Väder Lidingö

Lidingö söndag 9 augusti 2020 v. 32

Senaste kommentaren - Se fler

Anna Pellnäs 20 jul 14:53 om "Slottet" på Storholmen kan komma att rivas

Debatt: Komplettera Lidingö stads ansökan till Sverigeförhandlingen

måndag 28 september 2015 00:01

Varför beskriver inte Lidingö stad i ansökan till Sverigeförhandlingen det billigaste och bästa förslaget till Lidingöbanan genom Torsvik/Centrum? Det ökar risken att Lidingö utesluts från vidare deltagande i Sverigeförhandlingen. Det skriver Hans Lefvert och Robert Hellesen i nedanstående debattartikel.

Lidingö stad säger att processen är i en inledande fas och att positiva nyttor för Lidingöborna undersöks. I Lidingö Stads ansökan till Sverigeförhandlingen, som finns på hemsidan, har bilagts två förslag till Lidingöbanan via Torsvik/Centrum. Förslagen är tidigare utredningar från planprogrammet 2013, som båda utgår från en låg bro och är extremt kostnadskrävande, jämfört med en hög bro mot Torsvik, med upp till 50 % högre kostnad inkl. långvariga avstängningar/ombyggnader/provisorier för vägar och Lidingöbanan under byggtiden.

Det förslag som presenterats av Stockholm Spårvägar med en hög broanslutning mot Torsvik är kostnadseffektivt och kan genomföras utan större störningar på trafiken. Varför beskriver inte Lidingö stad i ansökan det billigaste och bästa förslaget till Lidingöbanan genom Torsvik/Centrum, när stöd söks för finansiering?

”Nyttoberäkningar av spårinvesteringar på Lidingö”, som ska utvärderas av Sverigeförhandlingen kommer, med Lidingö stads ansökan, att belastas med stora merkostnader för investeringen. Detta kan vid den första utvärderingen i Sverigeförhandlingen innebära att de positiva nyttor för Lidingöborna som en förbättrad kollektivtrafik innebär och som både politiker, företagare och allmänhet gett utryck för, inte kan finansieras p.g.a. för höga kostnader i förhållande till nyttan. Då är det risk för att Lidingö utesluts från vidare deltagande i Sverigeförhandlingen.

Komplettera ansökan med det kostnadseffektiva förslaget för Lidingöbanan genom Torsvik/Centrum samt en bro med hög anslutning mot Torsvik för att få en korrekt bedömning i Sverigeförhandlingarna.

Hans Lefvert, Robert Hellesen

Dela Debatt: Komplettera Lidingö stads ansökan till Sverigeförhandlingen

Kommentarer

Anders Stensmo 2015-09-29 12:01

För ca ett och ett halvt år sedan skrev jag ett inlägg om nya bron, senare döpt till "Lilla Lidingöbron".
Jag påpekade att kommunen 2006 gav Arne Noaksson uppdraget att utreda alternativet med spårvägsbro i det högre läget lika med vägbron.
Noakssons rapport är daterad 2006-11-21 men uppenbart inte registrerad förrän ett år senare som TF 2007:629.
N lyckas avfärda hela alternativet på en knapp A4-sida med slutargumentet
"Kostnaderna för dessa arbeten blir sannolikt högre än att bygga en ny bro för Lidingöbanan ...".

Uppenbart har den nya majoriteten fått andra tankar och försöker nu i elfte timmen utreda högbroalternativet.

Kanske kan snart tio år gamla tankar komma med i samtalen
med Sverigeförhandlingen.

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google