Väder Lidingö

Lidingö söndag 9 augusti 2020 v. 32

Senaste kommentaren - Se fler

Anna Pellnäs 20 jul 14:53 om "Slottet" på Storholmen kan komma att rivas

Debatt: Luras demokratin av kommunfullmäktige på måndag kväll?

söndag 18 oktober 2015 11:27

Blir det utredning i stället för begärd folkomröstning kanske? Är det då den bild av demokratin på Lidingö som vi vill ska få spridning från Smygehuk till Haparanda? Det frågar sig Anders Ulfvarson (FP) i denna debattartikel om Lidingöhems ägande.

Majoriteten plus centern vill skjuta upp beslutet om en folkomröstning med motiveringen att de vill avvakta en utredning först. En vinklad utredning som bara behandlar effekterna av en försäljning av Lidingöhem, inte för- och nackdelarna med att behålla och utveckla bostadsbolaget.

En allsidig utredning – också laddad med förutsättningar i flertalet kommuninvånares intresse - om hur allmännyttan Lidingöhem ska utvecklas i framtiden är bra och nödvändig.

Den bör dock inte göras till ett villkor för en begärd folkomröstning om Lidingöhems eventuella utförsäljning. Försäljningen är uppenbart skadlig för många av Lidingö stads innevånare oavsett hur allmännyttan framöver ska utvecklas och hur en önskad hyresreglering ska trappas ned och helt avskaffas.

Det finns skäl att ta upp frågan om folkomröstning i kommunfullmäktige omgående. Det är att respektera namninsamlingen, som sattes igång i förvissningen om att kommunen avser att följa kommunallagen, som säger att om minst tio procent av den mantalsskrivna röstberättigade befolkningen begär det ska frågan snarast tas upp i kommunfullmäktige. Men tiden går.

Den genomförda namninsamlingen fullbordades under våren och lämnades in 25 maj 2015. Alla namn är kontrollerade och godkända. Insamlingen gjorde människor medvetna och vi som genomförde den var i ökande grad optimistiska om utfallet. Men nu, när tiden går månad efter månad och kanske blir till år, svalnar givetvis intresset och kanske kan man smyga igenom en försäljning ändå, så småningom. Är det vad majoriteten hoppas på?

En begäran om folkomröstning kan avslås om 2/3 av fullmäktiges ledamöter röstar emot. Sedan är det klart att sälja ut. Men majoriteten är enligt uppgift splittrad i frågan så utfallet av en omröstning i fullmäktige är osäker, kanske lika osäker som utfallet av en folkomröstning om den genomförs snarast. Min gissning är att majoriteten befarar att folkomröstningen enligt stadgarna skulle gå dem emot. Därför vill man avvakta med beslut till dess en utredning kan vända opinionen eller att frågan faller i glömska. Att köpa tid är en vanlig undanmanöver i politiken. Det är inte troligt att vi som samlade in 4800 namn orkar göra det igen, väcka allmänhetens intresse.

Långt över fyratusen lidingöbor och dessutom undertecknarnas barn, vänner och släktingar ute i landet blir i värsta fall illa besvikna på demokratin på måndag kväll när kommunfullmäktige fattar beslut i frågan. Blir det utredning i stället för begärd folkomröstning kanske? Är det då den bild av demokratin på Lidingö som vi vill ska få spridning från Smygehuk till Haparanda?

Anders Ulfvarson (FP)

Dela Debatt: Luras demokratin av kommunfullmäktige på måndag kväll?

Kommentarer

Kristina Eklund 2015-10-20 13:02

Kommunfullmäktiges sammanträden sänds direkt via webb-tv. Det går också att se ett sammanträde i efterhand. Gå in via länken och klicka på webb-tv längre ner på sidan. http://www.lidingo.se/toppmeny/stadpolitik/politik/kommunfullmaktige.4.280519311f6c25b56880004411.html

Richard MacDowall 2015-10-20 11:58

Jag undrar vad som hände på KF igårkväll.....vad hände och hur resonerade man? Vet inte var jag kan hitta denna info men hoppas på svar här!

Patrik Buddgård (C) 2015-10-19 14:11

Hej Calle!
För Centerpartiets del har vi sett att Lidingöhem har varit väldigt inaktivt under en lång tid (när exempelvis Folkpartiet suttit vid makten i 12 år). Men inte heller vi i oppositionen har lyckats lyfta Lidingöhem och driva på för att det ska bli ett aktivt bostadsbolag. Så något måste göras.

Därför ser vi det som viktigt att undersöka alla möjliga vägar fram. Från att behålla till att sälja Lidingöhem och alla möjliga alternativ däremellan. Flera av alternativen skulle också kunna ge finansiering till viktiga projekt för Lidingöborna. Investeringsbehov finns som du säkert vet i både skola, ny bro och ny simhall.

Vi vill ha mer kunskap för att vara säkra på att vi får bästa beslut för Lidingöborna och att de bostadssociala behoven säkerställs. Så första steget för oss är att se vilka handlingsalternativ vi har där vi samtidigt kan säkerställa de bostadssociala behoven.

Carl Aschan 2015-10-19 09:35

Vart har sunt förnuft och politikernas långsiktiga ansvar om Lidingöhem tagit vägen?
En utförsäljning är irreversibel - glöm aldrig det. Frågan om en ev försäljning handlar allt mer om politiska dimridåer och allt mindre om den verkliga anledningen.
- Varför är ens frågan om försäljning uppe?
- Är kommunekonomin så svag att en försäljning är enda utvägen?
- Vad ska ett ev överskott från en försäljning användas till?
- Alternativa finansieringsformer än en försäljning?
- Är kommunen verkligen en så usel fastighetsvärd att endast en försäljning kan ge bättre kvalitet och villkor för nuvarande hyrestagarna?
- Är en ev försäljning politiskt/ideologisk driven eller faktiskt affärsmässigt sund ur ett långsiktigt invånarperspektiv?

Vem kan hjälpa mig med svar?
Mvh Calle

Patrik Buddgård (C) 2015-10-19 08:39

Hej Bo Jonsson!
Vi kommer att ta tydligt ställningstagande till både folkomröstning och Lidingöhem när vi har skaffat tillräckligt med underlag till beslut som handlar om både utredningen som är på väg, studiebesök partiet gjort i andra kommuner, våra värderingar och de åsikter vi får från Lidingöborna. Att kommunen klarar de bostadssociala behoven är för oss centralt.

Carl-Johan Schiller 2015-10-19 08:36

Hej Peder!

Det kommer tas ett beslut ikväll. Och beslutet vi yrkar på är återremiss. Som jag skrev tidigare kan vi välja fyra alternativ till beslut och alla är fullgoda beslut. Återremiss, bordläggning, bifall eller avslag.

Om vårt förslag på återremiss är det som beslutas ikväll kommer frågan återvända till fullmäktige. Det är alltså fel att påstå att majoriteten försöker snuva fullmäktige på möjligheten att behandla frågan. Vi kommer behandla den ikväll och även längre fram när utredningen är klar.

Värt att nämna är också att oppositionen med jämna mellanrum använder sig av metoden minoritetsåterremiss när de inte känner sig redo att fatta beslut utan vill ha mer fakta på bordet. Det är såklart deras fulla rätt att göra och även i de fallen är återremiss ett giltigt alternativ till beslut.

Carl-Johan Schiller (KD)

Peder Sjögreen 2015-10-19 06:12

Om mer än 10 procent av befolkningen anser sig vara tveksam till om beslutsunderlagen som ligger till grund för kommunstyrelsens beslut är bra eller ej och därvid vill utnyttja sin lagstadgade rätt att be övriga medborgare vara med i den dialogen i en folkomröstning, är det i högsta grad en fråga som har med den demokratiska processen att göra, Carl-Johan Schiller! Den skyldighet att fatta väl genomarbetade beslut med bra underlag som du nämner, innefattar givetvis även invånarnas uppfattning. Eller har vi så olika tolkning av begreppet demokrati?
Och om den politiska majoriteten, trots tidigare överenskommelser, inte ens tillåter medborgarna att yttra sig – såsom nu i fallet med idrottsgymnasieplatser – är detta ännu ett exempel på en inställning som naturligtvis skadar förtroendet för det politiska system vi för närvarande har i kommunen.

Carl-Johan Schiller 2015-10-18 19:21

Hej Anders och andra intresserade!

Fråga om folkomröstningen behandlas på måndag. När ett beslut ska fattas finns fyra alternativ. Bifall, avslag, återremiss eller bordläggning. Inget alternativ är "bättre" än något annat utan alla är helt ok.

Vi har tillsatt en utredning för att få fram det underlag vi anser oss behöva för att fatta beslut. Att då avgöra frågan innan den utredningen är klar vore minst sagt ett underligt beteende och ett underligt sätt att hantera skattemedel. Eftersom att frågan återremitteras kommer den att återkomma till fullmäktige för ett nytt beslut längre fram.

Det är inte fegt eller odemokratiskt. Tvärtom är det vår skyldighet att fatta väl genomarbetade beslut med bra underlag. Givetvis kan man ha en annan uppfattning om vad som är ett bra underlag men det har inget med den demokratiska processen att göra.

Carl-Johan Schiller (KD)

Patrik A Edgren 2015-10-18 18:09

Eftersom jag skrev på insamlingen om att Lidingöhem inte måtte säljas om det önskemålet får stöd i en folkomröstning så blir jag givetvis besviken om kommunstyrelsen inte vill låta omröstningen äga rum, när alla formella krav är uppfyllda.
Om det ändå skall tillsättas en utredning är det givetvis av största vikt att direktiven blir neutrala, d v s att för- och nackdelar utreds, för båda alternativen; sälja eller inte sälja. "Riggade" utredningar har vi tyvärr sett allt för mycket av. (Likaså utredningar som tillsätts när politiker inte orkar sätta sig in i en fråga och ta ställning utan hoppas på att "broder utredning" skall göra det och utpeka vilket beslut som är bäst).
Att ägarna till Lidingöhem måste bevaka att företaget utvecklas och sköts professionellt ligger givetvis i korten om det blir så att Lidingöhem icke säljs. (I alla fall inte i närtid).

Peder Sjögreen 2015-10-18 18:01

Nu handlar det inte om ”folkpartister” (till vilka jag inte räknar mig) utan om att följa lagen när det gäller folkomröstningar. Uppenbart är att det finns en risk för långbänk i stället för att ta ställning på det sätt som uppropet avsåg. "Tillsätta en utredning", som om fakta inte förelåg! Skamligt, fegt och odemokratiskt om folkomröstning skjuts på framtiden!

Anders Wennberg 2015-10-18 16:27

Det är alltid lika märkligt när Folkpartister talar om att utveckla Lidingöhem när de ju var med och påbörjade avvecklingen av bolaget genom försäljningen av Kantarellen. Under FP's tid i majoriteten var det dessutom mygel från förre VDn, lönsamheten i bolaget har varit svag och en onödigt stor kassa ger låg ränta.

Bo Jonsson 2015-10-18 14:37

Patrik Buddgård!!

Ni vill bara blanda bort korten och slippa ta tydlig ställning för något utan ni liksom de flesta av Lidingös politiker lyssnar mest på kreab, pr-byråer, konsulter, bygglobbyn, riskkapitallobbyn, rotary, centrumföreningen osv.

Era väljares mandat, sunt förnuft, etik och moral förstår ni inte alls!

Petter Hedberg 2015-10-18 13:58

Är inte riktigt säker på vad du anser är problemet.
Kravet är att om tillräckligt många namn samlas in, så skall frågan tas upp av KF.

Det sker på måndag, och bordläggning är ett av flera alternativ. Man kan ha skilda åsikter om vilket beslut som är det bästa, men jag uppfattar det inte som att Lidingö sänder ut signaler om att demokratin och namninsamlingen inte respekteras, eftersom beslut tas på måndag.

Patrik Buddgård (C) 2015-10-18 11:59

Våra politiska partier är valda att representera Lidingös medborgare. Med detta kommer ett stort ansvar att ta beslut som är välgrundade i gedigna faktaunderlag. Idag finns inte det faktaunderlaget för Lidingöhem. Det är inte ens säkert om det finns en ja-nej-fråga till att sälja. Det kanske finns fem olika framtidsscenarior. Det är till exempel detta vi behöver veta innan vi tar beslut.

Folkomröstningsinitiativet är uppe till beslut på måndag och då kommer vi yrka på återremiss för att få fakta först. Vi i Centerpartiet har lagt särskilt fokus på att de bostadssociala behoven beaktas noggrant i utredningen.

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google