Väder Lidingö

Lidingö torsdag 13 augusti 2020 v. 33

Senaste kommentaren - Se fler

Anna Pellnäs 20 jul 14:53 om "Slottet" på Storholmen kan komma att rivas

Se upp för Lidingömoderaternas propagandablad om Översiktsplanen

torsdag 15 december 2011 14:53

Första sidan på Lidingömoderaternas tidning Lidingö Vind 3/2011.

Första sidan på Lidingömoderaternas tidning Lidingö Vind 3/2011.

Lidingömoderaterna verkar vara helt desperata i sin iver att driva igenom en ny Översiktsplan för Lidingö, en plan som kommer att fördärva det småskaliga Lidingö som vi känner idag.

I ett extranummer av M:s partiorgan Lidingö Vind förespeglar redaktionen att man givit sig ut på Lidingö för att träffa s.k. vanligt folk och fråga vad de tycker om Översiktsplanen. Som av en händelse stöter man bara på politiskt pålitliga personer som sjunger sin lovsång över den nya Översiktsplanen.

På Näset intervjuar man Solveig Fröberg, mångårig ledamot för Moderaterna i kommunfullmäktige och självklar anhängare av den föreslagna Översiktsplanen. Inte med ett ord nämner man i Lidingö Vind hennes politiska uppdrag för (M), utan får det att se ut som om hon är en helt vanlig Näsetbo.

I Rudboda ”stöter man på” en kvinna som är gift med en ersättare för Lidingömoderaterna i Lidingö kyrkofullmäktige. Självklart lovordar även hon förslagen i den nya Översiktsplanen.

På baksidan av Lidingö Vinds temanummer om förslaget till ny Översiktsplan blir det ännu värre. I en frågespalt, som ska efterlikna kvällstidningarnas Fråga fem, låter sig fem personer med klara kopplingar till Lidingömoderaterna ”intervjuas” om den nya Översiktsplanen. Självklart tycker alla fem att planen är ett utmärkt förslag.

Ingenstans i texten vågar Lidingö Vind berätta att alla fem är politiskt aktiva inom moderaterna, varav fyra i politiska nämnder! Man undrar varför Lidingömoderaterna lånar sig till en så uselt låg debattnivå? Och dessutom, i en för Lidingöborna väldigt viktig fråga, försöker vilseleda de Lidingöbor som inte har tid att kontrollera bakgrunden hos dem som låter sig ”intervjuas” som vore de ”mannen på gatan”.

Varför vågar Lidingömoderaterna inte intervjua vanliga medborgare? Eller har man gjort det och fått fel svar?

Säg nej till skyskrapor på Lidingö, sådana behövs nämligen om man ska kunna hysa 15000 nya innevånare på Lidingö. Säg NEJ till nya Översiktsplanen före den 18 december!

Lars H Ericsson
Ordförande i Lidingöpartiet

Dela Se upp för Lidingömoderaternas propagandablad om Översiktsplanen

Kommentarer

Paul Lindquist 2011-12-17 23:11

Som alla politiska partier vill vi informera väljarna om vår politik i akt och mening att vinna människors stöd för våra idéer.

Ett sätt som vi använder oss av är tidningen Lidingö Vind som utkommer 4 gånger per år där vi erbjuder läsarna fördjupad information i olika aktuella politiska frågor.

Till skillnad från Lars H Ericsson tror vi nämligen att svåra frågor kräver lite mer resonemang än den skrämselpropaganda som Lidingöpartiet och Centerpartiet själva målar upp på betalda annonsplatser i lokaltidningarna.

Till skillnad från Lidingöpartiet och Centerpartiet har vi inte heller bestämt oss för vad som går eller inte går att göra i Centrum-Torsvik, utan vi avvaktar först alla de utredningar som görs såsom handelsutredning, naturinventering, kostnadsberäkningar och inte minst arkitektskisser på hur en överdäckad och utvecklad stadsdel skulle kunna se ut.

Och till skillnad från Lidingöpartiet och Centerpartiet är vi inte maniskt besatta av en befolkningssiffra. Vi vill göra Lidingö ännu bättre och bygga ett bra samhälle. Om det sedan innebär X eller Y antal invånare är faktiskt av underordnad betydelse.

Lars H Ericsson 2011-12-17 17:07

Självklart sysslar alla politiska partier med politisk propaganda, så även Lidingöpartiet. Det jag vänder mig emot är när man i Lidingö Vind “intervjuar” moderatpolitiker som vore de helt neutrala medborgare som man hittat på gatan, och låter dessa personer lovorda den moderata översiktsplanen. Varför vågar man inte berätta att i princip samtliga intervjuade har starka kopplingar till Lidingömoderaterna? Det är ynkligt och falskt, enligt min mening.

En (annan) internationellt erkänd definition när det gäller vad som är en skyskrapa är ett fristående höghus (höghus lika med hus med minst 12 våningar eller högre än 35 meter) som är betydligt högre än omgivande byggnader. Och det är precis så det kommer att bli i Torsvik och Centrum om förslaget till ny översiktsplan blir antaget. För att rymma 3 000 nya lägenheter i Centrum – Torsvik, som planen antyder, behövs 45-50 höghus av Larsbergstyp. Alla inser att så många höghus inte får plats på den begränsade yta som finns till förfogande. Således måste huset byggas betydligt högre än de hus vi idag har i det aktuella området. Om husen sedan blir 40, 50 eller 100 våningar spelar ingen större roll. Den skalan på bebyggelse passar inte in på Lidingö, menar Lidingöpartiet.

Liselotte 2011-12-15 22:48

Propaganda? För vadå? För att genomföra ett inom moderaterna diskuterat förslag till översiktplan. Det är väl inte så konstigt! Så ser politikens spelregler ut. Om nu inte Lars H Ericssons parti har ork eller råd att genomföra en propagandaliknande motbild, så ska väl M inte behöva avstå? Syftet är att få gehör för sitt förslag och så ser det ut i ett demokratiskt land! Lidingöpartiets skräckhicka för en utveckling av Lidingö är sorgligt och nästan löjligt.

Tore Kullgren 2011-12-15 18:35

Ett partiorgan, som Lidingö Vind, är propaganda per definition. Det är snarast detta man ska vara uppmärksam på.

En skyskrapa brukar internationellt definieras som en byggnad över 100 meter. Skyskrapor må vara den mest ekologiska typen av bebyggelse, eftersom de sparar uppvärmningskostnader, möjliggör tät kollektivtrafik och upptar liten basyta, men så vitt jag vet ingår inga byggnader över 100 meters höjd i översiktsplanen.

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google