Väder Lidingö

Lidingö lördag 8 augusti 2020 v. 32

Senaste kommentaren - Se fler

Anna Pellnäs 20 jul 14:53 om "Slottet" på Storholmen kan komma att rivas

Debatt: Det bostadssociala ansvaret i fokus

torsdag 29 oktober 2015 13:54

Det viktigt att vi vet vad vi röstar om, i dagens läge är det inte ens känt vilka olika framtidsscenarier som kan vara aktuella för Lidingöhem. Det behöver vi veta först. Ett troligt scenario är att det finns betydligt fler alternativ än de renodlade sälj eller behåll. Det skriver de två centerpartisterna Christer Mohlin och Kent Björnberg i nedanstående debattartikel.

Det är positivt att så många lidingöbor engagerar sig i de bostadssociala frågorna på Lidingö. Det finns stora behov med bostäder för både unga, äldre, nyanlända och personer med sociala eller medicinska problem. Därför tar vi frågan om Lidingöhem på stort allvar och vill ha ett ordentligt faktaunderlag innan vi går till beslut. Helt klart är att vi inte kan fortsätta ha ett inaktivt Lidingöhem som nu.

Vi har därför varit med och tillsätta utredningen om Lidingöhem och vi verkar för att den precis som utredningsdirektiven säger ska ge "ett allsidigt och gediget underlag". Dessutom har fokus för oss varit att utredningen ska redovisa Lidingös förmåga att säkerställa sitt bostadssociala uppdrag för de olika alternativen.

Under den senaste tiden har det påståtts att majoriteten och Centerpartiet skulle bryta mot kommunalrätten och att vi inte skulle ta beslut i folkomröstningsfrågan. Detta rykte stämmer inte.

Beslutet togs under senaste kommunfullmäktige och föranleddes av en lång och offentlig debatt. Beslutet innebär att frågan om folkomröstning kommer att återkomma när utredningen om Lidingöhem är klar. För Centerpartiets del är det viktigt att vi vet vad vi röstar om, i dagens läge är det inte ens känt vilka olika framtidsscenarier som kan vara aktuella för Lidingöhem. Det behöver vi veta först. Ett troligt scenario är att det finns betydligt fler alternativ än de renodlade sälj eller behåll.

När utredningen om Lidingöhem är klar kommer Centerpartiet noga granska de olika handlingsalternativen. Utredningsmaterialet, det underlag vi själva tagit fram under året samt lidingöbornas inspel kommer då ligga till grund för vårt ställningstagande till hur vi vill att Lidingöhems framtid ska se ut. De bostadssociala frågorna kommer då, liksom nu, vara i fokus för oss.

Christer Mohlin (C)
Kent Björnberg (C)

Dela Debatt: Det bostadssociala ansvaret i fokus

Kommentarer

Ulf Weidling 2016-01-12 18:14

Alla de faktorer som gjord allmännyttan möjlig på 60-talet är nu borta, ingen placeringsplikt i bostadsobligationer för bankerna, inga statligt garanterade bostadslån på förmånliga villkor, inga reglerade bostadsköer och ingen möjlighet för kommunerna att ge markanvisningar till allmännyttan på fördelaktiga villkor - allt detta är obönhörligen borta!
det tjänar ingenting till att drömma om det som varit - vi tvingas nu till att hitta nya lösningar!Den enda fördelen som är kvar är de låga räntorna. Titta till exempel på hur Svenska Bostadsfonden arbetar?
Ulf W

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google