Väder Lidingö

Lidingö söndag 9 augusti 2020 v. 32

Senaste kommentaren - Se fler

Anna Pellnäs 20 jul 14:53 om "Slottet" på Storholmen kan komma att rivas

Debatt: Idrottsföreningar fick inte yttra sig om nedskärningar

måndag 19 oktober 2015 00:01

Den politiska majoritetens hårda besparingskrav på stadens skolor har resulterat i att ungdomar från Lidingö, som vill studera på regionala idrottsgymnasier utanför Stockholm, inte längre kommer få stöd från Lidingö stad. Trots löfte fick inte öns idrottsföreningar säga sin mening inför beslutet. Det skriver Patrik Sandström och Erik Wallin, som sitter i utbildningsnämnden för Miljöpartiet.

Den 26 september beslutade utbildningsnämnden att Lidingöungdomar som vill studera på regionalt idrottsgymnasium utanför Stockholmsregion inte längre kommer att få stöd från Lidingö stad.

Beslutet är ett resultat av de hårda besparingskrav som majoriteten har på stadens skolor. Det kommer att drabba ungdomsverksamheten i enskilda idrottsföreningar på ön, där idrottsgymnasier är en viktig del av de aktivas idrottsutbildning. Särskilt då Lidingö slalomklubb då det inte finns ett alpint gymnasium i Stockholmsregionen.

Därför skulle dessa föreningar kontaktas och få säga sin mening inför beslutet. Det kom alla partier i utbildningsnämnden överrens om redan i december 2014. Trots detta togs aldrig någon kontakt, vilket är mycket olyckligt. När Miljöpartiet på nämndmötet frågade varför, fick vi till svar av nämndens ordförande Hans Barje att: "det vet man väl vad de kommer säga."

En dialog med invånare, föreningar, organisationer och företag är inte bara ett sätt att få information för att fatta bättre beslut, utan också ett viktigt verktyg för att skapa förtroende för demokratiska beslut. Här svajar majoritetens demokratiska kompass betänkligt.

Patrik Sandström och Erik Wallin, ledamot och ersättare i utbildningsnämnden för Miljöpartiet

Dela Debatt: Idrottsföreningar fick inte yttra sig om nedskärningar

Kommentarer

Patrik Sandström 2015-10-21 21:21

Hans och Erik!
Insändaren handlade ju inte om beslutet, där MP mycket riktigt inte hade några invändningar i sak. Vi delar uppfattningen att ersättningar så långt det är möjligt ska vara likvärdiga.

Vi vände oss däremot mot hanteringen, som vi ansåg vara oskicklig. Vilket vi också uttryckte på nämnden och i ett särskilt yttrande.

De som berörs negativt av stadens beslut ska så långt det är möjligt ges en möjlighet att yttra sig, och i detta fall fanns gott om tid, drygt 9 månader. Dessutom hade nämnden kommit överens om att så skulle ske, vilket dessvärre ignorerades av majoriteten.

En sådan hantering skapar inte förtroende.

Hans Barje (M) Ordförande Utbildningsnämnden 2015-10-20 11:56

Det finns frågor som handlar om rättvisa, att alla elever på gymnasiet ska behandlas ekonomiskt lika och att våra skattemedel ska gå till rätt ändamål.
Att ge betydligt större ekonomiskt bidrag till ett fåtal elever anser vi inte är rätt.
I detta instämde samtliga ledamöter och partier i utbildningsnämnden, inkl Miljöpartiet, när beslutet om förändringar i stadens riktlinjer för nationellt godkända idrottsutbilningar.

Erik Centerlind (MUF) 2015-10-19 08:11

Det viktigaste är att staden behandlar alla elever jämlikt. Och då är det inte förenligt med den inställning att lägga betydligt större summor på ett fåtal elevers utbildning.

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google