Väder Lidingö

Lidingö fredag 7 maj 2021 v. 18

Senaste kommentaren - Se fler

Britt Elisabeth Broström 21 mar 13:23 om Åsa Regnér till FN

Debatt: Lidingö - småstad eller sovstad?

måndag 2 november 2015 00:30

Dialogmötet i stadshuset 20 oktober


Ska Lidingö vara en levande småstad med en känsla av gemenskap, självständighet och egen karaktär i förhållande till sin stora granne, eller ska vi acceptera att vi är en sovstad där allt kretsar kring vad som händer inne i Stockholm centrum? Detta var kärnan i en del frågor som ställdes på dialogmötet om centrumplanerna i stadshuset på tisdagskvällen den 20 oktober.

Från podiet framkom inte mycket nytt. Men vi fick klart för oss att det område som nu ska planeras innefattar själva butikscentrum med parkering samt Lejonvägens gestaltning. De delar som ligger på andra sidan stadshuset och Stockholmsvägen upp mot Torsvik väntar man med. Även om det vore önskvärt att ha bättre framförhållning när det gäller helheten är detta nog klokt med tanke på de oklarheter som finns när det gäller infrastrukturen.

I övrigt framkom att den främsta fråga som nu avhandlas bland våra politiker tycks vara om Lidingö får vara med i de kommande Sverigeförhandlingarna. Den stora frågan är T-bana eller inte? Med detta som motiv har man pausat upphandlingen av Lilla Lidingöbron. Varför? T-banan till Lidingö Centrum som resultat av dessa förhandlingar kan bli aktuell först kring 2035 enligt information på dialogmötet, kanske ännu senare?

Centrumplanerna ska realiseras nu och vi kan ju inte vänta med bron i 25 år

Även om Lidingö skulle ha framgång i sina förhandlingar och erbjuda tillräckligt med nya bostäder så är den eventuella framtida T-banan ett mycket osäkert kort. Avtal i sådana sammanhang kan mycket lätt brytas när nya omständigheter framkommer och mycket vatten kommer att ha flutit under Lidingöbroarna på dessa decennier. Även om "ingen vill till Ropsten" så kan vi tvingas att ha det som bytespunkt för årtionden framåt.


Lös problemet med infrastrukturen och gör Lidingö till en småstad nu. Det är för sent om 25 år

Nej, lös problemet nu, och skapa den självständiga småstad med en kommunikationsnod i centrum som många gärna vill se. Den första förutsättningen för detta är att Lidingöbanan dras via centrum och får hållplats både där och i Torsvik. De som bor på södra ön och åker spårvagn behöver inte vara oroliga för förlängd restid in till stan. Det handlar om 20 -30 sekunder när dragningen görs så gent och ekonomiskt som möjligt.

Det som händer om banan ligger kvar i skogen nere vid stranden är att ön struktureras upp efter de kommunikationslinjer som finns. Södra ön, där drygt hälften av befolkningen bor, grupperas efter spårvagnslinjen och Södra Kungsvägen. Norra ön efter Norra Kungsvägen och busslinjerna där. Dessa delar blir renodlade ”förorter” som samspelar med Stockholms centrum samt Värtans köpcentrum Valparaiso utan speciellt intresse av vad som händer på övriga delar av ön. Lidingö Centrum blir en angelägenhet endast för de som bor närmast omkring och det stora dragplåstret för övriga Lidingöbor är tills vidare Systembolaget.

Alternativet till den fragmenterade bilden av ön är att satsa på kommunikationerna och bygga den småstad som är fullt möjligt att skapa kring Centrum/Torsvik. Här finns plats att skapa ett attraktivt centrumområde som har nära till storstaden och samtidigt nära till fantastiska naturområden.

Vänta alltså inte på en osäker T-banestation utan satsa på det vi har. Den redan upprustade spårvägen måste dras om så att den går via centrum och Torsvik, och för att vara attraktiv och ekonomisk måste den gå i ytläge. Från Torsviks torg, ett spårvagnstorg, kan banan nå en ny bro som går i ett högt läge parallellt med bilbron och når T-banan i samma nivå som stationen vid Ropsten har idag. Omstigningen blir suveränt enkel i detta scenario. Därefter sänker sig spåret i en båge ner och går längs hamnen till Värtan och vidare till city. Denna variant klarar enkelt problemet med fri höjd för framtida sjöfart. Detta är den självklara lösning som vår kommun borde strida för. Cykelbanorna från både norra, södra och centrala ön samlas vid Torsvik och följer bron över. De oundvikliga nivåskillnaderna kommer kunna tas upp etappvis. Högt läge för bron vid Torsvik kan givetvis även kombineras med lågt läge vid Ropsten. Detta kräver dock speciell omsorg om gestaltningen på bron.

Alternativet till den höga bron är en låg bro, eventuellt med "puckel" för att klara sjöfarten. Detta är det som kommunen hittills har utrett och tänkt sig att upphandla. För att kunna kombinera detta med en spårvagn från Torsviks torg hävdar man, med stöd av några otydliga, översiktliga skisser, att det är fullt möjligt. I del av ansökningsdokumenten till Sverigeförhandlingen syns dessutom en spårvagnslinje med hållplats enbart i Centrum och inte i Torsvik. Detta vore naturligtvis en heltokig variant som det blir svårt att få med sig Torsviksborna på. Om det nu är så att låg bro och spårvagn genom Centrum/Torsvik är fullt möjligt att kombinera bör det naturligtvis visas på mer detaljerade utredningsskisser nu när planeringen av bron ändå är pausad.

Det är stor risk att drömmen om T-bana till ön kommer att förbli en fjärran hägring. Låt inte denna dröm om det bästa (dröm för en del) bli det godas fiende. Lös istället infrastrukturfrågan nu med de medel som finns till hands. En nyrustad spårväg som just invigts och en blivande ny bro som förbinder vårt centrum både med T- banan och med city. För att klargöra vilket broalternativ som blir bäst måste man nu så snabbt som möjligt göra den utredning som visar på det bästa och mest ekonomiska alternativet. I bägge varianterna ska det naturligtvis vara dubbelspår för att säkerställa att tillräcklig kapacitet finns för framtiden. Finansieringen av omdragningen kan till exempel ske genom stadsmiljöbidrag, som utbetalas på kort sikt, och bebyggelse på friställd mark vid Baggeby samt att givetvis både kommun och landsting bidrar.

Alternativ i Sverigeförhandlingen med T-bana och Lidingöbanan till Lidingö Centrum 2023

Det finns ett alternativ som skulle ge motsvarande positiva förutsättningar för utvecklingen av Lidingö. Om Sverigeförhandlingen resulterar i att T-banan dras till Lidingö Centrum och Lidingöbanan läggs om med hållplatser i Lidingö Centrum och Torsviks Torg utan koppling till Ropsten och Spårväg City. Lidingö Centrum blir då en renodlad trafiknod för all kollektivtrafik. Detta skulle innebära att Lilla Lidingöbron inte behöver byggas för spårtrafiken. Gång och cykeltrafiken kan läggas intill T-banebron. Detta förutsätter dock att Spårväg City inte byggs eller att tillhörande spårdepå byggs på Stockholmssidan och att spåren (T-banan och Lidingöbanan till Lidingö Centrum) byggs i närtid i samband med centrumutvecklingen för att stå klart ca 2023. Det innebär också att endast en ny bro behöver byggas för att lösa Lidingös kollektivtrafik på mycket lång sikt. Som bonus löses också frågan om fri höjd för sjöfarten. Det skulle också innebära att Norra Djurgårdsstaden kan utveckla Ropstenområdet oberoende av Lidingötrafiken.

Långsiktig planering av infrastruktur påverkar generationer
För en öbo är kommunikationen till fastlandet den klart viktigaste infrastrukturfrågan. Lidingö byggde en spårbro för snart 100 år sedan. Den nya ska stå i minst 100 år. Det går alltså åtminstone tre generationer mellan tillfällena att lösa denna fråga. Låt inte gräl om vems budget som ska belastas leda till fel beslut. Vi betalar ju skatt i alla instanser, så vi lär få stå för fiolerna hur vi än vänder oss. Betänk att detta är chansen för dagens politiker att göra något riktigt bra på lång sikt.

Robert Hellesen, Hans Lefvert

Dela Debatt: Lidingö - småstad eller sovstad?

Kommentarer

Joachim Hägg 2015-11-05 22:54

Varför inte göra Lidingö till "världens bästa sovstad"? De flesta tycker nog att vi hellre är en sovstad än att vara en expansiv småstad i Stockholms närhet. Låt oss vara stolta över det vi har och utveckla konceptet vidare.

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google