Väder Lidingö

Lidingö måndag 26 september 2016 v. 39

Senaste kommentaren - Se fler

Amelie Tarschys Ingre (L) 26 sep 13:05 om Debatt: "Journal på nätet" för modern vård

Centrum/Torsvik

tisdag 28 februari 2012 20:23

Debatten om Centrum/Torsvik och översiktsplanen verkar het. För mig som Storholmare så spelar det ingen roll och inte för dom på Gåshaga, Larsberg eller Näset.

Det som möjligvis borde intressera dem som åker Södra Kungsvägen är att, i samband med utbyggnad av Lidingöbanan till de södra delarna av Lidingö, just de kommer att drabbas av trafikinfarkt i samband med utbyggnad av Lidingöbanan och en tunnel för biltrafik genom Torsviksberget. Negativt för dem som åker Södra Kungsvägen och hur den lösningen skall se ut framgår inte av tidigare presenterat material.

Det är en sak som jag inte förstår, varför skall hela Lidingö inklusive vi på Storholmen folkomrösta om utbyggnaden i Centrum/Torsvik? Det borde väl närmast beröra de som bor i Centrum/Torsvik, vi på Storholmen får väl fortsätta kämpa för anslutningen till kommunalt avlopp och en Trolldalsväg som man kan mötas på utan att köra ut i skogen.

Nej, KD, M och FP, ni verkar ha fastnat i ert fokus, nämligen att det är företagarna som fattar beslut om Lidingö stads utveckling i framtiden. Företagarna har etablerat sig i centrum och accepterat de förutsättningar som råder vid sin etablering och jag tycker inte att vi alla andra boende på ön skall fatta beslut om hur Centrum/Torsviksbornas framtida boendemiljö skall se ut i framtiden, det tycker jag Centrum/Torsviksborna skall göra.

Signaturen “Kjell Propell”

Dela Centrum/Torsvik

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Debatt: Parkeringen vid Bodal behöver 60 platser

Artikeln skriven av Göran Tegnér (L)

Debatt: Parkeringen vid Bodal behöver 60 platser
Debatt  11 aug 00:01
 11

Den 19 maj 2016 öppnades pendlarparkeringen vid Bodal för allmänheten. Det var då ”ingen trängsel första dan” …

Annonser från Google