Väder Lidingö

Lidingö måndag 6 december 2021 v. 49

Senaste kommentaren - Se fler

Britt Elisabeth Broström 21 mar 13:23 om Åsa Regnér till FN

Debatt: Pausa upphandlingen av Lilla Lidingöbron

onsdag 23 september 2015 00:01

Lidingö stad borde pausa upphandlingen av Lilla Lidingöbron och skyndsamt utreda konsekvenser och kostnader av alternativ för Lidingöbanan med hög broanslutning mot Torsvik, jämfört med att från den låga bron dra spårvägen upp mot Torsviks Torg. Det skriver Hans Lefvert och Robert Hellesen i denna debattartikel.

Lidingö stad deltar nu i en process, Sverigeförhandlingen, som har som mål att förbättra kollektivtrafiken till Lidingö genom ny spårtrafik till Lidingö Centrum. Under tiden pågår upphandlingen av Lilla Lidingöbron med inbjudan av intresserade entreprenörer, som snart ska prioriteras inför nästa fas, då anbud att bygga bron ska lämnas.

Underlaget för upphandlingen är en låg bro, som starkt ifrågasatts i senaste samrådet för detaljplanen p.g.a. att den låga bron inte är framtidsinriktad för utveckling av kollektivtrafiken till Lidingö. Det är alltså uppenbart att brons utformning är starkt kopplad till kollektivtrafikens möjligheter att utvecklas.

Dessutom har Lidingö Stads ansökan hos Mark-och Miljödomstolen inte avgjorts. Det är sannolikt att den fria segelhöjden på den låga bron inte accepteras.

Trots att dessa för brons utformning avgörande beslut saknas, fortgår processen med upphandlingen av Lilla Lidingöbron. Varför är det så bråttom? Hopkoppling med Spårväg City, som är den avgörande tidpunkten för när bron ska stå klar, har skjutits fram till tidigast 2023.

Lidingö stad borde pausa upphandlingen av Lilla Lidingöbron och skyndsamt utreda konsekvenser och kostnader av alternativ för Lidingöbanan med hög broanslutning mot Torsvik, jämfört med att från den låga bron dra spårvägen upp mot Torsviks Torg. När/om Sverigeförhandlingen påbörjas måste Lidingö Stad ha alla fakta på plats.


Hans Lefvert, Robert Hellesen

Dela Debatt: Pausa upphandlingen av Lilla Lidingöbron

Kommentarer

Katarina Palmstierna, samordningsansvarig för Lidingö Näringsliv 2015-09-23 19:52

De nya planerna för Ropsten plus Svergieförhandlingarna gör ett omtag av brofrågan högst relevant och vi välkomnar detta beslut och stödjer det helhjärtat.

Carl-Johan Schiller 2015-09-23 10:41

Hej Hans, Robert och andra intresserade!
Just nu arbetar Lidingö stad på ett inledande plan tillsammans med Sverigeförhandlingen för att se om en omdragen Lidingöbana via centrum eller en förlängd tunnelbana till Lidingö kan vara intressant och ge positiva nyttor för Lidingös invånare. Då vi fortfarande är tidigt i processen, och inga förhandlingar har påbörjats ännu, vet vi väldigt lite.

Lidingös kollektivtrafikförbindelse till Stockholm är en extremt viktig fråga och vilka beslut som tas kommer att påverka Lidingös invånare under lång tid. Om det skulle bli aktuellt med någon av de satsningar på spårbunden trafik som vi nämner ovan kommer det givetvis att beröra flera andra projekt som staden arbetar med. Bron är givetvis en sådan fråga. Vi kommer därför att skjuta på beslutet om bron tills årsskiftet då vi vet mer om Sverigeförhandlingen och dess påverkan på Lidingö.

Anna Rheyneuclaudes Kihlman, Kommunalråd (M)
Birgitta Sköld, Kommunalråd (LP)
Carl-Johan Schiller, Kommunalråd (KD)
Hans Barje, Kommunalråd (M)

Henry Duhs 2015-09-23 07:57

Instämmer tillfullo.

Ryck i handbromsen omgående och avvakta vidare upphandling.

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google