Väder Lidingö

Lidingö söndag 26 maj 2019 v. 21

Senaste kommentaren - Se fler

G.U. Verbeek 4 maj 19:15 om Nära naturen på Millesgården i sommar

Debatt: Lidingö saknar både närakut och husläkarjour

onsdag 24 maj 2017 15:02

Vi som bor på Lidingö förväntar oss att få lika bra och nära vård som alla andra förorter och stadsdelar i Stockholms län. Utan en närakut eller husläkarjour, sätts inte våra behov i fokus. Så kan vi inte ha det. Det skriver lidingöpolitikerna Anna Hellers (KDU) och Carl-Johan Schiller (KD) i nedanstående debattartikel.

Under helger och efter klockan 17:00 på vardagar, finns det ingen medicinsk hjälp att få på Lidingö. Det beror på att vi varken har någon närakut eller husläkarjour på ön. Den gamla husläkarjouren som tidigare fanns, upphörde förra året (1 juni 2016), och sedan dess har ingen ny vårdplats upprättats. På Torsviks vårdcentrals hemsida hänvisas lidingöbor efter klockan 17 istället till Täbys husläkarjour, som ligger 19,5 km från Centrum. Att lidingöbor förväntas åka den sträckan för att få primärvård är orimligt, med tanke på hur centralt Lidingö ligger i Stockholmsområdet.

Glädjande nog har landstinget, med Alliansen och Ella Bohlin (KD) i spetsen, beslutat att öppna tolv nya närakuter i länet. Tio av dem har redan blivit placerade, men två håller man fortfarande på att besluta om. Vi tror att hela Stockholms län skulle gynnas av att ha en närakut på Lidingö, och därför tycker vi att det vore bra ifall en av dessa två obestämda närakuter placeras här i Torsvik, nära vårdcentralen som redan finns i området.

Vår tanke är att Lidingös närakut även ska ta emot patienter från Hjorthagen och Norra Djurgårdsstaden, då dessa områden också har en lång väg till hänvisad närakut. Lidingö, Hjorthagen, och Norra Djurgårdsstaden har tillsammans runt 60 000 invånare, och att dessa får ett kortare avstånd till primärvård, kan inte vara något annat än positivt. Långsiktigt leder denna utveckling till att de andra närakuterna i Stockholmsområdet blir avlastade, och att de kan ge snabbare och mer effektiv vård till sina patienter.

Att placera närakuten i Torsvik gör att den blir lättåtkomlig, och enkel att åka till kommunalt. Från både Lidingö, Hjorthagen, och Norra Djurgårdsstaden, är bussar och Lidingöbanan lämpliga transportmedel. Det är också lätt att ta sig dit med bil, särskilt på vardagar efter 18.30 och helger, då trängselskatten inte gäller. Sammanfattningsvis är vår vision att man med dessa transportmedel, från nämnda stadsdelar, ska kunna nå närakuten på max 20 minuter.

Om det sedan visar sig i landstingets undersökning att två andra områden är i mycket större behov av närakuter, måste man ändå se till att Lidingö åtminstone får en husläkarjour, eller ändra i planerna och ge Lidingö en trettonde närakut. Att kommunalt åka till Täbys husläkarjour tar över en timme, och kostnaden med taxi är upp till 600 kr enkel väg. Att ha dessa två alternativ att välja mellan när man är sjuk och behöver hjälp, är inte okej, eller på något sätt hållbart.

Vi som bor på Lidingö förväntar oss att få lika bra och nära vård som alla andra förorter och stadsdelar i Stockholms län. Utan en närakut eller husläkarjour, sätts inte våra behov i fokus. Så kan vi inte ha det.

Anna Hellers
Styrelseledamot, KDU Lidingö

Carl-Johan Schiller
Kommunalråd, KD Lidingö

Dela Debatt: Lidingö saknar både närakut och husläkarjour

Kommentarer

Daniel Larson (S) 2017-05-26 22:55

I mars 2016 uppmärksammades att husläkarjouren på Lidingö skulle tvingas att lägga ner sin verksamhet. Skälet som angavs var förändringarna av ersättningssystemet för vårdval husläkarmottagning med basal hemsjukvård som hade införts vid
årsskiftet.
Förändringarna innebar en förskjutning från läkarbesöksersättning till en grundersättning per listad patient. Ersättningarna viktas även mot socioekonomiska faktorer enligt CNI-systemet.
Eftersom grundersättningen inte räknats upp sedan vårdvalet infördes 2008 fick förändringarna stora ekonomiska konsekvenser för många husläkarmottagningar.
Under våren 2016 försökte socialdemokratiska företrädare i Lidingö stad uppmärksamma den moderatledda landstingsalliansen om denna problematik, om behovet av att analysera effekterna av det nya ersättningssystemet samt att se över grundersättningen. Detta gav tyvärr inte något resultat.
Landstinget måste analysera vilka konsekvenser dessa förändringar inneburit för patienterna.
När jourverksamheter inom primärvården stängs tvingas patienterna att söka vård
vid andra instanser. Patienterna från Lidingö får åka till Täby, eller
akutmottagningen i Danderyd med högre tidsåtgång. Vare sig beräkning av miljökonsekvenser eller
kostnadsökningen för medborgarna har gjorts. Vi vet att kostnaderna stiger när trycket på akutsjukhusens akutmottagningar ökar. Detta strider helt mot Framtidplanen för hälso- och sjukvård. Istället behövs en samlad plan, som inleds med införandet av en god tillgänglighet till husläkarmottagningarna inkluderat jourmottagningar och fortsätter med en utbyggnad av
närakuter med ett enhetligt vårduppdrag.
Vi socialdemokrater anser att husläkarmottagningarnas tillgänglighet måste förbättras generellt. Vi är mycket angelägna om att landstingets verksamhet avspeglar medborgarnas behov. Därför måste grundersättningen till husläkarmottagningarna höjas, och behovet av jourläkarmottagningar med öppettider kvällar och helger måste tillgodoses.
Jag delar den framförda kritiken av Carl-Johan Schiller och Anna Hellers riktad gentemot det moderatledda landstingsstyret i vilket även KD ingår. Jag instämmer i att vi som bor på Lidingö måste kunna förvänta oss att få lika bra och nära vård som alla andra förorter och stadsdelar i Stockholms län. Utan en närakut eller husläkarjour, sätts inte våra behov i fokus. Så kan vi inte ha det.
Vårdplatser saknas, köerna växer, kostnaderna rusar för Nya Karolinska och andra illa skötta upphandlingar. Mot bakgrund av att den förda politiken med långtgående privatiseringar har orsakat kris i Stockholmsvården har vi socialdemokrater nyligen presenterat en alternativ vårdmodell.
Det är dags för en socialdemokratiskt ledd majoritet i Stockholms läns landsting.

Harriet Södergrann 2017-05-24 22:53

Sent ska syndaren vakna, ingen protesterade när närakuter lades ner, ingen tog reda på varför den lades ner.

Erik Andersson 2017-05-24 17:50

Man undrar verkligen hur det är ställt med geografikunskaperna i landstinget. Det är inte första gången Lidingö samlokaliseras med Täby. För några år sedan hänvisade man habiliteringspatienter till ett utkantsområde i närheten av Ensta krog, så småningom flyttades verksamheten dock till Mörby. Hur många tror att alla följer landstingets planer för akutfall och åker förbi Danderyds sjukhus för att ta sig till Täby? För det är väl tanken med närakuter; att avlasta sjukhuset? Trafikhänvisningarna i Täby Centrum är för övrigt så röriga att jag personligen undviker att åka dit överhuvud taget. All planering måste naturligtvis utgå från geografin. Då hänger Lidingö självklart naturligt ihop med Östermalm, Norra Djurgårdsstaden och Hjorthagen. Inte Täby, Vallentuna och Vaxholm eller andra norrortskommuner.

astrid myhrman 2017-05-24 17:48

Jag håller fullständigt med om att det var jättetokigt att lägga ner akuten här i Torsvik och flytta den till Täby!

Staffan Anderberg 2017-05-24 16:53

Har nyligen drabbats av detta idiotiska arrangemang med en närakut för Lidingöbor i Täby. Det var en fredag som jag fick vansinnigt ont i en tå. Tvingades efter kl. 17 kasta mig i bilen på väg ut mot Täby. Fastnade i fredagskön på väg ut och kom fram en timme för sent. Problemet avhjälptes emellertid omgående. Som gammal man kan man inte annat än bli arg över att dagens politiker kan medverka till något sådant. Ponera att Täbyborna skulle hänvisas till Lidingö i akuta lägen.

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google