Väder Lidingö

Lidingö torsdag 13 augusti 2020 v. 33

Senaste kommentaren - Se fler

Anna Pellnäs 20 jul 14:53 om "Slottet" på Storholmen kan komma att rivas

Engagemang för Lidingö

fredag 16 december 2011 13:57

Alla Lidingöbor vill fortsätta ha ett bra Lidingö, med god service, viss bredd av butiker och fortsatt tillgång till stora gröna områden. En del tror att det säkerställs genom att utveckla ön så lite som möjligt, helst inte alls. Vi moderater vidgar perspektivet och menar att vi måste förhålla oss till omvärldens expansion. Vad som sker på andra sidan bron är viktigt och kan urholka underlaget för öns handel och service. Att sitta stilla blir därför att glida bakåt. Och gör vi det kommer Lidingöborna att ifrågasätta den politiska passiviteten.

I skriften Lidingö Vind kommenterar Lidingömoderaterna ett planperspektiv för ett fortsatt starkt Lidingö, en plan som kommer till beslut under 2012. I Lidingö Vind ger boende på ön några personliga och positiva kommentarer till framtida utveckling. Lars H Ericsson raljerar på Lidingösidan över att det är moderater, med en eller annan anknytning till beslutande organ. Kanske är det så att de just därför gärna kliver fram och vill främja en aktiv hållning till ett livskraftigt Lidingö!

Livskraft kräver arbetsplatser, handel, service och kultur. Det kommer inte av sig självt utan från en viss mängd boende och inresande som i vårt fall prioriterar Lidingö framför andra sidan bron. För många av oss må Lidingö vara en dimension av Sörgården. Också ett Sörgårds-Lidingö måste utvecklas när omvärlden förändras. På flera håll i landet finns fina små samhällen som förlorat sin kraft. Moderaterna vill finna en avvägning som gör Lidingö i alla avseenden fortsatt livaktig och som en bra plats att bo och leva på. Vi har i två månader sökt Lidingöbornas engagemang i arbetet med översiktsplanen. Välkommen med dina synpunkter i sakfrågan, Lars H Ericsson!

Carl-Johan Gestrup
Ansvarig utgivare för Lidingö Vind

Dela Engagemang för Lidingö

Kommentarer

Vän av Lidingö 2012-02-14 15:26

Med nuvarande politik grävs graven för det Lidingö vi känner och älskar.

För femton år sedan hävdade politikerna på ön bestämt att det inte skulle behövas att bygga ut/bredda vägnätet när man exploaterade Gåshaga. Hur sant det var vet vi idag när en av de stora frågorna just är Södra Kungsvägen och kostnader för utbyggnad!

Om vi fortsätter att prioritera företag, köpcentra och övrig näringsverksamhet framför miljö, natur, djurliv och kulturmiljöer kommer vi att skapa en eskalerande spiral av efterfrågan på fler och fler boende på Lidingö. Affärsidkaren som sätter upp sitt företag på ön, förförd av locktonerna av ökad tillväxt, kommer att kräva just det – ständigt ökad tillväxt. Diverse företagarföreningar kommer att kollektivt kräva ökad tillväxt, vilket är lika med ökad befolkning, vilket är lika med ökat ianspråktagande av grönområden. Bara lite ytterligare naggande i kanten. Så här kommer det att bli. Så en dag står vi där – med en ö vi inte känner igen. En “vanlig” förort! Och frågar oss – hur kunde det gå så här? Precis som man idag borde fråga sig när det gäller Södra Kungsvägen och de löften som avgavs då.

De beslut våra politiker fattar idag kommer att påverka Lidingö för all framtid – lång efter att de är borta. Jag har inget emot tillväxt. Tvärtom, egenföretagare som jag är med över 200 anställda. Men Lidingö är först och främst en boendekommun där balans mellan tillväxt och bevarande av våra tillgångar måste komma först. Alltid!

lina 2012-02-14 13:55

Det som är hela charmen med Lidingö är dess härliga grönområden och ett flertal fantastiska byggnader som finns bevarade. Detta är Lidingös stora skatt och som skapar värde idag – och i framtiden. Inte ett köpcentra till. Eller ett nybyggt småhusområde på bekostnad av ett grönområde. Eller en ny bilväg på bekostnad av promenadstråk och cykelvägar. Eller företagsverksamheter på bekostnad av avskurna eller skövlade djur- och naturområden.

Att värna om dessa miljöer är inte att vara reaktiv som moderaterna tycks tro – tvärtom är det att vara PROAKTIV och inse att miljön och kulturmiljöer är det mest värdefulla vi Lidingöbor förfogar över. Se till att skydda dessa så skapar ni ett ovärderligt värde!! Detta håller hela världen på att inse – men tydligen inte lidingömoderaterna. Eller?

lennart 2012-02-13 11:28

Skämtar Carl-Johan Glestrup eller uppvisar han bara ett stort mått av okunskap?

Att jämföra Lidingös attraktionskraft med små samhällen ute i landet är ju direkt löjeväckande. Bl a skriver Carl-Johan Glerup “På flera håll i landet finns fina små samhällen som förlorat sin kraft” Och att utvecklingen i positiv riktning inte sker utan “ett vissta antal boende eller inresande”. Han liknar även Lidingö vid Sörgården dvs något vackert, naturnära och kulturellt men hävdar att detta måste utvecklas.

Lidingö med sina “tio minuter” till Stureplan och sitt natur- och kulturbyggnadsutbud blir bara mer och mer attraktivt för Stockholmare på andra sidan bron – både som boendeort och för rekreation. Vad är det då som lockar – jo, tvärtemot vad Carl-Johan Glerup ger uttryck för – så är det just den kvarvarande Sörgårdskänslan och närheten till natur- och kulturområden. Så nära storstaden.

Lidingö har idag nära 50.000 invånare, är en av sveriges mest tättbebyggda kommuner, har ett rikt utbud av affärer och företag och besöks av många människor “från andra sidan bron”. Att hävda att fortsatt kommersiell exploatering av ön skulle gagna värdet för lidingöbor och stockholmare i stort. är helt enkelt inte sant. Förhoppningsvis är det ett tankefel från Carl-Johan – men om det är moderaternas offentliga inställning (vilket jag är rädd för att det är) då bygger de ju det på helt felaktiga premisser och tvärtemot verklighetens förhållande. Tänk om! Tänk rätt!!

Anders Odéen 2011-12-19 10:20

Kommentar: Kommentarer till översiktplanen Lidingö 2030/2050.

Förslaget till ny översiktsplan är bra. Lidingö måste anpassas till ett växande storstockholm, främst med hänsyn till planerna för utbyggnaden av Värtan – Hjorthagen områdena.

En förtätning i området Torsvik – Lidingö Centrum med flera bostäder och anpassad butikmix kommer att gynna hela Lidingö. Handel föder handel och endast ett brett utbud får lidingökunderna att göra sina inköp på ön och bidrar härigenom till att handeln kan fungera och överleva.

Viktigt också att ”våga” ta ut svängarna när det gäller arkitekturen för denna nya stadsdel på Lidingö. Inget nytt ”Hammarby Sjöstad” eller ”Gåshaga”, men ett unikt tillfälle för nya tankar och idéer.
Snegla på Barcelona och Gaudis annorlunda hus eller på Wien och hus av arkitekten Hundertwasser. Spännande byggnader som erbjuder annorlunda boende och hus som skulle göra omvärlden nyfikna på Lidingö, vilket i sin tur gynnar besöksnäringen och handeln på ön samt stärker varumärket Lidingö.

Däremot är det direkt idiotiskt att planera för Lidingöbanan via detta område. Lägg ner densamma! Den gynnar endast kollektivtrafikanter till och från södra ön och är en alltför kostsam lösning. Vi skall inte låta SL styra hur vår kollektivtrafik skall fungera. Just nu verkar det vara mode att ha ”Spårväg” på agendan, om några år har politikerna säkert insett att det inte är den optimala lösningen och tvingas tänka om. Gör det i tid, så slipper vi höga kostnader, vi slipper husera massor av vagnset i en gigantisk vagnhall för majoriteten av SL:s spårvagnar. Helt galet alltså att medge byggandet av detta ”mastodontgarage”, bara för att SL så kräver. Till den nuvarande bussterminalen har dessutom nyligen investerats i en biogasledning. Så låt bussarterminalen vara kvar där och utnyttja marken/banvallen där tågen idag går till en vettig lösning på södra huvudleden.

Väsentligt mycket bättre vore att tunnelbanan går över bron till Lidingö Centrum. Resten av kollektivtrafiken på ön skall ombesörjas av miljövänliga flexibla biogasbussar. Då blir det dessutom enklare för såväl storstockholmare som övriga besökare att kunna ta sig till Lidingö och Millesgården samt övriga sevärdheter och upptäcka natursköna platser och utflyktsmål bara några 10-tal minuter från Stureplan utan omstigning vid Ropsten. Staden har redan klart uttalat sig vilja utveckla besöksnäringen på Lidingö.
Redan idag samsas de allra flesta bussarna vid stationerna i Lidingö Centrum. Varför inte riva/bygga om stadshuset. Dessa ytor passar bättre för handel och mötesplatser än vad som idag bjuds. Stadens administration kan säkerligen inrymmas på andra lämpliga platser.

Man måste även satsa på upprustning och förtätning av områden som Näset, Rudboda, Baggeby, Brevik och Käppala. Viktiga platser som kan ta emot fler bostäder, vilket i sin tur tryggar förutsättningarna för handel, restauranger, caféer och trivsel.

Slutligen vill jag påminna om mina idéer om att staden bör verka för och påverka, så det planerade höghuset i Dalenum, ges den arkitektoniska formen av en fyr. Byggnaden blir då ett omtalat, exklusivt landmärke för Lidingö och en unik hyllning till Gustaf Dalén, lidingöentreprenör, innovatör och Nobelpristagare som betytt så oändligt mycket för sjöfarten i hela världen.

Tänk om och satsa på en kreativ och sund utveckling av framtidens Lidingö…

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google