Väder Lidingö

Lidingö fredag 28 februari 2020 v. 09

Senaste kommentaren - Se fler

Jan Jansson 13 jan 17:11 om Grönast på ön

Fortum bygger biokraftverk

fredag 21 december 2012 16:35

Det nya kraftvärmeverket (inringar) placeras tillsammans med Fortums övriga anläggningar i Värtan. Den nya piren börjar byggas i februari. Illustration: © URBAN DESIGN + GOTTLIEB PALUDAN

Det nya kraftvärmeverket (inringar) placeras tillsammans med Fortums övriga anläggningar i Värtan. Den nya piren börjar byggas i februari. Illustration: © URBAN DESIGN + GOTTLIEB PALUDAN

Fortum har beslutat att investera 4,4 miljarder kronor för att bygga ett biobränsleeldat kraftvärmeverk i Värtaverket. Det nya kraftvärmeverket, som blir Sveriges största biobränsleeldade kraftvärmeverk, tas i drift 2016.

Bygget av det nya värmeverket startar i januari och genom investeringen minskas användningen av fossila bränslen i Värtaverket med ytterligare 20 procent, vilket ger minskade CO2-utsläpp med cirka 126 000 ton per år. Det är lika mycket som vägtrafiken i Stockholm släpper ut under en och en halv månad.

Den förnybara el som produceras i kraftvärmeverket leder, enligt Fortum, till att annan fossil kraftproduktion i Norden och Europa kan undvikas. Den samlade klimatnyttan blir därför ännu större, cirka 650 000 ton minskade CO2-utsläpp per år.

Anläggningen, som producerar både värme och el samtidigt, kommer att ta tillvara energin i restprodukter från skogsindustrin såsom flis, bark, grenar och kvistar.

Det nya kraftvärmeverket placeras mellan Fortums nuvarande byggnader och Lidingövägen. Samtidigt byggs en ny pir i Värtahamnen. Piren förses med s.k. landström vilket innebär att fartyg som lossar råvarorna till värmeverket inte längre behöver köra sina dieselmotorer för att producera ström när de ligger vid kaj. I februari påbörjas muddring för att förbereda för den nya piren.

Dela Fortum bygger biokraftverk

Kommentera

Fler artiklar från Ekonomi

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google