Väder Lidingö

Lidingö torsdag 22 juni 2017 v. 25

Senaste kommentaren - Se fler

Helena Råberg 22 jun 14:51 om Två lägenheter planeras i Villa Karlshäll

Debatt: Påverkas Lidingö Centrum av e-handeln?

onsdag 14 juni 2017 15:43

En färsk rapport slår fast att e-handeln framöver ökar kraftigt i Sverige och att många av landets köpcentra kan slås ut de närmsta tio åren. I rapporten från Handelns ekonomiska råd menar man att e-handeln inom 10 år kommer stå för 30% av sällanköpshandeln. På ännu längre sikt kan en majoritet av all detaljhandel ske över nätet. Därför behövs en debatt om lämpligheten i att bygga ut Lidingö Centrum. Det skriver lidingöbon Johan Mähler i nedanstående debattartikel.

Handelns ekonomiska råd kom i dagarna ut med en färsk rapport där de slår fast att e-handeln kommer att öka kraftigt framöver i Sverige. Man menar i rapporten att e-handeln kan komma att slå ut många av landets köpcentrum de närmsta tio åren. Frågan man måste ställa sig mot bakgrund av detta är hur en sådan utveckling kan komma att slå mot lämpligheten i att bygga ut Lidingö Centrum? Riskerar vi med en utbyggnad att få ett ännu större men mer öde (och mer döende) Lidingö Centrum i framtiden?

Vi har hört Centrumföreningen trumma ut sitt budskap om att en utbyggnad av såväl Lidingö Centrums affärslokaler samt en kraftig ökning av Lidingös befolkningsmängd är nödvändig för att de skall överleva. Jag har tidigare belyst min åsikt att vi har en utbudsproblematik snarare än en affärslokalproblematik i Lidingö Centrum idag. När handlarna i Lidingö Centrum målar upp sin bild av att de riskerar att dö så menar jag att det i första hand beror på att utbudet där i sådana fall helt enkelt inte är tillräckligt intressant eller attraktivt för att locka lidingöborna dit. Jag har svårt att se logiken i att det skulle vara något fel på de befintliga affärslokalerna. Det finns ju lysande exempel på aktörer i Lidingö Centrum idag som med nytt fräscht utbud i mycket högre grad än sina föregångare lyckas attrahera och locka lidingöborna till sig. Att bygga nya affärsytor innan man fortsatt åtgärda problemet med utbudet anser jag därför vore konstgjord andning. För att inte tala om vilken konstgjord andning det skulle vara att kraftigt öka Lidingös befolkningsmängd delvis i syfte att få handlarna i centrum att överleva.

Vi har hört både lobbyister och politiker referera till undersökningar som sägs visa att lidingöborna efterfrågar ett Åhléns eller Clas Ohlson i Lidingö Centrum. Jag är skeptisk till att lidingöborna kommer strömma till Lidingö Centrum med anledning av sådana etableringar. Efter att ha läst rapporten från Handelns ekonomiska råd är jag ännu mer skeptisk. Den handel som rapporten menar kommer slås ut av e-handeln, är nämligen sällanköpshandeln vilket såväl Åhléns som Clas Ohlson representerar. I rapporten från Handelns ekonomiska råd menar man att e-handeln inom 10 år kommer stå för 30% av sällanköpshandeln. På ännu längre sikt spår man att en majoritet av all detaljhandel kommer ske över nätet.

Jag påstår inte att jag har alla svar eller besitter förmågan att spå in i framtiden. Men jag efterlyser en debatt om e- handlens påverkan på lämpligheten i att bygga ut Lidingö Centrum.

PS: Glöm inte att senast den 22 juni lämna dina synpunkter på förslaget till detaljplan här:
http://lidingo.se/toppmeny/byggabomiljo/planerochutveckling/pagaendedetaljplaner/lidingocentrum.4.11ba338a14 de459fa768c3e.html.html

Dela Debatt: Påverkas Lidingö Centrum av e-handeln?

Kommentarer

Birgitta Olsen 2017-06-18 15:00

Ta hand om kunderna som vill handla på ön innan man säger att det behövs fler invånare. Thernlunds luktsatte hela sin butik så alla parfymöverkänsliga blev portade o kläderna stank av butikslukten. Butik Grön har massvis med fina saker. Men igen så är luktljusköparna viktigare än parfymöverkänsliga o astmatiker.

Roland Rothman 2017-06-16 20:43

Bästa Pia

Du fortsätter med dina fantasier, jag har aldrig krävt att man skall kunna gå inomhus mellan butiker, som vanligt försöker ni med friserade fakta.
Jag är för en stadskärna med butiker som nås från gatuplan.
En trivsam miljö att mötas i.
Inget annat. Jag ogillar att du försöker manipulera genom osanningar.
Som representant för ett parti i majoritet är det under din värdighet.
På näringslivsfrukosten idag var en klar majoritet för en utveckling, synd att du inte var där och lyssnade på Lidingöbor.

Pia Wieck (LP) 2017-06-16 13:41

Jag delar samma oro som Johan Mähler med flera. Förutom att läsa rapporter om trender kan jag studera mitt eget beteende som utvecklas i rasande fart. Från att för några år sedan handla en del på nätet, handlar jag idag 80% av mina sällanvaror på nätet. Mina barn handlar ännu mer på nätet, även mat. Vilka butiker kan då överleva? Hur skapar vi ett centrum som kan överleva även 20-30 år fram i tiden och längre än så? Hur tänker vi långsiktigt?

Jag tror inte vi gör det genom att skapa ett bostadsliknande område med innergårdar på Coop-parkeringen och en stor yta i bottenplan. Mysighetsgrad = noll. Men vi gör det genom att skapa torgytor, möjligheter till café- och restaurangverksamhet, service och kanske en saluhall eller en marknad för närproducerade varor. Vi gör det genom att skapa soliga ljusa utomhusytor, inte mörka smala korridorer. Trender visar att det är mer av sådant som de flesta efterfrågar. Precis som Ulrika Levihn skriver, finns det butiker som ändå kan konkurrera med näthandeln. De som erbjuder personlig service, bra rådgivning och som kan erbjuda de där lilla extra. Butik Grön, SaraCecilia, Tehuset Java bara för att nämna några.

Något som jag tror att jag med flera frågar sig när det gäller dagens centrum med omnejd är varför det finns 3 Miyabi, 2 Thernlunds, 2 Synsam, 2 Byus? Om det är något som Lidingöborna efterfrågar är det väl variation på utbud. Hur säkerställer vi att de nya handelsytorna inte bara fylls med kopior på det vi redan har? Eller kedjor med varor av sådant vi redan idag beställer på nätet?

Förslaget innehåller ingen galleria säger Roland Rothman. Alla butiker ska kunna nås utifrån. Kan du också visa var man kan läsa i förslaget att man absolut inte kommer att kunna gå från en butik till en annan från insidan? Är det inte så att du med flera, under åratal beklagat sig över att handeln går ner så fort vädret är dåligt och att du därför lobbat för att det ska finnas möjlighet att gå från butik till butik utan att behöva gå ut.

Anders Wennberg 2017-06-16 11:55

Roland,

Lidingöpartiet ingår i majoriteten som ju har tagit fram planen, därför känns det rimligt att lyssna på vad de säger om planen. Byggnaden ser ut att få ca: 3 500 m2 i bottenplanet, det borde väll rymma åtminstone en liten inomhusgalleria? Men själv vet jag inte mer än det som står i texten, har du mer insikt än så?

Men om inte Lidingöpartiet vet vad man tänker sig att bygga, så tror jag tyvärr att vi har ett mycket större problem än detaljerna i planen. Vem driver egentligen detta om det inte är politikerna i majoriteten? Tjänstemännen, Vencom, handlarna eller någon annan? Berättar inte kommunalråd och ledande tjänstemän vad som planeras för sina kollegor i majoriteten? I sådant fall lider projektet av ett stort demokratiskt underskott, ett vilket vore ett mycket större problem.

Eller har Lidingöpartiet gått ut med felaktig information för att missleda? Eller är det ett symptom på att hela debatten bara handlar om bygga mer vs bygga mindre och inte om att göra något bra?

Angående trapporna och innergårdarna, så måste jag hålla med om Lidingö Partiets slutats. Enligt skiss på sidan 32 så snackar vi om 8 meter höga trappor i två steg. Jag tror nog att det främst blir det boende som kommer att orka gå upp för dessa trappor för att besöka ”trändgårdscaféet”, och det tror jag nog att innerst inne själv håller med om.

Roland Rothman 2017-06-15 22:28

Hej Johan

Som ordförande i centrumföreningen för jag handlarnas talan och vårt önskemål har aldrig varit ngn galleria, med anledning av Lidingöpartiets skrivelser så kollade jag med tjänstemän och fastighetsägare, svårare var det inte.
Du kan säkert ringa till Vencom och ställa frågan du med.
Att utveckla en attraktiv stadskärna ligger absolut i mitt intresse.
Jag stöder och verkar för en stark lokal handel. Man skall om man så önskar kunna bo, verka och leva på Lidingö med en lokal handel och service. Inget motsatsförhållande i det.
Inga dolda agendor, inget arvode från fastighetsägare bara en tro på det lokala alternativet.

Johan Appelberg 2017-06-15 19:51

Roland Rothman

Du irriterar dig över att Anders Wennberg hänvisar till Lidingöpartiets friserade sanningar.
”1. Det är inte aktuellt med någon galleria. Alla butiker kommer ha entré från gatuplan vet ej vad Lidingöpartiet fått detta ifrån.
2. Ytan mellan husen är i högsta grad tillgänglig för allmänheten, man talade till och ned om att anlägga ett trädgårdskafé där sen. Nya trappan kan bli ett ställe att sitta, dessutom är trappor bra för scenliknade behov. Varför Lidingöpartiet hävdar motsatsen vet jag inte, om det inte endast är för att genom skrämsel få folk negativa.”

Det som är ute på samråd och som Lidingöborna kan yttra sig över är huvudsakligen en plankarta och en planbeskrivning. Plankartan säger inget om det du tar upp. Men planbeskrivningen gör det. Det finns inget i planbeskrivningen som säger att alla butiker ska ha entré från gatuplanet. Heller inget som talar om en galleria. Däremot sägs (s. 30) att ”Lokaler för handel och service sträcker sig över hela kvarteret….”. Om ytan mellan husen sägs (s. 30f) ”Bostäderna nås via trapphus upp till gården där entréerna till bostäderna är. /-----/ … medan bostäderna formar två kvarter med bostadsgård belägen ovanpå lokalerna. /----/Bjälklag mellan lokaler och bostadsgård ska dimensionernas så att gårdarna kan göras gröna med planteringar och träd.”

Planbeskrivningen kan inte förstås på annat sätt än att gårdarna är avsedda för bostäderna. Detta innebär givetvis inte att allmänheten är förbjuden att beträda gårdarna. Men gårdarna är inte primärt avsedda för allmänheten utan för de boende. I planbeskrivningen finns inte ett ord om något trädgårdscafé.

Man frågar sig vad du har fått dina uppgifter från? Du tycks ha veta saker som varken vi vanliga Lidingöbor eller politikerna känner till. Har Vencom utarbetat planbeskrivningen tillsammans med näringslivet och därefter sammanfattat detta i planbeskrivningen? Det vore kanske på sin plats att näringslivet förklarade sin roll i utarbetandet av samrådsförslaget.

Roland Rothman 2017-06-15 16:44

Anders, du har en del bra idéer som ja verkligen delar.
Men en sak irriterar mig att du hänvisar till Lidingöpartiets friserade sanningar.
1. Det är inte aktuellt med någon galleria. Alla butiker kommer ha entré från gatuplan vet ej vad Lidingöpartiet fått detta ifrån.
2. Ytan mellan husen är i högsta grad tillgängligt för allmänheten, man talade till och ned om att anlägga ett trädgårdskafé där sen. Nya trappan kan bli ett ställe att sitta, dessutom är trappor bra för scenliknade behov. Varför Lidingöpartiet hävdar motsatsen vet jag inte, om det inte endast är för att genom skrämsel få folk negativa.

Jag delar din uppfattning om att skriva in om samrådet, men gör det då med rätt fakta, annars faller det platt.

Allt gott

Johan Mähler 2017-06-15 12:00

Roland, om vi överför rapportens slutsatser på Lidingö Centrum (om det låter sig göras lämnar jag osagt) så skulle det betyda att omsättningen för i princip hela centrum skulle minska med 30-50 % lagom tills när nya Lidingö Centrum är färdigbyggt. Det väcker ju tråkiga men relevanta frågeställningar. Hur många av dagens handlare skulle överleva det? Och behöver vi då nya stora köpcenterliknande lokaler? Vad är risken för att de inte fylls upp av attraktiva affärsidkare och att vi istället hamnar i något som upplevs som ett öde Lidingö Centrum?

Anders Wennberg 2017-06-14 22:38

Roland har säkert rätt att det finns prognoser om att handeln skall öka 30% de kommande tio åren. Men jag gissar att det är nominellt, och att i volym är tillväxten bara hälften (resten är inflation). Troligtvis tar näthandeln mer eller mindre hela denna volymtillväxt (kanske mer än hela), även om omni channel gör att en del av det som beställs på nätet kan lämnas ut i butik. Traditionella butiker får ingen eller negativ volymtillväxt.

Jag träffade Nobia idag som stolt berättade om sin nya Omni channel butik i en mindre norsk ort. Denna butik är inte ens en tredjedel av en vanlig butik till ytan, men istället finns interaktiva verktyg som visar kunden hur köket kan se ut som klart, och som kunden kan använda i lugn och ro hemma för att rita sitt kök. Med omni channel behövs alltså troligtvis färre m2 för att driva försäljning.

Andra trender är hållbart och närodlat. Retail har det tufft just nu trots högkonjunktur och det kan vara en pga att "slit och släng" kulturen tynar bort. Ytterligare trend är att upplevelser och resor tar andel av folks plånböcker på bekostnad av att "köpa prylar", Skistar växer snabbare än Retail.

Vad borde Lidingö Centrum göra för att klara sig? Troligtvis inte bygga en inomhusgalleria med en massa butiker. Snarare bygga ett mysigt centrum med öppna ytor som torg, små caféer och ställen att mötas och umgås. Kanske några specialaffärer eller en liten saluhall. Prioritet ett måste vara att göra det trevligt, inte att maximera antalet bostäder eller butiksytan.

Det förslag som nu gått ut på samråd är tyvärr motsatsen, man bygger ett jättestort hus på nuvarande Centrumparkeringen med innergårdar en trappa upp som inte är till för allmänheten utan för de boende i de nya lägenheterna. I gatuplanet blir det en inomhusgalleria. Roland, var blir det lilla nya torget med utomhuscaféerna i solskenet? Är detta ritat för att bli så trevligt som möjligt för Lidingöborna, eller för att maximera antal lägenheter och butiksyta givet vissa uppsatta kriterier (som tex. max 5 våningar)?

Alla bör skriva in sina synpunkter till samrådet!

Ulrika Levihn 2017-06-14 21:53

Jag vet att även andra med marknadsföringsbakgrund påpekat samma sak, har Lidingö centrum inte missförstått sitt varumärke och sin styrka lite? Att det finns intressanta butiker med personlig service och inte bara kedjor, samt kvalitet, är det jag värdesätter. Exempel: Butik Grön. Annars köper jag på nätet, men just det småskaliga, personliga är ett komplement. Blir Lidingö centrum ett "mall" så är det inget för mig längre. Dessutom finns det massor av dessa redan, varav ett som kommer bli betydligt större än detta "nya" Lidingö centrum ska ligga på andra sidan bron.

Staffan Anderberg 2017-06-14 20:54

Johan Mähler är inne på rätt spår. Hela centrumdebatten tycks ju vara styrd av Lidingö stads tjänstemän under starkt inflytande av ”Lidingö näringsliv”. Självfallet behöver vi ett näringsliv på Lidingö, men ett näringsliv är inte ekvivalent med Lidingös handlare. Näringslivet utgörs ju av olika arbetsplatser, som uträttar betydligt mer än att sälja produkter till Lidingöborna.
En av de stora fördelarna med Lidingö är ju närheten till huvudstaden. Det är en av anledningarna till att Lidingö är så attraktivt. Även med ett uselt utbud av butiker skulle Lidingö dra till sig många som vill bo i anslutning till huvudstaden. Men det är ju klart att de som bor här, gärna vill ha tillgång till närservice även om det nog är Stockholms utbud av arbetsmarknad, affärer, nöjen och kultur som är den stora lockelsen.
Näthandeln kommer starkt och kullkastar många etablerade sanningar om butiksutbudet. Det finns därför anledning att ta det lite lugnt och se framåt med lite försiktighet. En populär företeelse är till exempel Mathem.se, som levererar matprodukter efter beställning på nätet. Allt fler utnyttjar detta och slipper ta sig till de trista stora livsmedelshallarna med sina erbarmliga kundvagnar.
Att yttra sig över det utskickade samrådsförslaget till nya centrum är som redan sagts helt meningslöst. Det finns ju flera olika förslag: det utskickade tjänstemannaförslaget, det modifierade förslaget av M, KD och LP (dvs majoriteten) och det av representanter för LP ändrade förslaget. Det är därför obegripligt hur inkomna synpunkter skall kunna vägas samman.
Ett levande näringsliv på Lidingö är ytterst angeläget. Hur det skall åstadkommas är dock komplicerat och inte alls så enkelt som att smälla upp ett antal butiksbyggnader och p-garage.

Patrik A Edgren 2017-06-14 18:23

Vet våra Centrumhandlare var deras Lidingökunder bor? Av egen erfarenhet vet jag att om man jobbar på andra sidan bron så är det bekvämt att handla på lunchen eller efter jobbet. Men på hemvägen till t ex södra ön känns det inte så smidigt att stanna i Centrum för att handla. Däremot kan säkert många matkunder med bil stanna hos Kvantum eller Willys. Därtill kommer givetvis lördagar och i viss mån söndagar. Men det känns tveksamt att planera ett butikscentrum främst för helghandeln och för alla (hur många?)som jobbar på ön eller är pensionärer. Jag känner därför en viss oro över att det planeras in för många nya specialaffärer i Centrum. Ett annat scenario är givetvis att Centrumbutikerna kan profilera sig med mycket konkurrenskraftig kvalitet, sortiment och service så att de lockar kunder från vår grannkommun.

Roland Rothman 2017-06-14 16:21

Johan

Jag tror som du på en ökad e-handel, men handeln kommer anpassa sig. Därav är det bra att nya delen av centrum byggs för flexibla lokaler.
Handeln har om 10 år ökat ca 30% så det finns en större kaka att fördela. Utöver detta så är trenden att rena e-Handels företag nu öppnar showroom samt att det handeln kommer bestå av så kallade omnikanaler, vilket redan har startat.
Beställ var du vill hämta var du vill och betala på det sätt som passar dig, på nätet, i butiken eller kanske rena utlämningsställen.

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google