Väder Lidingö

Lidingö lördag 15 december 2018 v. 50

Senaste kommentaren - Se fler

Per Larsén 14 dec 22:28 om Sänkta arvoden för kommunalråden

Debatt: Solsting på tekniska förvaltningen?

onsdag 2 augusti 2017 00:01

Två övergångsställen på Kyttingevägen, som används av cirka 300 personer per dag, ska tas bort. Alla som spelar golf måsta använda övergångsställena, liksom många barn och ungdomar. Beslutet är taget av tekniska förvaltningen utan att golfklubben fått lämna synpunkter på borttagandet. "Nu måste den moderata ledningen på Lidingö ta tag i tekniska förvaltningen och stoppa planerna" skriver centerpartisten Tor von Sydow i nedanstående debattartikel.

Tekniska förvaltningen har ännu en gång lyckats överträffa sig själva när det gäller ogenomtänkta beslut. Denna gång tänker de ta bort två övergångsställen vid Lidingö golfbana som dagligen används av drygt 300 personer. Multiplicera detta med de cirka sex månader som golfbanan är öppen så förstår alla att risken för olyckor ökar markant när drygt 50 000 personer ska ta sig över vägen under golfsäsongen.

Enligt uppgift så har inte golfklubben informerats om planerna och därmed ej kunnat lämna synpunkter på vilka allvarliga konsekvenser ett genomförande av beslutet skulle få. Alla som spelar golf måste nämligen passera över Kyttingevägen mellan hål 10 och 11 och många av våra barn och ungdomar använder övergångsstället vid Patron Haralds väg till och från träningarna.

Detta magplask i dålig kommunikation från tekniska förvaltningen är ännu ett exempel på att de inte har kontakt med lidingöborna och inte har viljan eller förmågan att lyssna på kloka synpunkter innan ogenomtänkta beslut tas, som ofta kostar oss lidingöbor många skattekronor. Ingen av oss glömmer det senaste årets tragikomiska snabbcykelbana som kostade 5 miljoner. Vi kommer också ihåg alla parkeringsplatser som är borttagna på Näset och de helt onödiga timglashållplatserna på flera vägar.

Nu måste den moderata ledningen på Lidingö ta tag i tekniska förvaltningen och stoppa planerna på att ta bort övergångsställena vid golfbanan.

Tor von Sydow, Centerpartiet

Dela Debatt: Solsting på tekniska förvaltningen?

Kommentarer

Anders Bergstedt 2017-08-05 12:27

Göran Tegnér, Olof Minati och Ulf Åkerman !
Vi är nog många som tycker att det saknas logik och sunt förnuft i ert resonemang. Ni stödjer er på proffsutredningar som ledde till panikbygget av snabbcykelbanan på Norra Kungsvägen. Förtroendet efter den skandalen går aldrig att återställa.

Beträffande punkt 3 i min tidigare kommentar:
Jag vill att ni förklarar varför tekniska förvaltningen vägrade att sätta ut en provisorisk chikan med 30-skyltar på Zetterbergsvägen tills man kom igång med att bygga cykelbana där. Nu verkar det inte bli någon ombyggnad alls av Zetterbergsvägen. Då är det väl lika bra att ta bort de två övergångsställen som finns på Zetterbergsvägen- eller ? Ta också bort de två övergångsställena vid Kvarnvägen !

Mitt krav inför skolstarten är att man antingen sätter upp en chikan eller att man gör farthinder vid de två befintliga övergångsställena på Zetterbergsvägen. Det löser problemet och KOSTAR NÄSTAN INGENTING.Det behövs bara sunt förnuft och god vilja !

(Modererar av Lidingösidan)

Göran Tegnér 2017-08-05 10:50

Tor von Sydow (C) frågar sig om Tekniska förvaltningen har fått solsting, med anledning av att två övergångsställen på Kyttingevägen planeras att tas bort av förvaltningen. Hans inlägg har föranlett ett stort antal reaktioner.

Ett av målen i Trafikplanen – som antogs år 2014 - är:
”För att öka trafiksäkerheten är 40 procent av alla övergångsställen på gator med 40 eller 60 km/tim hastighetssäkrade till max 30 km/tim till år 2020”.

Olof Minati på Tekniska förvaltningen (och som gjorde ett inlägg på Lidingösidan den 2 augusti) har helt rätt i påståendet att övergångsställen är trafikfarliga och bara ger en falsk trygghet:
Trafikforskaren Lars Ekman visade i en uppseendeväckande rapport 1997 att fotgängare som korsar gatan på ett övergångsställe löper ungefär dubbelt så stor risk att skadas i en trafikolycka som de som korsar gatan på andra platser. Det inkluderade både signalreglerade och obevakade övergångsställen. Hans underrubriker är talande:
- De flesta fotgängare korsar gatan vid övergångsstället.
– De flesta olyckor sker på markerat övergångsställe.
– Risken för en enskild fotgängare är mindre där det inte finns övergångsställe.
– Risken är störst för barn och äldre.
– Risken är mindre där det finns refug.

Den troligaste förklaringen är att övergångsstället invaggar fotgängarna i falsk trygghet: fotgängarna känner sig säkra på att bilisterna ska lämna företräde i högre grad än vad de faktiskt gör. Och detta bekräftas också i en studie som Trafikverket har gjort på 19 övergångsställen i Stockholm, som visar att bara 65 procent av bilförare lämnar företräde.
Samtidigt är många gående invaggade i en falsk trygghetskänsla att övergångsställen är en säker zon och är därför inte alltid är tillräckligt uppmärksamma.

Enligt stadens Trafikplan har ”ett tjugotal övergångsställen lokaliserats som bedöms kunna tas bort. På de platserna bedöms det inte finnas behov av ett stöd för gående att passera gatan alternativt att det finns närliggande alternativ som tillgodoser behovet och/eller har bättre förutsättningar för att få en trafiksäker utformning”.

Men enligt Trafikplanens bilaga på sidorna 5 och 6 anges det enbart ett 10-tal övergångs-ställen på hela ön som planeras att tas bort före år 2020, varav en enda utmed Kyttingevägen (strax söder om Friluftsvägen). När vi år 2014 fattade beslut om Trafikplanen var den muntliga överenskommelsen att varje större åtgärd skulle föregås av ett separat beslut i Tekniska Nämnden. Detta har inte skett inför den nu aviserade åtgärden att ta bort ett större antal övergångsställen.

Jag kommer att begära att ärendet tas upp för behandling i Teknik- och fastighetsnämnden.

Göran Tegnér (L), ledamot i Teknik- och fastighetsnämnden

Robert Johansson 2017-08-03 22:04

Resultatet av cykelbanan och avsmalningen på Källängsvägen. Cykelbanan används oerhört sparsamt. Det handlar om enstaka cyklar per timme som nyttjar sträckan.

Att det är omöjligt för bilar att passera bussar som plockar upp passagerare har lett till att bilar som ska svänga in på Källängsvägen panikhandlar och kastar sig in framför bussen när en sådan närmar sig. Detta sker ibland med decimeter marginal. Att ingen olycka skett är ett under. Min bedömning är att risken för olyckor ökat mycket kraftigt och jag hoppas verkligen att följderna blir lindriga när olyckan väl är framme. Oavsett grad på skadorna så kommer ansvaret falla tungt på tekniska förvaltningen. Summa summarum. Miljontals kronor bortkastade. Väsentligt försämrad vardag för medborgarna. Olycksrisk kraftigt ökad. Snyggt jobbat!

Mvh/ En av tekniska förvaltningens uppdragsgivare och finansiärer..

Robert Johansson 2017-08-03 21:54

Olof Minati,

Du måste förstå att för de tekniska konsulterna är aktivitet en förutsättning för levebrödet.

Övergångsställen anses initialt vara en förutsättning för trafiksäkerhet. Efter en tid är anses dessa av konsulterna som meningslösa och de vaggar in fotgängare i falsk säkerhet och måste tas bort. På andra platser måste av trafiksäkerhetsskäl nya övergångsställen anläggas eller befintliga förstärkas med trafikljus. Allt i syfte att föda nya projekteringsuppdrag, Huruvida de faktiskt fyller en funktion eller inte är underordnat.

Det är inte tekniska förvaltningens uppdrag att spendera så mycket av medborgarnas lön som möjligt. Ni är tvärtemot tillsatta för att värna om medborgarnas pengar och jag känner mig övertygad om att merparten av medborgarna tror att ni ska ha förmågan att hantera trafiksäkerheten på ön utan nyttjande av tekniska konsulter.. Ni får en budget tilldelad av planeringsskäl och inte som en åläggande att till varje pris spendera varje krona. Det är inget självändamål att förbruka pengarna på onödiga åtgärder. Blir det pengar kvar vid slutet av året är detta inget byråkratiskt misslyckande utan något positivt.

Rolf Hattenbach 2017-08-03 00:25

Protestera mot borttagandet av fungerande övergångsställen genom att skicka ett mail till christer.aakerhielm@gmail.com
Han är M politikern som är ansvarig för att förvaltningen inte tar sitt ansvar och lever upp till Lidingöbornas förväntningar.

Anders Bergstedt 2017-08-02 17:33

Ulrika ! Du har nog gjort den bästa analysen av varför det är som det är. Jag blev förskräckt då jag gjorde samma upptäckt ! De s.k. upphandlingarna är skrämmande och grovt slöseri med våra skattepengar.

Jag hade inte tänkt ta upp min käpphäst om att göra en infartsparkering på den stora planen norr om brogrenen. Det skulle vara perfekt för Lidingö som Hälsans ö. Vara oberoende av Stockholm, spara pengar och få en lagom promenad till Ropsten.

Att man istället använder planen som avskrädeshög med jord och ris och upplag för jätterör och annat är svaret från Stadshuset. Åk och titta så blir du säkert lika upprörd som jag. Att förlägga detta till det absolut bästa läget för t.ex. restaurang och badhus mitt emot den fantastiska planeringen på Stockholmssidan är ingenting annat än en oerhörd provokation! Budskapet är att vi skall hålla käften och inte bry oss!

Per Söderäng 2017-08-02 17:27

Även i Skärsätra och Tryffeln har det slipats bort
Så någon storm i vattenglas handlar det inte om. Någon har tagit beslut att de ska bort men av vilken anledning får vi väl hoppas att de kan svara på

Kerstin Franzén 2017-08-02 15:55

Anders Karlsson och Olof Minati: golfspelarna måste passera över Kyttingevägen, det finns inget alternativ. Hur har ni tänkt er att det ska lösas? Det måste lösas på något sätt. Ja, jag är golfspelare och nej, att flytta eller stänga golfbanan är heller inte något alternativ.

Margaretha Hellman 2017-08-02 13:51

Äntligen en vettig kommentar. Tack Anders Karlsson.
Det är bara gnäll och gnäll. Visst görs det tokigheter ibland men säg någon kommun eller människa som inte gör det.
Lidingö är en mycket bra kommun att bo i.

Olof Minati, enhetschef på utvecklingsenheten 2017-08-02 13:29

Hej!

Till att börja med vill jag berätta att vi tar trafiksäkerheten på största allvar och det är med det i åtanke vi tar bort övergångsställena. Vi vill givetvis inte försämra trafikmiljön, utan borttagandet av övergångsställena är ett led i att skapa en säkrare trafikmiljö för oskyddade trafikanter. I detta fall handlar det alltså om att skapa en situation som gör att golfarna på ett säkrare sätt kan passera Kyttingevägen.

Allt detta kan låta kontraintuitivt, men det är faktiskt så att övergångsställen leder ofta till en falsk trygghet, som i sin tur bidrar till att antalet olyckor faktiskt ökar. Ur ett trafikplaneringsperspektiv säger vi numera att övergångsställen är en framkomlighetsåtgärd för fotgängare där det är svårt att hitta en lucka för att passera gatan, men detta är alltså på bekostnad av trafiksäkerheten. Ni som är intresserade av att veta mer; kan läsa mer på stadens hemsida samt stadens trafikplan, beslutad i tekniska nämnden (se bl.a. Bilaga 1 där det finns ett stycke om gångtrafik samt gång- och cykelpassager) http://lidingo.se/download/18.6b83838014c0ff33b579c36/1427805762390/Trafikplan+Liding%C3%B6+stad+141105.pdf .

Ni kan även hitta information på Lidingö stads hemsida: http://lidingo.se/toppmeny/trafikinfrastruktur/trafik/trygghetochsakerhetitrafiken/farreovergangsstallen.4.4f1828d515903f133b93f4f5.html

Gustav Yderland 2017-08-02 12:39

Detsamma hände på Kottlavägen utanför Skärsätra skola. Tekniska förvaltningen tog bort ett övergångsställe och trafikljus helt utan förvarning. Nu finns INGET övergångsställe för barnen på denna 50-väg utanför skola och fotbollsplan. Vår 2-åriga dotter upptäckte det då hon frågade var knappen hade tagit vägen en dag.

Så dåligt!

Ulrika Levihn 2017-08-02 12:09

Anders, det finns goda krafter inom politiken och inom flera partier - men dessa stackars goda krafter är i dagsläget nästan gråtfärdiga.
De måste lusläsa precis allt och göra sina egna utredningar, annars passerar det ena eländet efter det andra. Nästan jämt, utifrån vad jag hör genom mina egna nätverk, upptäcker de då felaktigheter, konstigheter, olämpligheter eller slöseri.
Sen ska de ta ett krig med tjänstemän och vissa andra politiker för att oftast ändå bli överkörda.

Det här har skapat ett system där en vanlig människa med goda intentioner har att välja mellan att stå bakom dåliga beslut pga egen tidsbrist, eller lägga ner sin själ i att hitta konstigheter vilket tar oerhört mycket tid.
En bra politiker på Lidingö är i dagsläget en granskare som får lägga närmast en halvtidstjänst på detta - oavlönat!

Så är det definitivt inte tänkt att fungera, men så har det blivit.

Den enda vägen ur detta är att byta ut ett flertal tjänstemän i stadshuset och därefter sätta en helt ny kultur, där tjänstemän jobbar FÖR Lidingöbor och politikerna, inte MOT.
Och där politiker får vara politiker - inte granskare, samt där politiker kan lita på tjänstemännen. Förtroendekapitalet är idag helt förbrukat, och lojaliteterna ligger på helt andra håll.

Anders Bergstedt 2017-08-02 08:54

Kommunens trafikpolitik och slöseriet med pengar blir alltmer obegriplig för oss vanliga medborgare.
1/ Stoppet av snabbcykelbanan på halva Norra Kungsvägen stoppades men i Källängsbacken tog man bort 30 parkeringsplatser och byggde klart och gjorde en getingmidja för bussarna. Inget behov fanns och ianspråktagandet av markarealen är fullständigt överdriven. 4 miljoner till ingen nytta !
2/ Återställandet av Norra Kungsvägen innebar också omfattande arbeten med asfaltering. Strax efteråt upptäcktes att Norra Kungsvägen läcker vid Zetterbergstunneln. Därför har man grävt upp stängt av och utför omfattande armering men förbereder inte för en breddning av befintlig cykelbana genom att dra ut taket över tunneln med 2 meter så att cykelbanan kan rätas ut och gå parallellt med Norra kungsvägen ! De pågående arbetena är omfattande och kostar säkert massor. Varför upptäckte man inte detta vid återställandet ? Nu får vi betala en gång till !
3/ Zetterbergsvägen är smal och där trängs och möts gående och cyklande skolbarn till Klockargården och Källängens skolor samtidigt med stressade föräldrar i bil. Därför blev det 30 km/tim men kommunens tjänsteman har vägrat en chikan trots att hastigheterna är höga. Inga farthinder finns och det rimmar illa med att på Stockholmsvägen vid Kvarnvägen finns två orimligt höga farthinder med 20 meters avstånd.
4/ Naturligtvis skall cyklandet underlättas och därför är det rimligt att bredda cykelvägen längs Norra Kungsvägen mot bron och göra den plan i förhållande till upphöjningar för bilar i korsningarna.Det skulle öka trafiksäkerhet och framkomlighet.

Jag har bara tagit upp problemen i mitt närområde. Jag är ganska övertygad om att motsvarande hantering sker över hela Lidingö. Så här blir det då politiker, experter och konsulter styr utvecklingen och inte ser tillhelhet och kostnader ! Jag har trängt in lite i hur ärenden hanteras och blir förtvivlad då jag ser hur många personer och instanser som är inblandade och hur de bekämpar varandra.

Magnus Hedberg 2017-08-02 07:37

Att ta beslut, stora som små måste ju självklart föregås med vilka konsekvenser som detta kan få. Så fungerar det i många fall inom både privat och offentlig sektor men tydligen inte hos Tekniska förvaltningen, Lidingö som ännu en gång agerat totalt omdömeslöst.
Vad är syftet med att ta bort dessa två övergångsställen? Det är så att människor kommer fortsätta att passera vägen på dom här ställerna med risk för trafikolyckor med personskador!

Måste det till en allvarlig olycka med någon närstående till beslutsfattarna på Tekniska förvaltningen för att dom skall förstå innebörden? Isf har dom bevisat för sig själva att dom är högst omlämpade för sina arbetsuppgifter.

Rolf Tellsten 2017-08-02 01:20

Lika illa är den inställning förvaltningen har till behovet av farthinder på Friluftsvägen. Gatan är en skolväg och svaret man får är att vi är restriktiva med byggandet av farthinder!

Kerstin Franzén 2017-08-02 00:28

När jag häromdagen såg att streckmarkeringen var borttagen men skyltarna kvar, trodde jag att det var pga kommande ommålning! Tekniska förvaltningen måste helt ha tappat verklighetskontakten. Finns det någon öht som kan ha förtroende för denna förvaltning längre? Vid sträckan där man måste passera mellan hål 10 och 11 är sikten dessutom inte den bästa för att uttrycka det milt.

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Annonser från Google