatt.

Malin Olsson, Thomas Bengtsson och Carl-Johan Schiller.

Malin Olsson, Thomas Bengtsson och Carl-Johan Schiller.

Dela "Flytta halva Systemet till Rudboda, undvik p-kaos"

Kommentarer

Anders Wennberg 2014-06-04 13:23

Hej Thomas,

Tack för svar.

Dock är jag inte säker att jag förstår, så därför skickar jag med några tydliga följdfrågor:
1) Du vill dra Lidingöbanan som spårvagn i mitten av en aveny mellan Skärsätra och Lidingö Centrum. Här får du förklara, det är långt mellan Skärsätra och Lidingö Centrum och det finns en massa befintlig byggnation där i mellan. Vill du riva villakvarter? Vill du smalna av Södra Kungsvägen? Vill du ta bort cykelstig eller grönområden? Jag har svårt att förstå detta – låter väldigt dyrt och omständigt! Varför tror du att SL vill finansiera detta?
2) Jag förstår principen att fastighetsägarna själva får bestämma hur många P plaster de vill bygga och sedan ta marknadspris för dem. Men, jag kanske uttryckte mig otydligt både på mötet i Stadshuset och här på hemsidan. Min fråga gällde snarare de parkeringsplatser som försvinner i och med att hus byggs på idag existerande parkeringsplatser. Och då inte bara Stadshusparkeringen eller Coop parkeringen, utan alla parkeringar. I princip var enda parkeringsplats inom planområdet skall bebyggas. De som bor på Sturevägen, Vattängsvägen, Siggebovägen, Skolvägen, Björnvägen etc så lär idag parkera på en parkeringsplats som skall tas bort eftersom det skall byggas hus på parkeringsplatserna. Kommer dessa att ersättas? Och hur skall det gå till om fastighetsägarna vill sälja P-Platser till fullt marknadspris, då måste ju rimligtvis även de som förlorar de P-platser de har idag betala fullt marknadspris! Din teori låter fin i just teorin, men i praktiken ogenomtänkt eller åtminstone dålig för de som förlorar sina parkeringsplatser.
3) Det gläder mig att ni inte vill ta bort parker. Använder ni samma definition som stadens tjänstemän där grönyta under 5 000 m2 inte räknas som grön? Dvs man kan ta bort rätt mycket träd och gräsmattor, men ändå statistiskt visa att ”Grönytan” inte minskas?
4) Hur mycket vill MP bygga? Vill ni bygga eller mindre än M + S + FP + KD?
5) Kommer ni att rösta ja eller nej den 16:e?
6) Spårvagn genom Centrum – är det en fråga som drivs centralt inom MP och som ni måste anta för att kunna göra karriär inom partiet?
7) Om du nu tillhör byggfalangen inom partiet, vilken Miljöpartist rekommenderar du att de som vill bygga mindre kryssar för?
8) Kör du själv bil till jobbet, åker kommunalt eller cyklar?

Anders

Thomas Bengtsson (MP) 2014-06-03 19:50

Hej Anders, Som svar på två av dina inlägg:

http://lidingosidan.se/val-2014/9326/mp-varmare-politik-inte-varmare-klimat#c005339

http://lidingosidan.se/centrum-torsvik/9272/flytta-halva-systemet-till-rudboda-undvik-p-kaos#c005321

1. Det stämmer att Miljöpartiet vill dra Lidingöbanan som spårvagn, i mitten av en aveny mellan Skärsätra och Lidingö centrum. En utbyggd spårtrafik efterfrågas av många Lidingöbor. Miljöpartiet finansierar upprustningen, anpassningen och driften av Lidingöbanan genom SL i landstingets budget, inte Lidingö stads kommunala budget och inte med ny bebyggelse.

2. Vi tycker att fastighetsägare ska få bygga så många garageplatser som de själva önskar. Men de ska inte tvingas subventionera bilparkering, vilket blir effekten av parkeringsnormen. Det leder till högre boendekostnader för alla och en sämre kollektivtrafik. Vi menar att det måste bli lättare att leva utan bil.

3. Vi vill inte ta bort parker och vi vill stoppa ny bebyggelse på bekostnad av naturen. Lidingös naturområden måste få ett starkare skydd som en del av regionens gröna kilar. Ny bebyggelse ska tillkomma som kompletterande förtätningar på redan använd mark, främst i Lidingös stadskärna och omkring lokala stadsdelstorg.

Vi har gemensamma handlingsprogram för Miljöpartiets politik i regionen, landstinget och kommunen, Lidingö stad. Alla kandidater står bakom dessa, men ibland uttrycker vi oss på olika sätt. Kanske finns det en annan miljöpartist som du skulle föredra att kryssa i kommunalvalet.

Med vänlig hälsning

Mats Lindblom 2014-05-28 14:00

Ja det var en hemsk debatt i går i Lidingö stadshus angående ombyggnaden av Lidingö Centrum och Torsviks torg, för att få Lidingöbor att handla mera på Lidingö, för att stoppa konkurrensen från Stockholm, vilket ju är en hemsk tanke, och högst odemokratisk, för Lidingöborna handlar väl vart dom vill.

och att bygga om detta fina som finns idag, bör vi bespara oss ifrån, då vi på intet sätt har råd, med detta, och kontentan igår var för mitt vidkommande helt klart, det kommer inte att bli av. Det finns inga praktiska möjligheter till detta, men drömma är lagligt………

mvh

mats lindblom
skådespelare

Lidingö

Anders Wennberg 2014-05-28 11:17

Hej,

En grej som överraskade mig lite när jag lyssnade igår, var att Miljöpartiet verkar vara det parti som faktiskt vill bygga högst hus i Centrum. Intrycket jag fick var att de inte var speciellt måna om småskalighet eller bevara parker inom området så länge det blir spårvagn via Centrum. Det lät på diskussionen igår, som om deras politik handlar väldigt lite om att bevara gröna kilar och närmiljö, men väldigt mycket om två frågor:
1) Spårvagnen till Centrum
2) På så många sätt som möjligt försvåra för biltrafiken

Anders

Kommentera

Fler artiklar från Centrum/Torsvik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Annonser från Google