Väder Lidingö

Lidingö torsdag 13 augusti 2020 v. 33

Senaste kommentaren - Se fler

Anna Pellnäs 20 jul 14:53 om "Slottet" på Storholmen kan komma att rivas

Använd automatisk hastighetsövervakning

onsdag 8 februari 2012 11:52

Miljöpartiet välkomnar en översyn av trafikförhållanden på ön. Vi är positiva till förslaget om 30 km/tim på mindre vägar (främst inom bostadsområden), 40 km/tim där så är lämpligt och 60 km/tim som högsta hastighetsgräns.

Dock anser vi att det vore fel att tillåta eller inbjuda till högre hastigheter än idag, som utkastet till hastighetsplan föreslår för några sträckor. Vi ser hellre att tekniska förvaltningen vidtar åtgärder för att dämpa hastigheter. Särskilt reagerar vi på att 60 km/tim föreslås för avsnitt av följande vägar, där vi menar att 40 km/tim och anpassningar av trafikmiljön vore bättre: Banérfararvägen, Kyttingevägen, Lejonvägen, Läroverksvägen och Trolldalsvägen samt Norra Kungsvägen genom Rudboda, förbi torget.

Staden bör också söka Polisens och Trafikverkets intresse för automatisk hastighetsövervakning (punkt-ATK) av sträckor där överträdelser är mer förekommande, även efter anpassningar av vägens utformning.

Säkerhet och framkomlighet för oskyddade trafikanter bör ha främsta prioritet. Det förslag till ny översiktsplan som nyligen har ställts ut tydliggör även att trafikplaneringen behöver utvecklas för att nå målsättningar för ett stabilt klimat. Större insatser krävs för att underlätta och uppmuntra nyttjande av kollektivtrafik och cykel.

Anna Stenson, Christine Wallgren, Helena du Rées och Thomas Bengtsson, Miljöpartiet de gröna

Dela Använd automatisk hastighetsövervakning

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google