Väder Lidingö

Lidingö lördag 25 maj 2019 v. 21

Senaste kommentaren - Se fler

G.U. Verbeek 4 maj 19:15 om Nära naturen på Millesgården i sommar

"Förslagen bryter radikalt mot tidigare tankesätt"

söndag 9 juni 2013 23:13

Lidingö är inte en bortglömd exploateringsyta för Storstockholms tillväxtbehov. Lidingö är en unik skärgårdsö i omedelbar närhet till Stockholms city.

Utvecklingen och tillväxten har hittills fått ske i samklang med naturen och med stor karaktär för Lidingös unika särart. Den består både i värdet av att ha orörd natur inpå knutarna, på att villor, gruppbebyggelse och flerfamiljshus har smugits in och anpassats till terrängen. Centrum och stadsdelstorgen har småstadskaraktär.

De fem förslagen för utbyggnad av Centrum/Torsvik bryter radikalt mot tidigare tankesätt. Om dessa planer blir verklighet, förstörs samtidigt de flesta av Lidingös kärnvärden.

Vi förlorar en vacker entré till ön med berg, träd och grönska på båda sidor om brofästet. Vi river småskaliga hus och ersätter dem med dubbelt så höga nya hus. Vi omskapar Stockholmsvägen till en 30 meter bred, livlös gata. Den blir 30 meter bred, lika bred som Sveavägen i Stockholm. Vi ersätter naturliga skogsområden, parker och vild natur med artificiella, utslätade ”grönytor” och konstgjorda parker på däck.
All annan utveckling på Lidingö kommer att avstanna när Stadens personella och ekonomiska resurser skall ägnas åt ombyggnaden av Centrum/Torsvik under ett decennium.

En kraftig höjning av kommunalskatten väntar. Politikerna i kommunen visar total brist på respekt för kommunens invånare.

Kontakta kommunen. Säg nej senast den 16 juni.

Elisabeth Akerman

Dela "Förslagen bryter radikalt mot tidigare tankesätt"

Kommentarer

Lars J 2013-06-14 15:07

Att bebygga brobergen och däcka över Lidingö entré låter inte som en bra idé. Att mötas av en tunnel känns inte särskilt välkomnande. Entrén till Lidingö är så viktig att den måste måste ges ett eget focus. Bättre idéer efterlyses t ex med en arkitekttävling.

En överdäckning mellan broarna är däremot något som skulle ha gjorts från första början, ett stort misstag som nu kan rättas till. Torsvikstorg kommer då att återuppstå efter nära 50 år. Detta är ju också en förutsättning för att kunna binda ihop Centrum/Torsvik på ett bra sätt.

Om en tunneldragning under Björnvägen är ekonomiskt hållbar så öppnar sig möjligheter att göra något riktigt bra av Stockholmsvägen och området fram till Stadshuset, både för boende, butiker, kultur och fritid liksom för trafiken. Centrum/Torsvik hålls ihop och kan bli det trivsamma stråk alla förväntar sig.

Bebygg inte brobergen eller Norra Kungsvägen utan koncentrera byggandet mellan Torsvikstorg och p-platserna i centrum med max 1.000 bostäder varvat med butiker, kultur och fritid.

Karin 2013-06-10 17:42

Jag säger nej nej nej och åter nej till alla 5 alternativen.

Låt Torsviksberget vara;

Stoppa rivningshetsen och inga höghus tack;

Lidingöbanan ska fortsätta gå utmed sin nuvarande sträckning och inte via Centrum;

Inga stadsparker heller såsom den föreslagna nere vid Torsvik;

Vem vill ha fler affärer i Torsvik? Inte jag i alla fall.

Kommentera

Fler artiklar från Centrum/Torsvik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google