Väder Lidingö

Lidingö söndag 9 augusti 2020 v. 32

Senaste kommentaren - Se fler

Anna Pellnäs 20 jul 14:53 om "Slottet" på Storholmen kan komma att rivas

Debatt: Låg VA-taxa, men dyrare när det går sönder

onsdag 2 september 2015 15:48

Lidingö har en av landets lägsta VA-taxor. Förra veckan sänktes avgiften ytterligare. Sänkningen har skett trots uppenbara brister. Så, Lidingö stad, ta istället ett långsiktigt ansvar för lidingöbornas rätt till en säker dricksvattenförsörjning istället för avgiftssänkningar, uppmanar Hampe Mobärg i nedanstående debattartikel.

Förra veckan kom nyheten att Lidingö, med en av Sveriges lägsta VA-taxor, har sänkt taxan ytterligare. Det är inte nödvändigtvis något att vara stolt över - låga VA-taxor är en bidragande orsak till det stora underhållsunderskott i Sveriges VA-nät som dagligen gör sig påmint i form av läckor och översvämningar.

I Lidingö stads årsredovisning står att VA-taxan i kommunen ska ökas för att ”kunna sörja för vatten och avlopp på ett säkert sätt”. Frågan är hur stor skillnad en höjning i år kan göra, med tanke på att kommunen dessförinnan har sänkt avgiften med 4,3 %, enligt den senaste upplagan av Nils Holgersson-rapporten. Sänkningen har skett trots uppenbara brister. Målet för antal läckor per kilometer ledning är inte uppnått, och först i år ska förnyelsetakten för dag- och spillvattennätet öka till 135 år och vattenledningsnätet till 125 år. Det må vara ett relativt framsteg om det blir av, men den tekniska livslängden på ledningar antas till cirka 80 år. Det går inte ihop, och det är inte hållbart.

Många kommuner runt om i landet skjuter underhåll av sina VA-nät på framtiden. Det finns en inbyggd kortsiktighet – man vinner för det mesta varken väljare eller politiskt erkännande genom att satsa på långsiktiga och osynliga investeringar.

Effekten blir att underhållsbehovet skjuts på framtiden. Enskilda, företagare och hela samhället får i slutändan betala dyrt två gånger om, i form av sämre dricksvatten och ohälsa samt dyra akuta reparationskostnader.

Nu väntas extremregn öka i frekvens och intensitet, vilket gör behovet av ett väl underhållet VA-nät avgörande för att undvika översvämningar eller avbrott i vattenförsörjningen. Det är hög tid för politikerna att sluta skjuta investeringarna på framtiden. Ta istället ett långsiktigt ansvar för Lidingöbornas rätt till en säker dricksvattenförsörjning – och sluta slösa pengar på att laga när det går sönder.

Hampe Mobärg, samordnare VA-fakta

VA-fakta är ett branschinitiativ från 2013 som verkar för att öka kännedomen och kunskapen om det gigantiska underhållsunderskott i VA-systemen som dagligen får konsekvenser för samhällsutvecklingen. De branschorganisationer och företag som står bakom VA-Fakta är Maskinentreprenörerna, Svenska Rörgrossistföreningen, VVS-Fabrikanternas Råd samt deras medlemsföretag.

Dela Debatt: Låg VA-taxa, men dyrare när det går sönder

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google