Väder Lidingö

Lidingö lördag 6 mars 2021 v. 09

Senaste kommentaren - Se fler

Elizabeth Salmonson 24 nov 21:33 om Välkommen till Katarina Grettes magiska värld

Ny ridanläggning snart klart ute vid Elfviks gård

onsdag 17 september 2014 00:01

Den nya ridhallen har en stålstomme. Den har mått som möjliggör tävlingar. I fonden byggs läktare, och bakom väggen finns servicedelen. Foto: Bo Vading, piqs.se

Den nya ridhallen har en stålstomme. Den har mått som möjliggör tävlingar. I fonden byggs läktare, och bakom väggen finns servicedelen. Foto: Bo Vading, piqs.se

Ute vid Elfviks gård pågår arbetet för fullt med att bygga färdigt det nya ridhuset, som ligger på den tidigare utomhusbanan, utmed vägen mot Rävviken. Lidingösidan har tidigare skrivit om det nya ridhuset, se länk. Bygget går nu snabbt och planen är att det ska vara klart i mitten av oktober.

Den tidigare utomhusbanan för ridning är borta och ersätts nu med en ny utomhusbana plus ett ridhus för året-runtträning och tävling. I byggnadens bortre del finns också en servicedel, där hästarna tas in för skötsel, liksom kontorsutrymmen och läktare.

Bortom ridhuset anläggs två områden för ett modernt lösdriftssystem med frigående hästar, s.k. Active Stable. Där ska två grupper med 10 – 12 hästar i varje finnas, avskilda från varandra. Varje grupp kan röra sig fritt inom sitt område och hästarna väljer själva om de vill vara inom- eller utomhus.

Det gamla fårhuset görs om till ligghall och avskiljs även det i två delar. Här byggs ett antal foderstationer – små byggnader där hästarna utfordras. Utfordringen är automatisk, och anpassas till varje hästs naturliga ätvanor, med hjälp av datorchip.

I och med att all mathantering automatiseras minskar arbetsbördan drastiskt och allt kan göras mycket mer flexibelt, vilket är bra både för hästföretagarens ekonomin, och arbetstider. Systemet bygger på tysk teknik och är än så länge ovanligt i Sverige. LRF kommer att använda Elfviksanläggningen som referens.

Johanna Lagercrantz och Lennart Sund tillträdde arrendet på Elfviks gård för cirka fyra år sedan. De hyr bl.a. ut stallplatser till privatpersoner samt till en ridskola. Det har länge funnits önskemål om ett ridhus vid gården. Elfviksryttarna kan inte träna sina hästar inomhus under vintern utan åker då till Stockby ridhus. När arrendeavtalet skrevs, vid tillträdet, fanns även en passus med om möjlighet att bygga ett nytt ridhus vid Elfvik.

Arrendatorerna står för alla byggnadskostnader. 2012 utökades tillståndet från 40 till 50 hästar, för att klara finansieringen. EU har lämnat ett visst investeringsstöd, och stallplatserna får ett påslag på hyran. Å andra sidan får hästägarna nu möjlighet att nyttja ridhuset året runt. Det finns dessutom ett avskrivningsavtal som säger att staden löser in anläggningen, om arrendet lämnas.

I oktober flyttar ridskolan från det nuvarande lilla stallet till anläggningen för hästgrupphållning. Ridskoleverksamheten utökas, samtidigt får ytterligare 4 – 5 privathästar plats här. Därefter börjar ombyggnad av ridskolans nuvarande 11 spiltor till 6 hästboxar. Totalt kommer cirka 10 nya hästar att få plats i Elfvik. Efterfrågan på hästplatser är stor – och alla platserna är redan uppbokade.

Text: Bo Vading

Bilden tagen med Rävviken i ryggen. Ridhusbyggnadens bortre del (längst till vänster) innehåller serviceytor, sadelkammare m.m. Till vänster i bild syns även den nyanlagda utomhusbanan. Foto: Bo Vading, piqs.se

Bilden tagen med Rävviken i ryggen. Ridhusbyggnadens bortre del (längst till vänster) innehåller serviceytor, sadelkammare m.m. Till vänster i bild syns även den nyanlagda utomhusbanan. Foto: Bo Vading, piqs.se

Plan över området.

Plan över området.

Julia Malm har sin arabhingst Karras Fayt i Elfviksstallet och tränar på den nya utomhusbanan. Foto: Bo Vading, piqs.se

Julia Malm har sin arabhingst Karras Fayt i Elfviksstallet och tränar på den nya utomhusbanan. Foto: Bo Vading, piqs.se

Servicedelen ska bl.a. rymma 15 spiltor, där hästar tillfälligt kan ställas upp för skötsel. Foto: Bo Vading, piqs.se

Servicedelen ska bl.a. rymma 15 spiltor, där hästar tillfälligt kan ställas upp för skötsel. Foto: Bo Vading, piqs.se

En syn tillsammans med entreprenören före slutbesiktning. Fr.v.: Johanna Lagercrantz, Morgan Mårtensson (ägare till stålbyggnadsföretaget), Lennart Sund, Slawomir 
Gasiorek (arbetschef). Foto: Bo Vading, piqs.se

En syn tillsammans med entreprenören före slutbesiktning. Fr.v.: Johanna Lagercrantz, Morgan Mårtensson (ägare till stålbyggnadsföretaget), Lennart Sund, Slawomir Gasiorek (arbetschef). Foto: Bo Vading, piqs.se

Ett datoriserat chip talar om, när det är dags för mat! Två hästar kan samtidigt släppas in i foderstationen. Foto: Bo Vading, piqs.se

Ett datoriserat chip talar om, när det är dags för mat! Två hästar kan samtidigt släppas in i foderstationen. Foto: Bo Vading, piqs.se

Johanna Lagercrantz visar var hästen - förhoppningsvis nöjd - kommer ut. Foto: Bo 
Vading, piqs.se

Johanna Lagercrantz visar var hästen - förhoppningsvis nöjd - kommer ut. Foto: Bo Vading, piqs.se

Dela Ny ridanläggning snart klart ute vid Elfviks gård

Kommentera

Fler artiklar från Ekonomi

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser från Google