Väder Lidingö

Lidingö lördag 8 augusti 2020 v. 32

Senaste kommentaren - Se fler

Anna Pellnäs 20 jul 14:53 om "Slottet" på Storholmen kan komma att rivas

Debatt: Lidingö får helt nya möjligheter

onsdag 2 mars 2016 15:50

I måndags, den 29 februari, publicerade Lidingösidan en sammanställning över de flesta av de politiska partiernas inställning till Sverigeförhandlingens bud för Lidingö. Socialdemokraterna (som inte är med i sammanställningen) har valt att ge ett mer omfattande svar som nu istället publiceras här nedan som en debattartikel.

Öppningen av Sverigeförhandlingen ger Lidingö helt nya möjligheter. Det handlar om en modernisering och en anpassning till en ny tid. För att inte Lidingö permanent ska bli kvar som en slumrande sovstad till Stockholm behövs fler bostäder och ett nytt vitalt Centrum-Torsvik-område med fler mötesplatser och ett vidgat handels- och kulturutbud. Vi vill ha en utbyggnad med varsamhet, hållbarhet, mångfald och småskalighet som gyllene måttstockar. Och vi är övertygade om att allt detta kan göras utan att vi förstör det som gör Lidingö unikt.

På senare år har det hänt fantastiska saker för Lidingö; mest påtagligt förstås Norra Länken, som öppnar upp vår stad mot omvärlden. Där det tidigare stod Fiskartorpet längs den gamla medeltida vägsträckningen i den snåriga Lilljansskogen står det nu Helsingborg och Sundsvall och E18 och E4. Inga trafikljus söderut förrän i Malmö, och västerut först i värmländska Karlskoga! Det är ett sällsynt uttryck för frihet att vika av från köerna på Essingeleden och in i de nya tunnlar som bär raka vägen till Lidingö.

Människor är bilburna på Lidingö, och därför är Norra Länken viktig. Men många fler skulle sannolikt också åka med kollektivtrafik – om så vore möjligt. Det finns inte en centrumutbyggnad i Sverige och världen som inte planeras utifrån en modern lösning för kollektivtrafik. Därför är diskussionerna i Sverigeförhandlingen om en tunnelbana till Lidingö också en sällsynt och makalös framtidsmöjlighet. Vare sig vi väljer det något stigmatiserade begreppet ”tunnelbana” eller väljer att kalla det spårburen tågtrafik, skapar det möjligheter att väsentligt enklare och smidigare att ta sig till och från vår vackra ö.

Vi socialdemokrater vill bygga fler bostäder på Lidingö. Hela Lidingö. Men ett viktigt statement från oss ÄR att vi kommer att prioritera redan bebyggda ytor och säkerställa grönytor mm. Vi vill se ett modernt bostadsutbud som består av såväl hyresrätter och bostadsrätter. Vi behöver bostäder för unga vuxna och för äldre. Därför är vi också djupt engagerade i frågan om kommunägda Lidingöhems framtid. I praktiken tillhör Lidingöhem således lidingöborna. Det är ett gemensamt ägt redskap för att kunna hantera bostadsbehov, som vore väldigt dumt att frånhända sig i en tid av snabb utveckling.

Porten till Lidingö känns ogästvänlig och omodern. För att inte tala om Ropsten på andra sidan bron – en 1960-talslösning som en kvarleva från en svunnen tid. Förutom satsningen på en hållbar, modern kollektivtrafik för Lidingö, vill vi gärna se en besökstriangel kring brofästet med den uppskattade Millesgården, en modern badanläggning och det planerade Akvariet. Det handlar om att öka attraktiviteten såväl för lidingöborna men också för besökare från stockholmsregionen och övriga landet.

Vi är övertygade om att de 5 600 bostäder som det talas om i Sverigeförhandlingen för Lidingö, också blir ett mycket välkommet tillskott för Lidingöborna. För såväl unga vuxna som våra äldre med bostadsbehov. Och de bostäderna ska förstås bära hållbarhetens alla signum och de ska byggas på hela ön, inte bara i centrum. Det är viktigt att notera att vi avser här långa tidsperspektiv med år 2035 som bortre gräns för när dessa bostäder ska vara uppförda. Och om det blir så genom den MÖJLIGHET som Sverigeförhandlingen medför, står fortfarande förstås skrivet i stjärnorna.

Och oavsett förhandlingsresultatet, driver vi socialdemokrater ständigt på utvecklingen för Lidingö med frågor och nytänkande i styrelser och nämnder. Som exempel kan nämnas att vi lagt förslag för att se fler byggnader och bostäder på Lidingö uppförda i modern träbyggnadsteknik; det innebär ett resurssnålt, klimatsmart och snabbt sätt att få höga bostadshus uppförda. Vi har också presenterat förslag på förtätning, där vi exempelvis gärna ser ett högre bostadshus i det aktuella och omdiskuterade kvarteret Torselden 8.

Debatten om bostäder, Lidingöhems framtid, om vägvalen för kollektivtrafik och centrumutbyggnad måste föras ut till lidingöborna. Demokrati betyder som bekant folkstyre, och det är just det som behövs i en så viktig framtidsdiskussion som den som nu förestår, och som handlar om vårt vackra Lidingö.

Daniel Larson (S) Birger Eneroth (S) Niclas Svensson (S)

Dela Debatt: Lidingö får helt nya möjligheter

Kommentarer

Göran Grahn 2016-03-07 15:58

Det är dessvärre inte första gången S ägnar sig åt kapitalförstöring. 1967 skrotade man över en natt ett linjenät med spårväg motsvarande dagens stombusslinjer plus sammankoppling av Lidingös två spårvägslinjer in till innerstaden. Hur bra hade det inte varit att idag ha kvar detta och utveckla det till ett modernt och effektivt transportnät för yttrafiken i innerstaden. Istället har vi idag en bussinfarkt där bussarna står på kö för att lämna och släppa på passagerare och föräldrar med barnvagnar blir lämnade på hållplatsen utan plats. Dagens hysteri och tro att ett fåtal tunnelbanestationer kan lösa hela Stockholms kollektivtrafik är en dyr felsatsning. S borde istället ha kontakt med och lyssna på sina partikamrater i Norrköping, Göteborg och Lund som satsar på moderna spårvägsnät liksom ett 25-tal städer i Frankrike och liknande i många andra städer i Europa och USA, senast härom dagen i Washington. Alla trafikslag behövs, lyft blicken och lämna den förlegade ideologin från 50-talet.

Patrik Buddgård (C) 2016-03-03 17:21

Jag tycker det är intressant att S skriver en lång text om Sverigeförhandlingarna och helt utan förbehåll förespråkar en tunnelbanelösning. S på Lidingö har själva varit med och tagit beslut om att Lidingöbanan ska upprustas för att förbereda en sammankoppling till Spårväg City bland annat med en depå för Spårväg Citys vagnar i Dalénum - till en total kostnad om 1,75 miljarder kronor. Nu är snart depån klar med plats för 30 vagnar (Lidingöbanan har sju...). Tänker S kasta dessa investeringar i sjön utan att ens kräva svar på vad som händer med Spårväg City?

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google