Väder Lidingö

Lidingö torsdag 13 augusti 2020 v. 33

Senaste kommentaren - Se fler

Anna Pellnäs 20 jul 14:53 om "Slottet" på Storholmen kan komma att rivas

Agera och påverka

torsdag 17 november 2011 00:01

Har Du sett eller hört om förslaget till översiktsplan för Lidingö? Kan Du tänka Dig vårt Lidingö ökad med 11.000 eller 15.000 fler invånare än idag, vilket översiktsplanen innebär emot år 2030. Konsekvenserna av detta: förtätning, urbanisering, industrialisering och naturskövling.

Lidingöpartiet, som har som sin främsta uppgift att värna om vår ö, vill
– Bevara Lidingös särart
– Behålla en måttlig folkmängd
– Lyssna på våra ungdomar
– Rädda och akta naturen
– Ge våra invånare – och andra – bestående naturupplevelser på ön
– Undvika onödig byggförtätning och exploatering
– Undgå ett Lidingö som satellitstad till Stockholm
– Slippa ett så kallat samspel mellan Lidingö Centrum och Norra Djurgårdsstaden i Stockholm.

Lidingöbor, vi som trivs på vårt Lidingö av idag, måste medverka till att förhindra en hotande, omfattande urbanisering med alla dess konsekvenser. Vet Du att Lidingö är Sveriges 5:e mest tätbebyggda kommun, sett till yta och folkmängd?

Agera och påverka. Delge Lidingö stad Dina synpunkter, t ex genom mail, (adress: lidingo.stad@lidingo.se).

Bertil Gröndal, Lidingöpartiet

Dela Agera och påverka

Kommentarer

Tore Kullgren 2011-11-20 22:25

Stockholmsregionens befolkning kommer öka med 500 000 invånare. Lidingö ligger i den innersta delen av regionen, och det är inte mer än rimligt att 2-3% av tillväxten hamnar här.

Begreppet “industrialisering” är rent felaktigt, eftersom ingen ny tillverkningsindustri planeras på ön.

Även “naturskövling” är ett missvisande begrepp, eftersom tät stad är den mest miljövänliga bebyggelsen. Om de 10 000 potentiella nya lidingöborna i stället hamnade i en bilberoende villamatta i Norrtälje eller någon annan ytterkommun, så skulle flera kvadratkilometer av natur behöva exploateras, och bilköerna bli längre.

Och exakt vad är “Lidingös särart”? Är det ett kodord?

Lidingö är attraktivt eftersom det ligger nära Stockholms innerstad. Det är det värdet som kommunen ska ta tillvara på, genom att ge så många som möjligt förmånen att bli lidingöbor.

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google