Väder Lidingö

Lidingö lördag 25 maj 2019 v. 21

Senaste kommentaren - Se fler

G.U. Verbeek 4 maj 19:15 om Nära naturen på Millesgården i sommar

Debatt: Majoritetens nya stolpskott

torsdag 4 maj 2017 13:29

Liberalerna vill att Lidingö utvecklas till en hållbar stad där det är lätt för medborgarna att välja hållbara transporter. Därför vill man ha fler laddstolpar på ön, där merparten mycket väl kan vara privatfinansierade. Men den politiska majoritetens strategi, med Moderaterna i spetsen, är att säga nej till utveckling av Lidingö och ja till distansering från övriga Stockholmsregionen. Det skriver sju företrädare för Liberalerna Lidingö i nedanstående debattartikel.

El-laddstolpe vid ICA Larsberg. Liberalerna är öppna för att merparten av stolparna kan privatfinansieras. ArkivbildEl-laddstolpe vid ICA Larsberg. Liberalerna är öppna för att merparten av stolparna kan privatfinansieras. Arkivbild

Måndagen den 24 april talade liberalernas Göran Tegnér i kommunfullmäktige för behovet av en strategi för laddstolpar för elbilar. Men majoriteten sa nej.

Ännu en gång visar majoriteten, med Moderaterna i spetsen, att nej till utveckling av Lidingö och ja till distansering från övriga Stockholmsregionen, är majoritetens strategi. Annat är det i Stockholms stad där Moderaterna och Fortum redan 2008 sjösatte en stor utbyggnad av laddstolpar med målet Stockholm: elbilstad 2030. Därmed kunde Stockholm peka på hur långt fram man var i övergången till ett hållbart samhälle och vinna både medborgares, företagares och internationell respekt.

Lidingö har en offentlig laddstolpe i Centrum, och ett par kommersiella. Lidingös och Stockholms läns bilpark bestod år 2016 till knappt 4 % av laddbara bilar. Men andelen växer stadigt och prognoserna pekar mot minst 20 % år 2020 och minst 35 % år 2030.

Ett EU-direktiv anger en offentlig laddplats per tio elbilar. På Lidingö borde det därför finnas 67 laddplatser redan nu (och cirka 10 gånger så många år 2030). Vattenfall har i en debattartikel påpekat vikten av kommunala laddstolpar: http://www.dn.se/debatt/sa-kan-sverige-oka-antalet-elbilar-till-en-miljon-ar-2030/ . Det behövs en miljon elbilar för att nå målet om att minska koldioxidutsläppen med 70 % till år 2030. Punkt 7 lyder: ”Ställ krav på att kommuner upprättar laddplaner och sätter lokala mål för laddpunkter”. Punkt 8 lyder: ”Ändra byggreglerna till att förbereda för laddning vid ny- och ombyggnation”.

Den samhällsekonomiska kostnaden bara för koldioxidutsläpp från Lidingös alla bilar uppgick till 44 Mkr år 2016. Rent samhällsekonomiskt är det därför också av stort värde att skynda på introduktionen av elbilar och laddstolpar.

Majoritetens företrädare anser att folk ska ladda sina elbilar i bostaden på natten och på arbetsplatsen på dagen. Det fungerar säkert ofta. Men erfarenheten från Norge visar att hälften av alla elbilsanvändare laddar sina bilar på en offentlig laddstation 1-2 ggr per månad. De offentliga laddstolparna utgör således ett komplement till bostads- och arbetsplatsstolparna.

Det största hindret mot elbilar är ”Räckviddsångesten”. Den norske transportforskaren Bård Norheim på Urbanet, hävdar att: ”Laddstationer är den viktigaste åtgärden för att öka elbilsanvändningen”.

Vi liberaler anser att det behövs en samlad kommunal strategi för laddstolpar:
• Var, när och hur laddstolpar ska placeras kostnadseffektivt
• Hur markupplåtelse ska ske på allmän mark och hur detaljplaner ska utformas
• Hur kan man praktiskt kunna ta betalt för elen
• Hur lidingöbor ska kunna utnyttja företagsstolpar

Liberalerna vill att Lidingö utvecklas till en hållbar stad där det är lätt för medborgarna att välja hållbara transporter. Vi är självfallet öppna för att merparten av stolparna kan privatfinansieras.

Därför anser vi att Lidingö bör följa EU-direktivet angående införande och utveckling av laddstolpar.

Amelie Tarschys Ingre (L), oppositionsråd
Suzanne Liljegren (L), ledamot i kommunfullmäktige
Torsten Engevik (L), ledamot i kommunfullmäktige
Mattias Reinholdson (L), ledamot i kommunfullmäktige
Hedwig Kastenholm (L), ersättare i kommunfullmäktige
Göran Tegnér (L), ersättare i kommunfullmäktige
Jan-Erik Nowacki (L), energiexpert, KTH

Dela Debatt: Majoritetens nya stolpskott

Kommentarer

Philip Hallberg (MUF) 2017-05-07 16:34

Daniel, visst kalla det underhåll, men det är ju en satsning på det sättet att man har satsat på att få nya vagnar och att göra om banan med nya signalsystem, spår med mera

Daniel Lindgren 2017-05-06 14:55

Hej Philip Hallberg.
Hur kan man kalla att hålla liv i en över hundra år gammal spårväg för en satsning? Det kallas underhåll normalt sätt, men kanske inte på politikerspråk.

Philip Hallberg (MUF) 2017-05-05 17:23

Tycker det är ett bra förslag, men värt att nämna är att mycket av majoritetens miljösatsningar har gått på Lidingöbanan, så mycket pengar har även används gott.

Göran Tegnér 2017-05-04 22:22

Svar till Erik Bergqvist:
Jag har sett och läst Teknikens Världs artikel: "Ny elbil smutsigare än gammal bensinbil".

Den är tyvärr väldigt ensidig och vinklad- och därför helt felaktig.

Den forskare som åberopas i artikeln; Mike Berners-Lee, sägs vara ledande expert på koldioxidutsläpp och forskare vid Lancaster University; d.v.s. i Storbritannien. Där produceras cirka två tredjedelar av elektriciteten med hjälp av kol och gas (jan-aug 2016), medan elen i Sverige i stort sett produceras helt fossilfritt. Därför blir den engelska forskarens utsagor mer relevanta för England än för Sverige. Koldioxidutsläppen för en bil tillverkad i Sverige blir härmed betydligt lägre.

För det andra är den engelska forskarens jämförelser mellan energiåtgången för produktion och framdrift väldigt försåtlig; han jämför bara fem års framdrift med tillverkningen.

Den tekniska livslängden på en personbil varierar så klart med märke; kortast livslängd har en Kia med 9,2 år, medan Chevrolet, Mercedes och Volvo har en livslängd på 20 år (uppgifter från norsk Sentralbyrå).

Säg att medellivslängden är 15 år. Då rullar bilarna tre gånger så länge som den brittiske forskaren hävdar i Teknikens Värld-artikeln. Då faller hela rubriken som ett korthus.

Ulla Aspgren 2017-05-04 16:36

Det finns gott om villor på Lidingö. Förse taken med solceller och egna garaget med laddstation. Prakiskt för egen tankning som ett alternativ då politikerna inte verkar kunna genomföra detta!

Erik Bergqvist 2017-05-04 15:48

Det är en myt att elbilar är bättre för miljön. Förstår inte att politikerna har blivit så grundlurade.

Läs exempelvis gärna Teknikens Världs artikel: "Ny elbil smutsigare än gammal bensinbil" från 31/5-16.

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google