Väder Lidingö

Lidingö lördag 6 mars 2021 v. 09

Senaste kommentaren - Se fler

Elizabeth Salmonson 24 nov 21:33 om Välkommen till Katarina Grettes magiska värld

Villa Söderås 1 AB: Vi har inte begått något fel

tisdag 23 september 2014 00:26

Nu har det tidigare stängslet vid infarten till Villa Söderås ersatts av ett par spetsförsedda järnportar "till nytta och nöje för privatlivets helgd".

Nu har det tidigare stängslet vid infarten till Villa Söderås ersatts av ett par spetsförsedda järnportar "till nytta och nöje för privatlivets helgd".

Förra veckan skrev Lidingösidan om det brev som Lidingö stad skickat till ägarna av Villa Söderås, med uppmaningen att återställa marken. Nu har ägarnas styrelserepresentant Tommy Lindström svarat.

Slutsatsen är: Ägarna till Villa Söderås 1 AB (Villa Söderås) har inte begått något fel i samband med utfyllnaden av marken. Därför måste Länsstyrelsen undanröja Lidingö stads beslut. Ifall Villa Söderås skulle ansökt om marklov för utfyllnaden hade staden varit tvungen att bevilja ett marklov, eftersom man annars skulle brutit mot artikel 17 i EU-stadgan, som talar om minimiskydd för äganderätten.

Om Länsstyrelsen inte går med på att undanröja stadens beslut så vill Villa Söderås att staden får tillbaka ärendet för omprövning i miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Dessutom vill Villa Söderås att hotet om vite (böter) tas tillbaka.

I ett långt och omständligt brev argumenterar ägarna till Villa Söderås för sin sak. Eftersom man säger att en anmälan om markåtgärder gjorts till staden är “vitesföreläggandet för allmänt hållet för att rättsligt kunna godtas. Vitesbeloppet är skönsmässigt baserat och saknar adekvat relation till de värden som är förenade med ett återställande”.

“Markområdet var inte naturvackert eller kulturskönt i tiden före det att Villa Söderås 1 AB började sin upprustning av tomten. Nu är det ett vackert och friskt landskap med nyplanteringar till skydd från väder och vind och till nytta och nöje för privatlivets helgd”, står det i brevet till staden.

När det gäller de träd (tujor) som planterats som en insynsskyddande häck säger man att de kommer att återplanteras “även vid ett ev. återställande” eftersom Villa Söderås “har laglig rätt att plantera träd som delvis kan komma att skymma husen på tomten från utomståendes insyn”. Att nämndens ordförande Anna Rheyneuclaudes Kihlman i sitt brev nämner “att planterade träd skulle utgöra ett främmande inslag i den s.k. värdefulla miljön, har ingen relevans när det gäller att pröva om företagna åtgärder är marklovspliktiga”.

Villa Söderås styrelsemedlem skriver också att tidigare var tomten vildvuxen och omgiven av kommunala träd där flera var både gamla och sjuka. “Området var inte öppet, som det blev när Villa Söderås 1 AB började restaureringen av tomten och husen”.

Som avslutning kommer Tommy Lindström in på de tidigare nedtagna träden. Där kom staden med ett krav på 2,7 miljoner kronor, men polisutredningen är fortfarande inte är färdig. Det var enligt Lindström 26 gamla och sjuka lövträd som togs ned och som staden därefter värderade till cirka 100 000 kronor styck. Lindström hänvisar till att det pågår processer i Svea Hovrätt om hur friska tallar på tomtmark ska värderas och där ligger beloppet på runt 45 000 för en fullgod tall. Träden som Villa Söderås tog ned var “virkesmässigt sett närmast värdelösa lövträd på allmän mark” avslutar Tommy Lindström sitt brev.

Dela Villa Söderås 1 AB: Vi har inte begått något fel

Kommentarer

Ulrika Sandell 2014-09-24 21:43

Att tomter inom strandskydd ombeds återställa olovliga schaktningar sker väl på löpande band…

Poängen med strandskydd är att tillvarata allmänhetens intressen – att argumentera kring “privatlivet” är väl att skjuta sig själv i foten ganska ordentligt.

Man blir ledsen av att läsa att en fd polis försvarar sånt här, det är en skam.

Johan Löf 2014-09-23 11:52

Det handlar inte alltid om vad som är rätt eller fel. Om alla på Lidingö tänjde regler maximalt skulle vi ha en helt annan ö än vad vi har idag. Speciellt när det gäller våra kulturskatter. Ibland behöver man addera sunt förnuft, känsla och eget ansvar för att inte förstöra allmänna natur- och kulturintressen för att egenintressen skall maximeras. Det torde vara uppenbart för Villa Söderåsens ägare att många ur allmänheten och folkvalda politiker på Lidingö tycker att man gått för långt med förändringarna kring Villa Söderåsen. Min uppmaning – lyssna till detta och försök hitta en framkomlig kompromissväg.

Lars Hedberg 2014-09-23 10:46

Artikel 17 har inte alls det stöd som man försöker ge sken av. I själva verket ger artikel 17 motsatt stöd – dvs MOT ägarna. Men men…

Anders Bergstedt 2014-09-23 09:27

För varje steg i detta blir förvåningen bara större liksom upprördheten. Vilka bindningar har Tommy Lindström till den verklige ägaren ? Med sin bakgrund som polis och Rikskriminalchef har han sedan många år ställt upp och samarbetat med “den andra sidan.” Nu gör han allt för att lotsa den ägare som han hemlighåller för att totalt omvandla Söderås för ändamål som verkar vara ytterst ljusskygga. Vad är det som pågår ?
Svara på frågorna:
1/ Vem är den verklige ägaren av Söderås ?
2/ Vad är avsikten med denna totala omvandling ?

Håkan Nilsson 2014-09-23 01:06

Dags att följa de direktiv som ni blivit ålagda, eller lämna ön om det inte passar er. Ni har tagit er alltför många friheter hittills. Området runt Villa Söderås har förstörts och tujorna är en skämmelse. Att avverka träd på kommunens mark är inget annat än egenmäktigt förfarande.

Kommentera

Fler artiklar från Ekonomi

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser från Google