Väder Lidingö

Lidingö lördag 15 december 2018 v. 50

Senaste kommentaren - Se fler

Per Larsén 14 dec 22:28 om Sänkta arvoden för kommunalråden

Debatt: Rakt ner i diket...

måndag 26 juni 2017 00:01

En gång var Moderaternas bästa gren att använda varje skattekrona på ett bra sätt. Nu har det förbytts i ett ovarsamt slöseri. Hur kan det bli så här illa i en kommun? En förklaring kan vara att Lidingö under många år haft en ledning som inte förstår att lyssna på lidingöborna. Det skriver lidingöbon Niklas Sundberg i nedanstående debattartikel.

Lidingö stads politiska ledning har kört ner i diket!

Lidingö representerar för många av oss trygghet, kloka genomtänkta beslut och ekonomisk stabilitet. Tyvärr har vi under det senaste året fått klart för oss att så inte är fallet. Det började i höstas med byggnationen av en snabbcykelbana på Norra Kungsvägen och borttagande av många parkeringsplatser på Näset samt baracker i Bosösvackan och Villa Karlshäll.

Kommunledningen försvarade besluten med att många behövde en bred snabbcykelbana och att alla minsann skulle kunna parkera på Näset. Vad hände? Snabbcykelbanan förpassades till papperskorgen, tyvärr kostade det 5 miljoner av våra skattepengar. Näsetborna har samlat ihop sig till en massiv protest och lämnat in 1000 st upprop till kommunledningen. Bosö-gruppen stoppade projektet med barackerna. Tunen-gruppen samlade in 263 namn mot kommunens förslag om att bygga om Villa Karlshäll till tillfälligt boende. Vi avvaktar med spänning på vad som ska hända. Hade kommunledningen och förvaltningen frågat oss lidingöbor om dessa projekt, så hade en majoritet sagt
NEJ!

Lidingö stad har av staten som alla andra kommuner ett uppdrag att ta emot flyktingar. Detta uppdrag ska vi försöka lösa så gott staden kan. Alla vet att det råder stor bostadsbrist i hela stor Stockholm. När stadsledningen bestämde sig för att sätta upp bostadsmoduler i Bosösvackan reagerade många på att det ej skulle vara ett bra sätt att integrera flyktingar på. Efter många turer drogs beslutet tillbaka.

Samtidigt som beslut togs om bostadsmoduler så togs också beslut om att bygga om Villa Karlshäll till fyra lägenheter för flyktingar eller sociala förturer. Samma sak med dessa två beslut, de togs utan att fråga vad de närboende tyckte. Villa Karlshäll som tidigare var en förskola är ett K-märkt hus som ej uppfyller de krav vi måste ställa på ett bra boende för flyktingar. De som kommer till Lidingö och söker skydd här ska ej placeras ut långt från skolor och affärer. Vidare så har den ekonomiska kalkylen (hur ska man få in 900 000 per år i hyra) som beslutsunderlag i kommunstyrelsen visat sig vara fel och orealistisk. Beslutsunderlaget togs fram av f.d. chefen för tekniska förvaltningen.

Nu försöker tjänstemännen bygga två lägenheter istället för fyra som kommunstyrelsen tog beslut om. Styr tjänstemännen Lidingö eller politikerna?

Christer Åkerhielm har pausat projektet men tjänstemännen kör på!

Iranska Ambassaden, belägen mitt emot Villa Karlshäll, har via UD lämnat en protest mot beslutet att bygga om Villa Karlshäll. Ambassaden ser det som väldigt riskfyllt med det tilltänkta användandet av Villa Karlshäll.

Under hösten anmäldes Lidingö stads förvaltningschef för teknik- och fastighetsförvaltningen för jäv. Förvaltningschefen i fråga hade ej hanterat olika uppdrag som staden köpt på ett korrekt sätt. Många ifrågasatte hanteringen, men personen ifråga försvarades flera gånger i media av kommunstyrelsens ordförande Anna Rheyneuclaudes Kihlman och stadsdirektören Anna Hadenius. I anställningsavtalet som förvaltningschefen undertecknat står det tydligt att inga andra uppdrag kan förekomma. Dessutom har stadsdirektören frågat om personen i fråga haft andra uppdrag, och då har förv. chefen svarat att så inte är fallet. Ett tydligt brott mot anställningsavtalet!

Efter två utredningar för drygt en miljon kronor där det framkom mycket kritik, avskedades förvaltningschefen den 18 maj 2017. Lidingös två högsta chefer fortsätter att försvara förvaltningschefen vilket gör att Lidingö stad får betala 24 månadslöner + arbetsgivaravgifter till en kostnad för staden på nästan 3 milj. Den uppsagda chefen har dessutom rätt att ta ett annat arbete utan att en ny inkomst dras från avgångsvederlaget som Lidingö stad gått med på.

Denna typ av mycket generösa avgångsvederlag har blivit en regel snarare än undantag från stadsdirektören Anna Hadenius. Stadens tre senaste fastighetschefer har blivit uppsagda och erhållit sammanlagt 7 årslöner.

Hur kan det bli så här illa i en kommun. En förklaring kan vara att Lidingö stad under många år haft en ledning som inte förstår att lyssna på lidingöborna. Det som en gång var Moderaternas bästa gren, att använda varje skattekrona på ett bra sätt, har nu förbytts i ett ovarsamt slöseri!

Att ta sig upp ur det djupa dike som den politiska ledningen med Moderaterna har kört ner i kommer att ta lång tid!

Med förhoppning om bättring.

Niklas Sundberg

Dela Debatt: Rakt ner i diket...

Kommentarer

Jonas Persson 2017-08-14 12:57

Herrejösses! Jag hade hängt med lite men inte i helheten - tack för en bra sammanställning av denna blinda och döva administration av uppenbara ryggdunkare. Skälet till dessa arvoden är ju att man är vän och du med varandra och ohörsamheten kommer från samma problem - man har sin krets av upplysta - de utanför den är "mindre vetandes". Jag undrar vilka dessa politiker och tjänstemän anser sig jobba för? Jag skulle vilja veta det

Vi har, på samma sätt, mött en så kompakt tystnad och ohörsamhet kring Gåshagaleden sedan man utan ett ord helt sonika bara tagit bort den tysta asfalten - detta trots att vi kämpade i många år med att få den åtgärden på plats(200 namn i 2-3 år stred för detta) - över en natt och utan ett knyst togs den bort - dessutom hade Skanskas asfaltläggare munkavle och hade inte lov att berätta att denna åtgärd skulle genomföras - läs mer senare idag kring detta

Vi har fått ett "försök till svar" som inte svarade på något och saknade förklaringar av beslut, beslutsgången, analyser, kalkyler - det var svepande formuleringar utanför frågan från Olof Minati - tänk om andra svenskar skulle bahandlats på det sätt i sina kommuner - nu går vår artikel live i alla media med start här om en stund

Suzanne gottfarb 2017-06-27 21:05

Bra att dessa frågor äntligen tas upp. Det är en skam att Lidingö stads kommunledning lyckas missköta sig så till den milda grad och vara så lite lyhörda för sina väljare- oss Lidingöbor. När det gäller Villa Karlshäll är det bara drygt ett år sedan fastigheten renoverades invändigt för 1,5 miljon kronor - då tänkt till fortsatt förskoleverksamhet. Nu vill man riva ut allt det nyrenoverade för att göra om det till fyra lägenheter för korttidsboende. Tala om slöseri med skattemedel! Så kommer man på att budgeten inte håller - hoppsan - har vi inte råd att bygga fyra kök och fyra badrum - nähej nej, då får vi väl göra två lägenhetet istället - det bör ju bli hälften så dyrt. Ungefär så planlöst verkar diskussioner gå och beslut fattas utan vare sig genomtänkta konsekvensanalyser eller hållbara budgetar. Och utan samråd eller ordentlig information till närmast berörda grannar. På tunen i Östra Rudboda bebos idag närmare hälften av de 456 fastigheterna av 70-plussare. När de flyttar ut kommer nya barnfamiljer in. Alltså 200 nya barnfamiljer inom en 10-årsperiod. Var ska alla dessa barn ta vägen? Villa Karlshäll kommer att behövas. Det är den enda fastigheten i området där det går att bedriva förskola. Att bygga om den till lägenheter är åter ett exempel på oansvarigt och kortsiktigt tänkande.
Det måste till en förändring inom kommunledningen snarast, där man har en lite mer ödmjuk inställning till sitt uppdrag och försöker minnas att som folkvald politiker är man tillsatt för att tjäna folket - och inte tvärtom.

Tor von Sydow 2017-06-26 17:16

Niklas, Anders och Ulrika,
Den sammanställning och analys ni tre har gjort av den moderata partiledningens genomgående felbeslut de senaste 7-8 åren stämmer helt. Att det har blivit så här beror på en osedvanlig oförmåga att ta till sig den kritik och de synpunkter Lidingöborna försökt framföra. Ledningen i moderaterna har inte velat lyssna på kloka Lidingöbors synpunkter, utan har bara kört på, och sagt att vi har fel eller att vi ej förstår vad som är bäst!?
Ett skräckexempel till är försöket att göra tomten där den nya återvinningscentralen och Beijer Byggs anläggning nu ligger till en bussterminal. Genom ett stort engagemang från grannar och ridskolan och med lite hjälp av grodorna runt anläggningen stoppades detta ogenomtänkta projekt.
Bra att Anders lyfter frågan om engagemang lokalt. Det är mycket viktigt och vi i Centern välkomnar alla som vill vara med och göra Lidingö ännu bättre.

Tor von Sydow, Centerpartiet

Ps. vi kan kanske hjälpa till att dra upp Moderaterna ur diket, men då behövs en ny M-partiledning på Lidingö Ds.

Ulrika Levihn 2017-06-26 13:33

"Hur kan det bli så här illa i en kommun?"
Svar från en med insyn:

Förvaltningscheferna är lojala mot Anna Hadenius.

Anna Hadenius är lojal mot Paul Lindqvist och Anna Rheyneuclaudes Kihlman, troligen i nämnd ordning men hittills har dessa två alltid kört åt samma håll.

Ingen av ovanstående är lojal mot Lidingöborna.

Anders Wennberg 2017-06-26 09:48

Niklas,

Du skriver att ”det började i höstas med byggnationen av snabbcykelvägen”. Jag håller inte med, det började för många år sedan. Staber som Konsult & Service kontoret, Tekniska kontoret, Miljö och Stadsbyggnad, Centrala staber med flera har vuxit under en lång tid – se artikel http://www.lidingosidan.se/debatt/debatt-kraftigt-okade-centrala-stabskostnader-2014/ De har därmed blivit starkare, och då också fått mer och mer förmåga att driva en agenda som inte fritidspolitikerna orkat med att kolla upp.

Snabbcykelvägen blev väldigt tydlig. Men innan den så fattades många beslut av tjänstemän och förre KSO som inte hade folkets stöd. Tex. försäljningen av Kantarellen för 17 000 kr / m2, nedläggningen av Gångsätra Gymnasium, planer på Södra Kungsvägen tunneln (som dock stoppades i tid), man la ner 35 miljoner på att ta fram de fem framtidsbilderna i Centrum och när samrådet gav ”fel svar” så fuskade man med sammanställningen. Träbryggan / promenaden på södra ön blev dyrare än väntat. Men kanske största grejen av alla är Spårvägshallarna som byggdes för en Spårväg City som troligtvis aldrig blir av.

Jag ser snabbcykelvägen snarare som början till slutet, droppen som fick bägaren att rinna över. Medlemmarna har vaknat och reagerat. Partiprogrammet har anpassats efter medlemmarnas vilja. Fritidspolitikerna är mer på hugget. Pendeln har svängt tillbaka.

Men för att säkerställa en fortsatt utveckling i demokratisk riktning, så är det viktigt att man engagerar sig lokalt. Blir medlemmar i något parti, går på möten, kanske ställer upp till KF eller någon nämnd och är aktiva i debatten på Lidingösidan.

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Annonser från Google