Väder Lidingö

Lidingö tisdag 25 juni 2019 v. 26

Senaste kommentaren - Se fler

G.U. Verbeek 4 maj 19:15 om Nära naturen på Millesgården i sommar

Debatt: Förluster i välfärden

fredag 30 september 2016 15:17

På Högsätra äldreboende blandar man patienter med demensdiagnos och patienter med kroppsliga sjukdomar men utan demensdiagnos på samma avdelning. Det är inte tillåtet enligt Socialstyrelsen. Det är högre krav på personaltäthet på demensavdelningar. På min makes avdelning är det endast 2 personal på 11 patienter efter kl 16.00 varje dag samt lördag/söndag. Flera av de boende ska matas och kräver dubbelbemanning vid omvårdnad. Det leder för långt att här redogöra för de trakasserier vi varit utsatta för och jag har därför idag startat en blogg där jag beskriver olika händelseförlopp. Det skriver Ingrid Olsson i nedanstående debattartikel.

Såvitt jag förstått är inte kommunala äldreboenden berörda av diskussionerna om begränsning av s.k. "Vinster i välfärden". Man borde därför i stället fokusera på att höja kvalitetskraven. På så sätt skulle det förhoppningsvis innebär en förbättring även inom kommunal omsorg.

På Högsätra äldreboende blandar man patienter med demensdiagnos och s.k. somatiska patienter (patienter med kroppsliga sjukdomar men utan demensdiagnos, "ålderskrämpor") på samma avdelning. Det är inte tillåtet enligt Socialstyrelsen. Dessa patientgrupper har helt olika behov och stör varandra. Det blir inte bättre av att nya patienter och deras anhöriga inte i förväg informeras om att det i realiteten är en demensavdelning. Blir förfärade vid upptäckten och har bl.a. krävt att patienter som haft sitt boende där i flera år ska flyttas.

Eftersom min make tidigare tvingats flytta flera gånger med svåra konsekvenser för honom har jag vägrat acceptera dessa krav som framförts från enhetschef och andra inom Lidingö stad. Somatiska patienter kan på ett helt annat sätt själva se till att de får sina behov tillgodosedda. Aktiviteter anpassade efter personer som är klara i huvudet (frågesport, bingo och dyl) är inte lämplig sysselsättning för personer med minnesproblematik. Man har högre krav på personaltäthet på demensavdelningar. På min makes avdelning är det endast 2 personal på 11 patienter efter kl 16.00 varje dag samt lördag/söndag. Flera av de boende ska matas och kräver dubbelbemanning vid omvårdnad.

Som anhörig har jag både skriftligen och muntligen protesterat mot att man inte följer Socialstyrelsens anvisningar. Det säger sig självt att den svagaste gruppen kommer på mellanhand och alla har inte någon anhörig som kan föra deras talan. Enhetschefen har svarat mig att "de dementa ska fasas ut".

Lidingö stad har med alla till buds stående medel + ytterligare några andra, försökt förmå mig att omplacera min make. Jag har vägrat; han kan inte orientera sig i tid och rum och då måste han vistas i en miljö han känner igen. Varje tidigare flytt har utlöst stor oro under många månader. Jag har i stället valt att besöka honom dagligen, ibland två gånger, umgås med honom, tar ut honom på promenad, en biltur, kaffe eller middag i vår bostad, besök på golfklubben etc. Är jag bortrest ringer jag honom dagligen och har även bett min syster besöka honom.

Det leder för långt att här redogöra för de trakasserier vi varit utsatta för och jag har därför idag startat en blogg där jag beskriver olika händelseförlopp. Den är mycket enkel, jag är inte van att vistas på sociala medier och eftersom den är gratis förekommer tyvärr en hel del reklam. Jag kommer skriva så ofta jag har något att berätta. För den som är intresserad är adressen: ingridolsson.blogg.se

Det går inte att kommentera bloggen men däremot kan jag kontaktas under ingridolsson3@gmail.com


Ingrid Olsson

Dela Debatt: Förluster i välfärden

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google