Väder Lidingö

Lidingö söndag 9 augusti 2020 v. 32

Senaste kommentaren - Se fler

Anna Pellnäs 20 jul 14:53 om "Slottet" på Storholmen kan komma att rivas

Debatt: Gondolbana till Lidingö kostar en tiondel

tisdag 8 december 2015 00:01

Liberalerna på Lidingö har tidigare lämnat en motion till kommunfullmäktige om dubbeldäckad bro mellan Ropsten och Lidingö, en bro som skulle vara mer flexibel än den planerade Lilla Lidingöbron. I nedanstående debattartikel föreslår de båda liberalerna Göran Tegnér och Anders Ulfvarson en helt ny transportlösning, som kostar hälften av vad Lidingöbanans omdragning till centrum kostar och cirka en tiondel av kostnaderna för tunnelbanan till Lidingö. Förslaget ska ses mot bakgrund av de kontakter som staden just nu har med Sverigeförhandlingen. Det handlar om en gondolbana som förbinder tunnelbanan i Ropsten med Lidingö centrum via Torsviks torg.

Sverigeförhandlingen om spårtrafik till Lidingö Centrum kittlar mångas fantasi. Får vi tunnelbana till Lidingö Centrum? Eller får vi Lidingöbanan via Centrum? Eller kan vi få båda delarna? Men hur många fler bostäder måste då byggas på ön? Och hur påverkar detta de nu aktuella broplanerna? Lilla Lidingöbron kan härbärgera spårvagnarna samt fotgängare och cyklister, men ingen tunnelbana. Liberalernas motion om en dubbeldäckad bro, som är dubbelt så bra genom att den även kan klara en framtida tunnelbana, ska snart behandlas i fullmäktige. Den är mer flexibel än Lilla Lidingöbron och borde åtminstone röna ett intresse av att bli ordentligt utredd.

Fördelarna med tunnelbana till Lidingö Centrum är att bytet mellan buss och T-bana då sker i Lidingös köpcentrum och att vi slipper Ropsten som bytespunkt. Bussarna kan vända på ön, vilket borde frigöra resurser för fler och bättre tvärförbindelser på ön. Markvärdena i centrala Lidingö stiger och restiderna till övriga regionen förkortas. Fler kan ta cykeln till tunnelbanan. Nackdelarna är att det kan ta flera decennier innan tunnelbanan kommer på plats (år 2035?, år 2040? eller ännu senare?) och att blir dyrt, 2,4 miljarder kronor. Därmed är risken stor att staten nobbar Lidingö av finansiella skäl – och vi står utan spårtrafik till Centrum under lång tid.

Fördelarna med Lidingöbanan via Centrum är att hela södra Lidingö då får direktkontakt med stadens eget centrum, som då också får en starkare position. När även Spårväg City byggs får lidingöborna resmöjligheter till innerstaden utan byte. En annan fördel med spårvägen via Centrum är den kan byggas mycket snabbare än tunnelbanan; och då räcker Lilla Lidingöbron, vars byggstart kan ske om ett par år. En annan fördel är att spårvägen är mycket billigare än tunnelbanan, vilket även borde vara en pluspost i förhandlingarna med staten. Den är kostnadsberäknad till 400 Mkr. En nackdel är att vi då får kvar bytet i Ropsten.

Men vad är det för fel på Ropsten? Jo, den närmast obefintliga väntsalen och de långa bytestiderna utanför rusningstiden! Till Sticklinge går den en buss i halvtimmen redan efter kl. 19. Till Näset och Rudboda är den 20 minuter mellan avgångarna mellan kl 21 och 22, sedan 30 minuter där också. För den som just missat bussen hinner man då åka 25 km med bil bara på att slippa väntetiden. Även om man bara ska till Lidingö centrum blir väntetiden efter klockan åtta på kvällen 6 minuter. Då hinner man 5 km med bil. Till Näset är det 3 km. Resenärerna värderar 20 minuters väntetid som lika besvärligt som 50 minuters åktid. Undra på att folk, som kan, tar bilen.

Tekniska förvaltningen har tagit fram nio nya alternativ till hur brofrågan ska lösas mot bakgrund av Sverigeförhandlingens nya förutsättningar med en eventuell tunnelbanebro också. Ett mycket komplicerat beslut med många osäkerheter …

Brofrågan med bäring på Lidingö Centrum skulle kunna karaktäriseras som ”Troubled bridge over waters”. Men, tänk utanför boxen! Varför en extra bro överhuvudtaget? Det finns en helt annan lösning som borde kunna öka Lidingös chanser att få statlig finansiering för en högklassig - och kostnadseffektiv - kollektiv förbindelse mellan Ropsten och Lidingö Centrum. Och den stavas Gondolbana ("Urban Cable car" eller "Ropeway"). En "Ropeway" till och från Ropsten!

Urbana Gondolbanor är redo för ’take-off’. Kommer du ihåg linbanekorgarna som bar dig till toppen av berget under din senaste skidresa? Var nu beredd på att se dem i städerna också. Urbana linbanor håller på att etablera sig som ett modernt och hållbart kollektivtrafiksystem. Från New York till Caracas och Rio de Janeiro, byggs det fler och fler gondolbanor över hela världen. Idag finns det över femtio sådana system i de största städerna.

New Roosevelt Tram. Foto: Jim HendersonNew Roosevelt Tram. Foto: Jim Henderson Roosevelt Island Tramway, byggdes 1976 och uppgraderades 2010. Det är en gondolbana i New York som spänner över East River och ansluter mellan Roosevelt Island till Upper East Side på Manhattan. Gondolerna rör sig med 28,8 km/timme och resan på knappt en kilometer tar 3 minuter.

Emirates Air Line i London. Under sommaren 2012 öppnades Londons första urbana gondolbana över floden Themsen. Londons borgmästare säkrade då ett tioårigt £ 36m sponsoravtal för den nya linbanan med Emirates Airline, som "flyger" folk över Themsen med en fri utsikt över staden, när den färdas en kilometer mellan Greenwich-halvön och Royal Docks, bara fem minuter från O2 från North Greenwich tunnelbanestation.

Emirates Air Line. Foto: Emirates Air LineEmirates Air Line. Foto: Emirates Air Line

En gondolbana som förbinder tunnelbanan i Ropsten med Lidingö centrum via Torsviks torg, en sträcka på knappt 2,5 km skulle kunna vara en lämplig lösning med en mycket lägre kostnad än den föreslagna tunnelbanelösningen. Idag reser det cirka 1.800 passagerare med buss mellan Ropsten och Lidingö Centrum under morgonens mest belastade timme.

En gondolbana (med 3 kablar) kan bära upp till 6.000 passagerare i kabinen med plats för 24 personer och med en hastighet av 24 -27 kilometer i timmen. Även om ett framtida resbehov skulle fördubblas skulle kapaciteten räcka gott och väl. För att klara dagens resbehov behöver gondolerna gå var 48:e sekund, och i framtiden var 24:e sekund.

Grova kostnadsberäkningar baserade på en förstudie som gjorts av SL (Gondolbanor – ett kunskapsunderlag) resulterar i en kapitalkostnad på cirka 200 – 250 Mkr. Detta är hälften av vad Lidingöbanans omdragning kostar och cirka en tiondel av kostnaderna för tunnelbanan till Lidingö!

Med en tiondel av tunnelbanekostnaden borde detta "trådtrafiksystem" underlätta för Lidingö att bli en fullvärdig och kostnadseffektiv förhandlingspart inför Sverigeförhandlingen.

Göran Tegnér, trafikutredare, Transek AB, och ledamot (L) i tekniska nämnden
Anders Ulfvarson, prof.emeritus, CTH, Liberalerna på Lidingö

Dela Debatt: Gondolbana till Lidingö kostar en tiondel

Kommentarer

Karin Wallgren 2015-12-12 08:59

En återkommande kritik av Lidingöbanan är de nedfällda bommarna när tåget ska passera vilket gör att bilköer bildas på Södra Kungsvägen. Desto bättre går det fort för tåget att passera. Men problemet med att bilköer bildas på Södra Kungsvägen har vi haft i åratal. Och orsaken till det är att "huvudleden" aldrig förlades till norr om Lidingöbanan som ursprungligen var tänkt. Därför får vi tyvärr dras med denna "huvudled" länge än.

Karin Wallgren 2015-12-11 20:07

Jag instämmer helt med Göran Grahn i hans positiva inlägg om nya Lidingöbanan. Nu har jag åkt med den två gånger och är så nöjd över hur bra den går. Det här torde inte vara en så stor överraskning i och för sig för gamla Lidingöbanan har fungerat suveränt i hundra år. Betänk att då allt annat stod stilla i stockholmstrafiken så nog gick Lidingöbanan.

I alla år har vi varit förskonade från t-bana till Lidingö och då ska vi väl kunna klara oss den förutan i fortsättningen också. Sedan måste man som lidingöbo även kunna begära av våra beslutsfattare att vi måtte slippa färdas i tivoliaktiga gondoler högt upp i luften enligt förslag från Liberalerna. Och självfallet ska väl Lidingöbanan ha kvar sin nuvarande sträckning Ropsten-Gåshaga och inte dras via centrum. I annat fall återstår Sjövägen såvida inte det finns planer på att omdana den med.

Och man får hoppas att det inte dröjer för länge till den dag då Lidingöbanan sammankopplas med Spårväg City.

Göran Grahn 2015-12-11 17:01

Det är mycket gnäll om Lidingöbanan. Här är dock några skillnader mot tidigare ersättningsbussar:

Käppala-Ropsten med nya banan 17 min. Med buss 34 min.
Banan: Snabb, mjuk och tyst gång, vagnar med plats för barnvagnar och rullstolar med direktinsteg från anpassade perronger, luftkonditionering, ljus inredning med ordentlig belysning så att man kan läsa.
Bussarna: Gamla uttjänta bussar där det blåste storm i nacken från fläktar, trångt, mörkt, däckexplotioner, kringliga långsamma körvägar, trafiken krävde många bussförare och var mycket kostsam.

Mycket bättre med banan med mycket bra och vänlig personal, Stockholms Spårvägar vann upphandlingen i vederbörlig ordning och gör ett bra jobb. Sedan bör man jobba för bättre turtäthet, men till skillnad från tidigare har man full kapacitet även i lågtrafik, tunnelbanan har inte heller sittplats åt alla. Dessutom slipper man stå och frysa i Ropsten och vänta på när bussen behagar köra fram.

Henry Duhs 2015-12-10 17:10

Per Andersson,

du glömde att nämna att kostnaden för upprustningen av Lidingöbanan är mycket kostsam.

Det vore intressant att få ta del av en vederhäftig redovisning på detaljnivå och kostnadsanalys samt att ansvariga ska stå till svars och förklara sig.

Våra surt förvärvade skattekronor kunde rimligen ha används på ett bättre sätt.

Lägg därtill en framtida kostnad för en ny spårvägsbro som ska bekostas av lidingönorna hela vägen över till Ropsten.

Det är nog fel att tro och lika bra att ställa in oss på att vi inte kommer få se någon sammankoppling av Lidingöbanan med Spårväg city. Landstinget och SL har inte ekonomin för fler liknande projekt som inte tillför någon samhällsekonomisk nytta.

Det vore vidare intressant att få ta del av bilisterna på södra Lidingö synpunkter på bomfällningarna nu när tågen rullar igen. Synpunkter är välkomna.

Per Andersson 2015-12-10 11:50

Att argumentera emot det nya tåget känns som att svära i kyrkan, men nu svär jag.

Inte är det snabbare, inte är det bekvämare, turtätheten är under all kritik och fullt är det jämnt. Hur tänkte man och varför (igen) står inte till svars?

Bengt Svensson 2015-12-09 23:34

Tråkigt att Mian Nilsson verkar ha haft otur när hon rest med Nya Lidingöbanan. Själv har jag åkt så gott som dagligen sedan banan öppnade igen och det har fungerat bra varje gång. Jag längtar inte tillbaka till hoppiga ryckiga bussar som mer än en gång uteblev när jag skulle åka. Dessutom tog bussen rejält mycket längre tid på sig än tåget.

Vad jag kunnat se är de nya spårvagnarna betydligt modernare än de bussar som ersatte tåget, och dessutom betydligt rymligare. Jag förstår faktiskt inte vilka spårvagnar Mian Nilsson jämför med, är det de gamla kan jag hålla med om att de var trånga. De nya är rena dansbanan i jämförelse. Tätare turer är dock positivt, det ser jag gärna, och det kommer säkert när SL ser hur populär banan är.

Mian Nilsson 2015-12-09 15:06

Tja, borde man inte satsa på saker som funkar? Linbanan i New York är olycksdrabbad och inte så tillförlitlig. Så till något viktigare: Nya Lidingöbanan är ett fiasko. Ofta ställs tågen in utan någon information. Dessutom dålig turtäthet och obekväma spårvagnar. Bedrövligt! Vi är många som vill ha tillbaka de bekväma bussarna. Gott om plats och mer än dubbelt så många avgångar som tågen. Fast till ett billigare pris. Spårvägskramarna måste inse att spårvagnarna är föråldrrade, obekväma och dyra. Säkert roligt för gamla gubbar att leka med. Men för oss som arbetar är det tummen ned.

Lars H Ericsson, (LP) 2015-12-08 23:23

Gondolbana är ju en rolig idé, men självklart ska den byggas där ingen annan bra kollektivtrafik finns. Kanske från Gåshaga till Nackalandet eller för att förbinda norra och södra ön över Kyrkviken. Sedan statens Sverigeförhandling nu visat att omdragen Lidingöbana via Lidingö centrum till Ropsten är den absolut förmånligaste investeringen jämfört med tunnelbana är det naturligtvis Lidingöbanan vi ska satsa på!

Daniel Grut 2015-12-08 22:01

LOL fortfarande byte i Ropsten och sen promenadtakt i en tivolivagn, är det ett skämt? Varför inte knapplift och konstsnö? Då kan man ju i alla fall få några svängar ner till bron vid Torsvik. No offence men jag vill åka i tunnelbanefart till centrum utan att byta! Så drar vi Lidingöbanan dit också. Det blir kanon, om man väntar på något gott är det bara härligt.

Björn Sjöström 2015-12-08 11:21

Idén med Gondolbana är kul men den har en väsentlig nackdel:
Även om kapaciteten per timme är tillräcklig så blir det långa köer när ett fullpackat tunnelbanetåg kommer in i rusningstid tills Gondolbanan svalt alla.
Pratet om problem med stölder etc. kopplat till tunnelbanan är rent trams. Enda vettiga sättet att utvärdera tunnelbanealternativet är att fråga invånarna på de orter som har tunnelbana. Jag lovar att ingen vill bli av med tunnelbanan!!! Inte heller Lidingöborna skulle vilja bli av med tunnelbanan till lidingö om den fanns!
Det är med tunnelbanan som med Norra Länken och Dennnispaketet. Det kommer att bli tunnelbana till Lidingö frågan är bara om trafikanterna ska lida 20 år extra i onödan medan byggkostnaderna stiger eller om man ska vara förutseende och bygga nu.

Göran Grahn 2015-12-08 10:46

Det bästa är att bygga vidare på redan gjorda investeringar och fullfölja ingångna avtal. Därför är Lidingöbanan via Lidingö Centrum bäst som ger 22 000 invånare på södra ön direkt tillgång till Lidingö Centrum, Ropsten och senare Stockholms City utan byte. Ju fler nya trafikslag man för in, desto mer byten där man måste stå och frysa och vänta.

Mikael Olofsson 2015-12-08 10:29

Jag hoppas att det där med gondolbana är ett skämt? Argumentet att flera skulle kunna cykla till tunnelbanan om den gick till centrum faller på eget grepp. Kan man cykla till centrum kan man nog cykla de två extra kilometrarna till Ropsten. Problemet är bara att där stjäls allt som inte är fastgjutet och det problemt lär följa med till Lidingö Centrum med tanke på hur det fungerar på ön nuförtiden. Får vi polisen representerad på ön, på heltid, KANSKE man skulle kunna överväga tunnelbana. Som det är nu krävs det lite mera än att man somnar på T-banan för att hamna på ön, och det är nog bra. Vitsen med att cykla över en bro är ju bland annat att inte behöva vara beroende av avgångar mm, skulle man använda gondoler faller det, alla som åkt hiss eller tunnelbana vet hur kul det är att vänta på nästa. Alla som cyklar utför har provat att klämma in ett gäng cyklar i en kabinlift, då är det tillsammans med andra entusiaster som har viss träning i att klämma ihop sina cyklar på ett smidigt sätt – det skulle garanterat inte funka lika bra på ett publikt transportmedel.

Julius Sorff 2015-12-08 10:10

Intressant förslag. Bra att ifrågasätta gamla lösningar.

Anders Odéen 2015-12-08 10:02

Om Lidingöpartiet som grundades som "Miljöpartiet i Lidingö", hade haft bättre koll och skyddat det namnet, så hade dagens Miljöparti fått välja ett annat namn. Så kopplingen till FP:s förehavanden känns inte helt relevanta!

Paul Matell 2015-12-08 09:36

Äntligen en debatt om praktiska, snabba och miljösmarta transporter i tätort. Lyft blicken över horisonten och bidra till att ifrågasätta gamla lösningar som ofta handlar om att beställare och entreprenörer målat in sig i ett hörn.

Sedan måste jag fråga hur gamla Fp kunde "sno" Lidingöpartiets tidigare partibeteckning. Man kan ju tro att det är Lidingöpartiets anhängare som äntligen startat debatten om mobilitet till och från Lidingö :-)

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google