Väder Lidingö

Lidingö måndag 8 mars 2021 v. 10

Senaste kommentaren - Se fler

Elizabeth Salmonson 24 nov 21:33 om Välkommen till Katarina Grettes magiska värld

Elfviks Vänner: Vi känner stor oro för Villa Söderås

måndag 20 januari 2014 22:17

Kjell Borking, en av kontaktpersonerna för Intresseföreningen Elfviks Vänner, står utanför den nu helt avspärrade Villa Söderås med skrivelsen som idag avlämnandes till Lidingö stad.

Kjell Borking, en av kontaktpersonerna för Intresseföreningen Elfviks Vänner, står utanför den nu helt avspärrade Villa Söderås med skrivelsen som idag avlämnandes till Lidingö stad.

Vid ett möte under söndagskvällen träffades medlemmar i Intresseföreningen Elfviks Vänner för att diskutera vad som kan hända med Villa Söderås. Förhoppningen är att Lidingö stad “agerar för allas bästa”, vilket bl.a. betyder att staden måste var vaksam så att inte fastigheten blir ytterligare en “fängelsefastighet” modell Irans ambassad. De nästan 40 närvarande undertecknade nedanstående skrivelse, som under måndagen överlämnades till både miljö- och stadsbyggnadsnämnden och till kommunstyrelsens ordförande. Det är fortfarande oklart vem som köpt fastigheten.

Till Kommunstyrelsens ordförande samt miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Med stor oro har vi noterat att Villa Söderås med kort varsel stängts och försålts. Omständigheterna är höljda i dunkel, ett stort antal bröllop och andra aktiviterer som bokats har bara fått ett brev där det meddelats att verksamheten lagts ner.

Ryktet gör gällande att fastigheten nu kommer att göras om till ambassad eller konsulat och kommer att omgärdas av en två meter hög mur. Lidingö kan i värsta fall då få ytterligare en fängelselikande fastighet, denna gång mitt i hjärtat av naturvårdsområdet Elfvik. Vi har också sett att kommunen, trots hårt arbete, inte har kunna rå på de svartbyggen som utförts vid Irans ambassad och risken är uppenbar att detta kan ske även här.

Kommunens planprocesser och handläggning fungerar bra under förutsättning att regler och beslut följs, om individer eller organisationen struntar i dessa blir kommunen rätt tandlös, speciellt om det rör främmande makt. Här måste till ett nytt arbetssätt, kommunen måste agerar snabbt, det har ju visat sig svårt att rätta till övertramp i efterhand.

I det aktuella fallet har ju redan träds fällts, schaktning och sprängning företagits utan tillstånd och tillträdesförbud införts, vilket bör ge kommunen möjlighet att agera nu. När arbetet väl är utfört blir
det inte lätt att få bort det.

Vi förutsätter att kommunen inser allvaret i detta och tillsätter de resurser som behövs för att agera proaktivt i denna fråga. Ytterligare en ”fängelsefastighet” på Lidingö är trist, ute på Elfvik är det definitiv inte acceptabelt. Vi uppfattar att kommunen agerar för allas bästa men här krävs nya metoder. Om vi på något sätt kan bidra gör vi självfallet detta.

Intresseföreningen Elfviks Vänner

Dela Elfviks Vänner: Vi känner stor oro för Villa Söderås

Kommentarer

Ulf och Karin Hallström 2014-01-28 19:53

Hej,
Vi instämmer helt med vad föreningen Elfviks Vänner anfört vad avser frågan om Villa Söderås. Vi bor själva i Högbergaområdet och har därför ingen eget närintresse i frågan, men vi går ofta där. Vi har under en längre tid (över 40 år) sett hur Lidingö succesivt har förändrats. Detta är en skärgårdsö. Den är till för alla som vill njuta av den synnerligen vackra kulturtbyggd som finns här. Med stigande förvåning har vi nu under de senaste åren sett hur Lidingö kommun mer eller mindre hänsynslöst avverkar skog, (Kottlaskogen, skogen mellan Elfvik och Fågelöudde, planerna om skogen vid vid Stockbysjön där det planeras ytterligare byggnationer. o.s.v. Vi har också under en längre tid med avsmak följt utvecklingen när det gäller Kyttinge Gård där den Iranska ambassaden nu härjar och skapat ett eget fängelseliknande område och utan att någon tydligen kunnat göra något åt detta.
När det gäller villa Söderås blev vi mycket upprörda då det utan vidare kapades ett stort antal träd som var helt oersättliga och nu totalt har förändrat den gamla vackra miljön. När det nu tydligen är aktuellt att överlåta fastigheten till någon ambassad, vill vi med det bestämdaste motsätta oss att så sker. Det innebär att en utländsk makt utan risk för påföljd ofta fullständigt ignorerar de regler och restriktioner som gäller eller bör gälla vid förvärv av den här typen av fastigheter.

Kommentera

Fler artiklar från Ekonomi

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser från Google