Väder Lidingö

Lidingö torsdag 22 augusti 2019 v. 34

Senaste kommentaren - Se fler

Jacob Truedson Demitz 11 jul 21:05 om Marianne Bernadottes modekreationer visas. Kronprinsessan invigde

KD svarar C: Beslut fattas av dem som dyker upp

onsdag 23 april 2014 18:32

Centerpartiet skrev för några veckor sedan här på Lidingösidan att de önskar en annan utveckling än KD, M, FP och S när det gäller planerna för Centrum. Visst finns det skillnader, men gällande Centrum/Torsvik verkar C ligga nära majoriteten.

I artikeln belyser de vikten av att nya hus som byggs ska vara anpassade till de nuvarande. Man vill också att bullerdämpande åtgärder längs Södra Kungsvägen samt ett lock mellan broarna i Torsvik ska vara prioriterade och att parkerna ska bevaras. Det gläder oss eftersom KD drivit just detta under mandatperioden 2010-2014.

Vi ser vissa frågor som behöver svar. Problem som buller, att trafiken tar för mycket plats och att Lidingöborna vill ha ett lite större utbud av affärer på ön. Dock kan inte dessa förbättringar ske till vilket pris som helst. För att finansiera förändringarna vill vi bygga hus i en anpassad höjd, arkitektur som hänger ihop med Lidingös övriga bebyggelse och som lämnar plats för gröna kilar.

Beslut fattas av dem som dyker upp. C och den övriga oppositionen bjöds under hösten in att delta i utformningen av förslaget. Tyvärr valde de att stå utanför när KD tog fighten för grönska, mindre buller och ett bättre Lidingö Centrum men med bibehållen Lidingökänsla. Vi beklagar att C bedriver politik på det viset och hoppas på bättring.

Vi kristdemokrater är lyhörda mot Lidingöborna och vill förändra Centrum/Torsvik på ett sådant sätt att det faller invånarna i smaken. Förslaget som ligger är en skiss på hur området skulle kunna se ut och det är viktigt att minnas att planer ofta förändras under resans gång. Lyhördhet och stor respekt för skattebetalarnas pengar är våra ledord.

Med tanke på de reaktioner som förslaget har väckt är det tydligt att Lidingö stad framöver måste ha en tydligare, vassare och mer kostnadseffektiv information mot allmänheten. Det duger kort sagt inte att staden inte når fram med vad som händer i stadshuset utan att skapa dessa missförstånd. Det vill vi förändra!

Carl-Johan Schiller (KD) och Thomasine von Essen (KD)
Kandidater till kommunfullmäktige

Dela KD svarar C: Beslut fattas av dem som dyker upp

Kommentera

Fler artiklar från Centrum/Torsvik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google