Väder Lidingö

Lidingö torsdag 13 augusti 2020 v. 33

Senaste kommentaren - Se fler

Anna Pellnäs 20 jul 14:53 om "Slottet" på Storholmen kan komma att rivas

Översiktsplanen

onsdag 14 december 2011 23:02

Hellre ett måttfullt Sörgården än ett sönderexploaterat Manhattan. Den föreslagna omvandlingen av vår ö är helt orimlig och uttryck närmast för en känslokall ingenjörskonst med enda syfte att bygga till varje pris.

Bara vid Torsvik skall tillkomma cirka 3.000 bostäder eller omkring 7.500 nya invånare. Och den sammanlagda folkmängden skall öka med inemot 15.000 (!) människor.

Jag är övertygad om att flertalet Lidingöbor vill bevara vår ö sådan den är i dag i sina huvuddrag. Under 1960-talet fanns planer i Stadshuset på att öka invånarantalet till mer än 75.000, vilket som bekant föranledde ett folkligt motstånd – med bildande av ett nytt politiskt parti – som blev så starkt att planerna fick återkallas.

Lidingöborna gjorde tydligt att de ville bevara och värna om sin stads karaktär och egenart med den livskvalitet som härrör därur. En folkmängd om cirka 40.000 människor ansågs lämplig och kom att i stort gälla under åren fram till nu. Den ramen bör i stort bestå. Låt Lidingö förbli Stockholmsregionens gröna lunga för all framtid.

Låt skärgårdsstaden Lidingö leva vidare! Förkasta förslaget till Översiktsplan!

Allan Ekström

Dela Översiktsplanen

Kommentarer

Tore Kullgren 2011-12-15 13:16

En förutsättning för att Lidingö ska leva vidare som stad, med den servicenivå som krävs, är ju att befolkningen ökar. När de stora årskullarna från 40- och 50-talet går i pension, så minskar ju deras köpkraft.

Begreppet “grön lunga” grundar sig på missuppfattningen om att fotosyntes, växternas syresättning av luften, skulle vara nödvändig på kvartersnivå. Det stämmer inte. Lidingö behöver stadsparker för vardagsrekreation och skogsområden för biologisk mångfald, men dessa finns med i översiktsplanen, och med ökad befolkning ökar möjligheterna till underhåll av stadsparker, som idag är eftersatta.

Idag har Lidingö många impedimentytor bevuxna av sly eller monokulturellt gräs, som är bullerstörda eller på annat sätt otillgängliga för friluftsliv, och saknar biologisk mångfald.

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google