Väder Lidingö

Lidingö lördag 8 augusti 2020 v. 32

Senaste kommentaren - Se fler

Anna Pellnäs 20 jul 14:53 om "Slottet" på Storholmen kan komma att rivas

Debatt: Integration med kvalité, inte kvantitet

onsdag 9 december 2015 20:14

"Vi bor i en region med arbetsplatser, skolor och samhällsservice. Alla förutsättningar för en lyckad integration finns. Det är nu vårt ansvar att lämna en kvalitativ integration med möjligheter till utbildning och senare arbete så att invandrarna kommer in i vårt samhälle". Det skriver Hasse Jakobsson i nedanstående debattartikel.

Vi i Lidingö måste verka för en kvalitativ integration. Vi kan inte ha en kvantitativ stor förvaring som mål. Enligt Wikipedia står integration för: ”I svensk politik och debatt används ordet ofta för att beteckna den process där invandrare får medborgarskap, etablerar sig i det svenska samhället, och där det svenska samhället anpassas efter den förändring i befolkningssammansättningen som invandringen innebär.” För att detta ska lyckas är det av stor vikt att vi ser invandrarnas olika behov utifrån deras utgångsläge. Det är lika viktigt att våra nya medborgare lär sig att respektera vårt samhälle med våra regler. Då får vi en fungerande integration.

För att integrationen ska fungera hos oss på ön är det viktigt att asylsökande som kommer hit erhåller bostäder, utbildning, sjukvård och arbete samt andra samhällsresurser som de är i behov av.

Jag anser att det är bättre att vi tar emot ett mindre antal som vi kan ge de stöd de är i behov av än att satsar på kvantitet. Det är bara att gå till oss själva som individer vad villa vi själva ha kvalité eller kvantitet? Ett glas vin till en god middag eller 4 liter vatten? Jag väljer ett glas vin. Vad väljer du?

För att det inte ska bli dåliga stämningar mellan befintliga lidingöbor och asylsökande är jag av den uppfattningen att de satsningar som Lidingö stad kommer att göra i bostäder mm även görs för våra ungdomar som ska ut och söka bostad eller våra äldre som är i behov av serviceboende.

Asylsökande som kommer hit måste visas respekt och tas emot på ett bra sätt. Samtidigt måste Lidingö stad ta hand om sina medborgare. Sker inte detta kommer det inte bli någon integration, i sådant fall blir det utanförskap och motvilja mot asylsökande.

Vi kan omöjligt kombinera kvantitet med kvalité då resurser saknas. Jag vill se att våra politiker står upp för kvalité och inte kvantitet eller förvaring samt att de satsningar som sker för integration med bostäder mm även sker för våra barn och äldre. Integration innebär att samhället anpassar sig efter den förändring som sker. Enligt min uppfattning är inte rätt att klämma in asylsökande och ge asylsökande företräde. Anpassning är ömsesidigt och måste ske så att vi som byggt upp samhället känner att grundläggande samhällsfunktioner som bostäder, sjukvård, utbildning och äldreomsorg inte blir lidande. Detta är endast möjligt vid kvalitativ integration. Det är bättre att ta emot ett fåtal asylsökande än en större kvantitet. Det är bättre att integrera 50 individer i samhället än att 200 individer hamnar i utanförskap.

Vi bor i en region med arbetsplatser, skolor och samhällsservice. Alla förutsättningar för en lyckad integration finns. Det är nu vårt ansvar att lämna en kvalitativ integration med möjligheter till utbildning och senare arbete så att de kommer in i vårt samhälle. För att detta ska lyckas måste det vara en planerad och styrd process så att vi inte gör samma misstag som på riksnivå att vi tar emot fler än vad systemet klarar av. Vi som bor på Lidingö har ett ansvar gentemot varandra samt mot de asylsökande som vi tar emot. Nu är det hög tid att våra politiker oavsett partitillhörighet uppmärksammar denna stora fråga i samhället och talar om för oss medborgare vilken väg och på vilket sett de vill föra Lidingö framåt i utvecklingen i denna fråga.

Vad anser du?

Hasse Jakobsson

Dela Debatt: Integration med kvalité, inte kvantitet

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google