Väder Lidingö

Lidingö måndag 18 januari 2021 v. 03

Senaste kommentaren - Se fler

Elizabeth Salmonson 24 nov 21:33 om Välkommen till Katarina Grettes magiska värld

Debatt: Risk för fiskdöd om inte Kottlasjön renas

tisdag 25 augusti 2015 00:22

Vore det inte skönt att slippa alger, slem, syrebrist, bottendöd och svavelväte? Så skrev folkpartisten Jan-.Erik Nowacki om ”Kottlasjön till vårdakuten” på Lidingösidan den 16 augusti 2015.

Folkpartiet har tidigare motsatt sig direkta reningsmetoder av Kottlasjön. Detta baserades på slutsatserna från Rambölls utredning från juni 2014, där man konstaterade att: ”I nuläget bedöms inte tillståndet i sjön vara så problematiskt att någon åtgärd krävs”. Detta stämde även överens med tekniska nämndens beslut från år 2006 att avvakta med kemisk rening. Av Rambölls utredning framgick även att totalfosfor- och totalkvävehalterna i ytvattnet minskade långsamt, men trendmässigt.

Men nu gör vi bedömningen att Kottlasjön behöver renas. Vårt skäl till omprövningen är att syrehalten vid Kottlasjöns botten försämras trendmässigt. Detta baserar vi på en analys som vi inom Folkpartiet har genomfört (på basis av Rambölls rapport) och som visar här:
Sedan 1978 har Lidingö stad gjort provtagningar av vattnet i Kottlasjön två gånger om året. Mellan 1994 och 1998, samt 2003 och 2006, var det uppehåll i provtagningen. Två prov har tagits i sjöns djupaste punkt, ett vid ytan och ett strax ovanför botten på cirka 6 meters djup. Illustration: RamböllSedan 1978 har Lidingö stad gjort provtagningar av vattnet i Kottlasjön två gånger om året. Mellan 1994 och 1998, samt 2003 och 2006, var det uppehåll i provtagningen. Två prov har tagits i sjöns djupaste punkt, ett vid ytan och ett strax ovanför botten på cirka 6 meters djup. Illustration: Ramböll


Figuren visar att syrehalten vid Kottlasjöns botten successivt försämras - trendmässigt - i riktning mot fiskdöd och på sikt mot en död botten. Trenden pekar mot en totalt död Kottlasjöbotten omkring år 2045 om ingenting görs.
Jan-Erik skrev vidare: ”Att behandla Kottlasjön på samma sätt som Flaten skulle kosta cirka fyra miljoner kronor. Det innebär cirka hundra kronor per Lidingöbo - som en engångskostnad. När vattnet blir klarare kommer dock ljuset lättare ned till växterna på botten. Till engångskostnaden kommer därför också en ökad årlig kostnad, för att hålla efter bottenvegetationen - på ett lite större område än vad man redan gör idag. I Flatensjön har detta dock varit ett mindre problem”.

Huruvida detta är den mest lämpade metoden, eller om det finns andra mer lämpade metoder, behöver utredas närmare. Bland de frågor som behöver belysas är bottensedimentets koncentration av tungmetaller, Cesium-137 och eventuella andra långlivade föroreningar. Detta i sin tur påverkar vilken reningsmetod för sjön som är mest lämpad.

Folkpartiet kommer därför att yrka bifall till Centerpartiets motion om att en utredning av hur Kottlasjön kan restaureras bör genomföras och att medel för detta skall avsättas i budget för 2016.

Göran Tegnér (FP), ledamot i tekniska nämnden, Jesper Ingre (FP), ersättare i tekniska nämnden

Dela Debatt: Risk för fiskdöd om inte Kottlasjön renas

Kommentarer

Ulrika Sandell 2015-08-26 16:48

Tack för att ni skrivit en så bra artikel och stöttar Kottlasjön i den här frågan!
Övergödningen är ett allvarligt problem, precis som ni beskriver det.

Jag tycker ändringen visar på att ni är prestigelösa, och det är positivt.

Ulrika Sandell
Ordförande Kottlasjöns Vänner

Göran Tegnér, ledamot (FP) i Tekn. Nämnden 2015-08-26 10:33

Paul:

Jag håller med dig. X-axelns värden borde vara datum i stället. Det var en miss.
Svaret är:
obs nr 1 är september 1978; observation nr 41 är augusti 2013. Grafen över syrehalten avser enbart bottenprov.

paul matell 2015-08-26 08:58

Vilket kalenderår är "1" på X-axeln. Vilket kalenderår är "10" på samma axel, 20, 30 och så vidare.Sjön är grund men kan man blanda bottenprov och ytprov och hur redovisas det i grafen? Kort sagt kvalitetssäkring

Anders Wennberg 2015-08-25 23:10

Oj en helomvändning inom FP. Lättare att se klart som opposition? FP:s åsiktsfladder känns inte speciellt trovärdigt, men här verkar de ha blivit förnuftiga - grattis till det FP.

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Visit Lidingö, stor

Annonser från Google