Väder Lidingö

Lidingö söndag 9 augusti 2020 v. 32

Senaste kommentaren - Se fler

Anna Pellnäs 20 jul 14:53 om "Slottet" på Storholmen kan komma att rivas

Debatt: Besluta om folkomröstning innan utredningen är klar

onsdag 26 augusti 2015 11:06

Före sommaren överlämnades 4 800 namnunderskrifter till kommunfullmäktige från lidingöbor, som krävde att en folkomröstning ska hållas om det kommunägda bostadsbolaget Lidingöhems framtid. Undertecknarna vill inte att bolaget säljs. Fem representanter från Folkpartiet på Lidingö vill nu att kommunfullmäktige snarast avgör huruvida en folkomröstning ska hålla eller ej, eftersom "Lidingöborna vill ha en folkomröstning".

Över 4 800 lidingöbor kräver att försäljningen av Lidingöhem stoppas och att en folkomröstning hålls om Lidingöhems framtid. Istället för att lyssna till lidingöborna och säga ja till en folkomröstning, stoppar Centern beslutet om en folkomröstning och kräver en utredning om bolaget.

Det låter objektivt och bra med en utredning. Tyvärr visar beställningen (direktiven) av utredningen att resultatet leder fram till argument för att sälja Lidingöhem – inte för att behålla och utveckla bolaget. Som man frågar får man svar.

Beställningen är inte något misstag. När Folkpartiet försökte ändra i direktiven i kommunstyrelsen, sa Centern, M, KD och LP blankt nej. Ingen utredning görs därför om fördelar och nackdelar med att behålla och utveckla Lidingöhem – bara vad som händer om Lidingöhem säljs!

För att besluta om att en folkomröstning ska hållas behövs ingen utredning om värdet på Lidingöhems fastigheter eller hur den bostadssociala situationen ser ut vid en försäljning av bolaget. Däremot behövs en objektiv och allsidig utredning inför själva folkomröstningen. Den utredningen bör visa på för- och nackdelar med en försäljning respektive för- och nackdelar med att behålla och utveckla Lidingöhem.

Lidingöborna vill ha en folkomröstning. Lyssna på lidingöborna och låt kommunfullmäktige snarast rösta om en folkomröstning ska hållas eller inte!

Läs Folkpartiets förslag till ändringar i direktivet på Folkpartiet Lidingös hemsida http://lokalt.folkpartiet.se/lokalt/stockholms-lan/kommuner/lidingo/

Suzanne Liljegren (FP)
Kampanjansvarig ”Stoppa försäljningen av Lidingöhem”

Amelie Tarschys Ingre (FP)
Oppositionsråd

Nancy Mattsson (FP)
Ordförande Folkpartiet Lidingö

Helena Bargholtz (FP)
F d riksdagsledamot

Jonas Högardh (FP)
Ersättare Lidingöhems styrelse

Dela Debatt: Besluta om folkomröstning innan utredningen är klar

Kommentarer

Christer Mohlin, ordförande Centerpartiet Lidingö 2015-08-30 15:14

Centerpartiet vill ha bättre underlag innan beslut. Vårt fokus handlar om stadens bostadssociala ansvar. Lidingöhem är en viktig pusselbit. Kanske bör bolaget behållas. Kanske bör hela eller delar av bolaget säljas. Kanske finns det smarta sätt att samarbeta med privata aktörer. Dessutom behöver de ekonomiska aspekterna vägas in.

Frågan bör alltså inte formuleras ”ja eller nej”. Därför har Centerpartiet ställt sig bakom en utredning som skall belysa konsekvenserna av olika handlingsalternativ. Därefter tar vi ställning.

Skulle resultatet av en sådan utredning bli partiskt, så kommer naturligtvis inte Centerpartiet att sitta nöjda. Vi vill ju ha fakta. Vi vill ha kompletta underlag. Vi vill kunna föra en saklig debatt med samtliga partier och med medborgarna om vilket alternativ som är klokast.

Anders Wennberg 2015-08-30 13:34

Göran, du har nog rätt att utredningen av Lidingöhem är partisk (jag har aldrig hävdat något annat), men din kommentar att man inte behöver ta reda på värdet inför ett beslut om folkomröstning, tyder på att en FP-driven utredning nog blir lika partisk åt andra hållet.

Efter att sett hur extremt partisk C/T-utredningen och informationsmaterialet är så måste jag anta att alla utredningar och all information till allmänheten riskerar att vara klart partiska, eller t.o.m. missledande.

Att politikerna (inte bara du utan flera andra) gång på gång skyller C/T-upphandlingen, felaktig information etc på tjänstemännen är mycket oroande. Det tyder antingen på att Lidingö är ett tjänstemannastyre med för starka tjänstemän, eller på fega politiker. I båda fallen är det lätt att förstå varför Lidingös stabskostnader galopperat de senaste 8-10 åren.

Göran Tegnér 2015-08-30 09:26

Anders,
Svar på dina tre frågor:

(O)partiska utredningar: Bra att du nu – indirekt – erkänner att den av KS beställda Lidingöhemsutredningen är partisk.

När det gäller Centrum/Torsviks utredningarna: Mig veterligen upphandlades alla utredningarna av tjänstemännen på stadsledningskontoret, och jag hade - från min begränsade horisont – inget inflytande över hur utredningarna skulle utformas och inriktas.

FPs ansvar för Lidingöhem: Du har rätt i att vi misslyckats med att utveckla Lidingöhem under den förra mandatperioden. Den är ingen stadshemlighet att Folkpartiet hela tiden velat utveckla Lidingöhem. Att detta inte har gått under den förra mandatperioden har berott på att vi har varit bundna av den dåvarande majoritetsöverenskommelsen och att moderaterna hela tiden motsatt sig ett aktivt Lidingöhem. Vi var helt enkelt bakbundna, och våra olika synsätt på Lidingöhem var också orsaken till att Folkpartiet gick i opposition efter 2014 års val.

Allsidig utredning om Lidingöhem: Självfallet vill Folkpartiet ha en oberoende utredning av Lidingöhems värde samt om för- och nackdelar, både av att bibehålla och utveckla Lidingöhem och av att försälja Lidingöhem. Detta är ju precis detta självklara och rimliga krav som vi har krävt, men inte fått gehör för. Allsidig är ordet.

Anders Wennberg 2015-08-29 17:59

Göran,

Du kritiserar nuvarande majoritet + C för att beställa en partisk utredning. Är inte det exakt vad FP (och övriga i förra majoriteten) gjorde i C/T projektet? Inklusive felaktigt definierade grönytor, när Sweco kom fram till att bullret ökade tog man in rapport från en annan konsult, påkostade broschyrer med bilder på glada personer. Ärligt Göran, var det en opartisk utredning och informationsmaterial?

Göran, du tycker att man bör utreda hur Lidingöhem skall utvecklas. FP har suttit i majoriteten under många år och varit med om att inte bara misslyckas att utveckla Lidingöhem utan även påbörja nedmonteringen och inte bytt ordföranden trots skandalerna. Vilket ansvar har ni här?

Göran, du skriver att det behövs en objektiv och allsidig utredning av Lidingöhems framtid, men inte en utredning av värdet. Här måste du förklara, hur kan det vara irrelevant att utvärdera värdet av Lidingöhem inför en eventuell folkomröstning? Om Lidingöhem skall behållas, är det inte viktigt att man tror att värdet kan öka och för att veta det måste man veta vad värdet är idag? Anser inte FP att det är viktigt att kommunens och därmed skattebetalarnas tillgångar ökar i värde?

Anders Wennberg 2015-08-29 17:13

Göran,

Jag har erkänt att du aldrig uttryckligen sagt att det inte var viktigt att samrådet blivit korrekt sammanställt, men jag står fast vid att du gav en sådan känsla. Du kallade Rädda Lidingös arbete att granska samrådet för "en storm i ett vattenglas", "räknar pinnar på sitt sätt" eller "egendomlig och ensidig mattematik".

Men som du säger finns allt detta att läsa, så vi behöver inte tjata mer om det. Lidingösidans läsare kan om de vill bilda sig en egen uppfattning om vad som sagts eller inte i frågan.

Göran Tegnér 2015-08-29 12:30

Svar till Marianne Alin:

Jag kan försäkra dig om att vi inom folkpartiet står helt eniga i denna fråga om Lidingöhem. Kutymen är inte att alla skriver under på alla inlägg, utan tvärtom att de som är mest aktiva och mest ansvariga i en viss fråga brukar underteckna skrivelser.

Svar till Anders:

När jag punkterat ditt argument om vad jag sagt eller inte sagt för ett år sedan, då fladdrar dina ord iväg i flera nya riktningar, t ex mot Kantarellen och mot Lidingös tidigare kommunalråd…

Nej, nej, nej, Anders; lägg inte dina vilseledande ord i min mun: Med en dåres envishet försöker du få läsaren att tro att jag: ” tyckte det var oviktigt att samrådet var rätt sammanställt”. Jag ger mej inte vidare in i förra årets debattrundor om samrådet; alla intresserade läsare av denna förnäma Lidingösida kan själva läsa innantill även om detta.

Och alla Lidingösidans trogna läsare inser nog att jag med mina - understundom kritiserade - sifferexerciser alltid strävar efter att bygga under mina argument med fakta. Och även jag någon enstaka gång har gjort mej skyldig till vissa sakfel i debattens hetta, för vilka jag har bett om ursäkt för.

Så när det gäller dina försök att snärja dina debattmotståndare med försåtsminerade inlägg, då kommer jag att tänka på ett passande citat ur Hamlet:

”Upp flyga orden, tanken stilla står. Ord utan tanke aldrig himlen når.”

Nu åter till sakfrågan om Lidingöhem:

Först frågan om ”dyra utredningar”. När jag blickar ut över den svenska samhällsdebatten på både nationell och lokal nivå under de senaste sex decennierna, vilka jag kan överblicka, och tänker på samhällsproblem som försvaret, skolan, äldreomsorgen, urbaniseringen, bostadsbyggandet, järnvägarna, miljön, skatterna, sysselsättningen, inflyttningen och invandringen och stadsbyggandet m.fl.; ja då är det inte överskottet på utredningar, som belyser konsekvenserna av de olika förslagen till åtgärder, som dominerar minnesbilden; sådana utredningar finns visserligen, men de hör nog trots allt till undantagen, enligt mitt sätt att betrakta det senaste dryga halvseklet. Och att bygga om ett kommuncentrum under en trettioårsperiod är nog trots allt en ännu större fråga än frågan om ett kommunalt bolag …

För det andra: När det gäller Lidingöhem finns det säkert andra som kan förklara och försvara historiken, i vilken jag inte varit inblandad. Men när du skriver att: ”Pushigt fått folk att skriva på listor utan att förklara bakgrunden”, så vill jag påpeka att alla vi som delade ut flygblad om Lidingöhem hade med oss två fullskrivna A4-sidor med bakgrundsfakta och argument för den sak som vi driver. Och i våra samtal med de flera tusen intresserade medborgarna fick vi förklara och försvara våra argument till varför vi vill ha en folkomröstning. Det är så det i bästa fall brukar gå till när man bedriver kampanjer.
Och visst; det står var och en fritt att kräva folkomröstningar även i andra frågor. Det är ju en demokratisk rättighet.

För det tredje: Folkpartiet är nog det parti som mest konsekvent av alla Lidingöpartier hävdat och hävdar att gedigna utredningar bör föregå större beslut. Vi gjorde detta i C/T-frågan och vi driver denna fråga nu i fallet med Lidingöhem. Om du, Anders, läser innantill en gång i vår inledande debattartikel så ser du att våra fem undertecknare skrev:

”Det låter objektivt och bra med en utredning. Tyvärr visar beställningen (direktiven) av utredningen att resultatet leder fram till argument för att sälja Lidingöhem – inte för att behålla och utveckla bolaget. Som man frågar får man svar. Beställningen är inte något misstag. När Folkpartiet försökte ändra i direktiven i kommunstyrelsen, sa Centern, M, KD och LP blankt nej. Ingen utredning görs därför om fördelar och nackdelar med att behålla och utveckla Lidingöhem – bara vad som händer om Lidingöhem säljs!” Sådana beställningsjobb kallar inte jag för en utredning värt namnet.

Jag upprepar även vad vi ytterligare har sagt om utredningar om Lidingöhem:

”För att besluta om att en folkomröstning ska hållas behövs ingen utredning om värdet på Lidingöhems fastigheter eller hur den bostadssociala situationen ser ut vid en försäljning av bolaget. Däremot behövs en objektiv och allsidig utredning inför själva folkomröstningen. Den utredningen bör visa på för- och nackdelar med en försäljning respektive för- och nackdelar med att behålla och utveckla Lidingöhem.”

Jag kan sammanfatta folkpartiets utredningspolicy med en känd travesti:

”Gärna ett strategiskt politiskt beslut, men först en rejäl utredning!”

Anders Wennberg 2015-08-28 19:33

Jag har redan bett om ursäkt för att du tolkade "samrådet inte viktigt" som ett citat. Det var dock aldrig menat som ett citat, utan som känslan du skickade med din artikel och dina kommentarer. Jag var inte ensam om att få den känslan...

När Rädda Lidingö avslöjade att många som tydligt tagit avstånd från de fem framtidsbilderna, så slängde du dig med citat som "räkna pinnar på sitt sätt, dvs bara de negativa svaren" eller "det är en egendomlig och ensidig matematik". Ville inte du med dessa citat få läsaren att tro att du tyckte det var oviktigt att samrådet var rätt sammanställt? Du kanske har en liten förståelse för att denna typ av kommentarer kan tolkas som att du inte ansåg att samrådet var så viktigt?

PL (ok, inte du och inte en folkpartist, men ledaren för majoriteten som FP ingick i) gick t.o.m. ut på Twitter och hävdade att BTW och Rädda Lidingö kom med lögnaktiga påståenden! Han tyckte debatten där de som lämnat svar i samrådet och ville få svaren godkända för "processfascism". Majoriteten hanterade denna situation oerhört illa!

Varför inte folkomrösta om Centrum/Torsvik? Om badhus? Om bron? Jo för att inga har stått på Ropsten och samlat in namnunderskrifter. Pushigt fått folk att skriva på listor utan att förklara bakgrunden, och definitivt inte samlat in några "ja till försäljning" svar. Minst lika ensidig matematik som Rädda Lidingö's jobb att granska sammanställningen av samrådet.

Fakta är att FP satt i majoriteten när Kantarellen såldes och halva Lidingöhem nedmonterades. Fakta är också att FP satt i majoriteten när förre VD begick bedrägerier och trots det lät man ordföranden Björn Samuelson sitta kvar. Fakta är att Lidingöhem har extremt dålig avkastning på kapitalet.

FP kanske kan ha rätt i att det är smart att behålla Lidingöhem, men jag anser att så är fallet bara om man har en tydlig plan för hur Lidingöhem skall skötas bättre än när FP satt med i majoriteten!

Frågan om Lidingöhem nu, vad jag som utomstående förstått, är att nya majoriteten och C vill göra en utredning om potentiella framtidsplaner först. Det låter ju ganska vettigt, kan Lidingöhem utvecklas bättre än det gjort historiskt eller ej?

Du och jag har haft debatt på Rädda Lidingö möten om kostnaderna för C/T-utredningen, konsulter och broschyrer där du tyckte det var viktigt med ett gediget beslutsunderlag. Typ konsulter som utreder buller (om Sweco kom till fel svar så tog man snabbt in en annan konsult, Ramböll, som sa att bygg ett bullerplank för 7 msek så minskar bullret - en detalj man höll tyst om), vägar, cykelstigar och förmodligen även rör, avlopp etc. Jag anser att man utredde för mycket innan man frågade folket, det kostade för mycket (ärligt talat så var det propaganda från staden med bl.a. falska beräkningar av hur mycket grönytor som skulle försvinna, något du ivrigt påhejade med din kommentar om att det är främst döda parkeringsplatser som skall bebyggas).

Jag tycker faktiskt att min jämförelse med samrådet är relevant, en fråga du försöker att ducka med hårklyveri kring order "viktigt" och felciteringar.

Jag undrar varför:
- du drev tydligt frågan att samrådet inte sa något om vad majoriteten egentligen tyckte, men kör inte samma argument nu
- du tyckte stora dyra utredningar var bra i C/T-projektet, men verkar nu driva tesen om folkomröstning istället för utredningar om Lidingöhem
- Trots dyra utredningar och påkostade broschyrer fuskade man både med samrådet och grönytorna, något du påhejade med din parkeringsplatskommentar (ja, du backade från den, men jag tror den kom från hjärtat och representerade väl hur majoriteten såg på informationsgivningen till allmänheten)
- När Rädda Lidingö ville att samrådet skulle bli korrekt sammanställt så var det ensidig matematik etc, men verkar inte tycka samma sak om Lidingöhems namnunderskrifter
- När ni satt i majoritet så avvecklade ni halva Lidingöhem och lät ordföranden sitta kvar trots skandaler och dålig lönsamhet, nu vill ni i opposition plötsligt rädda Lidingöhem

FP verkar ha svängt (till det bättre i vissa fall) i synen på folkopinionen. Kanske var det en effekt av det svåra valnederlaget?

Göran Tegnér 2015-08-28 08:30

Anders:
Det är bra att Du erkänner att du felciterar mig. Vi kanske kan vara överens om att detta är en usel debatteknik!

I sakfrågan framgick det att jag enbart drog den logiska slutsatsen ”att man från samrådet inte kan dra slutsatser av vad majoriteten tycker i frågan”.

I det nu aktuella fallet med Lidingöhem är det - mig veterligen – inte någon som har hävdat att en majoritet av Lidingöborna som har krävt en folkomröstning. Detta krävs inte heller av kommunallagen. Det krävs minst 10 % av de röstberättigade. Antalet röstberättigade i kommunalvalet år 2014 i Lidingö var 34 268 personer. 10 procent av dessa blir 3 427 personer. Antalet som besvarat namninsamlingen om att bevara Lidingöhem uppgick till 4 800 personer, eller 40 procent fler än vad krävs.

Frågan om en majoritet av Lidingöborna vill ha kvar Lidingöhem som stadens eget kommunala bostadsbolag eller inte kan avgöras i en folkomröstning. Först där och då kan du och vi andra få svar på denna fråga.

Om en majoritet i kommunfullmäktige skulle rösta nej till en folkomröstning – trots att 40 % fler än vad som krävs för folkomröstning vill ha en sådan - får vi aldrig veta vad majoriteten av medborgarna anser.

Detta är pudelns kärna. Inte din pseudodebatt som du har dragit igång med jämförelser med Centrum/Torsviks samrådet, där du redan har fått backa på dina felciteringar.

Anders Wennberg 2015-08-27 23:21

Göran, jag kanske uttryckte mig slarvigt och ber i sådant fall om ursäkt för det. Det var min samlade tolkning av andemeningen i dina artiklar och kommentarer kring samrådet.

I din debattartikel anklagar du Rädda Lidingö för att "räkna pinnar på sitt sätt, dvs bara de negativa svaren". "Det är en egendomlig och ensidig matematik" skrev du som svar på att Rädda Lidingö visar att individer eller föreningar som tydligt tagit avstånd från de fem framtidsbilderna fräckt klassats som "ej yttrat sig".

Jag försökte se till så att vår BRF's inlägg så tydligt som möjligt tog avstånd från de fem framtidsbilderna - men nej, vi klassades ändå som "ej yttrat sig" även efter stadens justerade lista. Massor av tydliga yttranden var fortfarande klassade som ej yttrat sig även efter justeringen. Detta hanterande av tjänstemännen och Majoriteten inkl FP upprörde oerhört!

Men det var egentligen inte det min fråga gällde, utan varför FP tonade ner samrådsutfallet men pushar Lidingöhemslistan.

I ett svarsinlägg skrev du:
-----

Göran Tegnér - 2014-06-13 11:39

Med all respekt för varenda individ som deltagit i samrådet: dessa 662 jämte de 298 som avstyrkte de fem framtidsbilderna utgjorde 2,9% av den vuxna befolkningen på Lidingö år 2013. Vad den tysta majoriteten på Lidingö har för åsikt vet faktiskt ingen egentligen...

Kanske har de tyckt att planförslagen var så bra att det inte var någon ide att yttra sig?

-----

I ett annat inlägg skriver du att man från samrådet inte kan dra slutsatser av vad majoriteten tycker i frågan.

Detta är en korrekt slutsats, man kan från samrådet inte vara säker på vad majoriteten tycker.

Men jag vill ändå be dig att ställa er namninsamling (där man ju inte kunde säga annat än nej till försäljning av Lidingöhem) i relation till dina kommentar om samrådet.

Med den logiken du använde då, kan den tysta majoriteten som inte skrev på era Lidingöhem protestlistor egentligen tycka att det är rätt att utreda bolagets framtid? Och varför ser FP med andra ögon på samrådssvaren jämfört med Lidingöhems protestlista?

Göran Tegnér 2015-08-27 20:11

Anders: Du hävdar att jag i en debattartikel att jag: ”gick ut och förklarade att resultatet inte var så viktigt eftersom en majoritet av Lidingöborna inte hade svarat” (angående samrådet om Centrum/Torsvik).

Detta har jag aldrig skrivit. På alla mina 94 debattinlägg på Lidingösidan har jag sökt på ordet ”viktigt” och inte hittat det någonstans. Jag har även sökt på ordet ”viktigt” och kollat igenom alla 385 artiklar där detta ord förekommer. Utan någon träff på min person. Tvärtom skrev jag den 13 juni 2014: ”/med/ all respekt för varenda individ” med hänsyftning på samrådet.

Däremot har du lagt detta felaktiga påstående i min mun, men det är ju en helt annan sak. Jag betackar mig fortfarande för för en sådan simpel debatteknik.

Anders Wennberg 2015-08-26 23:40

Vi minns debatten efter fusket med sammanställningen av samrådet kring Torsvik/Centrum då FP:s Göran Tegnér i en debattartikel gick ut och förklarade att resultatet inte var så viktigt eftersom en majoritet av Lidingöborna inte hade svarat. Han spekulerade i att de flesta som inte hade lämnar in något svar troligtvis var för planerna, och bara en minoritet var emot.

Göran, kan det vara samma sak denna gång? I samrådet var frågan positivt ställd, vilket av de fem förslagen gillar du bäst - ändå svarade runt 80% "inget, alla förslagen är dåliga". Men i namnunderskrifterna som FP samlade in i Lidingöhemsfrågan fanns inget "ja till försäljning", eller "kanske alternativ förutsatt xyz" - bara ett nej-alternativ. Själv tackade jag flera gånger nej till att skriva på listan, men dessa nej räknades inte.

Göran, varför vill FP ignorera samrådsresultatet med argumentet att "bara en liten minoritet svarade", men sedan behandla Lidingöhem-namnunderskrifterna annorlunda?

Patrik Buddgård (C) 2015-08-26 17:10

Utredningen om Lidingöhem ska presentera OLIKA handlingsalternativ för Lidingöhem med konsekvenserna av dessa. Centerpartiet vill ha fakta före beslut! Därför är det direkt olämpligt att avgöra folkomröstningsfrågan innan utredningens resultat presenterats.

Centerpartiet har inte tagit ställning till varken folkomröstningsfrågan eller om Lidingöhems framtid eftersom vi anser att det saknas ett tillräckligt underlag vilket vi kommer få genom utredningen.

För Centerpartiets del har det varit av största vikt att utredningen visar hur de bostadssociala behoven kan tillgodoses vid OLIKA handlingsalternativ för Lidingöhem.

Marianne Alin 2015-08-26 12:08

Men måste det ändå blivit lite fel hos folkpartisterna. Ni vill alltså ta beslut utan något underlag? Vilket hemmasnickrat material tycker ni lidingöborna ska få ta del av under folkomröstningskampanjen i så fall? Eller ska det bara vara ensidig propaganda mot? Man undrar ju om folkpartiet tagit fler beslut utan gedigen information under den tid då de styrde Lidingö? Och vilka beslut är det i så fall?

Noterar också att folkpartiet är splittrat i frågan. Alla de ledande, rutinerade och tunga namnen inom partiet saknas som undertecknare. De vill antagligen inte befläcka sitt namn. Detta är mycket intressant information, och en signal om att frågan kidnappats av ett litet gäng påstridiga personer,som inte företräder medlemskaderns samfällda åsikt.

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google