Väder Lidingö

Lidingö torsdag 22 augusti 2019 v. 34

Senaste kommentaren - Se fler

Jacob Truedson Demitz 11 jul 21:05 om Marianne Bernadottes modekreationer visas. Kronprinsessan invigde

Debatt: Rädda kulturella bostadskvarter

tisdag 7 februari 2017 11:08

´"På senare år har villor fått lämna plats för fula ´bygglådor´ som mera liknar institutioner. Det har väl varit acceptabelt i nybyggnadskvarter men i områden med 100-åriga kulturellt värdefulla hus har det blivit närmast en skändning. Det som finns kvar av villakulturen måste vårdas och bevaras". Det skriver lidingöbon Anders Bergstedt i nedanstående debattartikel.

Då jag kom till Lidingö 1965 var det en vacker oas bara ett stenkast från huvudstadens larm. Det mesta var villabebyggelse med många kulturellt värdefulla och vackra hus. Så var det även på t.ex. Canadastigen och Åkervägen med radhusbebyggelse. I många år var man väldigt restriktiva med att ge byggnadstillstånd för byggen som avviker från omgivande fastigheter och miljö. Jag upplevde att trendbrottet började med Irans ambassad i Yttringe, där man trots förbud fortsatte att bygga på sätt som ej överensstämde med bygglovet. Det blev en juridisk karusell i många år och den är fortfarande olöst. Detta verkade öppna vägen för en liknande karusell vid Söderås.

På senare år har villor fått lämna plats för fula ”bygglådor” som mera liknar institutioner. Det har väl varit acceptabelt i nybyggnadskvarter men i områden med 100-åriga kulturellt värdefulla hus har det blivit närmast en skändning. Så är fallet på Västerkroken, bakom Torsvikssvängen där två stora, vackra och välvårdade hus från början av 1900-talet fått två moderna kolosser i extremt modern stil till grannar. Trots överklaganden har byggnadstillstånd beviljats för många år sedan och nu är husen i stort sett klara.

Utvecklingen mot allt fler ”bygglådor” förskräcker och i Bromma reagerade villaägarna då två villor på Alviksvägen 128-130 köpts upp av en byggmästare som ville uppföra ett komplex av exklusiva bygglådor som skulle bli dyra bostadsrätter. Grannarnas kamp misslyckades i flera instanser men nu ligger ärendet i Mark- och miljööverdomstolen, som 2016-11-23 givit klagande rätt i ärende P2238-16 gällande Enskede Gård. Byggplanerna avviker för kraftigt från befintlig bebyggelse. Utslaget är prejudicerande och under våren behandlas kvarteret ”John Blund” i Bromma, ärende P8664-16 och P8668-16. Läs om Brommaärendet på http://barabromma.blogg.se/category/appelviken.htm.

Eftersom beslutet beträffande Enskede Gård är prejudicerande och det finns all anledning för Lidingö Stads tillståndsavdelning att rätta sig efter domen i sina bedömningar. På bl.a. Antilopvägen och Makrillvägen byggs det hela kvarter med dessa bygglådor men då man vill göra likadant i genuina villakvarter måste man säga nej. Förtätning får inte rättfärdiga stilbrott! Det som finns kvar av villakulturen måste vårdas och bevaras. Det går att modernisera villor utan att skända hus och områdens karaktär. Vårt eget hus är byggt 1928 och vi har varit noga med att vårda och behålla husets karaktär.

Anders Bergstedt

Dela Debatt: Rädda kulturella bostadskvarter

Kommentarer

Christian Jonsson 2017-03-25 17:37

Kanske lite fegt (?) men tycker nog ungefär som SAMTLIGA inlägg,,, dvs "Ja till utveckling - men det ska ske med förnuft!" Tilläggas bör att en stor (avgörande?) faktor för hård-exploatering är de stora vinster som exploatörerna gör på dess byggnationer - därför bra om politiken är mer observant/prövande kring denna typ av exploateringar!

Annika Kjellingland 2017-02-12 12:55

Som närmaste granne till de så kallade bygglådorna i vårt villakvarter på Antilopvägen, ber jag att få tillägga att dessa ersatte en mycket eftersatt och ful industrilokal/stor låda på 401kvm, varav 219kvm var olaglig byggnation. De moderna husen tycker jag ligger i tiden och det tillför även kvarteret en härlig touch av innovativ arkitektur, denna gång enligt detaljplanen......

Johan Ekhult 2017-02-11 23:44

Anders Bergstedt jag anar en bitterhet i dina inlägg. Personligen tycker jag dessa hus är moderna och fina. Jag gillar dessutom att det blandas ut lte i områden. Det är en fråga om smak och tycke och inte vad som är rätt eller fel.
Att kalla det hela kvarter är väl lite väl, det rör sig om 3-4 tomter i anslutning som bebyggs. Det är heller inget våra lokala politiker kan göra något åt vare sig de vill eller inte då dessa byggen är helt enligt detaljplanerna för respektive område.

Anders Bergstedt 2017-02-08 11:31

Sofi och ni andra. Åk och titta från Västerkroken och Norra Kungsvägen och sedan till Antilopvägen längst upp så förstår ni problemet. Mina foton lades inte in till artikeln.

Naturligt måste det förtätas och förnyas men det måste ske med sans och förnuft. Det är väldigt intressant att titta på de som lyckats och de är rätt många ! Det är ett krav att tjänstemän och politiker som beslutar inte stoppar rimliga förändringar. Jag har hört att man är stenhård på kulturmärkta hus som Canadastigen och Åkervägen. Då är det orimligt att å andra sidan tillåta bygglådornas placering utan sans och förnuft !

Sofi Landström 2017-02-08 07:30

Jag har bott här sedan 1968. Tiderna förändras! Hur hade vi bott om man hade resonerat som ni och hållt fast vid ett sådant resonemang sedan 1500~ talet? Då hade inte mitt hus från 1912 byggts. Vad är stilbrott? Något som regleras i Brottsbalken eller handlar det om att man själv anser sig ha den "rätta" smaken? Det finns hus och kvarter på ön som jag anser är fula men jag skulle aldrig anklaga någon för stilbrott. Så länge en byggnad eller annan åtgärd är laglig anser jag att man får acceptera av vi alla har olika smak och inte anklaga någon för stilbrott. Utveckling = förändring = utveckling.

Anna Gustin 2017-02-07 18:55

Eftersom ALLA partipolitiker i den politiska eliten drivs av ett enda mål: att ÖKA TILLVÄXTEN...vilket egentligen är detsamma som att öka rovdriften på den enda planet vi har...så kommer ingenting att ändras till det bättre så länge vi fortsätter att ge dem som klättrar i dessa hierarkier - våra öppna mandat var fjärde år. Sen gör de exakt vad de vill med våra skattepengar. Tänk på det inför nästa val! Att vandalisera vår äldre bebyggelse enbart för att hålla igång tillväxten - ska de bara få fortsätta med det?

Staffan Anderberg 2017-02-07 15:43

Håller till stor del med Anders Bergstedt om den allmänna förfulningen på Lidingö. Under mina år som aktiv i byggnadsnämnden och sedan i kommunstyrelsen var det alltid noggranna prövningar av byggprojekt. Det kunde ibland upplevas som en besvärande tröghet, men långsiktigt var det synnerligen viktigt och värdefullt.
I dag tyder mycket på att ambitionerna att bevara boendemiljöer och estetiska värden har minskat kraftigt. Hur angeläget det än är att bygga, så måste utförandet ske med god smak och känsla för stadens karaktär.
Vi har alltid talat om att allt nytt byggande skall ske genom ”förtätningar”. Detta är ett lite vanskligt sätt att se det på. Vi har ett antal väldigt fina boendemiljöer på Lidingö, som riskerar att försämras genom förtätningar. Frågan är ju om det inte är bättre att offra lite naturmark för nytt byggande, än att försöka tränga in nya byggnader i befintliga boendemiljöer.

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google