Väder Lidingö

Lidingö torsdag 4 mars 2021 v. 09

Senaste kommentaren - Se fler

Elizabeth Salmonson 24 nov 21:33 om Välkommen till Katarina Grettes magiska värld

Villa Söderås ägare fortsätter sin kamp mot staden

måndag 20 juni 2016 06:47

1912 ÅRS NIVÅER BETYDELSEFULLA. Villa Söderås ägare, VSQ Property AB, fortsätter sin juridiska kamp mot Lidingö stad vad gäller stadens beslut att marknivåerna ska återställas till dem som uppmättes år 2012. Efter Länsstyrelsens instämmande i stadens uppfattning, att marklov krävs för att få bygga upp de cirka två meter höga jordvallarna runt husen, överklagade VSQ till Mark- och miljödomstolen (MMD).

Eftersom en del av häcken med tujor inte klarat sig kan man få en skymt av Villa Söderås huvudbyggnad. ArkivbildEftersom en del av häcken med tujor inte klarat sig kan man få en skymt av Villa Söderås huvudbyggnad. Arkivbild

I ett 15-sidigt yttrande till MMD går VSQ:s styrelseledamot Tommy Lindström igenom alla punkter där man anser att stadens beslut kan ifrågasättas. VSQ anser att stadens beslut år 2014, som togs av ordföranden för miljö- och stadsbyggnadsnämnden, "är fattat i strid med gällande delegationsbestämmelser i 12 kap 6 § plan- och bygglagen" eftersom staden då krävde ett vite på 350 000 kronor om inte marken återställdes inom tre månader. "Sådana negativa beslut kan inte fattas med delegation" skriver Tommy Lindström. Men trots att VSQ redan påpekat detta till Länsstyrelsen, i oktober 2015, har man "inte hörsammat VSQ:s yrkande".

VSQ vill att MMD inte ska instämma i Lidingö stad uppfattning att det finns kulturhistoriska och miljömässiga värden för fastigheten. Man vill också att marklov fattas i efterhand och att MMD dessutom tar bort stadens krav om vite. Till råga på allt så är tiden tre månader att återställa marken för kort. Det bör vara tolv månader enligt VSQ.

Nivåerna från mätningarna 2012 och 2014 kan inte vara aktuella, skriver bolaget och vill att MMD ska ålägga staden "att genomföra en ommätning". "Bara det faktum att ordföranden refererar till huvudbyggnaden och att den uppfördes 1912 innebär att det är just 1912 års tomt och markläge som är av betydelse - inte 2000-talets utseende".

VSQ framhåller att tomten alltid haft en starkt sluttande slänt ner mot vattnet men att denna slänt nu brutits av olika terrassliknande nivåer, vilket inte ordförandebeslutet från 2014 tog hänsyn till. Området, som tidigare var vildvuxet med gamla och sjuka träd, "blev öppet och luftigt när VSQ började restaureringen av tomten".

Lidingö stads miljö- och stadsbyggnadsnämnd behandlade ärendet i onsdags och skickade därefter ett yttrande till MMD i Nacka i vilket man förklarar varför vitesbeslutet togs av ordföranden. Anledning var att det "under en längre tid pågått omfattande olovlig markberedningsverksamhet" på området och att man gjort flera fruktlösa försök att få kontakt med den nye ägaren för "att stoppa skadan av markförändringarna". Beslutet togs därför av ordföranden eftersom det var av brådskande karaktär.

I yttrandet förklarar sedan nämnden vilka mätmetoder man använt. En nymätning av området "kan endast visa hur markförhållandena ser ut idag". Vad gäller de kulturhistoriska värdena säger nämnden att området har en värdefull kulturhistorisk struktur i behåll, något som klassas som "helhetsmiljö" i det nu gällande kulturmiljöprogrammet.

Fortsättning följer.

Under åren har Lidingösidan skrivit ett antal artiklar om Söderås. Den som vill läsa några eller alla kan klicka här.

Dela Villa Söderås ägare fortsätter sin kamp mot staden

Kommentarer

Anders Bergstedt 2016-06-20 08:44

Vilka är VSQ och vad är deras planer ? Jag skäms över hur taffligt Lidingö Kommun hanterat detta. Varför har inte kommunen anlitat detektiver ? VSQ har ju anlitat Tommy Lindström som vet precis hur han skall hantera byråkrater samtidigt som det materiella fortgår !

Nu är det bara för kommunen att sätta ner foten och köra dit grävskopor och lastbilar och återställa. Man måste våga ta risken att bli anmäld. Skulle det inträffa är det bara att agera som Tommy Lindström !

Karin Wallgren 2016-06-20 08:28

På ren svenska - skandal! och som bara får fortsätta rulla på! Jag har inte varit ute vid Villa Söderås på länge men hållit Villa Söderås i färskt minne samtidigt som jag undrat hur det gått med utredningen, om vitesbeloppet erlagts och om överklagandet. Det är så beklämmande att det nästan blir komiskt. Hur understår sig bolaget att förfara på detta sätt? När är det dags för ny ägare att ta över Villa Söderås?

Kommentera

Fler artiklar från Ekonomi

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser från Google