Lidingösidan

Lidingö tisdag 23 september 2014 v. 39

Väder Lidingö

Staden har slutit nytt förmedlingsavtal för lärare

Bemanningsföretaget Lärarförmedlarna har slutit nytt ramavtal om förmedling av lärare på komvux, gymnasiet och grundskolan med Lidingö Stad. Avtalet träder ikraft direkt och gäller under tre år för både kortare och längre uppdrag.

Många företag vill förmedla lärare till Lidingö Stad. Staden har nu tecknat ramavtal med fem företag, varav Lärarförmedlarna är ett. Avtalet gäller inom sju olika tjänstekategorier, som lärare inom komvux, gymnasiet, årskurs 6-9 samt årskurs 1-5.

Inga kommentarer hittills.

Lägg till ny kommentar:

Fler artiklar från Ekonomi.

Villa Söderås 1 AB: Vi har inte begått något fel

Förra veckan skrev Lidingösidan om det brev som Lidingö stad skickat ti…

Villa Söderås: Vi vill försköna fastigheten och planterar träd

Det pågår omfattande markarbeten vid Villa Söderås på Elfvikslandet, s…

Annonser: