Väder Lidingö

Lidingö söndag 9 augusti 2020 v. 32

Senaste kommentaren - Se fler

Anna Pellnäs 20 jul 14:53 om "Slottet" på Storholmen kan komma att rivas

Debatt: Lidingöpolitiken sker i tysthet - om den sker

fredag 28 augusti 2015 00:01

Sedan valet för ett år sedan verkar den politiska aktiviteten på Lidingö ske i tysthet. Det verkar som om krafterna endast räckte att utse fyra kommunalråd. Den just nu mest angelägna frågan på ön verkar vara infartsparkeringen vid Ropsten, men ingenstans redovisas vad staden gjort för att lösa det problemet. Det skriver Staffan Anderberg, (M), f.d. kommunalråd på Lidingö i nedanstående debattinlägg.

Det har nu snart gått ett år sedan senaste kommunalvalet. Lidingö försågs då med inte mindre än fyra kommunalråd. Det märkliga är att man inte förnimmer att någon politik bedrivs sedan dess i vårt stadshus. Det pågick ju ett bombastiskt drama om de fem framtidsvyerna under ett år. Efter valet har allt uppenbarligen lagts på is, vilket nog är bra. Men livet (det politiska) måste ändå gå vidare. Man borde kunna förvänta sig att den politiska handlingskraft, som uppvisades, skulle räcka till inte bara att utse ett antal kommunalråd, utan också till att angelägen politik skulle bedrivas.

Det stora ärendet just nu är inte, hur många bostäder det skall bli i Torsvik, utan hur vi Lidingöbor skall ta oss till och från stan på ett rimligt sätt och till en vettig kostnad. Infartsparkeringen och trängselskatten är det politiskt mest akuta för närvarande. Det berör väldigt många av oss.

Ingenstans står att läsa om vad Lidingö stad har gjort för att lösa problemen. Många Lidingöbor är oerhört beroende av att kunna infartsparkera för att sedan ta tunnelbanan. De vill veta vilka ansträngningar staden gjort från politiskt håll.

Man får en känsla av att frågan avgörs av några tjänstemän helt utan politisk styrning. Stockholm är socialdemokratiskt styrt, Landstinget är alliansstyrt och Lidingö stad styrs av en märklig konstellation. Men alla i ledande position oavsett partifärg borde agera för medborgarnas bästa, som i detta fall skulle innebära en helt annan modell än den som nu är på väg. Det märkliga är den politiska kraftlöshet som uppvisas på alla håll. Genomförs det här beslutet blir domen mycket hård mot de politiker som inte har agerat på ett tillräckligt aktivt sätt.

Staffan Anderberg

Dela Debatt: Lidingöpolitiken sker i tysthet - om den sker

Kommentarer

Ida Drougge (M) 2015-10-06 23:04

Motionerat i riksdagen för ändrad trängselskatt:
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Trangselskatt_H302906/?text=true

Katarina Palmstierna, Ordförande Företagarna Lidingö 2015-09-01 11:18

Trängselskatten är en fråga av avgörande betydelse för alla som bor eller verkar på Lidingö! Det handlar bland annat om att vi ska betala trängselskatt för att hämta och lämna någon som reser med tunnelbanan, och där vi tydligt sett att Transportstyrelsen prioriterar stockholmarna. Det kan inte vara rimligt att vi ska betala för att få komma till tunnelbanan med bil. Det måste strida mot alla möjliga mänskliga rättigheter att låsa in oss på ön☺ och dessutom kommer allt fler företagare att ta bilen in till stan, då det kan klassas som tjänsteresa.

Vi borde alla, både näringsliv, privatpersoner och politiker tillsammans driva frågan om slopad trängselskatt för hämtning och lämning. Förslagsvis ett gemensamt samtal eller en demonstration för att få Transportstyrelsen att ändra plats på betalstationen eller annan lösning.

Det har det hänt mycket sedan beslutet om en ny bro togs i våras, och då särskilt i frågan om Ropsten. Vi ser nu mer tydligt att markägaren Stockholms Stads utbyggnadsplaner, prioriterar Stockholmsbornas intressen före våra.

Näringslivet på Lidingö har med förenande krafter har också signalerat till politikerna att vi vill ha ett omtag i frågan om Lilla Lidingöbron, för att inte få framtida inlåsningseffekter av såväl, sjötrafik, Lidingötågets anslutning till Centrum och City, dubbla spår och i ett längre perspektiv tunnelbana till ön. Den nya Lidingöbron ska finnas för oss i mer än 100 år.

Vi företagare vill
Katarina Palmstierna, Ordförande Företagarna på Lidingö

Ulrika Sandell 2015-08-31 23:15

Vad skrev Trafikverket i sitt första brev egentligen? Om de meddelade att de skulle flytta stationerna, känns det ju självklart att ringa upp och fråga "vart då?".
Vem var mottagaren av brevet, och varför kollade personen inte upp detta närmre?

Björn Tarras-Wahlberg 2015-08-29 19:24

CENTRUMPLANERNA FÖR LIDINGÖ. VAD VILL OPPOSITIONEN?

VÄLKOMMEN TILL EN DISKUSSION I LIDINGÖ STADSHUS TORSDAG 10 SEPT 18.00

Jag delar Staffan Andersbergs kritik mot osynliga politiker.

Detta har vi inom Rädda Lidingö också upplevt och oroats över inför kommande omfattande utbyggnad av Lidingö Centrum.

Därför inbjöd vi i juli majoritetens alla fyra kommunalråd samt övriga politiker till en diskussion om planerna för utbyggnaden av Centrum torsdagen 10 september kl 18.00 i Stadshuset.

Den 24 augusti tackade samtliga kommunalråd nej och samma dag tackade den nya Stadsbyggnadschefen Amanda Horwitz också nej.

Anna R. Kihlman hänvisar till att frågan är under behandling samt att ett öppet informationsmöte arrangeras under oktober månad i Stadens regi.

Och Amanda Horwitz välkomnar en mindre grupp från oss att träffa henne och ledande tjänstemän under september månad.

Eftersom vi redan förvarnat och inbjudit många Lidingöbor vill vi inte göra dessa besvikna. Vi välkomnar istället samtliga oppositionspartier att redovisa sina åsikter. Och mötet kommer därför att äga rum på utsatt dag i Stadshuset, 1 tr ned hos Kennys.

Centerpartiet företräds av nye gruppledaren Patrik Buddgård och Folkpartiet av Amelie Tarschys Ingre. Plus representanter från övriga oppositionspartier.

Vår tanke är inte att kritisera utan att resonera om lämpligheten av olika förslag. För att göra detta möjligt måste man mötas under ärendets utformning och inte efter att det är beslutat.

Och inte minst för att förhindra katastrofala förslag av det slag som offentliggjordes med de fem framtidsalternativen våren 2013.

Vi blickar nu framåt och välkomnar alla till mötet med oppositionspartierna torsdagen 10 september kl 18.00. Passa på att äta middag hos Kennys, gärna före eller efter mötet.

Björn Tarras-Wahlberg
Ordförande
Rädda Lidingö - Bevara Trädgårdsstaden
www.RäddaLidingö.nu

Staffan Anderberg 2015-08-28 20:42

Bra, Anna att du redogör för stadens åtgärder. Hela skeendet illustrerar dock det problem jag pekade på, nämligen den märkliga frånvaron av politik i Lidingö. Staden har förvisso skrivit brev till två departement och haft kontakter med Trafikverket. Adressaterna är uppenbarligen tjänstemän. Men vilken politiker är det som är ytterst ansvarig för beslutet att Lidingöborna i praktiken blir av med sin infartsparkering och dessutom att det skall kosta att hämta och lämna personer vid T-banestationen. Den politikern måste kunna identifieras. Om inte, så är hela ärendet något som tjänstemän har åstadkommit trots att det berör så många Lidingöbor. Lidingö stad tycks också ha hamnat i en stämning av att det är tjänstemän, myndigheter och formaliteter som på ett obönhörligt sätt avgör ärendet
Mitt inlägg var egentligen motiverat av det intryck man får som vanlig Lidingöbo av vad som hänt efter valet i Lidingö. Det många har klart för sig är att Lidingö nu har fyra kommunalråd, men de flesta undrar nog vad denna skara uträttar. Då är ärendet om infartsparkeringen och trängselskatten väldigt talande.
Anna, finns det något parti på Lidingö som gillar det här förslaget om skattportalernas placering? Om inte, så gå samman och sätt press på regeringen att besinna sig.

Allan Ekström 2015-08-28 17:51

Staffan Anderberg har på ett skickligt och övertygande sätt beskrivit den handlingsförlamning som tycks prägla Stadshuset för närvarande. Det ovanligt heta politiska klimat som rådde före valet om stadens storvulna planer på bebyggelse är som bortblåst. Utöver turerna kring det märkliga Söderåsärendet, om vilket Lidingösidan dramatiskt berättat för några månader sedan, gäller omdömet självfallet främst att vi skall tvingas att redan om någon vecka erlägga skatt för att med bil besöka tunnelbanestationen Ropsten för att lämna eller hämta passagerare - en helt onödig inskränkning i den fria rörligheten.

Stundtals har det från stadens sida hävdats, att ett tillgodoseende av Lidingöbornas nyssnämnda intresse skulle kräva ett positivt riksdagsbeslut om ändring i gällande ramverk och att man hade anledning att räkna med att så skulle ske utan dröjsmål. Att i sådant fall hindra ikraftträdandet av regeln om trängselskatt inom kort är självklart ogörligt – en lagstiftningsfråga tar säkert omkring ett år i nuvarande parlamentariska läge.

För en oinvigd förefaller kravet på riksdagsbeslut vara närmast naivt, att riksdagen skulle sammanträda för att gynna Lidingöborna i detta fall! Skatteportalen behöver ju endast flyttas en kortare sträcka, det är ju inte fråga om att tillåta skattefri passage för att köra till Stockholms inre del. Allt talar sålunda för att beslutet om den exakta placeringen är ett vanligt förvaltningsärende, för vilket förvaltningslagen gäller med dess olika procedurregler.

Består den nu uppsatta trängselskatteportalen kommer den säkert att upplevas som ett monument över Stadshusets kompetens och dådkraft.

Marianne Alin 2015-08-28 12:16

För min del tycker jag att det blivit klart bättre i kommunen de senaste 15 åren.
Inläggen här gör mig bekymrad. Jag vet inte hur ni herrar tror att en modern politisk koncern på 2500 personer ska styras?
Jag menar att det är viktigt för demokratin att det finns politiska ansvariga på de tunga politikområdena som skola och omsorg, annat vore märkligt. Ni kan inte mena allvar med er längtan tillbaka till det gamla folkhemmet. Det var länge sedan, om någonsin, Lidingö var en glesbefolkad sörgårdsidyll, där invånarna kunde gå in direkt i stadshuset att ta en fika med kommunalrådet.

Jag har den senaste tiden funderat mycket på hur vårt samhälle fungerar. En iakttagelse jag gjort är att många invånare, såväl på Lidingö som i Sverige som helhet, tycks förvänta sig att att någon annan ska fixa ditt eller datt. Alltid någon annan, aldrig en själv. Detta är en felsyn. Det är vi som utgör samhället. Och vill vi ha en ändring, så måste vi baske mig engagera oss, inte gnälla bakom skärmen. Jag läste nyligen en liten skylt där det stod "att klaga är som att sitta i en gungstol, du har något att göra men kommer ingenstans."

Samma syn finns vad gäller beskattning. Många tycks tro att det vi tjänar tillhör staten eller kommunen och vi medborgare får det som blir över i handen på löningsdagen. I stället borde perspektivet vara att allt vi tjänar tillhör oss och vi har i samhällskontraktetet sagt oss vara beredda, med hot om tvång och polismakt, att avstå en del (alltför stor) av vår lön till det som vi i demokratisk ordning beslutat.
Vad jag vill ha sagt är, att det är lätt att sitta bakom en dator och klaga på andra, medan man själv ligger i sängen och ser på TV eller surfar på iPaden. Denna utveckling är sorglig och beklagansvärd och på denna front har det blivit värre. Tack och lov utvecklas Lidingö till det bättre. Delvis tack vare våra politiker, men utvecklingen sker lyckligtvis på andra ställen också och kanske med större kraft. När Staffan talar om att politiken och politikerna är osynliga, så bygger det på hans egen selektiva syn, där allt som inte syns inte händer, tvärt emot familjen Wallenbergs gamla devis om att verka utan att synas. Jag för min uppskattar att politikerna inte är synliga jämt och ständigt. Mindre politik och mer av samhälle vore en bättre ordning. Jag förordar mer frihet, och inte större politikervälde, vilket Staffan sorgligt nog tycks drömma om.

Anna Rheyneuclaudes Kihlman 2015-08-28 11:45

Hej Staffan,
Frågan om infartsparkeringen och de trängselskatter som Riksdag och Regering fattat beslut om engagerar oss alla i stadshuset, tjänstemän som politiker av olika färg, och även många Lidingöbor!
Att den sk Lidingöregeln skulle försvinna har varit känt sedan beslutet om att Norra Länken skulle byggas. Beslutet då innebar att när Norra Länken stod färdig säkrades Lidingöbornas fria väg till riksvägnätet och då skulle Lidingöregeln, att kunna köra genom Stockholm city, tas bort. Trafikverket har signalerat att detta skulle ske 1/1-16. Det Trafikverket sent omsider delgav oss i staden var att de betalstationer som skulle sättas upp kring Ropsten även skulle komma att hindra Lidingöborna från att utan kostnad kunna infartsparkera vid Ropsten och inte heller hämta/lämna. Att detta skulle tas i bruk den 7/9-15 meddelades sent i våras.
Vi har framfört skarp kritik till Trafikverket och krävde att de skulle göra en utredning om alternativa placeringar för betalstationerna samt att skjuta upp beslutet till årsskiftet. Trafikverkets utredning visade att alternativa placeringar inte var acceptabla utifrån ett trafiksäkerhetshänseende. Dessutom ansåg de att Lidingöbornas förlust att parkera och hämta/lämna i Ropsten utan att betala trängselskatt inte stod i rimlig proportion till de olägenheter som belastar och kommer att belasta boende och arbetande inom trängselskattezonen i Norra Djurgårdsstaden.
Under sommaren har jag personligen haft kontakt med många Lidingöbor och bett dem att utöver våra protester och kritik från vårt håll, skriva till trafikverket.
Under sommaren har Trafikverket återkommit till staden med en mer positiv attityd, de förstår mer vår kritik och har förståelse för att detta beslut kommer att påverka Lidingöborna menligt.
Jag har tillsammans med stadsdirektör Anna Hadenius tillskrivit Finans- och Näringsdepartementet (8/7-15) för att få till stånd ett möte med dem för att diskutera hur vi skulle kunna lösa detta. Trafikverket har ställt sig positiva till att medverka vid ett sådant möte och tala för Lidingös del. Det går att läsa om detta på stadens hemsida. Utöver brev till både Trafikverket och departementen har vi vid flertalet tillfällen tydliggjort vår kritik och vad vi gör i media, som Lidingö tidning och Mitt i.
Vi i stadhuset, politiker som tjänstemän, gör allt vi kan för att ändra Riksdags-och Regeringsbeslut i detta ärende.
Vad gäller infartsparkeringen så är det ett ärende som har funnits länge. Det är ju Stockholms stad som äger marken, redan på din tid var det ju så, och det ställer till det för oss. Vi har inte rådighet över marken. Då Stockholm både under Alliansstyre som röd-grön-rosa styre avser att exploatera marken för bostadsbyggande så är det ett mycket svårt läge. Tekniska förvaltningen och nämnden arbetar febrilt med att hitta platser på Lidingö som kan fungera som infartsparkering, både permanenta som tillfälliga platser.
Detta och många fler frågor är på den politiska agendan varje vecka Staffan, det lovar jag dig.
Med vänlig hälsing
Anna Rheyneuclaudes Kihlman

Patrik A Edgren 2015-08-28 09:46

Väl skrivet. Att man inte skall få släppa av en bilpassagerare vid T-banan utan att betala trängselavgift är verkligen "hål i huvudet".
Det borde t o m Trafikverket fatta.

Anders Bergstedt 2015-08-28 09:14

Jag håller fullständigt med dej Staffan Anderberg. Handlingsförlamningen är näst intill total och man skjuter problemen framför sej. Du ser hur jag kämpat beträffande polisen och även där har man väntat med att reagera tills det i princip är för sent ! Jag skulle önska att du och andra kloka reagerar också på den biten.Fyra kommunalråd är två för mycket !

Anders Odéen 2015-08-28 09:01

Nu om någonsin gäller här på Lidingö: "Ju flera kockar – desto sämre soppa". Pinsamt låg nivå på våra politiker och ska något göras eller utföras så kallar man in konsulter vilket medför extra tid och stora kostnader... Mer närvaro och känsla för Lidingö och lidingöborna tack!

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google