Väder Lidingö

Lidingö torsdag 24 september 2020 v. 39

Senaste kommentaren - Se fler

Paul Matell 12 sep 10:01 om Norska skidkungar satsar på Hälsans ö

Debatt: Bara fyra av tio får plats på Hersby

torsdag 1 juni 2017 16:41

Många som nu går i femte klass kommer inte få gymnasieplats på Lidingö fast de vill. Bara 4 av 10 lidingöungdomar kommer få plats på Hersby med majoritetens politik. I vår vision får fler lidingöungdomar plats på ön. Därför vill vi ha fler gymnasieplatser och föreslår en ny flexiskola i Dalénum. Det skriver Centerpartiets fullmäktigegrupp i nedanstående debattartikel.

Det är platsbrist på Lidingös enda gymnasieskola. Centerpartiet vill därför bygga en ny och flexibel skolfastighet i Dalénum. En skola som flexibelt kan ställas om för kommunens framtida behov, exempelvis mellan gymnasium och grundskola. Vi vill att Lidingö ska möjliggöra för fler Lidingöungdomar att stanna på ön i framtiden.

På senaste kommunfullmäktige blev det tydligt att majoriteten har låst sig vid en utbyggnad av Hersby med 200 platser. De platserna räcker inte ens för att ta emot de ökande elevkullarna, om andelen som väljer Lidingös gymnasium är lika låg som idag.

Moderaternas politik kommer innebära att Hersby utvecklas till en slimmad elitskola, där bara elever med toppbetyg får plats. Lidingöungdomar med lägre betyg kommer behöva söka sig till kommuner med långa pendlingsavstånd eftersom de populära skolorna i innerstaden har ännu högre intagningspoäng än Hersby.

När Gångsätra gymnasium lades ner protesterade vi högljutt. Alla politiker visste redan då att antalet gymnasieelever skulle öka markant till år 2022 (+ 500 ungdomar). Men nu vet vi att denna utveckling fortsätter till år 2030.

Centerpartiet ansåg också att en enda och alltför stor gymnasieskola skulle minska kvaliteten för eleverna. Vi tror på en personlig skola där elever, lärare och rektorer känner varandra. Vi tror inte på storskaliga lösningar. Det är en besvikelse att Lidingöpartiet som kämpade mot nedläggningen med oss nu accepterar Moderaternas skolpolitik och verkar nöja sig med att utbyggnaden på Hersby ”blir snygg”.

I takt med att Stockholm växer i Norra Djurgårdsstaden kommer trycket mot gymnasieskolorna i vår del av Stockholm öka. Antalet 16-åringar i regionen ökar med 40 procent till 2030! Många av de som nu går i femman kommer inte få plats på Lidingö fast de vill. Bara 4 av 10 lidingöungdomar kommer kunna få plats på Hersby med majoritetens politik. I vår vision får fler lidingöungdomar plats på ön. Därför vill vi ha fler gymnasieplatser och föreslår en ny flexiskola i Dalénum.

Christer Mohlin (C), Patrik Buddgård (C), Tor von Sydow (C), Caroline Sandblom (C), Kent Björnberg (C), Rebecka Öberg (C), Christina Wahlström (C), Rolf Hattenbach (C), Lotta Cavalli Björkman (C), Lilian Becker (C)

Student på Hersby. Kommer inte alla lidingöungdomar att få uppleva, skriver Centerpartiets företrädare i debattartikeln. ArkivbildStudent på Hersby. Kommer inte alla lidingöungdomar att få uppleva, skriver Centerpartiets företrädare i debattartikeln. Arkivbild

Dela Debatt: Bara fyra av tio får plats på Hersby

Kommentarer

Henrik Gloudemans 2017-06-13 15:50

Underhållande att läsa att Andreas Bengtsson i synnerhet och Lidingö moderaterna i allmänhet som vanligt förtränger att förd politik ska vara till kommuninvånarnas intresse. Att som argument lyfta fram att avsaknad av privata aktörer skulle vara ett giltigt skäl till att inte erbjuda Lidingö ungdomar en relevant och bra lokal gymnasieskola är ömkligt.
Att därtill ange trenden att vilja gå i en gymnasieskola i staden som ytterligare ett skäl visar på två saker. 1. Kortsiktighet och brist av bra prognoser och av långsiktiga/hållbara investeringar.
2. Brist på samhällsinsikt, då trenden att vilja gå i skola i staden sen länge vänt (trender går som bekant i cykler).

Nej, en gnutta självrannsakan och ödmjukhet hos Lidingö moderaterna skulle uppskattas - särskilt i tider där det ena värre beslutet efter det andra drabbar de boende på ön.

Patrik Buddgård (C) 2017-06-02 16:44

Hej, vi hade ett annat förslag istället för nedläggning av Gångsätra gymnasium som skulle hållit ekonomiskt, nämligen att även ha högstadieklasser i skolan. Dessutom var en stor anledning till att Gångsätra gymnasium inte gick ihop att de fick bära orimliga hyreskostnader för simhallen samt att man inte anpassade kostnaderna efter antalet elever. Som konsekvens av nedläggningen fick också Hersby bygga ut matsal, den kostnaden blev 100 % högre än plan.

Vi tycker tvärtom att det är vår plikt att "älta" ett beslut som innebär att Lidingöungdomar med lägre betyg tvingas pendla långa avstånd för att få en gymnasieutbildning istället för att få en högkvalitativ utbildning på ön och vi tycker också att det är vår uppgift att ta fram förslag för att rätta till förra majoritetens misstag.

Idag kommer inte alla Lidingöungdomar som vill gå på Lidingö in på ön, detta i ett läge där gymnasiekullarna kommer öka med 500 ungdomar på Lidingö till 2022. Detta samtidigt som söktrycket ökar i hela regionen, antalet 16-åringar ökar med 40 % till 2030 enligt KSL.

Om vi följer stadens vision om att skapa Sveriges bästa skolor bör söktrycket till Lidingös gymnasium öka framåt med tanke på de ökande elevkullarna på ön och i regionen. Idag finns inte utbyggd kapacitet för att ta emot dessa elever i regionen enligt KSL.

En stor svårighet för fristående aktörer för att etablera sig är tyvärr att hitta lämpliga lokaler.

Vi vill ha en ekonomisk sund lösning och föreslår därför en flexiskola där man kan växla användningen beroende på behov t ex mellan olika årskurser men också möjlighet att dela av lokaler som inte behövs till undervisning som då kan hyras ut som exempelvis kontor.

Mikael Olofsson 2017-06-02 13:42

Andreas Bengtsson: det kanske saknas lämpliga lokaler för gymnasieverksamhet på ön och jag gissar att det inte är helt lätt/billigt att hitta mark att bygga nya lokaler på? Det skulle kunna vara en förklaring till att privata initiativ inte står på kö.

Andreas Bengtsson 2017-06-02 11:07

Det är obegripligt att centern fortsätter att älta ett beslut som sparat miljontals kronor varje år, pengar som kunnat satsas på höjda lärarlöner (2016 ökade dessa med 5 %). Dessutom skulle deras förslag underminera Hersby.

Det är troligen så att en gymnasieskola i Stockholm behöver ca 900 elever för att kunna gå runt ekonomiskt och kunna ge lärarna en bra karriärutveckling lönemässigt och på annat sätt. Att investera i en ny skola kräver 200-300 miljoner kronor. Vem ska göra den investeringen och vem ska betala? Här ger centern inget svar. Som vanligt när det gäller C. Dessutom vill många av Lidingö unga vill studera på andra ställen än på Lidingö, man vill byta miljö och gå på ett program som inte Hersby erbjuder och sannolikt inte kommer att erbjuda inom överskådlig framtid. I länet är det ca 35 % av den egna kommunens elever som går i kommunens egna gymnasieskola, på Lidingö drygt 50 %. OM Lidingö med viss eftersläpning följer länets trend borde det snarare bli så att andelen Lidingöelever som söker sig till Hersby minskar, allt annat lika.

Och om det vore så som Centern spår, att antalet gymnasieelever ökar så mycket att Hersby är alldeles för litet, ja, då borde friskolekoncernerna stå på kö för att etablera sig på ön. Var finns denna kö på intressenter, centerpartiet? Om det vore så som ni påstår borde vi höra om hugade och seriösa frigymnasier som vill etablera sig. Något sådant finns ju inte. Varför hela centern logik faller och deras påstående faller platt.

För att förtydliga detta kan en jämförelse göras med hur det ser för vård- och äldreboenden. Här har vi på Lidingö sett en lång rad intresserade och seriösa aktörer som etablerat sig. Nu senast i förra veckan annonserades att Aleris öppnar upp ett boende 2018. Det är troligen fler på väg. Varför då? Jo, i prognoser ser de privata vårdföretagen en ökning av antalet äldre och att det saknas kapacitet för denna typ av boende på ön. Då lönar det sig för dem att investera och etablera sig på ön för att kunna tillgodose vårdbehovet för Lidingös äldre. Så, centerpartiet, varför står inte frigymnasierna i kö för att etablera sig på Lidingö?

Mikael Olofsson 2017-06-02 09:39

Nähä? Blev det platsbrist när man gick från två skolor till en?

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google