Väder Lidingö

Lidingö torsdag 13 augusti 2020 v. 33

Senaste kommentaren - Se fler

Anna Pellnäs 20 jul 14:53 om "Slottet" på Storholmen kan komma att rivas

Så vill Miljöpartiet göra omsorgen bättre

torsdag 19 januari 2012 11:33

Skrämmande exempel på vanvård av äldre avslöjades under senhösten. Denna gång har Lidingö förskonats ifrån skandaler. Men vad väntar oss? Enligt Caremas hemsida ska det äldreboende som byggs i Dalénum öppna i deras regi till hösten.

Utfrågad i SVT:s Agenda den 13 november betonade Carl Gyllfors, vd för Carema Care, att bolaget inte har brutit några avtal. Det bor alltså en djävul i avtalstextens detaljer. Det duger inte att hoppas på det bästa. Så vilka kvalitetskrav ställer egentligen Lidingös majoritet – (KD), (M) och (FP)?

Vår äldreomsorg har redan stora utmaningar. Kvaliteten måste förbättras samtidigt som vi blir allt fler äldre lidingöbor de närmaste åren. För att erbjuda trygga äldreboenden ser vi miljöpartister följande som särskilt angeläget:

1. Ställ skarpa krav i avtal med entreprenörer. Sätt kännbara påföljder för kvalitetsmål som inte uppfylls och belöna förbättringar. Omfatta alla anställda i all verksamhet på stadens uppdrag med principerna för meddelarskydd.

2. Organisera upphandlingar så att även mindre företag, stiftelser, kooperativ och ideella organisationer kan komma i fråga. Ge verksamhet i egen regi chansen att konkurrera med privata alternativ på likvärdiga villkor.

3. Stärk förebyggande arbete, uppföljning och tillsyn av all verksamhet, i egen och annan regi. Vi måste veta hur våra målsättningar uppfylls och att avtal följs. De som utför omsorg förtjänar tydligare spelregler.

Vidare behövs tillräckliga resurser, nog bemanning, rätt utbildning och stöd för personalen att göra det som omsorgstagare, anhöriga, politiker och arbetsgivare kräver. Omsorgen måste se till fysisk hälsa och hur de äldre har det känslomässigt och socialt. Miljöpartiet föreslår att staden blir medlem i “Hälsofrämjande sjukhus- och vårdorganisationer”, inför kultur i omsorgen enligt Umeåmodellen samt utvecklar vägledningen för brukare och andra berörda.

Ifjol hade äldre- och handikappnämnden ett överskott på drygt 20 miljoner kronor. I årets budget tillkommer ytterligare 30 miljoner. Miljöpartiet föreslog en något större ökning, men det är inte ekonomin som brister. Nu behövs samarbetsförmåga och en bättre vilja att prioritera till de äldres fördel.

Patrik Sandström, äldre- och handikappnämnden samt kommunstyrelsen
Pontus Magnusson Jansson, kommunfullmäktige
Thomas Bengtsson, gruppledare, kommunstyrelsen och landstingets styrgrupp företagsklimat
Miljöpartiet de gröna

Dela Så vill Miljöpartiet göra omsorgen bättre

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google