Väder Lidingö

Lidingö lördag 8 augusti 2020 v. 32

Senaste kommentaren - Se fler

Anna Pellnäs 20 jul 14:53 om "Slottet" på Storholmen kan komma att rivas

Debatt: Fastighetsskatt, nej tack!

fredag 4 december 2015 10:09

Förespråkarna för fastighetsskatten vill inte erkänna att huvudanledningen till bostädernas skenande prisutveckling i första hand finns i hämmad rörlighet på bostadsmarknaden. Den dåliga rörligheten är en direkt följd av flyttskatten, som inte tar hänsyn till ägandets längd. Det skriver lidingöbon Julius Soreff i nedanstående debattinlägg.

Försöksballongerna i syfte att återinföra fastighetskatt baserat på s.k. taxeringsvärde får allt oftare plats i medierna. Åtgärden motiveras dels med behovet att hejda prisutvecklingen på bostadsmarknaden och dels med behovet av ökade skatteintäkter p.g.a. ökade kostnader för sjukfrånvaro och stor migration. (SvD, H. Malmer, 151128).

Yrkandet om skatten går ut på att ersätta fastighetsavgiften med skattepliktig schablonintäkt, kopplad till marknadsvärdet för småhus och bostadsrätter. Det cyniska syftet är "att göra boendet dyrare" ty "med högre skatt skulle folk i högre grad vilja flytta från ett stort högt beskattat boende". (Matts Karlson ESV, SvD 151127).

Schablonskatten som förespråkas blir en sorts förmögenhetsskatt, m.a.o. kapitalskatt på värdet av bostaden. I Sverige finns dock inte förmögenhetsskatt. En skatt baserad på bostadens taxeringsvärde bortser från belåningsgraden, vilket innebär att man ska betala förmögenhetsskatt på låneskulden, vilket är absurt.

Den gamla fastighetsskatten baserades på taxeringsvärdet - ett godtyckligt och mycket oexakt mått, med följd att likvärdiga hus beskattades helt olika.

Skatten tog inte hänsyn till betalningsförmågan och var på så sätt segregerande. Med rätta kallades skatten för vidrig. Politikerna såg med blinda ögon på skatteregeln att skatt ska betalas efter bärkraft. De som bor i s.k. attraktiva områden får i regel lön och inkomster som alla andra i landet. Det s.k. dyrortstillägget är sedan många decennier avskaffat. Förslaget om en fastighetsskatt som följer marknadsvärdet kommer slå hårt mot medelinkomsttagare, som kan tvingas bort från centrala läggen. Om någon tror att nysvenskar, ungdomar eller medelinkomsttagare, som behöver sin första egna bostad, då ska kunna bo centralt i Stockholm, då tror de också på häxor. Det blir den nya IT- och finanseliten som flyttar in eller bor kvar i orubbat bo.

Det åberopas beräkningar som går ut på att bostadsägare betalar mindre för boendet, än hyresgäster. I den kalkylen har man enbart räknat driftkostnaderna och inte tagit hänsyn till reparationer och övrigt underhåll. Att äga hus som bostad ger ingen löpande inkomst/avkastning utan kostar istället. Påståendet att bostadsägare ska betala skatt eftersom de inte betalar hyra, är oseriöst.

Vissa tyckare försöker göra en poäng av att den nya fastighetsavgiften har ökat proportionellt mest i de delar av landet där fastighetspriserna är som lägst. Det är sant men ökningen har skett från en mycket lågt nivå. De som betalade mest före 2008 fick störst sänkning. Man fick en symmetri i systemet. Till saken hör också att enligt budgetpropositionen år 2006 uppgick intäkten av fastighetsskatten till 14.4 miljarder kronor. Nuvarande fastighetsavgift drog in 15 miljarder år 2013.

Man försöker göra gällande att fastighetsskatt finns i många länder. Då förbises att skatten där motsvarar vår kommunalskatt. Här betalade vi både fastighets- och kommunalskatt.

Förespråkarna för skatten vill inte riktigt erkänna att huvudanledningen till bostädernas skenande prisutveckling i första hand finns i hämmad rörlighet på bostadsmarknaden. Den är en direkt följd av flyttskatten, som inte tar hänsyn till ägandets längd. Den beskattar inflation vilket är orimligt. Medellängden för småhusinnehav i Sverige är 28 år.

Vill man motarbeta skenande bostadspriser, ska man minska eller avskaffa flyttskatt beroende på ägandets längd. Detta skall kombineras med tak för utlåning, minskning av ränteavdragen med viss procent och ökad nyproduktion av inte alltför dyra bostäder.

Används ett batteri av åtgärder blir påverkan av enskilda åtgärder mindre för olika individer än om man bara riktar in sig på en åtgärd.

Vill man få ökade intäkter till statskassan får man även söka efter besparingar, till att börja med mindre statlig och statlig-politisk byråkrati.

Ett återförande av en skatt baserad på orimliga och orättvisa grunder kommer att i hög grad fresta på svenska samhällets sammanhållning i ett tidevarv då bra samhällskitt är oumbärligt.

Fastighetsskatt, nej tack!

Julius Soreff, docent

Dela Debatt: Fastighetsskatt, nej tack!

Kommentarer

Björn Tarras-Wahlberg 2016-01-16 11:30

FASTIGHETSSKATTEN ERSATTES AV FASTIGHETSAVGIFTEN - EN SKATT PÅ BOENDET

Tack Julius för din tänkvärda analys.

Det är alltså fel att säga att fastighetsskatten slopades när den istället omkonstruerades i form av en fast avgift för alla småhus.

Och den nya avgiften var alltför hög eftersom den under de första åren tog in mer skatter än den tidigare förhatliga fastighetsskatten gjorde.

Man undrar vad herrarna i Finansdepartementet höll på med när de dessutom höjde flyttskatten (reavinstskatten) för att kompensera slopandet av den gamla fastighetsskatten.

i de flesta civiliserade länder har man inte någon flyttskatt på det egna hemmet där man själv bor och är skriven.

Jag delar Julius synpunkt att flyttskatten låser in ägarna i sina hus och minskar därmed tillgången till bostäder.

Men bostadsbristen beror primärt på hyresregleringen som gjorde det olönsamt att bygga nya hyreshus eftersom de gamla hyrorna inte räckte för att täcka kostnaderna, för inte endast investeringen, utan också för själva driften av hyreshusen.

När det dyker upp förslag att återinföra fastighetsskatten anser jag att man helt sonika skall säga att vi redan har en fastighetsskatt som kallas fastighetsavgift.

För Lidingöborna är det livsviktigt att fastighetsskatten inte återinförs eftersom taxeringsvärdena på villorna är bland de högsta i Sverige.

Och glöm inte att Göran Persson i sina minnen och i flera intervjuer framhållit att fastighetsskatten bidrog till att S förlorade valet två gånger.

Såsom VD för Skattebetalarna var jag den som tog initiativet till att arrangera de årliga demonstrationerna mot fastighetsskatten från och med 1995 och som samlade mer än 15.000 personer på Mynttorget utanför Riksdagshuset.

Där framträdde partiledarna på ett podium och mottog folkets protester. Det var synnerligen effektivt och räddade till slut många att kunna bo kvar i sina hem.

Jag delar till fullo utropet: Fastighetsskatt NEJ TACK

Björn Tarras-Wahlberg
Initiativtagare
Rädda Lidingö - Bevara Trädgårdsstaden

Mikael Olofsson 2015-12-05 21:24

Någon som är förvånad? Partierna i vänsterfilen har ju sällan några andra åtgärder att ta till än att höja eller införa nya skatter och någon måste ju betala för att vi haft svängdörrar vid gränsen istället för att hjälpa de som verkligen är på flykt.

paul matell 2015-12-05 12:58

Intressant analys och debatten borde kompletteras med kommentarer från riksdagspartierna så att "testballonger" från förre skattedirektören Håkan Malmer på Skatteverket samt tjänstemän på Ekonomistyrningsverket blir ordentligt genomlysta.

Anders Bergstedt 2015-12-04 16:24

Bra artikel ! Vi är många pensionerade 40-talister på Lidingö som skulle drabbas alltför hårt av fastighetsskatter på 70-140.000 enligt det förslag som jag sett. Man baserar uppenbarligen denna skatt på den välbetalda elit som dragit ifrån oss pensionärer ordentligt och kunnat betala hutlösa priser för hus på Lidingö.

Att istället trappa ner ränteavdragen med en procent per år är rimligt med tanke på den lägre belåningsgrad som vi äldre har. Mot bakgrund av den svåra situation som nu råder i Sverige känns det tungt att dessutom inte kunna bo kvar på Lidingö som har varit vårt paradis !

Jan Holmström 2015-12-04 10:47

Julius Soreff, Tack för din välskrivna analys!

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google