Väder Lidingö

Lidingö lördag 24 juni 2017 v. 25

Senaste kommentaren - Se fler

Patrik A Edgren 23 jun 21:34 om En epok går i graven. Idag kom LT:s sista nummer

Debatt: Vi säger nej till lyxrenovering

lördag 11 februari 2017 08:52

”Vi vill inte ha en lyxrenovering av stadshuset. Det borde gått att sänka investeringskostnaden men majoriteten valde att inte titta på fler alternativ än ett maxi-alternativ eller ett mini-alternativ där man bara gjorde minsta möjliga". Det skriver Centerpartiets gruppledare på Lidingö Patrik Buddgård denna debattartikel.

I måndags beslutade kommunstyrelsen att Lidingös stadshus ska renoveras till en kostnad av 317 miljoner kronor. Centerpartiet anser att inriktningen av renoveringen är felaktig, vi ville se flera alternativ undersökta för att kunna minska investeringskostnaden. Vi vill inte ha en lyxrenovering av stadshuset. Det borde gått att sänka investeringskostnaden men majoriteten valde att inte titta på fler alternativ än ett maxi-alternativ, eller ett mini-alternativ där man bara gjorde minsta möjliga. Vi menar att ett mellanalternativ kunde gett både lägre investeringskostnader och ett öppnare stadshus för lidingöborna, med kultur och restaurang.

Vi deltog inte i beslutet i kommunstyrelsen med hänvisning till vår reservation vid inriktningsbeslutet från november 2015. Våra synpunkter vid inriktningsbeslutet om att utreda andra alternativ har nonchalerats och därför ansåg vi inte att underlaget var tillräckligt. I underlaget fanns nämligen endast ett maxi-alternativ och ett mini-alternativ. Centerpartiet anser att det fanns betydligt fler möjliga lösningar och det är troligt att investeringskostnaden skulle kunnat sänkas i andra alternativ.

Med den höga investeringsnivån på 317 miljoner kronor för stadshusrenoveringen ökar de ekonomiska riskerna. Det finns dessutom inga redovisade budgetreserver vilket är olyckligt då det vid renovering av gamla hus är stor risk för dolda kostnader. Att ta denna ekonomiska risk är olyckligt i ett läge där staden står inför stora investeringsbehov framåt inom bland annat skola och omsorg. I underlaget saknas dessutom hur parkeringsfrågan ska lösas när parkeringsantalet minskas samtidigt som antalet hyresgäster i stadshuset ökas.

Dela Debatt: Vi säger nej till lyxrenovering

Kommentarer

Bo Widerström 2017-02-15 13:49

Företaget Codesign anger att man “i början av 2016 fått i uppdrag att renovera och bygga om Lidingö stadshus och ytan omfattar 17000 kvm". Hösten 2016 utökades uppdraget till att också omfatta flyttning av biblioteket till stadshuset

De som arbetar med detta mycket stora och komplicerade projekt är åtta mestadels unga arkitekter och en 27-årig projektledare från samma företag.

http://codesign.se/om-lidingo-stadshus-pagaende/

Det är högst rimligt att Lidingö stads ansvariga för stadshusrenoveringen redovisar följande för skattebetalarna på t.ex. Lidingösidan.

1. Vem har tagit fram/är ansvarig för att totala slutkostnaden för projektet blir 317 mkr? Bara att påstå att man kalkylerat med en säkerhet på en miljon när visar att de ansvariga är orutinerade optimister.

När en erfaren entreprenören börjar att riva i stadshuset och jämför de verkliga förhållande med hur arbetena beskrivits i förfrågningsunderlaget kommer med stor sannolikhet en `"slipad" entreprenör att finna mängder av motiv för att begära ersättningar för stora ändrings- och tilläggsarbeten samt därmed också merkostnader för tidsförlängning. Verkliga slutkostnaden kan mycket väl bli minst 30 % högre. Hur stor andel oförutsedda kostnader ingår i de 317 mkr?


2. Hur stora är samtliga Lidingös byggherrekostnader som t.ex konsultkostnader mm och ingår dessa i de 317 mkr?

3. När skall arbetena påbörjas och när skall den vara klar? När skall arbetena i Lidingö C påbörjas? Hur skall parkeringsfrågan i Lidingö C lösas under den samtidiga byggtiden?

4. Vad är totalkostnaden för att flytta det idag bra fungerande biblioteket till stadshuset? Hur stor är nuvarande hyreskostnaden och hur stor blir hyrorna i Stadshuset?
5

Anders Wennberg 2017-02-13 16:19

Marianne Alin, ett visst mått av ”populism” kanske ibland kan vara bra. Åtminstone om man med populism menar ”driva en politik som väljarna vill ha”.

Spårvägshallarna, snabbcykelbanan, enorma konsultkostnader för att rita på Torsviks / Centrum projektet, nedläggningen av Gångsätra, försäljningen av Kantarellen och nu Stadshusprojektet känns som motsatsen till populism, dvs man bedriver en politik med svag förankring bland väljarna – men jag är inte säker på att det är så mycket bättre…

Kanske är Stadshusrenoveringen en bra idé för man sparar pengar någon annan stans, men då vore det bra om man gav väljarna lite mer förklaring så att vi kan förstå kalkylen. Men att något så osexigt som ventilation, avlopp och effektivare lokalutnyttjande” skulle kosta SEK 317 M låter orimligt, det borde kunna göras billigare. Eller så planerar man göra mer vilket inte är speciellt bra förklarat…

Carl-Johan Schiller 2017-02-13 15:59

Hej Gustaf!

ja en av förändringarna i stadshuset är att vi kommer göra precis det du efterfrågar, öppna gången rakt igenom huset precis som det var förut.

Kostnaden ligger på drygt 300 mkr, inte 500 mkr. Det är också väldigt mycket pengar men inte en halv miljard.

Instämmer med dig om att huset ser fint ut på ytan (i vissa delar) men under ytskiktet är huset tyvärr slut.

Carl-Johan Schiller (KD)

Gustaf Larsson 2017-02-13 14:18

Ett hus för alla lidingöbor, säger Carl-Johan Schiller. Det kände jag att det var FÖRR, innan man gjorde om och stängde stadshuset för invånarna, för fem, kanske tio år sen, med spärrarna och vakter. Det var mer tillgängligt förut. Menar Schiller att det skulle bli mer öppet igen?
Sen begriper jag inte varför stadshuset ska behöva upprustas så till den milda grad. Tycker att det är fint där, och ändamålsenligt, som det är. Vad är det jag inte ser? En halv miljard är ofantligt mycket pengar.
Att flytta biblioteket tycker jag är rena vansinnet, så fint bibliotek vi har. En flytt är väl heller inte gratis, och stadshuset behöver väl sina lokaler till annat.
Om så framskridna planer på att läggande halv miljard på Stashuset funnits länge så borde det varit något man pratade om i förra valrörelsen, kan jag tycka. Vad säger ni andra?

Marianne Alin 2017-02-13 11:13

Den här artikeln andas populism och "fake news". Att använda ordet "lyx" ska få alla att tro att det är något extravagant, när det i själva verket är något så osexigt som ventilation och avlopp och effektivare lokalutnyttjande. På så sätt sänker Centerns trovärdighet ytterligare. Det visar att partiet inte är mogna att ta ansvar.
En pinsamhet i sammanhanget är att Centern inte verkar kunna se skillnad på driftskostnad och investering. Centerns så kallade "mellanalternativ" är inte billigare i drift, troligen dyrare, men det vill de inte berätta.

Carl-Johan Schiller 2017-02-13 08:52

Hej Anders, Martin och Henrik!
Nej frågan om stadshusrenoveringen minns inte jag heller som en enskild fråga som vi debatterade i valrörelsen. Inte heller huruvida staden skulle gå in och rädda Ekholmsnäsbacken, införa valfrihet inom daglig verksamhet, öka antalet platser för sommarjobb på Lidingö eller sänka egenavgiften till familjerådgivningen. Däremot diskuterade vi skötsel att stadens tillgångar, goda möjligheter för föreningslivet, en god social verksamhet och valfrihet. Alla frågor som beslutas under en mandagperiod är det inte stora debatter kring i valet. Trots allt har vi en representativ demokrati där vi väljer företrädare (bra eller dåliga) för att fatta beslut under de kommande fyra åren.

Det är ett stort problem (och ett misslyckande) om medborgare upplever att frågor "smygs" igenom. Jag har suttit i kommunfullmäktige sedan 2010 och frågan om stadshuset har dock diskuterats under många år.

Gällande vilka förvaltningar som inte sitter i stadshuset idag rör det framförallt Social- och Omsorgsförvaltningen som har en hel del lokaler på Stjärnvägen i Torsvik. Att stadshuset ligger centralt tycker jag har en viss poäng då det borde vara ett hus för alla Lidingöbor. Hit ska alla som bor i kommunen kunna ta sig enkelt för att delta i politiska sammanträden, träffa förtroendevalda eller tjänstemän, låna lokaler eller hämta information. Det finns många Lidingöbor, främst unga och äldre utan bil, som skulle ha mycket svårare att ta sig till stadshuset om det låg i Gångsätra. Stadshuset ligger inte i centrum för att det ska vara bekvämt för våra tjänstemän även om det såklart är en positiv bieffekt. Lidingö stad har svårt att rekrytera personal och ju mindre centralt läge stadshuset har desto svårare kommer det att bli.

Gällande biblioteket vill jag verkligen hålla med om att vårt nuvarande bibliotek är kanonfint. Dock är den lokalen inte stadens så genom en flytt till egna lokaler kan mer resurser gå till verksamhet istället för hyra. Vår ambition är att skapa ett nav för kulturen i stadshuset när vi samlar bibliotek, sessionssalen och konsthallen i receptionen på samma ställe.

Avslutningsvis vill jag hålla med er om att 300 mkr är väldigt mycket pengar och därför har inte det här varit ett lätt beslut. Olika aspekter och alternativ har diskuterats under lång tid. Jag känner mig trygg med att detta är rätt beslut att fatta.

Jag hoppas att jag har lyckats svara på era frågor.

Carl-Johan Schiller (KD)

Patrik Buddgård (C) 2017-02-13 08:04

Carl-Johan,
Vi har pekat på att ett mellanalternativ skulle varit möjlig i renoveringen av stadshuset vilket skulle innebära att man tar steg mot ett mer öppet kontorslandskap men genom att göra förändringar inom nuvarande lösning istället för att riva ut allt och göra om. Så som exempelvis gjorts på MSK.

Det fanns flera andra lösningar som man inte alls tittade på. I underlaget finns bara två alternativ. Jag och Centerpartiet krävde vid inriktningsbeslutet att staden skulle gå tillbaka och titta på även andra alternativ. Men det var inte majoriteten intresserad av eftersom man tyvärr redan bestämt sig för maxi-alternativet.

Henrik Åkermark 2017-02-12 12:27

Renoveringen av Stadshuset är säkert, eller högst troligt, behövlig och kanske nödvändig.
Däremot kan jag förstå de som liksom jag reagerar på de höga kostnaderna och de prioriteringar man gör i Stadshuset. Budgeten är visst ca 317 miljoner.
Ganska mycket pengar, eller hur?
Dessutom med ett möjligt överskridande på upp till ca 30-33 % som de som följt upp liknande projekt hävdar är vanligt, kan man förvänta sig en slutkostnad på 420 miljoner eller mer. Hoppas någon kan visa att det är fel.
Mycket pengar i vart fall, pengar som kanske kunde använts bättre om man valt ett alternativ till en lägre kostnad. Om inte, berätta varför.
Jag hävdar dessutom nu som tidigare att förvaltningen borde flyttat till Gångsätra skola istället och stadshusets utrymmen hyrts ut (och dessutom använts som kulturhus). I Gångsätra finns utrymmen som kunde anpassas. Dessutom är det i direkt anslutning till Lidingöbanan, busslinjer, Södra Kungsvägen osv.
Varför måste förvaltningen sitta mitt i Centrum? Kan någon vänligen förklara det för mig eftersom jag inte förstår det.
Beslutet, dåligt eller bra, är taget. Men tillräcklig informationen till oss som betalar kalaset, var har den funnits?
Bra Carl-Johan att du berättar om detaljer, men det är inte tillräckligt. Vi har t.ex. ett bra fungerande bibliotek, varför skall det flyttas?
Det är olyckligt om vi som betalar får en känsla av att man smyger med de höga kostnaderna och inte vill berätta tydligt och klart och innan beslut om syfte, överväganden, konsekvenser, alternativ, kostnader etc.

Martin Lydén 2017-02-12 10:25

Vilka förvaltningar flyttar från hyrd lokal till stadshuset?

Anders Wennberg 2017-02-12 09:33

Håller med, bättre att lägga pengarna på badhus eller lärarlöner, än lyxrenovering av Stadshuset. Eller varför inte skattesänkningar?

Det som förvånar mig mest med lyxrenoveringen, är hur lätt beslutet verkar ha varit att driva igenom. Trots att det inte var något vi väljare känner att vi sagt ja till, jag upplevde inte att det var en fråga som diskuterades i valet. Lite som spårvägshallarna och snabbcykelvägen, något som bara plötsligt dök upp och blev beslutat.

Är detta verkligen en fråga som drivits av partiernas gräsrötter, något som önskats av partimedlemmarna? Eller är det ännu ett exempel på tjänstemannastyre på Lidingö?

Carl-Johan Schiller 2017-02-12 07:53

Vad exakt är det som centern anser är lyx eller onödigt?

- minskad yta per anställd för administrationen?
- att alla förvaltningar flyttar in i stadshuset istället för att hyra dyra lokaler externt?
- att Lidingöborna får ett nytt modernt bibliotek?
- att vi skapar ett centrum för kultur i stadshuset?
- att vi renoverar avlopp och värme för första gången sedan 70-talet?
- att huset kommer klassas som miljöbyggnad silver?

Stadshuset är Lidingöbornas tillgång. Precis som alla som äger sin bostad privat krävs ett visst underhåll för att värdet ska behållas. Det gäller även stadshuset. Jag vill ta tillfället i akt och döda myten om att det handlar om en lyxrenovering. Frågor som denna kräver en seriösare debatt än den du för Patrik. Om du anser att det "borde" gått att sänka kostnaden berätta gärna hur. Tex vilken av punkterna ovan du vill stryka.

Carl-Johan Schiller (kd)

Kerstin Hamne 2017-02-11 15:42

Instämmer i "Nej till lyxrenovering"!

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google