Väder Lidingö

Lidingö onsdag 16 januari 2019 v. 03

Senaste kommentaren - Se fler

Karin Wallgren 11 jan 07:32 om Lidingösidan 2004 - 2018

"Starta överdäckningen vid Torsviks torg snarast"

torsdag 5 juni 2014 23:25

"Starta överdäckningen vid Torsviks torg snarast"

Planprocessen kring Centrum/Torsviks (C/T:s) utveckling har nu resulterat i ett nedbantat planprogram som kommer att bli föremål för beslut i KF 2014.06.16.

Programmet innehåller även ett förslag till genomförande av vilket framgår att överdäckningen av “trafikdiket” skjuts längst bort i genomförandeprocessen och färdigställandet av denna viktiga miljöinvestering ligger i bästa fall 15 år fram i tiden. Anledningen till denna sena placering uppges vara att man därigenom får “balans” i projektekonomin, (pengar in, resp ut plus ränta).

Det här är inte rimligt. Av alla de förslag som från början presenterades beträffande C/T så är överdäckningen vid “Torsviks torg” ett av de få som överlevt Lidingöbornas protester. Alla vill bli av med vad KS:s ordförande kallar ett “bullerstört blåshål”. Han kunde dessutom tillagt “anskrämligt” utan att någon protesterat. Detta elände har Lidingöborna fått stå ut med i över 40 år och nu menar tydligen stadens ledning att pinan ska förlängas. Man får en märklig känsla av “bestraffningsåtgärd”.

Beträffande projektkalkylen så krävs en modernare och mer miljömedveten beräkningsmodell än den traditionella. Sådana faktorer som “trafikbuller” och “otrivsam miljö” måste prissättas och byggas in i kalkylen. Jag är ganska övertygad om att det inte behövs höga värden på dessa storheter för att kalkylen ska tippa över till förmån för en tidig överdäckning. Och jag är säker på att Lidingöborna om så skulle vara hellre betalar några kronor extra för en sanering av miljön vid Torsviks torg än deltar i den miljonrullning av konsultarvoden som hittills präglat hela frågan.

Överdäckningen skulle också ge ett välbehövligt handtag till den kommersiella verksamheten i området som nu i många år fått kämpa i motvind vid detta ofullbordade torg. Jag föreslår avslutningsvis att Lidingöborna inbjuds att delta i utformningen av bebyggelsen vid torget så att detta blir en sådan attraktiv och trivsam “mötesplats” som talas så mycket om i stadens broschyrer.

Per Svensson

Dela "Starta överdäckningen vid Torsviks torg snarast"

Kommentarer

Paul Lindquist 2014-06-11 10:33

Jag har stor förståelse för Pers och övriga debattörers önskan att så snart som möjligt få till en överdäckning. Men det finns några viktiga aspekter att ta hänsyn till:

1. Högsta prioritet är att utveckla Lidingö centrum så att vi har kvar den lokala servicen när konkurrensen ökar från andra sidan bron. Därför kommer vi att börja i den delen av området.

2. Av hänsyn till närboende och för att trafiken ska fungera är det inte lämpligt att bygga allt på en gång, därför måste det ske etappvis.

3. Likaså vill vi inte bygga alla bostäder på en gång, utan ha ett någorlunda jämnt flöde över åren.

4. Överdäckningen är den enskilt dyraste investeringen i hela projektet och då vi har lovat att projektet inte ska drabba skattebetalarna måste vi säkerställa att vi har intäkterna innan vi tar kostnaden.

5. Kapitalet i Lidingöhem är för närvarande inte tillgängligt för staden då det inte har funnits en politisk majoritet för att föra över kapitalet. Jag är dock optimistisk att vi efter valet ska kunna förhandla fram en sådan överenskommelse, men då finns det andra investeringar som också behöver finansieras såsom nya bron och ett eventuellt nytt badhus. Vi kan inte använda samma pengar flera gånger.

Avslutningsvis, den tidplan som presenteras i planprogrammet är inte absolut och det är möjligt att det går att tidigarelägga överdäckningen, men då får inte resten av utvecklingen i området ha havererat såsom Björn Tarras-Wahlberg vill för då finns det inga pengar att betala överdäckningen med (det förvånar mig att en person som har ägnat en stor del av sitt yrkesverksamma liv åt att bekämpa höga skatter nu är så vårdslös med skattemedel, men det kanske beror på att han inte längre betalar någon skatt här).

Ingela Danielsson 2014-06-07 12:45

Håller helt med om att första prioritet måste vara att däcka över vid Torsviks torg. Märkligt att detta inte har gjorts för länge sedan.

Björn Tarras-Wahberg 2014-06-07 09:58

PRIORITERA ÖVERDÄCKNINGEN AV TORSVIKSDIKET

Tack Per Svensson för dina rader om förtur för överdäckningen av Torsviksdiket.

Rädda Lidingö stöder fullt ut denna åtgärd och anser att den bör prioriteras. Och detta måste kunna klaras av utan en skattehöjning.

Likaså anser vi att den stora parkeringen mellan Stadshuset och Centrumområdet bör utnyttjas för byggnader med butiker på gatuplanet, bostäder i 3 – 4 plan samt med attraktiva restauranger med trädgårdar på taken.

Under byggnaden bör det finnas tillräckligt med fria p-platser för handlande Lidingöbor – som en komplettering till Centrumparkeringen.

Däremot säger vi NEJ till den förstörelse av hela Centrumområdet som de planerade 1.000 nya bostäderna av M-FP-KD skulle innebära.

1.000 nya bostäder på det lilla området är en orimlig förträngning som skulle förstöra omfattande grönområden som inte redovisas i byggplanen på grund av en säregen definition i Stadshuset att förstörda grönområden upp till 5.000 kvm inte redovisas.

Vi hoppas att Hans Barje, som nytt toppnamn på M-listan vid valet, skall kunna fullfölja sin ambition att kraftigt reducera antalet nya bostäder i Centrum.

Och om han inte lyckas med detta hoppas vi att väljarna ger Lidingöparitet eller Centern sin röst om tre månader.

Björn Tarras-Wahlberg
För Aktionsgruppen Rädda Lidingö – Bevara Trädgårdsstaden

Lars Hedberg 2014-06-07 08:24

En fråga från en Kungsholmsbo, som drömmer om att flytta tillbaka till Lidingö (där jag bevisligen växte upp):

Vad är det som skall byggas på överdäckningen? För det känns spontant korrekt att börja där – det där var inge kul på min tid ens. Men då någon nämner bygglov och överklagan, så måste jag försöka förkovra mig: Vad är planerat att byggas på överdäckningen, och är alla överrens om vad som skall byggas på överdäckningen?

Arne Noaksson 2014-06-06 11:59

En första etapp av Centrum/Torsvikprojektet ska givetvis vara överdäckningen av Södra Kungsvägen. Denna fråga har diskuterats under lång tid och har utgjort ett starkt önskemål från många Lidingöbor oavsett övrig omfattning av byggnationen i C/T.
Per Svensson har tydliggjort detta på ett bra sätt.

Anders Wennberg 2014-06-06 09:39

Jag håller med om att en överdäckning bör komma först, det är ju den delen av planen som syftar till att förbättra för Torsviksborna och som folk kan glädjas till.

Med 600 msek i Lidingöhems kassa som genererar nära noll ränta så behöver man inte ens låna för att finansiera en överdäckning, man behöver bara flytta pengar från den ena till den andra fickan.

Det handlar alltså inte om brist på finansiering, utan om Paul vill säkerställa att Torsviksborna inte stoppar byggen av bostäder efter att diket är klart. Här kommer citat på mail till mig:

“För att inte äventyra stadens ekonomi väljer vi att först säkerställa intäkterna. Dessutom finns det ju en risk att om du och dina kompisar i Rädda Lidingö är framgångsrika i ert lobbyarbete framöver så kanske det inte längre finns ekonomiskt utrymme i projektet för en sådan satsning. Då måste de politiker som då har ansvaret kunna överväga om de vill stoppa projektet eller låta skattebetalarna stå för notan.”

Projektet kan säkert bli bra tillslut, men vi behöver nog en öppnare dialog mellan befolkningen och politikerna. En där båda sidor lyssnar och går varandra till mötes på mitten, och en plan som syftar till att bygga ett så bra Centrum som möjligt istället för att maximera antalet lägenheter. En plan som sätter Lidingöbornas bästa som första mål, inte Stockholmsregionens tillväxt…

Anders

Filip Svanberg 2014-06-06 08:13

Håller med Per. Överdäckningen är den fråga som enar flest åsikter. Börja med det som ligger närmast hjärtat för de flesta och som har störst positiv effekt för de som redan bor i området. Kostnaden för detta borde inte vara så hög mot bakgrund av de samhälssvinster som uppnås och värdeökningen på den byggbara marken i området. Att lånefinansiera med låg ränta och amortera med vinsterna som uppnås från markförsäljningen i Torsvikcentrum-projektet kan inte vara orimligt. Dessutom skulle förmodligen uppförandet av ett luftigt och attraktivt Torsvikstorg öka acceptansen av nybyggnation i området då man faktiskt skapar en stor sk grön kil som så många värnar i de pågående diskussionerna.

Henry Duhs 2014-06-06 07:20

Instämmer helt med Per Svensson synpunkter.

Kommentera

Fler artiklar från Centrum/Torsvik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Annonser från Google