Väder Lidingö

Lidingö lördag 15 december 2018 v. 50

Senaste kommentaren - Se fler

Erik Andersson 15 dec 15:04 om Moderaterna ber om ursäkt i arvodesfrågan

Debatt: Tvärstopp och omtag

fredag 4 augusti 2017 16:35

Det är den politiska majoritetens förslag som ska vara föremål för samråd, inte tjänstemännens. Men när samrådet för Lidingö centrum hade presenterats kom den politiska majoriteten med synpunkter på hur förslaget borde ändras. Det blev tydligt att samrådsförfarandet spårat ur och borde tas om, från början. Nu kanske processen "räddas" av att tekniska problem innebär att allt ändå måste görs om. Samtidigt närmar sig valet 2018, då allt kan förkastas. Det skriver f.d. kommunstyrelseordföranden Staffan Anderberg (M) i nedanstående debattartikel. "Nu krävs det en rejäl insats för att ställa allt tillrätta igen".

Lidingö stad har som bekant skickat ut ett förslag till utvecklingen av Lidingö centrum för samråd. Synpunkter har sedan inkommit från Lidingöbor. Nästa steg är i vanliga fall att inkomna svar gås igenom och bildar grund för modifieringar av det utskickade förslaget. I vad mån inkomna synpunkter skall beaktas är helt upp till den politiska majoriteten, när den skall presentera nästa steg i planarbetet. Rent praktiskt är det tjänstemän som med hjälp av inkomna samrådssynpunkter utarbetar det förslag som den politiska majoriteten skall lansera som sitt.

Det skall således vara den politiska majoritetens förslag som skall vara föremål för samråd. Det skall inte vara tjänstemännens förslag. Den här gången inträffade det märkliga att samrådsförslaget knappt hann ut förrän den politiska majoriteten kom med nya synpunkter på hur förslaget borde ändras. Detta bekymrade tydligen inte ”Lidingö stad”, som trampade på i ullstrumporna och vädjade om allmänhetens synpunkter på förslaget (vilket av dem, kan man fråga sig).

Redan här var det tydligt att samrådsförfarandet hade spårat ur och borde tas om från början. Det fanns röster för detta.

Dessvärre har man (?) inte brytt sig om detta, utan låter processen fortgå som om allt vore frid och fröjd. Här är det tydligen diverse mänskliga faktorer som helt styrt händelseförloppet. För Lidingöborna, som lagt ner tankearbete i tron att man kunde komma med synpunkter, som sedan beaktades på ett korrekt sätt, är detta en skymf, helt skapad av ”den mänskliga faktorn”. För den som arbetat med utvecklingen av Lidingö stad under många år är den här utvecklingen minst sagt besvärande och tragisk.

Räddningen ser nu ut att kunna vara de interna tekniska problem som satt käppar i hjulet på samrådsprocessen. Det har blivit tvingande med en fördröjning och ett omtag. Tiden fram till nästa val krymper och även om man lyckas forcera processen kan den ändå inte ha kommit längre, än att allt kan förkastas och göras om efter valet.

Det samrådsförslag som skickats ut, hade kvaliteter. Förvisso fanns det anledning att ändra en del, men den kunde utan vidare ha utgjort grund för det fortsatta arbetet. Den hantering som styrt framtagningen av planen och den fortsatta planprocessen har emellertid varit förödande. Nu krävs det en rejäl insats för att ställa allt tillrätta igen. Ett nytt försök bör göras utan bindningar till det förra.

Staffan Anderberg

Dela Debatt: Tvärstopp och omtag

Kommentarer

Henrik Åkermark 2017-08-04 17:19

Mycket klokt skrivet Staffan. Det är mycket olyckligt att vi igen har hamnat i ett läge där en utveckling av Lidingö Centrum försenas på grund av ett som många anser oprofessionellt handläggande.

Lika olyckligt att synpunkter i samrådsförfarande schabblats bort.
Vi hade väl hoppats på att Centrum-Torsvik-planens haveri borde ha gett anledning till eftertanke hos både ansvariga politiker som tjänstemän och en ytterst noggrann ansträngning att inte få något som kan liknas vid ett haveri igen.

Jag stöder därför definitivt förslaget att snarast ta ett omtag, gå igenom hela planen och från politikernas sida i samarbete med tjänstemännen utforma ett och bara ett förslag utan brasklappar och som är så tydligt och klart att det inte kan missuppfattas vilket vi innevånare skall ta ställning till.

Patrik A Edgren 2017-08-04 17:18

Bra skrivet. Jag tyckte redan när förslaget skickades ut att det liknade "lekstuga" att sända ut ett förslag, som inte var politiskt förankrat hos majoriteten. Varför skall man ha synpunkter på ett förslag som inte är "skarpt"? Om majoriteten nu kan bestämma sig för vad de tycker i frågan så skall jag gärna (på nytt) lämna mina synpunkter.

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Annonser från Google