Väder Lidingö

Lidingö onsdag 16 januari 2019 v. 03

Senaste kommentaren - Se fler

Karin Wallgren 11 jan 07:32 om Lidingösidan 2004 - 2018

MP: Vi har ett eget förslag för Centrum/Torsvik

måndag 9 juni 2014 00:01

Illustrationen visar de avgränsningar av området som MP kan släppa igenom, i huvudsak enligt planprogrammets intentioner. Partiets förslag kommer ha andra angivelser för genomsnittligt antal våningsplan, genomsnittlig storlek på lägenheter, andel hyresrätter och annat tillvägagångssätt för att sätta parkeringsnorm.

Illustrationen visar de avgränsningar av området som MP kan släppa igenom, i huvudsak enligt planprogrammets intentioner. Partiets förslag kommer ha andra angivelser för genomsnittligt antal våningsplan, genomsnittlig storlek på lägenheter, andel hyresrätter och annat tillvägagångssätt för att sätta parkeringsnorm.

Vid Lidingös kommunstyrelsemöte den 2 juni deltog inte Miljöpartiet i beslutet om planprogram för Centrum/Torsvik, som då togs. Partiet kommer istället, enligt ett pressmeddelande, dels komma med ett s.k. återremissyrkande vad gäller majoritetens beslut, dels presentera ett eget förslag när ärendet behandlas i kommunfullmäktige nästa måndag, den 16 juni.

– Moderater, folkpartister och socialdemokrater säger sig vilja ha spår till centrum. Men hittills är det bara vi miljöpartister som har en finansierad lösning, genom MP i landstinget. Ett väg- och spårreservat behövs för att säkra möjligheterna framåt, säger Thomas Bengtsson, Miljöpartiets gruppledare och ordinarie ledamot i kommunstyrelsen.

– Ännu pågår förhandlingar, så vi stod över att ta ställning i kommunstyrelsen. Dels kräver vi bättre förutsättningar för spårtrafik, dels borde planerna presenteras som en fördjupning till översiktsplanen. Om Center- och Lidingöpartisterna vill ha betänketid, så kan de skjuta upp fullmäktiges beslut till efter sommaren.

Patrik Sandström, ersättare för Miljöpartiet i kommunstyrelsen, säger:
– Vi vill framhålla vikten av att centrumutvecklingen kommer igång genast. Framtidsutsikterna för handeln försämras av majoritetens oförmåga att komma till skott. Därför borde arbetet för ändrade detaljplaner starta nu, vid planutskottet den 18 juni.

– Planprogrammet är ett politiskt manifest för den utveckling av Centrum/Torsvik som FP, KD och S går till val på, kanske också M. Det blir ett viktigt spårvägsval den 14 september. Till dess vore det bra om Moderaterna hade en gemensam politik.

Dela MP: Vi har ett eget förslag för Centrum/Torsvik

Kommentarer

Lars H Ericsson, Lidingöpartiet 2014-06-14 17:54

Anders Odéen.

Tunnelbana till Lidingö kräver ett enormt befolkningsunderlag för att kunna motiveras. Sannolikt närmare 7.000 nya bostäder per station om man jämför med den nya planerade tunnelbanan från Akalla till Barkarby station med två nya stationer, inom vars upptagningsområde Järfälla kommun lovat att bygga 14.000 nya bostäder.

Statens tunnelbaneförhandlingsledare HG Wessbergs devis är “Ju fler bostäder ni bygger, desto mer tunnelbana får ni” Den devisen talar sitt tydliga språk, vi ska inte ha någon tunnelbana till Lidingö! Vi är redan landets femte och länets fjärde mest tätbefolkade kommun. Vi har tagit vårt ansvar för bostadsbyggandet i både länet och landet.

Tunnelbana till Lidingö är inget realistiskt alternativ om man inte vill förvandla Lidingö till något helt annat än den småskaliga skärgårdskommun som är Lidingö av idag.

Anders Odéen 2014-06-12 13:43

Ingen som har funderat och räknat på att dra tunnelbanan över ny bro och vidare en bit på gamla norra Lidingöbanans sträckning utmed Norra Kungsvägen, för att i jämnhöjd med gamla Dalängen fortsätta några hundra meter in till Centrum? Vore det praktiskt möjligt att köra T-banan och Lidingötågen på samma räls?

Anders Wennberg 2014-06-12 13:26

Ok tack Göran,

Du verkar påläst, bra att du svarar när MP tiger om sitt eget förslag.

En annan fråga, är det rimligt att MP kan fixa egen finansiering via MP i Landstinget? Jag tycker det låter bedrägligt, MP i Landstinget måste ju rimligtvis behandla alla kommuner lika och borde inte kunna lova extra pengar till de kommuner är MP har ledande positioner? Därmed borde det bli väldigt mycket luft i det uttalandet från MP, korrekt?

Anders

Göran Tegnér 2014-06-12 11:10

Anders:

Tack!
Nivåskillnaderna är inget problem.
Det går att köra spårväg i ytläge med de aktuella lutningarna. Med (onödiga) sprängningar för tunnel, det är då det blir (och blev) extra dyrt.

Anders Wennberg 2014-06-10 09:56

Göran,

Du verkar påläst om detta. Är det inte så att nivåskillnaden mellan Centrum och bron är ett problem för tågen och kräver omfattande sprängningsarbete eller kanske t.o.m. tunnel för att tåget skall kunna gå den vägen? Det låter dyrt!

Om Stockholms Läns Landsting nu sagt att de inte vill finansiera, hur kan då Miljöpartiet via Miljöpartiet i Landstinget fixa egen finansiering till detta. Det förefaller väldigt märkligt! Miljöpartiet i Landstinget måste ju som landstingspolitiker behandla alla kommuner lika, det blir rimligtvis oetiskt med olika sido deals här.

MP håller sig fortsatt tysta och svarar inte på frågor. Det är nog snart tid för dem att komma ut ur garderoben. Kanske sker detta den 16:e när deras nya förslag presenteras?

Anders

Göran Tegnér, V ordf (FP) i Tekn. nämnden 2014-06-09 23:03

Thomas:

Vi inom folkpartiet har för över ett år sedan föreslagit en spårtaxi-skyttel från Baggeby alt. Bodals hållplats till Lidingö Centrum. Eftersom SLL inte ville finansiera Lidingöbanan via Centrum föll denna idé i samband med majoritetens arbete med planprogrammet. Den lösning som teknikerna framförde med både en spårvägstunnel och en spårvägsviadukt över stadshusrondellen blev också väldigt dyr. En spårtaxi skyttel skulle bara kosta en bråkdel av spårväg och ge mycket högre res-standard med vagnar som kan gå var 3:e sekund.

Men nu har herrarna Lefvert & Hellesten framfört ett billigare och troligtvis bättre spårvägsalternativ i ytläge. Om inte landstinget vill finansiera en sådan spårvägsomdragning, då återstår enbart finansiering med extra byggrätter, företrädesvis i Torsvik. Men en sådan lösning har hittills inte ingått i några politiska överväganden vad jag vet.

Vad jag vet är att det blir bättre och billigare för samhället att bygga bostäder centralt än perifert. Det blir kortare arbetsresor, högre kollektivandel och mindre miljöbelastning.

Vi inom FP är övertygade om att det behövs en bra kollektiv förbindelse från Södra Lidingö till Lidingö Centrum.

Själv kan jag konstatera att det blir trångt med en buss var 90:e sekund genom Centrum, vilket kan komma behövas omkring pr 2030. Då blir det lätt konvojkörning och stockningar vid hållplatserna.

En sådan förbindelse mellan Baggeby och Centrun kan ske genom en minibuss, gärna självstyrande (sådana finns redan i drift i Holland) eller i form av en spårtaxi-skyttel eller i form av Lidingöbanan omdragen. Alla tre alternativ medför finansiella kostnader och det är landstinget som ansvarar för kollektivtrafiken i länet. Sannolikt är förarlös buss-skyttel och förarlös spårtaxi-skyttel de två billigaste alternativen.

I planprogrammet för Centrum har vi skrivit in att reservat för både Lidingöbana och tunnelbana ska finnas kvar och att bebyggelsen inte ska förhindra eventuella framtida spårlösningar genom Centrum.

Anders Wennberg 2014-06-09 10:30

Thomas,

Nu kanske jag förstår varför du inte svarar på mina frågor, ert förslag finns inte än utan kommer först att presenteras den 16:e juni. Det är därför det var så oklart på mötet vad Miljöpartiet tyckte eftersom ni inte visste det själva eller åtminstone inte presenterat något än. Jag hoppas att den plan ni presenterar den 16:e svarar på frågor av typen:
1) Vill ni bygga mer eller mindre än M + S + FP + KD?
2) Har ni samma definition av grönyta, dvs. allt under 5 000 m2 räknas inte som grönyta när man gör planen och kan bebyggas utan att man anser att grönytan minskar
3) De boende i området som förlorar parkeringsplatser när dessa bebyggs, har de förlorat dem för gott eller åtminstone kommer att få betala hög marknadshyra framöver?
4) Allén mellan Skärsätra och Centrum, låt oss kalla den Thomas Allén, hur dyr blir den, hur mycket måste rivas på vägen, hur skall den finansieras, hur mycket grönyta behöver tas bort (då menar jag även grönyta under 5 000 m2) osv?
5) Spårvagnen via Centrum – är det ett projekt drivet av Miljöpartiet centralt som gynnar din karriär om du lyckas att genomföra den?

Det blir spännande att se vad ni tillslut bestämmer er för att föreslå den 16:e. Kanske får vi äntligen veta vad MP vill.

Ni skriver dock att ni vill komma igång med Detaljplanerna så snart som möjligt! Men, ni yrkar på återremiss av majoritetens förslag och tänker presentera ett helt nytt och eget förslag den 16:e juni. Thomas, tror ni att Lidingös befolkning är så naiva? Majoriteten har sagt vad de vill, C och LP har sagt tydligt vad de vill. MP däremot har inte sagt vad de vill, utan kommer med ett helt nytt förslag den 16:e som ingen sett förut och nu tror du att det skall snabba på processen? Det får du förklara, det förefaller jättemärkligt!

Du behöver också förklara vad du menar med: ” Men hittills är det bara vi miljöpartister som har en finansierad lösning, genom MP i landstinget.” Säger du att MP i Landstinget kommer att ge Kommuner med starkt Miljöparti lokalt prioritet till pengar framför kommuner som styrs av Moderater, Centerpartister eller Socialdemokrater? Om det är så är det mycket illa och odemokratiskt agerande av Miljöpartisterna i Landstinget.

Anders Wennberg

Kommentera

Fler artiklar från Centrum/Torsvik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Annonser från Google