Väder Lidingö

Lidingö lördag 25 maj 2019 v. 21

Senaste kommentaren - Se fler

G.U. Verbeek 4 maj 19:15 om Nära naturen på Millesgården i sommar

Debatt: Olyckor ökar med snabbcyklare på vägen

tisdag 2 maj 2017 16:52

Man gör allt för att försvåra och fördyra för bilisterna, samtidigt som man inskränker på deras utrymme in absurdum till förmån för snabbcyklare. Den stoppade snabbcykelbanan på Norra Kungsvägen var ett riktigt skräckexempel. Statistiken visar att de flesta olyckor inträffar då cyklister blir påkörda av bilister bakifrån. Därför har man under alla år strävat efter att separera cyklande till cykelbanor. Det skriver lidingöbon Anders Bergstedt i nedanstående debattartikel.

I regeringens nationella cykelstrategi, som föreslås gälla från kommande årsskifte, ska det vara tillåtet att för alla över 15 år att cykla på 50-vägar, även om det finns cykelbanor utmed vägen. I dag är det straffbart t.ex. på Elfviksvägen och på Norra Kungsvägen. Gå in och läs artikeln i DN :
http://www.dn.se/nyheter/sverige/tillatet-cykla-pa-50-vag-aven-med-cykelbana/

I t.ex. Källängsbacken kommer det alltså att bli tillåtet för snabbcyklande över 15 år, som inte vill hindras av vanliga cyklister på cykelbanan, att använda bilkörbanan och där köra i 70 km/tim där bilarna bara får köra 30 km/tim. Då passerar de ju också busshållplatsen med getingmidjan. Frågan är på vilken sida om busskuren de ska passera. I varje fall är det en oacceptabel trafikfälla då det också är många gående i anslutning till skolan och busshållplatsen.

Redan nu svänger snabbcyklarna ut till höger på Norra Kungsvägen och använder gångbanan mot bussfickan för att strunta i cykelbanan och fortsätta längs Norra Kungsvägen på den återställda vägrenen. Nu förstår alla att detta var konsultens avsikt med den alltför trånga bussfickan trots att det finns gott om mark som nu blir plantering.

Riksdagen står bakom regeringens cykelstrategi och liksom då det gäller omorganisationen av polisen har man inte förstått konsekvenserna av sina beslut. Trafiksituationen i storstäderna håller på att bli ohanterlig och det har aldrig sålts så många bilar som nu. Antalet cykelresor har minskat med en tredjedel sedan 1995. Därför gör man nu allt för att försvåra och fördyra för bilisterna, samtidigt som man inskränker på deras utrymme in absurdum till förmån för snabbcyklare. Den stoppade snabbcykelbanan på Norra Kungsvägen var ett riktigt skräckexempel.

Här på Norra Kungsvägen planerade Lidingö stad att anlägga en snabbcykelbana. Arkivbild från 13 oktober 2016.Här på Norra Kungsvägen planerade Lidingö stad att anlägga en snabbcykelbana. Arkivbild från 13 oktober 2016.

Att ge snabbcyklare tillgång till bilkörbanan går helt emot olycksstatistiken som visar att de flesta olyckorna där inträffar då cyklister blir påkörda av bilister bakifrån. Därför har man under alla år strävat efter att separera cyklande till cykelbanor. Att nu ändra på detta istället för att bredda och räta ut cykelbanor är totalt fel. Om man förlänger Zetterbergstunneln (som går under Norra Kungsvägen) norrut med någon meter kan man bredda cykelvägen längs Norra Kungsvägen och få samma effekt men bättre trafiksäkerhet!

Anders Bergstedt

Dela Debatt: Olyckor ökar med snabbcyklare på vägen

Kommentarer

Anders Bergstedt 2017-06-20 14:12

Det var nog ett svårt, men riktigt beslut av våra kommunalråd att svälja förtreten och stoppa snabbcykelbanan på Norra Kungsvägen.

DN skriver i dag att Stockholm har satsat hårt och nu visar sig de orimliga konsekvenserna. Det skulle kosta 17 miljoner med en ny cykelbana längs Pålsundet. Nu visar det sig att sträckan på 750 meter kommer att kosta 130 men kanske upp till 250 miljoner. Dessutom kommer den att skövla parken !

Felsatsningen på Lidingö kostade bara 4 miljoner och nu visar facit att det går att förbättra befintliga cykelvägar väsentligt med ganska små medel!

Christina Bondeson 2017-05-11 10:11

Att cykla har väl alltid låtit sunt, frisk luft runt öronen, miljövänligt etc.etc. Men idag har vi
`snabbcyklister ´ = älgar.
Tacksam för en liten `bump´ vid busshållplats `Sturevägen´, den i riktning mot L-Ö centrum. När man där kliver av bussen gäller det att hålla i hatten när `älgarna´ kommer i full fart nerför backen. Det har många gånger varit `closed call´.

citat:
Syftet med fartgupp är att få motorfordonstrafiken att sänka farten och därigenom minska riskerna för till exempel dem som korsar vägen till fots eller på cykel.

Anders Bergstedt 2017-05-11 07:47

I dag skriver DN att en klar majoritet av stockholmarna upplever irritation och otrygghet i trafiken. Cyklisterna är trafikens värstingar.53 procent anser att cyklister utmärker sig extra dåligt !

Mikael Olofsson 2017-05-05 09:58

Michael ten Siethoff: Min tolkning är att det sannolikt inte är ett problem på de vägar inne i city t ex där det ändå går så långsamt.

Däremot på Norra och Södra Kungsvägarna, Läroverksvägen etc kommer det att bli ett problem om folk börjar cykla på körbanan i större utsträckning.

Michael ten Siethoff 2017-05-05 09:30

Så här uppfattar jag flera insändare:
Cyklisterna är i vägen! Ta bort cyklisterna!
Det är märkligt och helt ologiskt att tro att färre cyklar i Stockholmstrafiken skulle ge mindre köer och snabbare biltransporter. Varje ny cyklist, som spar en bil i trafiken, underlättar framkomligheten för övriga bilister och minskar köerna i stan! Skulle alla nuvarande cyklister sluta cykla skulle motsatsen genast visa sig.
Detta enkla samband tycker jag alla borde kunna förstå!

Anders Bergstedt 2017-05-04 17:50

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/tva-cyklister-avlidna-efter-trafikolyckor

Det blev ett fasansfullt facit direkt. Utöver detta har flera cykelolyckor inträffat p.g.a. trängsel. Kraften måste nu sättas in på att separera cyklande från bilar !

Anders Bergstedt 2017-05-04 06:52

Naturligtvis måste cykling på allt sätt underlättas men det får inte ske på bekostnad av bilisternas framkomlighet och trafiksäkerheten. Jag föreslår att vi kommer med förslag hur kommunen kan förbättra det befintliga utan att det skall kosta så mycket. Jag börjar med mitt närområde:

1/ Bredda befintlig cykelbana längs Norra Kungsvägen med en meter överallt där det är möjligt utan stora ingrepp.

2/ Räta ut, höj upp och jämna till cykelbanan i alla korsningar så att man kan hålla en hög och jämn fart då det inte finns några hinder. Där måste ju bilisterna ändå nästan stanna innan de skall ut på Norra Kungsvägen.

3/ Dra ut Zetterbergstunneln några meter så att cykelvägen kan gå parallellt med Norra Kungsvägen och i samma nivå.

4/ Stäng av på påfarten för cyklande från Källängsvägen mot bussfickan på Norra Kungsvägen. Som det nu är byggt uppmanar kommunen till lagbrott. Använd marken och gör en ordentlig bussficka.

Lars H Ericsson, Lidingöpartiet 2017-05-03 22:05

När det gäller cyklister anser jag att det är totalt felaktigt att blanda fotgängare och s.k. snabbcyklister på samma eller dåligt åtskilda gång- och cykelbanor. Snabbcyklisterna hör inte hemma där människor går. Har själv blivit åsyna vittne i Stockholm till två allvarliga olyckor där "snabbcyklister" kört på fotgängare som kastats handlöst i gatan och förts iväg med ambulans. Detta är en viktig fråga när vi planerar nya Lilla Lidingöbron, där min uppfattning är att fotgängarna fått stå tillbaka alldeles för mycket jämfört med cyklister och mopedister som föreslås få fyra (!) egna körbanor, medan de som går får nöja sig med en enda ganska smala gångbana.

Ulrika Levihn 2017-05-03 21:35

Har de haft några remissinstanser i detta, t.ex. NTF, Trafikverket eller dylikt?
Vad säger de i så fall?
Har dessa instanser inte fått säga något så är det bedrövligt.

Vad tycker bilisterna? Hittills är det bara cyklister som kommenterat här att de ska visst vara på bilvägarna, tydligen med idrottsutövning.
Dock måste det i första hand vara en säkerhetsfråga.

Mikael Olofsson 2017-05-03 21:34

Timo Murberger: utveckla gärna "Med hänsyn till rondeller, trafikljus och andra naturliga avbrott är sannolikt snabbcyklistens snittfart högre än motoristens."

Hur skulle snabbcyklistens snittfart kunna vara högre på given vägsträcka när samma trafikregler (trafikljus, cirkulationsplatser etc) gäller båda trafikslagen? Racers brukar inte vara särskilt snabba från stillastående - inte de jag sett iaf.

Timo Murberger 2017-05-03 20:32

Det är tydligt att Anders Bergstedt inte gillar iden att snabba cyklister och bilister åker på samma körbana. Däremot inget om varför. Mer än att påkörningsolyckorna ökar och att cyklingen (ändå) minskar. Men båda påståendena är fel. Är själv omväxlande snabbcyklist och promenadcyklist. Det sistnämnda fungerar på nästan alla cykelbanor. Det är knixigt, trixigt och inte sällan mer eller mindre belamrat med hinder, grus, glas och all tänkbar mänskliig verksamhet. Men det fungerar. Snabb cykling däremot. Lika absurt som att hänvisa fotbollspelarna till någon åker på Ekholmsnäs. Hockeyspelandet till Kyrkviken, när den frusit. Eller golfare till någon lämplig park, bara se upp för pic-nicgästerna. Ni är med. Snabcykling är idrottsutövning. Som sker bäst på körbanan. Och när snabbcyklisternas marschfart ligger nära 40 strecket kan de ytterst sällan vara ett problem för någon motorist. Med hänsyn till rondeller, trafikljus och andra naturliga avbrott är sannolikt snabbcyklistens snittfart högre än motoristens. Om hen håller hastighetsgränserna. Vilket sällan sker, och det vet vi stämmer. För övrigt en liten saga som avslutning på saken. Och hopp om avspänd, skön samexistens på våra landsvägar, med eller utan motor ;) https://www.facebook.com/tankaromcyklingthoughtsoncycling/posts/1738304246383235:0

Mikael Olofsson 2017-05-03 11:00

Att regeringen inte förstår effekterna av sitt handlande - eller i många fall brist på handlande har vi nog redan förstått.

Det blir kanon när någon får för sig att cykla på Södra Kungsvägen mellan AGA och Högberga - istället för att hålla sig på cykelbanorna och gamla Södra Kungsvägen...

Hur mycket förbättrar det framkomligheten? Köande bilar - utöver de köer som redan är på sträckan. Lägre växlar = fler roterade varv för motorerna leder gissningsvis till mera utsläpp då luftmotståndet är försumbart i så låga hastigheter.

Jag är helt övertygad om att olyckorna mellan bilar och cyklar kommer att öka, men jag hoppas att jag har fel.

Ulrika Levihn 2017-05-03 10:01

Jag har kompisar i Västervik som får höra när de går på anställningsintervjuer i Linköping att arbetsgivaren inte tror på deras plan att pendla, eftersom 1 timme enkel resa till jobbet varje dag blir för påfrestande i längden.
Stockholmarna däremot är tydligen supermänniskor som inte ska ta skada av detta, dvs försvårandet för bilismen. Långt ifrån alla kan cykla till jobbet, barnfamiljer kan inte göra detta, äldre m.fl. Många vågar heller inte cykla på vintern.
I en tid när sjukskrivningarna ligger jättehögt (där stress och utbrändhet är den vanligaste diagnosen?) undrar man hur förslag som ytterligare försvårar för människor att få livspusslet att gå ihop, överhuvudtaget kan röstas igenom.
Det innebär dessutom att små barn får se ännu mindre av sina föräldrar, som istället sitter fast i bilköer, och barnen får dessutom ännu längre dagar på dagis.
Efter dagis väntar sen 12 år i EU´s sämsta skolor.
Vi förstör den generationen som växer upp nu, och vi tvingar allt fler vuxna människor in i sjukskrivning. Men så länge alla cyklar är det frid och fröjd.

Anders Wånell 2017-05-03 08:36

Jag skulle gissa att andelen så kallade snabbcyklister i statistiken över cyklister påkörda bakifrån är mycket låg. Så just statistiken tror jag är ett dåligt argument. Men självfallet är det säkrare om en cyklist håller 20 km/h på en GC-bana än att cykla i blandtrafik. Om cyklisten däremot håller 30 km/h är det säkrare att cyklisten befinner sig i blandtrafik.

De främsta argumenten handlar om framkomlighet och vems framkomlighet som ska prioriteras. En bilist tycker såklart att bilvägen är till för bilarna och i de fall när en cykel hindrar framfarten en stund så är detta ett hån mot bilvägens idé. En cyklist kan måhända ha en liten annan syn på det hela.

Utöver att den här inte helt lyckade debattartikeln hänvisar till statistik på ett slarvigt sätt så antyder den att en cyklist kan bete sig hur som helst utan att vara olaglig. Trafikfarligt beteende är brottsligt oavsett eventuella siffror som anger en hastighetsbegränsning.

För övrigt finns det inbyggda problem med cyklar och hastigheter. De kallas utförsbackar. Plötsligt blir alla cyklister snabbcyklister och plötsligt fungerar inte en GC-bana som den är tänkt. Förnuftiga cyklister bromsar helt enkelt in farten och anpassar den till förhållandena.

Idealet är separerade cykelvägar (utan gående). Det är i många lägen omotiverat dyrt, men om cykeltrafiken ska utvecklas är det helt nödvändigt.

Anders Bergstedt 2017-05-03 07:00

Kul med debatt om detta och jag hoppas att det blir en lösning för alla ! Jag förstod att cykelstatistiken från 1995 var någon generell statistik som inte gäller storstäderna. Förmodligen är det cykling på längre sträckor som minskat.

Jag gjorde efter publiceringen en test och åkte från Zetterbergsvägen och till Östermalmsgatan i går kl.17.30. Det var högtrafiktid men fungerade bra på Norra Kungsvägen ner mot gamla Lidingöbron. Där blev det orimligt trångt med gående och cyklande till och från hela Lidingö. Jag konstaterade att snabbcyklarna var fullständigt hänsynslösa och skulle fram snabbt- till varje pris !

Dom flesta har bara 10 kilometer till jobbet och om dom håller en snitthastighet på 30 km/tim så tar det alltså 20 minuter ! Det är överlägset alla andra trafikmedel. Varför då kämpa för några minuter istället för att njuta och ta hänsyn till andra ? Det gjorde vi andra och det är så trafikmiljön skall vara överallt !

Det fanns mycket i artikeln att ställa sig frågande till:"Om särskild försiktighet iakttas får cyklande som fyllt 15 år använda körbanan även om det finns en cykelbana under förutsättning att den högsta tillåtna hastigheten på körbanan inte är högre än 50 kilometer i timmen." Innebär det att vi kan förvänta oss en sänkning av hastigheten på Norra Kungsvägen från 60 till 50 ?

"Särskilda cykelgator skall införas. Högsta hastigheten är 30 km/tim. Motordrivna fordon skall anpassa hastigheten till cykeltrafiken."

Märk väl att det inte någonstans finns begränsning av cyklarnas hastigheter. Däremot skall bilisterna- som inte får köra lika fort- anpassa sig till cyklarna i allt ! Jag begriper inte logiken ! Gör du ?

Raymond Bergmark 2017-05-02 23:14

Kollade statistiken när det gäller cykelresor i Stockholm. Antalet cykelresor över innerstadssnittet har inte alls minskat sedan 1995, tvärtom har det trefaldigats sedan dess.

Källa: http://miljobarometern.stockholm.se/trafik/cykeltrafik/antal-cykelpassager/

Lösningen på Stockholms (och Lidingös) trafikproblem är ju knappast att skapa mer utrymme för bilar. De tar stor plats och rymmer få, även bortsett från att många av dem drivs av miljömässigt dåliga bränslen.

Snabbcykelbanan längs Norra Kungsvägen var ingen bra lösning tycker jag som cyklar där året runt sedan 17 år. En alldeles egen lösning, det blir sällan bra. Just tunnelmynningen är ett problem, sväng, backe och skymd sikt.

Peter nilsson 2017-05-02 22:27

Jag vill tacka Anders Bergstedt för att hetsa bilisterna mot oss som cyklar på vägen det finns plats för alla ta det lungt när ni kör förbi cyklisterna

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google